• Informácia k vyplácaniu cestovného

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 29.- 30.júna 2022 bude p.sekretárka školy, počas vyučovania, vyplácať osobne každému žiakovi cestovné, ktorý má nárok na toto vyplatenie.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ukončenie školského roka 2021/2022 bude dňa 30.júna 2022. O 7:00 hod. bude slávnostná svätá omša v Rímsko-katolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom, o 8:00hod. sa žiaci sústredia do Kultúrneho domu v Pruskom, kde bude slávnostné ukončenie šk.roku 2021/2022 a rozlúčka deviatakov. Po skončení programu sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenie. Po odovzdaní vysvedčenia žiaci odchádzajú domov, ŠKD ani obedy v šk.jedálni v tento deň nie sú.

     • Druhé číslo školského časopisu HUGO

     • Nakoniec sa nám to podarilo!

      Pripravili sme pre Vás aj druhé číslo školského časopisu HUGO, ktoré sme sa rozhodli uverejniť online. V tomto čísle nájdete zaujímavé články o zvieratách, prehľad školských udalostí alebo tipy na zaujímavé výlety počas prázdnin.

      Dúfame, že Vás druhé číslo školského časopisu zaujme a spríjemní Vám chvíle.

      Celá naša redakcia Vám želá KRÁSNE LETO!

     • Budúci oskaroví herci?

     • V rámci projektového vyučovania SJL sme si my, žiaci 9. ročníka, vyskúšali na vlastnej koži, ako prebieha príprava a prezentácia dramatickej hry. Mohli sme si vybrať scenár z tragédie Rómeo a Júlia, komédie Ženský zákon alebo z muzikálu Cyrano z predmestia.

      Príprava trvala 3 týždne a zahŕňala: nácvik dramatizovanho čítania, učenie sa scenárov, vymýšľanie kostýmovrekvizít a taktiež mala výchovný rozmerpoukázať na problémy spoločnosti (napr. alkoholizmus na dedine či fajčenie a drogy medzi tínedžermi).

      Keď nastal deň D, Niektorí z nás sa do svojej roly naozaj vžili a vy skúste hádať, kto koho stvárnil ... :-)

       

     • Celoslovenská výzva pre ZŠ „Dlaň dokorán“

     • Akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? Naša škola sa tiež zapojila k vytvoreniu najdlhšej reťaze dobrých skutkov na Slovensku. Žiaci druhého stupňa obkreslili svoju dlaň, vystrihli a do dlane napísali svoj dobrý skutok, ktorý naozaj urobili. Z týchto „dlaní“ sme vytvorili reťaz dlhú 17 metrov a takto sme sa zapojili do projektu Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Dobro v deťoch stále JE!

     • PinkHarmony Zvolen

     • Dňa 15. júna sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie vo Zvolene. Cieľom cesty bola návšteva komplexu škôl PinkHarmonyAcademy, kde sa pod jednou strechou nachádzajú tri školy – Konzervatórium, Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) a Športové gymnázium. V rámci konzervatória si žiaci mohli pozrieť krátke tanečné vystúpenie a vypočuť husľové koncerty. Pozreli si učebne, v ktorých študenti pracujú samostatne či v skupinách. ŠUP im ukázala techniky, s ktorými momentálne študenti pracovali, spôsob akým tvoria časopis a miestnosť, kde šijú kostýmy. Na záver im žiaci športového gymnázia porozprávali o výhodách, ktoré im škola dáva s ohľadom na ich športové zameranie. Po prehliadky školy sme si pozreli aj historické centum mesta.  Cestou domov sme si urobili krátku prestávku na Homôlke, kde sme si pripomenuli prírodné krásy nášho Slovenska.

     • DEŇ NABITÝ EMÓCIAMI

     • Náš čas na základnej škole sa chýli ku koncu, a tak sme ešte chceli spoločne stráviť pár pekných chvíľ. V pondelok 13.6. 2022 sme preto spojili dve exkurzie a vyrazili za ďalšími (skoro poslednými) spoločnými zážitkami.

      Najskôr sme navštívili Informačné centrum jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zamestnanci spoločnosti JAVYS nám vysvetlili nielen princíp fungovania elektrárne, ale aj likvidáciu jadrového odpadu z elektrární, zdravotníckych zariadení aj z výskumu. Predviedli nám aj niekoľko zaujímavých pokusov.

      Potom sme zamierili do Serede. Tu sa emócie zmenili, pretože sme navštívili Múzeum holokaustu. Absolvovali sme prehliadku pracovného tábora a nachádzali stopy Židov, ktorých sem priviezli aj z Pruského a okolia. Tiež sme videli dokumentárny film o koncentračnom tábore v Osvienčime, spracovaný podľa výpovede preživšej osoby.

      Po týchto vyčerpávajúcich aktivitách sme dobili energiu (jedlom) v Trnave a sprevádzaní dažďom sme prišli do Pruského.

      Touto cestou sa chceme poďakovať nielen našim pedagógom p.uč. Daňovej, p.uč. Svoradovej a p.uč. Tarabíkovi, ale aj Rade rodičov za finančný príspevok.

    • Nešlo len o WIENER SCHNITZEL!
     • Nešlo len o WIENER SCHNITZEL!

     • My, nemčinári a žiaci 7. B triedy, sme sa dňa 14. 6. 2022 zúčastnili exkurzie do Rakúska. Najskôr si naše „mlsné“ jazýčky prišli na svoje v čokoládovni Hauswirth v mestečku Kittsee. Odtiaľ sme sa presunuli do Technického múzea vo Viedni, kde nás čakali rôzne vynálezy sveta – od špendlíka až po parnú lokomotívu. Nemohli sme vynechať ani prehliadku historického centra spolu s najvýznamnejšími pamiatkami mesta. , ako Maria Theresien Platz, Hofburg, Pestsäule, Graben, Stephansdom und Wiener Ankeruhr.

      Touto cestou ĎAKUJEME Rade rodičov za finančný príspevok, pánovi učiteľovi Rastislavovi Pecušovi za organizáciu a ostatným pedagógom za ochotu a pomoc pri realizácii tohto výletu.

      (Barbora K., Viktória V. a Peter P.)

      P. S. Viedenský rezeň haben wir nicht gegessen! 😊

    • Letný zber papiera a kartónu
     • Letný zber papiera a kartónu

     • Oznamujeme všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom aj priateľom školy, že v dňoch 21. - 22. 6. 2022 v čase od 13:00 hod do 16:00 hod sa koná zber papiera. Odovzdáva sa aj kartón. Kontajner bude umiestnený za telocvičňou. Papier a kartón vážime na mieste. Ďakujeme že chránite prírodu ;-)

     • Exkurzia Goetheho Inštitút Bratislava

     • Dňa 17. mája 2022 sa 19 žiakov siedmeho a deviateho ročníka zúčastnilo predmetovej exkurzie v Bratislave. Najskôr sme absolvoval prednášku v Goetheho Inštitúte na tému Alpy, kde sme sa dozvedeli veľa nových informácií. Odniesli sme si nielen nové vedomosti, ale aj darčekové predmety. V centre Bratislavy sme navštívili aj historické pamiatky mesta a zistili o nich zaujímavé skutočnosti. Obedňajšiu prestávku sme mali v OC Eurovea. Trolejbusom sme sa presunuli na Hlavnú stanicu a odtiaľ pohodlne vlakom až do Ilavy. Vyučujúcim p. uč. Pecušovi a p. uč. Šatkovej ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie.

     • Krajské kolo žiakov v bedmintone

     • v stredu 8. 6. 2022 sa žiaci Michal Staňo z 8. A triedy a Lukáš Pagáč z 5. A zúčastnili Krajského kola v bedmintone žiakov v športovej hale na Ostrove Zamarovce. Súťaže sa zúčastnilo 8 škôl z kraja. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách. Naši chlapci zvíťazili v skupine a vo finále hrali o prvé a druhé miesto. V ťažkom boji so súperom z Trenčína získali krásne druhé miesto.

      Gratulujeme!

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

     • Dňa 1. 6 2022 sme sa my, žiaci ôsmeho ročníka, zúčastnili výletu do Bratislavy. Pridali sa k nám aj žiaci zo Základnej školy v Mikušovciach. Ako prvé sme po príchode do Bratislavy navštívili sídlo Pápežských misijných diel na Slovensku. Venoval sa nám otec Ivan Kňaze, ktorý nám odslúžil svätú omšu, po ktorej nám porozprával, čo je cieľom PMD a aké krajiny Slovensko podporuje. Porozprával nám aj o jeho cestách a zážitkoch v týchto krajinách. Ďalej sme smerovali na Bratislavský hrad, kde sme sa dozvedeli niečo viac o histórii Bratislavy a hradu. Po návšteve hradu se sa presunuli do nákupného centra Avion, kde sme mali obedňajšiu prestávku.

      Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Šatkovej a Mgr. Košútovej za možnosť zúčastniť sa tohto výletu a otcovi Ivanovi Kňazemu za to, že si našiel na nás čas.

    • Divadelné predstavenie Robin Hood
     • Divadelné predstavenie Robin Hood

     • Po dvojročnej prestávke sa naše deti z 1.stupňa opäť dostali do divadla.  Dňa 2. 6.2022 sme zavítali do Divadla A. Bagara v Nitre, kde nás čakalo divadelné predstavenie „ Robin Hood“.

      Príbeh o bájnom šľachetnom hrdinovi, ktorý žil v tajuplnom Sherwoodskom lese bol veľmi podnetný. Rozprávkové spracovanie bolo určené pre detského diváka práve preto, že okrem dobrodružstva, tajomstva, odvahy, lásky (Robina k Lady Marion) prináša pozitívne hodnoty ako boj proti bezpráviu, boj za spravodlivosť, ochranu utláčaných a chudobných a hlavne je to príbeh, kde dobro v podobe hrdinského Robina Hooda zvíťazí nad zlom, ktoré stelesňuje postava zlého šerifa z Nottinghamu.

                      Predstavenie bolo interaktívne, detskí diváci boli vtiahnutí do deja a aktívne sa zapájali do príbehu. Prežívali všetky emócie – radosť, smútok, strach. Na záver obrovským potleskom poďakovali za skvelý zážitok.

     • Prehliadka vojenskej techniky a drónov

     • Dňa 3. júna 2022 sa žiaci z 8A a 7B zúčastnili prehliadky vojenskej techniky a drónov na SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne. Žiaci si prezreli školské dielne, kde im predviedli prácu na CNC fréze, sústruhu a 3D simuláciu v programe SolidWorks. V škole si prezreli prácu na 3D tlačiarni a dostali aj malé kľúčenky „čerstvo vytlačené“. Zaujal ich robot, ktorý triedil farebné kocky podľa farby. Na školskom dvore si vyskúšali ovládanie drónov. Najviac sa však tešili z vojenskej techniky, kde im profesionálni vojaci predviedli malé diaľkovo ovládané zariadenie na odstránenie výbušných nástrah a  detektor kovov. Vyskúšali si ťažký pyrotechnický oblek a mali možnosť nahliadnuť do vojenských ťažkých vozidiel Tatra 815 a staršieho vojenského vozidla V3S. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s prácami stredoškolákov, čo ich možno v budúcnosti ovplyvní pri výbere strednej školy.

    • ŠPORT, TANEC A ROZLÚČKA
     • ŠPORT, TANEC A ROZLÚČKA

     • Po dlhšej prestávke sa dňa 2. 6. 2022 pri príležitosti MDD opäť uskutočnil ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ žiakov II. stupňa.

      Všetkých potešili nielen atletické disciplíny, technické súťaže, ale aj ROZLÚČKA DEVIATAKOV. Obohatili tento deň svojím kultúrnym programom, do ktorého zapojili väčšinu prítomných. Športovali a tancovali aj pedagógovia.

      K vydarenému podujatiu prispelo príjemné počasie, finančný príspevok od rodičov a poskytnutie športového areálu od TJ Považan Pruské, za čo im v mene všetkých detí ĎAKUJEME!

      Odmenou pre pedagógov, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii podujatia, bola spokojnosť a usmiate deti.

      Na záver si úspešní súťažiaci prevzali sladké odmeny a diplomy.

      Už dnes sa tešíme na budúci „ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ 2023“.