• Spevácke úspechy

     • Naše žiačky E.Pagáčová, S.Domáňová a B.Jurčagová sa zúčastnili speváckej súťaže ,,Bojnická perla". Prespievali sa úspešne do druhého kola, kde získali krásne umiestnenia: Kategória A: S. Domáňová - Strieborné pásmo, E. Pagáčová - Zlaté pásmo 3. Miesto, Kategória B: B.Jurčagová - Bronzové pásmo

      Ďakujeme p.učiteľkám A. Florišovej a J. Jakúbkovej zo SZUŠ Tr.Teplá, elokované pracovisko Pruské, za prípravu na súťaž a srdečne gratulujeme.

     • Výtvarný úspech našej žiačky

     • Blahoželáme našej žiačke siedmeho ročníka Simone S., ktorá bola ocenená vo výtvarnej súťaži Dobšinského rozprávkovo. Simonka na hodinách VYV kombinovanou technikou stvárnila svoju predstavu o známej rozprávke Šípková Ruženka. Jej ilustrácia, pod vedením učiteľky Z. Cíbikovej, sa vydarila a z úspechu sa veľmi tešíme.

     • Výchovný koncert Ako zachrániť

     • Dňa 7. júna sa žiaci 1. a 2. stupňa našej školy zúčastnili výchovného koncertu Ako zachrániť. Koncert doprevádzala aj profesionálna pracovníčka z tiesňovej linky Prvej pomoci, ktorá nás naučila dôležité čísla v prípade nebezpečenstva a ukázala nám, ako sa máme zachovať, keď vidíme niekoho v ohrození života. Niektorí žiaci si mohli vyskúšať aj kardiopulmonálnu resuscitáciu.

     • Športový olympijský deň

     • Dňa 1. 6. 2023 pri príležitosti MDD sa uskutočnil ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ žiakov II. stupňa.

      Všetkých potešili nielen atletické disciplíny, technické súťaže, ale aj ROZLÚČKA DEVIATAKOV. Obohatili tento deň svojím kultúrnym programom, do ktorého zapojili väčšinu prítomných. Športovali a tancovali aj pedagógovia.

      K vydarenému podujatiu prispelo príjemné počasie, finančný príspevok od rodičov a poskytnutie športového areálu od TJ Považan Pruské, za čo im v mene všetkých detí ĎAKUJEME!

      Odmenou pre pedagógov, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii podujatia, bola spokojnosť a usmiate deti.

      Na záver si úspešní súťažiaci prevzali sladké odmeny a diplomy.

      Už dnes sa tešíme na budúci „ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ 2024“.

     • Májová výzva - Láska kvitne v každom veku...

     • Naši piataci sa zapojili do výzvy od celoslovenského projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Tentokrát na jarnú tému - LÁSKA KVITNE V KAŽDOM VEKU. Rozhodli sme sa potešiť srdcia mnohých seniorov. Vytvorili sme pohľadnice pre CSS Lipa v Zariečí - Kostolnej. 

     • Koncoročný výlet 5.A, 5.B a 6.C - Atlantis

     • V pondelok 15. mája sme navštívili vedecko-zábavné centrum Atlantis v Leviciach. Žiaci si vyskúšali 76 exponátov súvisiacich s prírodovedeckými javmi a videli viaceré vynálezy. Okrem toho absolvovali aj interaktívny zážitkový program Ľudské telo. Veríme, že sa žiakom výlet páčil a nadobudli opäť ďalšie nezabudnuteľné zážitky.

     • Exkurzia v TV JOJ

     • V stredu 10. mája 2023 sme sa zúčastnili exkurzie v Televízii JOJ. Televíziu sme navštívili z predmetu mediálna výchova v 9. ročníku, ale pripojili sa k nám aj žiaci z ostatných ročníkov (8.A, 8.B a 6.C).

      V TV JOJ nás sprevádzala pani Janegová, asistentka riaditeľa pre PR marketing,  bývalá moderátorka, ktorá nám veľa prezradila o práci moderátorov. Mali sme možnosť navštíviť jednotlivé TV štúdia v ktorých sa práve nenahrávalo a boli nasvietené len pre exkurzie. Celkovo štúdia pôsobili menším dojmom, ako keď ich vidíme na TV obrazovkách. Pozreli sme si štúdia, kde sa vysielajú Televízne noviny, Ranné noviny, relácia Na hrane. Zaujalo nás natáčanie Počasia, kde na pozadí je zelené plátno – green screen.  Pani asistentka nám vysvetlila, ako pracujú kamery, svetlá a prácu moderátora s čítačkou.  V jednotlivých štúdiách sme sa mohli aj odfotiť.

      Potom sme navštívili štúdia, kde sa natáča relácia Inkognito a Riskuj. Najviac nás zaujalo štúdio, kde sa natáča TV seriál Nemocnica. Vo veľkom hangári postavili „skutočnú“ nemocnicu sv. Martina. V priestoroch sa nachádza  operačná sála, pohotovosť, izba pre pacientov, lekárov, všetko tak, ako v skutočnej nemocnici. Dozvedeli sme sa, ako natáčajú zábery exteriérov  priamo pred skutočnou nemocnicou a interiér v štúdiu. Pri natáčaní si zavolajú aj odborníkov – lekárov, aby jednotlivé scény natočili čo najodbornejšie. Návšteva TV JOJ nám priblížila prácu moderátorov pri výrobe TV relácií.

      Po vyčerpávajúcej prehliadke TV JOJ sme sa ešte zastavili v Avion Shopping Park.

      Ďakujeme za túto super exkurziu.

       

      žiaci 9. ročníka, mediálna výchova

    • Letný zber papiera a kartónu
     • Letný zber papiera a kartónu

     •  Oznamujeme všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom aj priateľom školy, že v dňoch 06. - 07. 6. 2023 v čase od 14:00 hod do 16:00 hod sa koná zber papiera. Odovzdáva sa aj kartón. Kontajner bude umiestnený za telocvičňou vedľa hokejbalového ihriska. Papier a kartón vážime na mieste. Prosíme, aby ste všetko zviazali. Ďakujeme že chránite prírodu ;-)

     • Dôležitý oznam pre rodičov stravníkov v ŠJ

     • Važení rodičia,

      z dôvodu zvýšeného počtu neprevzatých obedov Vás chcem poprosiť, aby ste sa uistili, či si Vaše dieťa prevzalo obed. Ak dopredu viete, že sa žiak nezúčastní vyučovania, je potrebné včas odhlásiť obed. V prípade, že už nie je možné žiaka odhlásiť zo stravy, môžete si prísť prevziať obed do obedára. Ak žiak nie je odhlásený zo stravy (či už sa nezúčastnilo vyučovania alebo áno) a neprevzalo si obed, stráca žiak nárok na dotáciu na stravu a zákonný zástupca platí plnú výšku stravného za daný deň. V prípade prevzatia obeda je strava na daný deň hradená dotáciou.

       Za pochopenie ďakujem,

      Jarmila Hrajková

      vedúca ŠJ

     • Na exkurzii v hasičskej zbrojnici

     • Pri príležitosti sviatku sv.Floriána (4.5.), patróna hasičov, navštívili v piatok (5.5.2023) jednotlivé oddelenia ŠKD v popoludňajších hodinách hasičskú zbrojnicu, kde sídli Dobrovoľný hasičský zbor Pruské. Počas prehliadky si deti vypočuli zaujímavé informácie o práci hasiča, videli oblečenie, prilby a rôzne náradia, ktoré hasiči potrebujú pri zásahu a mohli si vyskúšať sadnúť do hasičského auta. Deti veľmi ocenili a obdivovali náročnú prácu hasičov. Ďakujeme za ochotný prístup pánovi V.Mončekovi i dobrovoľným hasičom DHZO Pruské.

     • Zážitkové vyučovanie

     • ...alebo prvouka netradične

      Žiaci 2.B triedy sa dňa 9.5.2023 veľmi tešili do školy. Na hodine prvouky ich čakala vlastná prezentácia vedomostí na tému "Spoznávame živočíchy", na ktorú sa pripravovali takmer mesiac. Žiaci si mohli v tento deň priniesť do školy svojich domácich zvieracích miláčikov a navzájom si odovzdávať poznatky a vedomosti o nich. Dozvedeli sme sa, ako sa treba pravidelne starať o zvieratko, čím ho kŕmiť, ako čistiť priestor, v ktorom žije, aké aktivity uprednostňuje a aký úžitok má pre ľudí. Tí žiaci, ktorí nemohli priniesť živé zvieratko, si pripravili pekné projekty či natočili video. Verím, že vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a silnej emócie si žiaci získané informácie lepšie zapamätajú, budú empatickejší a naďalej sa budú o zvieratká vzorne starať :) Mgr. Košíková

     • Stavanie mája

     • Niektoré tradície našich predkov zanikli, niektoré sa zachovali dodnes. Jednou z nich je aj stavanie mája. Táto tradícia je symbolom jarného obdobia a predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá z miest a dedín. Slovenským zvykom už od stredoveku preto bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami. Táto tradícia bola sprevádzaná spevom a tancom, ktorý oslavoval nielen zrod novej lásky, ale aj definitívne víťazstvo jari nad zimou. V piatok (28.04.2023) na nádvorí školy žiaci 1.stupňa ZŠ, pod vedením pani učiteliek Bobokovej, Palčekovej a pána učiteľa Karlíka, pripravili krásne kultúrne pásmo tancov, detských hier a piesní, ktoré v minulosti sprevádzali stavanie mája. S týmto pásmom vystúpili aj pri stavaní obecného mája na námestí v Pruskom. Ďakujeme všetkým účinkujúcim i pedagógom, ktorí pripravili pekný program. Veríme, že sa táto tradícia ešte dlho zachová, a že tradície našich predkov nevymiznú.

     • Súťaž v čitateľskej gramotnosti

     •  

      Pri príležitosti Dňa Zeme sa na 2. stupni našej školy uskutočnila súťaž v čitateľskej gramotnosti.

      Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:

      1. kategória 5. - 6. ročník

      2. kategória 7. - 9. ročník

      Po opravení odpoveďových hárkov máme nasledujúcich víťazov:

      V 1. kategórii:

      1. miesto Matej Palica 6. B

      2. miesto Patrik Kohút 6. B

      3. miesto Monika Kováčiková 6. C

      V 2. kategórii:

      1. miesto Ela Prekopová 7. B

      2. miesto Andrea Remšíková 9. B

      3. miesto _Samuel Tomanika 9. B

      Výhercom srdečne blahoželáme!

     • ENGLISHSTAR

     • Dňa 27. apríla prebiehala na celom Slovensku súťaž v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. Súťažné kolo absolvovali aj deti našej školy, a to žiaci 1., 5.-8. ročníka. Cieľom súťaže je spopularizovať anglický kazyk ako vyučovací predmet a zábavnou formou motivovať deti k snahe neustále sa zlepšovať. Zúčastneným ďakujeme za účasť a želáme čo najlepšie výsledky.

    • DEŇ ZEME 2023
     • DEŇ ZEME 2023

     • 22.4 si ľudia na celom svete pripomínajú Deň Zeme. Nakoľko táto významná udalosť pripadla na víkend, na našej škole sme si ju pripomenuli v utorok 25.4.2023.

      Kvôli nepriazni počasia sme prvé hodiny strávili v triede a využili sme ich na aktivity zamerané na recykláciu, separovanie a ochranu planéty. Pred obedom nám počasie predsa len dovolilo ísť von. Stihli sme vyzbierať odpad v okolí školy a v niektorých častiach našej obce.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že dni ako tento prispejú k uvedomeniu si dôležitosti šetrenia zdrojov a ochrany našej planéty.

     • Deň narcisov 2023 - POĎAKOVANIE

     • Dňa 20. apríla 2023 sa naša škola zapojila do celoštátnej zbierky LPR Deň narcisov. Deviataci rozdávali žlté kvety narcisov, ktoré sa stali symbolom boja s rakovinou. Zbierka prebiehala v priestoroch školy aj v uliciach obce Pruské. Výnos zo zbierky bol iba dôkazom, že nikomu nie je ľahostajný osud ľudí postihnutých touto zákernou chorobou. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať opäť rekordnú sumu: 1344,-€   Všetkým , ktorí prispeli, zo srdca ďakujeme!

     • Výberové konanie

     • Obec Pruské, Pruské 1,018 52 Pruské podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      v y h l a s u j e

      výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky - Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské 369, 018 52 Pruské s predpokladaným nástupom dňa 27.08.2023.

       

      Viac informácií na priloženom odkaze

      vyhlasenie_volba_RS_2023.pdf

     • Upratovacia akcia

     • Vážení rodičia, milí žiaci, obyvatelia obce Pruské!

      Jar sa nám začína ukazovať v plnej kráse, no zároveň odkrýva množstvo zabudnutého odpadu a špiny okolo nás. Žiaci ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom sa spolu s učiteľmi rozhodli uskutočniť UPRATOVACIU AKCIU pri príležitosti Dňa Zeme, ktorá prebehne v utorok (25.04.2023) od 9:30 hod. Čistenie našej obce a jej okolia je súčasťou úlohy Recyklohier v spolupráci s Fusaklami. Veríme, že sa k nám pripojíte  a spoločne sa pustíme do jarného upratovania našej planéty ... pretože v tomto prípade platí, že čím viac rúk - tým čistejšie!

     • Florbalový úspech našich žiačok

     • Gratulujeme žiačkam našej školy, ktoré sa zúčastnili dňa 19.04.2023 okresného kola vo florbale. V konkurencii siedmych škôl sa umiestnili na krásnom 2. mieste. Poďakovanie patrí aj pánovi V.Gáborovi, ktorý žiačky pripravoval na súťaž.