• Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v utorok (20.12.2022) končia žiaci 1.stupňa ZŠ vyučovanie o 11:00 hod. a žiaci 2.stupňa ZŠ o 12:00 hod. Stravníci v školskej jedálni sa môžu ísť hneď po skončení vyučovania naobedovať.

     • Vyplácanie cestovného

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské oznamuje  žiakom a rodičom, že vyplácanie cestovných nákladov na dopravu bude v utorok  20.12.2022 od 7.30 do 15.00 hod. na sekretariáte školy.

     • Zmena k dotácii na stravu platná od 01.01.2023

      1. Dieťa, ktoré navštevuje povinnú predškolskú dochádzku a dovŕšilo 5 rokov, má nárok na dotáciu na stravu ak zákonný zástupca  ani jeden z rodičov/ nepoberá daňový  bonus alebo je v hmotnej núdzi a na  hrane životného minima. Zákonný zástupca už nemôže poberať aj daňový bonus a dotáciu na stravu. Prosím zákonných zástupcov, ktorých sa to týka, aby doniesli čestné vyhlásenie a potvrdenie, že nepoberajú daňový bonus, alebo že sú v hmotnej núdzi a na hrane životného minima do školskej jedálne do 21.12.2022, inak strácajú nárok na dotáciu.

      2. Žiak, ktorý navštevuje 9. ročník základnej školy a dovŕšilo 15 rokov, od 01.01.2023 stráca nárok na dotáciu na stravu. Žiak má nárok na dotáciu na stravu ak zákonný zástupca  /ani jeden z rodičov/ nepoberá daňový  bonus alebo je v hmotnej núdzi a na  hrane životného minima. Zákonný zástupca už nemôže poberať aj daňový bonus a dotáciu na stravu ako to bolo doteraz. Prosím zákonných zástupcov, ktorých sa to týka, aby doniesli čestné vyhlásenie a potvrdenie, že nepoberajú daňový bonus, alebo že sú v hmotnej núdzi a na hrane životného minima do školskej jedálne do 21.12.2022, inak strácajú nárok na dotáciu.

      Viac info na telefónnom čísle: 0905 992 114

      Jarmila Hrajková, vedúca ŠJ

       

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky začínajú 23. 12. 2022 (piatok) a končia 06. 01. 2023. Vyučovanie sa začína 9. januára 2023 (pondelok).

     • Riaditeľské voľno

     • V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje riaditeľka školy, PaedDr.Adela Jureníková,

      v dňoch 21.12. - 22.12.2022 (t.j.streda, štvrtok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      žiakom a deťom ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské z prevádzkových dôvodov.