• /
     • Poďakovanie

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom ďakuje rodičom, ktorí sa dňa 2.7.2019 zúčastnili brigády v materskej škole:

      p. ŠEBO

      p. MIKOLÁŠ V.

      p. MIKOLÁŠ P.

      p. ČERNÁK

      p. JANÍČEK

      p. FÚSIK

     • Bábky, čo potešia nielen babky

     • Viete, aký je rozdiel medzi javajkovým, maňuškovým a marionetovým bábkovým divadlom? Ak nie, neváhajte osloviť žiakov 5. ročníka. Tí v rámci projektového vyučovania jednotlivé typy bábok zhotovovali. Niekomu sa darilo viac, niekomu menej, ale podstatné je, že im nechýbala tvorivosť. Vďaka nej sme si mohli 21. júna pozrieť krátke divadielko o Veternej ježibabe. Inšpiráciu žiačky našli v slovenských ľudových rozprávkach od zberateľa Pavla Dobšinského.

       

     • OZNAM

     • o rozhodnutiach o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 01. septembra 2019 v materskej škole bude vydávať ZRŠ pre MŠ Mgr. Jana Baginová 24. a 25. 06. 2019 od 10:30 hod. do 15:30 hod. (Nový pavilón
      MŠ, kancelária ZRŠ Mgr. Jany Baginovej).

     • Oznam o skrátenom vyučovaní

     • Vážení rodičia!

      Zajtra, t.j. v piatok 14. júna 2019 bude skrátené vyučovanie z dôvodu nadmernej záťaže detí teplom.

      Rozpis zvonenia:

      1. hodina: 7:30-8:00

      2. hodina: 8:05-8:35

      3. hodina: 8:55-9:25

      4. hodina: 9:30-10:00

      5. hodina: 10:10-10:40

      6. hodina: 10:50-11:20

      Mliečna desiata sa bude vydávať po 2. vyučovacej hodine a obed od 10:30 hod.do 12:30 hod. ŠKD má normálnu prevádzku.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Nejdem a basta!

     • Tak túto vetu si určite nepovedal nikto dňa 27. 5. 2019 :-) Vtedy mali totiž žiaci I. stupňa a 5. – 7. ročníka jedinečnú príležitosť porozprávať sa s úspešnou spisovateľkou pre deti – Gabrielou Futovou.

      Privítania sa ujala Linda Mikolášová, žiačka 5.B triedy. Autorka si nás hneď na začiatku besedy získala svojou srdečnosťou a prístupom a neskôr pútavým rozprávaním o svojom živote, tvorbe, radostiach aj problémoch, s ktorými sa musela popasovať.

      Záverečné slovo si zobral Alex Hrehuš z 5.B a Mgr. Naďka Hodeková, ktorá pani Gabriele Futovej odovzdala špeciálny darček – obraz v štýle pop-art, ktorý vytvorili žiaci 7. ročníka pod umeleckým vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej.

      Samotný záver patril autogramiáde.

      Touto cestou ďakujeme Rade rodičov školy za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli zorganizovať toto pekné stretnutie.

       

      Mgr. Hodeková a Mgr. Pecušová

     • DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO 2019

     • XIV. ročník  výtvarnej a literárnej súťaže, ktorú vyhlasuje Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, priniesol úspech aj našim žiakom.

      Medzi 150-timi výtvarnými prácami vynikla okrem iných aj práca Daniely MagdíkovejZuzany Machalovej8.B triedy, ktoré si odniesli cenu za III. kategóriu.

      Z 20-tich literárnych prác porota ohodnotila šesť najlepších. Medzi nimi tiež rozprávku O peknom Jankovi, ktorú napísala Mária Kováčová zo 6.A triedy.

      Dievčatám srdečne gratulujeme a pani učiteľkám – Mgr. Zdenke Cíbikovej a Mgr. Evke Kurekovej – ďakujeme za ich prípravu!

       

     • Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ

     • Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ pre šk. rok 2016/2017 sa uskutočnili 14. mája 2019 na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom. Usporiadateľom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, AK Spartak Dubnica nad Váhom. Súťažilo sa v kategóriách žiaci a žiačky.

      Chlapcom a dievčatám z našej školy sa v jednotlivých disciplínach darilo.

       

      1. miesto získal Michal Pagáč zo 6. B triedy v behu na 1000 m.

      2. miesto získali:

      Tatiana Čerepanová z 9. B v kategórii žiačok a Marek Šuba z 9. B v kategórii žiakov v hode kriketovou loptičkou.

      3. miesto získala Tatiana Čerepanová z 9. B triedy v behu na 800 m.

       

      4. miesto obsadil Samuel Toman z 9. A triedy vo finálovom behu na 60 m  a taktiež v hode kriketovou loptičkou. Terézia Holbová z 9. B získala 5. miesto vo vrhu guľou.

      Jakub Šatka z 9. B obsadil 5. miesto v behu na 1000m.

      Súťaže sa zúčastnili i žiačky Lenka Rajníčková 9. B, Paulína Bisáková 9. A a Klaudia Dobrodenková 8. A v behu na 60 m, Lenka Hajdúchová z 9. B v behu na 300 m a Timea Krivoklatská z 8. A v behu  na 800 m.

      Všetkým účastníkom ďakujeme a medailistom GRATULUJEME!

       

     • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

     • Dňa 30. 4. 2018  žiaci našej školy sa zúčastnili Behu oslobodenia obce Lednické Rovne.

      Z našej školy sa behu zúčastnilo 28 žiakov.

      V kategórii najmladší žiaci skupiny „B“ 1. – 2. ročníka v behu na 300 m zlatú medailu získal Aleš Suchánek  zo 4. B triedy, 3. miesto Jakub Ondrášik z 3. B.

      V kategórii mladšie žiačky 5. – 6. ročníka v behu na 800 m sa na 2. mieste umiestnila Linda Bednárová z 5. B triedy.

      V kategórii mladší žiaci 5. – 6. ročník v behu na 1000 m 1. miesto získal Michal Pagáč zo 6. B, 2. miesto obsadil Dávid Krivoklatský zo 6. A, 3. miesto Šimon Ondrášik taktiež zo 6. A triedy.  

      V kategórii starší žiaci 7. – 9. ročník v behu na 1500 m sa na 2. mieste umiestnil Samuel Toman z 9. B.

      V kategórii staršie žiačky 7. – 9. ročník v behu na 1000 m Tatiana Čerepanová z 9. B získala 2. miesto.

      Behu sa zúčastnili i nasledovní žiaci: Sofia Franeková 1. B, Tomáš Korec 1. A, Juraj Pechanec 1. B, Tramita Nicolas 2. B, Sophia Jáňová 3. A, Jessica Remšíková, Kristína Gáborová 5. A, Diana Mikulová,  5. B, Miroslav Machala, Dávid Martin Kilian 5. A, Jakub Gažo 6. B, Terézia Florišová 7. A, Katarína Remšíková, Lenka Hajdúchová 9. B, Paulína Biskáková 9. A, Ján Šatka 7. A, Jakub Šatka, Dominik Toman 9. B, Rágula Martin 8. B.

       

      Medailistom gratulujeme a všetkým prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Úspech vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

     • Naše oči sa často upierajú k oblohe. Väčšinou vidíme len hviezdy, oblaky, slnko lietadlá a vtáky. Keď však deti pri pohľade na oblohu použijú fantáziu, môžu vidieť farebný svet mimo našej planéty, plný života. Aj tento rok sa naši žiaci so svojimi víziami vesmíru zapojili do známej súťaže pod vedením pani učiteľky Cíbikovej. Ich snaha bola opäť korunovaná úspechom. Za I. stupeň ZŠ v okresnom kole získala 5. miesto Natália Kováčiková (4.A, názov: „Sama na Mačacej planéte“). Za II. stupeň patrí 3. miesto Kristíne Volákovej (7.A, „Blázniví cestovatelia“), 4. miesto Terézii Florišovej (7.A, „Vesmír z mojej detskej izby“) a 5. miesto Tatiane Gáborovej (7.B, „Najlepšia reštaurácia na konci vesmíru“).

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

       

     • Plavecký výcvik tretiakov

     • V dňoch 29.4.-3.5.2019 absolvovali naši tretiaci plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni v Púchove. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín na základe ich plaveckých zručností. Žiaci, ktorí ešte nevedeli plávať, postupne prekonávali svoj strach z vody a ponorenia tela pod hladinu vody. Naučili sa splývať a oboznámili sa s rôznymi plaveckými štýlmi. Tzv.plavci zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti pod dohľadom výborných inštruktorov. Môžeme sa pochváliť, že traja tretiaci v záverečných pretekoch zaplávali neuveriteľných 300 metrov, čím potvrdili svoje vynikajúce plavecké zručnosti. Celý plavecký výcvik sa niesol v radostnom duchu, s množstvom zážitkov a krásnych spomienok.

       

       

    • DEŇ ZEME 2019
     • DEŇ ZEME 2019

     • Aj tento rok sme si , tak ako na celom svete, aj na našej škole už tradične pripomenuli Deň zeme. Z dôvodu veľkonočných sviatkov sme ho oslávili o tri dni neskôr, a teda nie 22. ale 25. apríla 2019.  Pre deti prvého aj druhého stupňa boli pripravené aktivity týkajúce sa hlavne recyklovania aj čistenia nášho najbližšieho okolia. Po úspešnom dni plnom práce a premýšľania (napríklad nad tabuľkou chemických prvkov, vytvorenej zo starých kartónových krabíc alebo nad výrobou hmyzieho hotela z rôznych odpadových materálov) prišla, samozrejme, na rad aj zábava a opekačka.

     • TEHLIČKA 2019

     • Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a starým rodičom, pedagógom a rovnako ako i ostatným, ktorí sa zapojili do 14. ročníka celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbierali sme spolu 514,36 €. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti.

      Vyzbierané finančné prostriedky boli zaslané na účet verejnej zbierky 24. 4. 2019. Peniaze budú použité na pomoc obyvateľom Kérale v Indii obnoviť povodňou poškodené domovy.

      viac info na: www.tehlicka.sk

     • Úspech na biologickej olympiáde

     • Dňa 16.4.2019 sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo biologickej olympiády – kategória E. Našu školu reprezentovala žiačka 9.B triedy Dominika Hrajková, ktorá v odbornosti zoológia získala pekné 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za  vzornú reprezentáciu školy.

     • Veľkonočné prázdniny

     • V súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín veľkonočných prázdnin od 18. apríla do 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína dňa 24. apríla2019 (streda).

      Všetkým deťom, rodičom, kolegom a priateľom školy prajeme príjemné prežitie sviatkov.

     • Matematická olympiáda

     • Dňa 9. apríla 2019 sa na ZŠ v Ilave uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády. V kategórii M7 sa na 3. mieste umiestnil žiak 7.A triedy Boris BOBÁČIK.

      Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Deń narcisov 2019
     • Deń narcisov 2019

     • Do galérie Deń narcisov 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 11. apríla 2019 sa na Slovensku konala tradičná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Stovky dobrovoľníkov si s hrdosťou oblieklo žlté tričko a vyšlo do ulíc s cieľom pomáhať.

      Aj naša škola sa zapojila do tejto jedinečnej zbierky. Tento rok sa čisto dievčenský tím dobrovoľníčok z 9.A a 9.B s úsmevom vydal do ulíc obce Pruské. Dievčatá najprv oslovili žiakov ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča. Naše deti ochotne prispeli na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Malý žltý kvietok ich pocit šťastia iba znásobil.  Pripnutím narcisu sme im vyjadrili spolupatričnosť.

      Tento rok sa nám podarilo vyzbierať rekordnú sumu 1047,-€

                                        Ďakujeme

       

     • Aprílové športovanie

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci 6. – 9. ročníka zabávali športom. CVČ zorganizovalo II. ročník „školskej ligy v sedbale“  zmiešaných družstiev.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách, mladší žiaci 6. – 7. ročník a starší žiaci 8. – 9. ročník. Žiaci bojovali s veľkým nasadením. Zápasy boli veľmi vyrovnané, rozhodovali v nich maličkosti a trocha aj šťastie.

      Turnaja sa zúčastnilo aj veľa fanúšikov, ktorí prišli povzbudiť svoje tímy a zároveň sa pobaviť. Bolo to príjemné popoludnie, ktoré o rok určite zopakujeme.

      Víťazmi sa stali všetci.

       

      Konečné poradie mladších žiakov:                                          Konečné poradie starších žiakov:

      1. miesto 6.B trieda                                                                    miesto 9.A
      2. miesto 7.A trieda                                                                    miesto 9.B
      3. miesto 7.B trieda                                                                    miesto 8.A
      4. miesto 6.A trieda
     • Netradičná hodina chémie

     • Dňa 28. marca 2019 žiaci 9.B na hodine chémie preberali tému zdravá výživa. Zobrali to skutočne od podlahy a premietli to do reality. Priniesli si rôzne zdravé potraviny a pripravili skutočne vynikajúce zdravé pokrmy.

      Touto cestou ďakujem za pomoc aj rodičom, ktorí im dali peniažky na nákup potravín. Žiaci boli nadšení a odchádzali z hodiny posilnení rôznymi vitamínmi.

      učiteľka chémie

     • Prijímanie detí do materskej školy

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude:

      v dňoch  od 29.4. 2019  – 03.05.2019,  od  11,00 – 15,30 hod.

       Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa školy pre materskú školu

       

      Pri prijímaní dieťaťa zákonný zástupca  predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka – materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v termíne prijímania detí v MŠ.

       

      PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      Prednostne sa prijímajú:

      • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

       Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2019 dovŕšia tri roky veku života.

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna 2019

       

       

                                                                                  PaedDr. Jureníková Adela

                                                                                           riaditeľka školy