• Stavanie mája

     • Niektoré tradície našich predkov zanikli, niektoré sa zachovali dodnes. Jednou z nich je aj stavanie mája. Táto tradícia je symbolom jarného obdobia a predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá z miest a dedín. Slovenským zvykom už od stredoveku preto bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami. Táto tradícia bola sprevádzaná spevom a tancom, ktorý oslavoval nielen zrod novej lásky, ale aj definitívne víťazstvo jari nad zimou. V piatok (28.04.2023) na nádvorí školy žiaci 1.stupňa ZŠ, pod vedením pani učiteliek Bobokovej, Palčekovej a pána učiteľa Karlíka, pripravili krásne kultúrne pásmo tancov, detských hier a piesní, ktoré v minulosti sprevádzali stavanie mája. S týmto pásmom vystúpili aj pri stavaní obecného mája na námestí v Pruskom. Ďakujeme všetkým účinkujúcim i pedagógom, ktorí pripravili pekný program. Veríme, že sa táto tradícia ešte dlho zachová, a že tradície našich predkov nevymiznú.

     • Súťaž v čitateľskej gramotnosti

     •  

      Pri príležitosti Dňa Zeme sa na 2. stupni našej školy uskutočnila súťaž v čitateľskej gramotnosti.

      Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:

      1. kategória 5. - 6. ročník

      2. kategória 7. - 9. ročník

      Po opravení odpoveďových hárkov máme nasledujúcich víťazov:

      V 1. kategórii:

      1. miesto Matej Palica 6. B

      2. miesto Patrik Kohút 6. B

      3. miesto Monika Kováčiková 6. C

      V 2. kategórii:

      1. miesto Ela Prekopová 7. B

      2. miesto Andrea Remšíková 9. B

      3. miesto _Samuel Tomanika 9. B

      Výhercom srdečne blahoželáme!

     • ENGLISHSTAR

     • Dňa 27. apríla prebiehala na celom Slovensku súťaž v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. Súťažné kolo absolvovali aj deti našej školy, a to žiaci 1., 5.-8. ročníka. Cieľom súťaže je spopularizovať anglický kazyk ako vyučovací predmet a zábavnou formou motivovať deti k snahe neustále sa zlepšovať. Zúčastneným ďakujeme za účasť a želáme čo najlepšie výsledky.

    • DEŇ ZEME 2023
     • DEŇ ZEME 2023

     • 22.4 si ľudia na celom svete pripomínajú Deň Zeme. Nakoľko táto významná udalosť pripadla na víkend, na našej škole sme si ju pripomenuli v utorok 25.4.2023.

      Kvôli nepriazni počasia sme prvé hodiny strávili v triede a využili sme ich na aktivity zamerané na recykláciu, separovanie a ochranu planéty. Pred obedom nám počasie predsa len dovolilo ísť von. Stihli sme vyzbierať odpad v okolí školy a v niektorých častiach našej obce.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že dni ako tento prispejú k uvedomeniu si dôležitosti šetrenia zdrojov a ochrany našej planéty.

     • Deň narcisov 2023 - POĎAKOVANIE

     • Dňa 20. apríla 2023 sa naša škola zapojila do celoštátnej zbierky LPR Deň narcisov. Deviataci rozdávali žlté kvety narcisov, ktoré sa stali symbolom boja s rakovinou. Zbierka prebiehala v priestoroch školy aj v uliciach obce Pruské. Výnos zo zbierky bol iba dôkazom, že nikomu nie je ľahostajný osud ľudí postihnutých touto zákernou chorobou. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať opäť rekordnú sumu: 1344,-€   Všetkým , ktorí prispeli, zo srdca ďakujeme!

     • Výberové konanie

     • Obec Pruské, Pruské 1,018 52 Pruské podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      v y h l a s u j e

      výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky - Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské 369, 018 52 Pruské s predpokladaným nástupom dňa 27.08.2023.

       

      Viac informácií na priloženom odkaze

      vyhlasenie_volba_RS_2023.pdf

     • Upratovacia akcia

     • Vážení rodičia, milí žiaci, obyvatelia obce Pruské!

      Jar sa nám začína ukazovať v plnej kráse, no zároveň odkrýva množstvo zabudnutého odpadu a špiny okolo nás. Žiaci ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom sa spolu s učiteľmi rozhodli uskutočniť UPRATOVACIU AKCIU pri príležitosti Dňa Zeme, ktorá prebehne v utorok (25.04.2023) od 9:30 hod. Čistenie našej obce a jej okolia je súčasťou úlohy Recyklohier v spolupráci s Fusaklami. Veríme, že sa k nám pripojíte  a spoločne sa pustíme do jarného upratovania našej planéty ... pretože v tomto prípade platí, že čím viac rúk - tým čistejšie!

     • Florbalový úspech našich žiačok

     • Gratulujeme žiačkam našej školy, ktoré sa zúčastnili dňa 19.04.2023 okresného kola vo florbale. V konkurencii siedmych škôl sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Poďakovanie patrí aj pánovi V.Gáborovi, ktorý žiačky pripravoval na súťaž.

     • Skrátený pobyt v ŠKD

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že piatok (21.04.2023) bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie vo všetkých oddeleniach ŠKD do 13:30 hod.

      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy

    • DEŇ NARCISOV 2023
     • DEŇ NARCISOV 2023

     • DEŇ NARCISOV 2023

      ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY

      Na Slovensku pribudne ročne okolo 40 000 onkologických pacientov. Život občas "bodne", obráti sa naruby a to v mnohých prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa na „život z inej strany“ dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom na Slovensku už 33 rokov. Informácie o zbierke nájdete na www.dennarcisov.sk

      AKO PRISPIEŤ?

      NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ 20. 4. 2023 ( t.j. vo štvrtok) od našich dobrovoľníkov ( žiakov deviateho ročníka), ktorí ich budú rozdávať v priestoroch školy a v uliciach  obce Pruské.

       

      Od 17.4. do 28. 4. môžete prispieť aj prostredníctvom:

      • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov)
      • Účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
      • Inými formami na www.dennarcisov.sk, kde nájdete aj možnosti ZÍSKANIA VIRTUÁLNEHO NARCISU

      ĎAKUJEME

       

    • Úspech na prírodovedných olympiádach
     • Úspech na prírodovedných olympiádach

     • Dňa 30.3. sa v Ladcoch uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, kde žiačka 9.A triedy Agátka Durbáková  obsadila pekné 3. miesto.

      Vo  štvrtok 13.4. sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo biologickej olympiády. Žiačka 8.A triedy Barborka Jurčagová obsadila 6. miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Veľkonočný turnaj v minihádzanej žiakov a žiačok ZŠ

     • Veľkonočný turnaj v minihádzanej žiakov a žiačok ZŠ, ktorý sa konal 5. 4. 2023 v športovej hale Štadión FK Dubnica nad Váhom.

      Spoločné družstvo dievčat a chlapcov získalo 1. miesto. Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl z nášho regiónu. Školu reprezentovali žiaci a žiačky 5. A, 5. B a 4. B triedy.

      Dominik Floriš, Nicolas Ivanovič, Marek Štefanec, David Dohňanský, Kevin Kvasnica, Evelín Balážová, Kristína Baňárová, Chiara Sedláková, Zara Zgútová, Sofia Franeková všetci z 5. B triedy, z 5. A triedy Janka Vlasatá a Veronika Šištíková a zo 4. B Laura Pecušová.

      Všetkým žúčastneným ďakujeme a GRATULUJEME k ich športovému úspechu.

     • Vyplácanie cestovných nákladov na dopravu

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a rodičom, že vyplácanie cestovných nákladov na dopravu bude v piatok 14.4.2023 a v pondelok 17.4.2023 od 7:30 do 14:30 na sekretariáte školy.

     • Oznam vedúcej šk.jedálne

     • Vážení rodičia,

      od 1.mája 2023 bude dotovaná strava v školskej jedálni.

      Na stravu zadarmo má nárok dieťa/žiak, ktorý navštevuje :

      • - len predškoláci majú dotáciu 1,40 eur a zvyšnú časť doplatia rodičia, t.j. 10 eur /mesiac (ak sa dieťa zúčastnilo vyučovacieho procesu v MŠ a odobralo si obed)
      • 1. stupeň ZŠ (zúčastnil/a sa vyučovacieho procesu  v ZŠ a odobral/a si obed) 
      • 2. stupeň ZŠ (zúčastnil/a sa vyučovacieho procesu v ZŠ a odobral/a si obed)
      • Stravníkovi, ktorý nedoniesol vypísanú návratku do zariadenia školského stravovania v stanovenom termíne, nebude poskytnutá dotácia na stravu  a rodič hradí stravu v plnej výške.
      • PROSÍME RODIČOV, ktorí žiadali o dotáciu a návratkou potvrdili stravovanie zadarmo, aby si ZRUŠILI trvalé príkazy na úhradu stravy na mesiac máj a jún 2023. V prípade otázok a informácií kontaktujte vedúcu školskej jedálne na telefónnom čísle 0905 992 114.
     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • OZNAM O PRIJÍMANÍ DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlades vyhláškou MŠ SR č. 541/2021 Z.z.o materskej škole  oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 bude:

      v dňoch od  02.5.2022 do 05.5.2023,  v čase od  10,30 – 16,00 hod.

       Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa RŠ pre materskú školu

      Na  účely prijímania detí do MŠ môžete využiť vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní.  Súčasťou     žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre  deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.  K overeniu údajov je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť na  https://zspruske.edupage.org/, https://zspruske.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZXh0MjUmc3VicGFnZT0y , alebo  Vám bude poskytnutý  v dňoch zápisu dieťaťa, t .j.  od 02.05.2023 -  05.5.2023 v kancelárii ZRŠ. 

      Spôsob podávania žiadostí:

      • poštou    na   adresu školy
      • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na    adresu MŠ (materskaskola@zspruske.sk )
      • osobne v MŠ  v  kancelárii  ZRŠ

      Dôležité!!!

      • Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

      Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje ak:
      jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
      → jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
      → vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením (Príloha č.1)

      Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy  (Príloha č.2)

      Podmienky prijímania detí do MŠ:

      (podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.541/2021 o materskej škole.

      • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné),
      • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť -na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu),
      • deti ktoré k 31. augustu 2023 dovŕšia tri roky veku života.

      Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnancov ZŠ s MŠ, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca. V prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2023 dovŕšia 3 roky     veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2023 -podľa dátumu narodenia budú zoradené od najstaršieho po najmladšie.

       

      Termín vydania rozhodnutia:

      Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka školy do 30.6.2023.

       

       

       

                                                                                     PaedDr. Adela Jureníková

                                                                                              riaditeľka školy

      ziadost_do_MS-nova.doc

      Priloha_c.1_2_zap.ms.docx

     • Relaxačná miestnosť v škole

     • Medzi hlavné priority našej školy patrí výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, preto bola v apríli v našej škole uvedená do prevádzky relaxačná miestnosť, ktorá je financovaná z príspevku  firmy Hanon Systems Slovakia s.r.o Ilava.

      Relaxačná miestnosť je primárne určená žiakom so zdravotným znevýhodnením a žiakom so ŠVVP.

      Naša škola je jednou z mála bežných škôl, ktoré sa môžu pochváliť zriadením takejto miestnosti, nakoľko vybavenie pomôckami je finančne veľmi náročné.

      Z uvedeného projektu bola tiež zakúpená IKT technika pre asistentov učiteľa a špeciálneho pedagóga, učebné pomôcky určené pre deti so ŠVVP, s ktorými deti pracujú u špeciálneho pedagóga, ďalej hry na rozvoj logického myslenia, trénovanie pozornosti....

      Touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku firme Hanon Systems Slovakia s.r.o Ilava za poskytnutie finančných prostriedkov a tiež za prejavenú dôveru v náš projekt. Veríme, že využívaním nových postupov a metód v edukácii žiakov so ŠVVP im pomôžeme zvýšiť kvalitu života v našej škole.

      Vedenie školy touto formou vyjadruje vďaku koordinátorkám  projektu

      Mgr. Zuzane Pagáčovej a Bc. Andrei Cúcikovej.


     • ÚSPECH NA PYTAGORIÁDE

     • Najúspešnejší riešitelia školského kola si dňa 21.3. 2023 preverili svoje vedomosti, logické myslenie ale aj schopnosť rýchlo počítať v OKRESNOM KOLE PYTAGORIÁDY.

      V kategóriách P3 – P8 nás reprezentovalo až 16 žiakov našej školy. A v širokej konkurencii sa veru nestratili.

      Na delenom 2. mieste sa umiestnila Zuzka PREKOPOVÁ z 3.B triedy,  na 4. mieste Matúš ŠATKA z 5.B triedy, 5. miesto obsadil Matej PALICA zo 6.B triedy, ale aj David GAŽO z 8.B triedy. Lenka FUSKOVÁ z 8.B triedy skončila na delenom 6. mieste.

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

     • Úspechy našich žiakov v oblasti umenia

     • V marci sa naši žiaci, ktorí navštevujú SZUŠ Trenčianska Teplá, elokované pracovisko Pruské, zúčastnili umeleckej súťaže ,,MODRÝ SVET OČAMI UMENIA". Cieľom súťaže bolo podporiť mladých hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov a hercov v rozvíjaní svojich umeleckých schopností, motivovať mladých umelcov a umelecky tvoriť aj v online priestore.

      A takto krásne uspeli:

      Emma Pagáčová - Zlaté pásmo - Laureát témy č.4

      Ela Prekopová - Zlaté pásmo

      Matúš Šatka - Strieborné pásmo

      Barbora Jurčagová - Strieborné pásmo

      Sabína Domáňová - Strieborné pásmo

      Srdečne gratulujeme žiakom ku krásnym výsledkom a samozrejme aj pani učiteľke Florišovej, Sústerovej, Jakúbkovej za prípravu žiakov na súťaž.

     • Noc s Andersenom

     • Rozprávková noc v škole

      Noc, keď spíme sladko v našej postieľke doma, je úplne iná, ako tá, ktorá nesie meno  známeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Aj našich 35 žiakov  z 2. – 5. ročníka práve v noci z 31. 3. na 01.04.2023 zažilo rozprávkovú noc v škole. Zmyslom akcie bolo pripraviť deťom taký program, aby sa cítili ako v rozprávke, zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné, hravé, jednoducho, strávili noc, na ktorú tak skoro nezabudnú.  

      Program začal o 17:30 hod. v školskej knižnici, kde sme si krátko pripomenuli život dánskeho rozprávkara H.Ch.Andersena a jeho najznámejšie rozprávky. Nebadane do knižnice vstúpili dvaja hostia – mravec Ferdo s kamarátkou lienkou Gvendolínou. Deti okamžite spoznali vzácnych rozprávkových hostí, ktorí zavítali k nám, aby sa pochválili, že práve v tomto roku oslavujú 90.výročie vzniku rozprávkyFerdovi Mravcovi od spisovateľa Ondřeja Sekoru. Prečítali sme úryvok z Knižky o Ferdovi Mravcovi, kde sme sa dozvedeli, ako začal príbeh o večnom optimistovi, ktorý všetko vie a všetko opraví. Mravec Ferdo má veľmi rád svojich kamarátov z mraveniska, a tak sa všetky deti „premenili“ na usilovných mravčekov, na ktorých čakali počas večera a noci rôzne aktivity a súťažné disciplíny. V siedmych tímoch súťažili deti v spoločnosti Ferda a Gvendolíny v skladaní puzzle s motívom mravcov, vyhľadávali informácie o mravcoch a následne odpovedali na otázky v kvíze o mravcoch, usporadúvali pomiešané slová z mravčích riekaniek, kreslili a snažili sa nájsť cestičku von z mraveniska.

      A keďže Ferdo rád cvičí a preteká (a vždy zvíťazí), vzal naše „mravčeky“ do veľkej telocvične, kde boli pre ne pripravené rôzne súťažné športové disciplíny s robotnicou Naďkou. Unavené „mravčeky“ sa večer posilnili chutnou večerou z miestnej pizzerie a pred spaním si pozreli animovanú rozprávku Mravčia polepšovňa.

      Sobotné ráno sme začali s úsmevom a oddýchnutí sme si všetci spoločne vyrobili na pamiatku  svojich mravcov. Deti dokončili svoje pracovné listy, zhodnotili priebeh nocovania a aktivít počas Noci s Andersenom a dostali zaslúžené odmeny za svoju usilovnosť, výdrž, aktivitu a tímovú spoluprácu.

      ĎAKUJEM všetkým zúčastneným deťom, p.učiteľkám Hodekovej a Smolekovej, p.asistentkám Cúcikovej a Kotrasovej, ako aj Rade rodičov pri ZŠ, vďaka ktorej sme mohli potešiť deti knižnými i sladkými odmenami.

      Teším sa na rozprávkové nočné dobrodružstvá o rok ♥

      Mgr. Silvia Košíková,

      organizátorka Noci s Andersenom

      na ZŠ s MŠ H.Gavloviča Pruské

       

       

       

     • Predškoláci na návšteve v škole

     • Dňa 28. a 29.03.2023 sa naši predškoláci zúčastnili otvorenej hodiny v 1. ročníku ZŠ. Po radostnom zvítaní sa s kamarátmi - terajšími prvákmi, všetkých privítali pani učiteľky Mgr. Danka Pichová a Mgr. Lucia Palčeková. Pani učiteľky, za pomoci včieľky Peľky, previedli deti zákutiami jednotlivých vyučovacích predmetov. Prváci predviedli, čo sa za pár mesiacov vo „veľkej škole“ naučili a spolu so škôlkarmi čítali, počítali, hrali sa, zabávali. Deti sa v škole cítili veľmi príjemne, o čom svedčilo ich nadšené rozprávanie. Veríme, že aj vďaka tomuto stretnutiu, pôjdu deti k zápisu do prvej triedy s ľahkosťou a radosťou.