• Toto bol náš DEŇ!

     • T-rochu

      A-drenalínu

      R-elax

      Z-ážitok

      A-j

      N-iečo

      I-nšpiratívne

      A- le ...

       

      hlavne s cieľom upevniť vzťahy v kolektíve, zabaviť sa a zistiť, že niektorí z nás sú odvážnejší, než by sme si mysleli! : -)

      Animovaný film Keď sa červenámCinemaxe už iba doplnil tento pekný výlet v Trenčíne, ktorý sme my, žiaci 7. A, absolvovali dňa 23. 5. 2022.

      Touto cestou ĎAKUJEME KRÁSNE Rade rodičov školy za príspevok, vďaka ktorému sme mali celý tento výlet aj s obedom ZADARMO!

     • Plavecký výcvik našich druhákov

     • Začiatkom mája sa 51 žiakov 2. ročníka zúčastnilo plaveckého výcviku v Púchove. Žiaci si hravou formou osvojili a zdokonalili základy plávania. Vyvrcholením ich úsilia boli piatkové súťaže, kde mali zaplávať čo najviac metrov rôznym plaveckým spôsobom, pričom súťažili dievčatá a chlapci samostatne. Na víťazov čakala po skončení súťaže sladká odmena. Všetci si odniesli nielen diplom za svoju snahu a  odvahu, ale aj mnoho zážitkov a nových skúsenosti. Priateľský prístup plavčíkov deťom dodal sebavedomie a radosť z "vodného prostredia".

     • Florbal hrali aj najmenší

     • Po turnaji žiakov 4. a 5. ročníka si porovnali svoje technické florbalové zručnosti aj žiaci 1.a 2. ročníka so žiakmi zo ZŠ Mikušovce. Najmenší florbalisti ukázali výbornú kondíciu, nasadenie, túžbu po víťazstve a mimoriadnu radosť pri každom strelenom góle. V takomto prípade poradie nie je vôbec podstatné, pretože víťazmi boli všetci.

     • Okresné kolo v bedmintone žiakov

     • Okresné kolo v bedmintone žiakov ZŠ sa konalo 13. 5. 2022 v Ilave v športovej hale. Zúčastnili sa ho  družstvo našich žiakov. Družstvo tvorili žiaci Michal Staňo z 8. A triedy a Lukáš Pagáč z 5. A. Chlapcom sa darilo. Získali 1. miesto a postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 8. 6. 2022 v Trenčíne v športovo – rekreačnom areáli Ostrov. Chlapcom gratulujeme.

       

       

     • Okresné kolo v 4-boji mladších žiakov a žiačok v atletike

     • V utorok, 3. mája 2022 sa  na atletickom štadióne Spartak Dubnica nad Váhom uskutočnilo okresné kolo v 4-boji mladších žiakov a žiačok 5. až 7. ročníka ZŠ. Súťažilo sa v štyroch disciplínach. V behu na 60 m, v skoku do diaľky, v hode vortexom a v behu na 1000 m žiaci a 600 m žiačky.

      Zúčastnili sa ho žiaci a žiačky  našej školy a to: Samuel Janíček zo 6. A triedy, Ondrášik Jakub zo 6. B, Aleš Suchánek zo 7. B, Emília Mičudová zo 6. B a Hela Psotová zo 6. A triedy.

      Samuel Janíček  v behu na 1000 m získal bronzovú medailu a Emília Mičudová v behu na 600 m získala taktiež bronzovú medailu.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a medailistom gratulujeme!

     • Testovanie 5 - 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v stredu, 18.05.2022, prebehne celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka. Riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka na tento deň riaditeľské voľno. Žiaci 6. - 9.ročníka sú vtedy odhlásení aj z obeda.

     • Priateľský florbalový turnaj

     • Po dlhšej izolácii a zákaze športovej činnosti sa dňa 11.05.2022 uskutočnil na našej škole priateľský florbalový turnaj žiakov 4. - 5. ročníka. Svoje florbalové zručnosti si porovnávali žiaci zo ZŠ Pruské a ZŠ Mikušovce. Žiaci ukázali, že počas pandémie nestratili kondíciu a florbal hrať nezabudli. Víťazmi sa stali všetci zúčastnení hráči, hoci najviac sa darilo žiakom 4.ročníka ZŠ Pruské. Na záver boli žiaci za svoje výkony odmenení. Rade rodičov ďakujeme za finančný príspevok!

     • ŠKD na návšteve u hasičov

     • V piatok 6.5.2022, pri príležitosti dňa sv. Floriána, žiaci z oddelení ŠKD navštívili hasičskú zbrojnicu v Pruskom. Veliteľ hasičov, pán Monček, oboznámil všetkých s históriou hasičského zboru. Deti si pozreli hasičskú výstroj, vyskúšali si prilby, videli množstvo pohárov a medailí z hasičských súťaží. Na záver si prezreli zásahové vozidlá, do ktorých mohli aj nastúpiť.

      Veríme, že si deti odniesli pekný zážitok.

      Touto cestou by sme chceli p. Mončekovi poďakovať za sprostredkovanie i malú pozornosť pre deti. Pani vychovávateľkám patrí rovnako poďakovanie za zorganizovanie tejto peknej akcie :)

    • Deň narcisov 2022
     • Deň narcisov 2022

     • Dňa 28. apríla 2022 sa na celom Slovensku uskutočnila verejná zbierka Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Naša škola sa opäť zapojila. Dobrovoľníci, žiaci 9.A a 9.B, boli milo prekvapení obrovským záujmom a ochotou pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám. Deti hrial na srdci nielen žltý kvietok, ale najmä dobrý pocit, že urobili dobrý skutok. Aj v uliciach obce Pruské sa stretli s poztívnym ohlasom verejnosti. Podarilo sa nám vybierať doposiaľ rekordnú sumu: 1270,- €  Všetkým patrí oborvské ĎAKUJEME

     • Príchod jari - súťaž v čitateľskej gramotnosti

     • Dňa 29. 4. 2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž v čitateľskej gramotnosti, ktorú sme poeticky nazvali Príchod jari. Okrem deviatakov sa jej zúčastnili všetky triedy druhého stupňa. Ročníky 5. a 6. boli zaradené do prvej kategórie. Ročníky 7. a 8. boli v druhej kategórii. Súťažné texty sme zamerali na  jar.

      Z každej kategórie sme ocenili jedného víťaza krásnou knižnou odmenou, ktorú žiakom predala pani riaditeľka PaedDr. Adela Jureníková.  V 1. kategórii zvíťazil Matej Palica z 5. B a v druhej kategórii to bola žiačka Barborka Jurčagová zo 7. A.

      Výhercom blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za účasť.

     • Výtvarný úspech

     • Blahoželáme našej úspešnej žiačke Soni M. z 5.A triedy, ktorej výtvarná práca bola ocenená v okresnom kole súťaže Vesmír očami detí a postupuje do celoslovenského kola. 🏆 Dielo s veselou atmosférou, pod názvom "Míting mimozemšťanov", vzniklo na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením p.uč.Cíbikovej.

     • Úspechy našich žiakov bežeckej súťaži

     • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

      V piatok, 29.apríla 2022, sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy tradičnej bežeckej súťaže "Beh oslobodenia obce Lednické Rovne". Nielen krásne slnečné počasie, ale i výborné športové výkony žiakov, dopomohli ku krásnym umiestneniam, ktoré žiaci získali:

      kategória najmladšie žiačky "A" (1.-2.roč.): 2.miesto - Prekopová Z. (2.B)
      kategória najmladší žiaci "A" (1.-2.roč.): 2.miesto - Vlasatý P. (2.C)
                                                                      3.miesto - Gábor M. (1.C)

       kategória najmladšie žiačky "B" (3.-4.roč.): 1.miesto - Lukáčová N. (3.A)

      kategória najmladší žiaci "B" (3.-4.roč.): 1.miesto - Korec T. (4.A)

                                                                      3.miesto - Štefanec M. (4.B)

      kategória mladšie žiačky (5.-6.roč.): 1.miesto - Mičudová E. (6.B)

                                                                2.miesto - Psotová H. (6.A)

      kategória mladší žiaci (5.-6.roč.): 1.miesto - Janíček S. (6.A)

                                                            2.miesto - Ondrášik J. (6.B)

      kategória staršie žiačky (7.-9.roč.): 3.miesto - Bednárová L. (8.B)

      kategória starší žiaci (7.-9.roč.): 1.miesto: Ondrášik Š. (9.A)

                                                          2.miesto: Pagáč M. (9.B)

                                                          3.miesto: Krivoklátsky D. (9.A)

      Na 4.miestach skončili žiaci: Šatka M. (4.B) a Drga Ľ. (9.A).

      Všetký zúčastneným ĎAKUJEME za krásnu reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa športových úspechov!

     • TAK PREDSA SND!

     •      My, žiaci 9. ročníka, sme sa dňa 28. 4. 2022 zúčastnili večerného divadelného predstavenia v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave.

           Hodili sme sa do gala a verili, že budeme mať nielen krásny kultúrny zážitok, ale že sa upevnia aj naše vzťahy navzájom.

           Komédia z pera Williama Shakespeara s názvom Veselé paničky windsorské však prevýšila naše očakávania. Herecké obsadenie, scéna a samotné spracovanie hry bolo dôkazom toho, že nikto svoje rozhodnutie zúčastniť sa exkurzie neoľutoval (ani dievčatá, ktorým zostali otlaky z lodičiek: ))

           Tobias Domáň, žiak 9. A triedy, mal celý “výlet“ ZADARMO! : ) Uspel totiž v súťaži a vedomostnom teste (ktorý bol súčasťou prípravy pre všetkých žiakov).

           Touto cestou ĎAKUJEME Rade rodičov za nemalý finančný príspevok, ktorým sme čiastočne uhradili vstupné a pani učiteľkám Mgr. Michaele Pecušovej, Mgr. Kataríne Trenčanovej, Mgr. Marike Šatkovej a Mgr. Martine Majerovej za ich ochotu uskutočniť túto akciu.

                                                                                                                                                            Vaši deviataci

       

       

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • Aj tento rok sme s,i v piatok dňa 22. apríla, na našej škole pripomenuli Deň zeme.  Pre deti prvého aj druhého stupňa boli pripravené aktivity týkajúce sa hlavne recyklovania a  čistenia nášho najbližšieho okolia.Vyčistili sme okolie školy, škôlky a školskej jedálne, vyzametali a vyhrabali sme okolité chodníky, cesty, priestor okolo kultúrneho domu, parkovisko za školou a aj okolie zdravotného strediska a vysadili sme rastliny  a kvety do veľkých kvetináčov pred školou a pred zdravotným strediskom. Ďakujeme všetkým zúčastneným pedagógom a žiakom za účasť na tejto zmysluplnej akcií. 

     • Zbierame staré batérie i mobily

     • Milí rodičia, žiaci, v rámci projektu Recyklohry, sa naša škola zapája do zberovej súťaže starých nefunkčných mobilov a batérií. Nefunkčné batérie (aj batérie z mobilov) môžu žiaci do konca mája 2022 vhadzovať do špeciálnych zelených boxov umiestnených vo vestibuloch školy.

      Staré mobily treba priniesť do kancelárie zástupcu RŠ (Mgr. Košíkovej) počas veľkých prestávok alebo ich žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi do 13.mája 2022, nakoľko sa vedie evidencia o zbere mobilov a žiak, ktorý odovzdá najviac mobilov, vyhrá vecnú cenu!

      Ďakujeme, že zberom starých mobilov a batérií pomáhate zlepšovať životné prostredie :)

     • Veľkonočná pohľadnica

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočná pohľadnica.

      V našej škole prebehla súťaž o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu na I. stupni ZŠ. Bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, pretože všetci žiaci sa snažili a pohľadnice boli naozaj krásne. Nakoniec sa pani riaditeľka rozhodla a vybrala štyri pohľadnice, ktoré zvíťazili. Z 1. ročníka Marko Pijak, z 2. ročníka Emka Suchánková a zo 4. ročníka Matej Majerech a Šimon Pecuš. Výhercovia boli ocenení. Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

    • Dážďovky kompostérky
     • Dážďovky kompostérky

     • Naša škola je už niekoľko rokov zapojená do projektu RECYKLOHRY. Jednou z tohtoročných úloh bolo vytvorenie plagátu na tému DÁŽĎOVKY KOMSPOSTÉRKY. Deti z 1.A triedy sa nezľakli tejto výzvy a zodpovedne si naštudovali problematiku kompostovania. Spolu s p. učiteľkou Hodekovou vytvorili z papiera, kartónu a prírodného materiálu obrovskú koláž – banner. Postupne pridávali jednotlivé vrstvy kompostéra. Vyfarbovali a strihali obrázky ovocia, zeleniny a užitočného hmyzu. Lepili čajové vrecúška, vaječné či orechové škrupiny. Najväčšou zábavou bolo modelovanie dážďoviek z plastelíny.

      Ich úsilie sa vyplatilo a deti vyhrali 1. miesto v súťaži.  Výhrou bola veľmi zaujímavá a netradičná beseda, ktorú 21. apríla 2022 viedla Veronika Kucková z OZ Kompostujme. Prakticky si vyskúšali ako sa zakladá vermikompostér a na vlastné oči videli užitočnú prácu dážďoviek kalifornských. Dostali aj darček – semienka rastlín a  tzv. čierne zlato, čo jedno z najlepších hnojív pod slnkom :-)

    • Deň narcisov 2022
     • Deň narcisov 2022

     • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Po dvojročnej pauze sa naša škola opäť zapojí do celoslovenskej zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov deviateho ročníka sa vo štvrtok 28.apríla 2022 vydajú do ulíc a žlté narcisy zaplavia obec Pruské. Pripnite si malý kvietok a dobrovoľnou sumou podporte onkologických pacientov. Prispieť môžete aj  zaslaním SMS na číslo 848 - od 21.4. do 6.5. 

      ĎAKUJEME

     • Pracovná ponuka

     • UPRATOVAČKA

      Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijíme do pracovného pomeru upratovačku do základnej školy na dlhodobé zastupovanie.

      Termín nástupu:  máj 2022

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou – 686,50 €.

       

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: sekretariat@zspruske.sk

      Bližšie info: 0424492647

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením obsadzovania pracovnej pozície. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.