Navigácia

Utorok 24. 4. 2018

Vitajte na stránke našej školy

Milí žiaci,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy,domáce úlohy, prípravy a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná. Nájdete nás aj na FB.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt facebook

NOVINKY

 • "Staraj sa o Zem, nedostal si ju od rodičov, ale požičiavaš si ju od svojich detí. Zem nededíme po predkoch, ale požičiavame si ju od svojich potomkov."

  22. apríl je Medzinárodný deň Zeme. K ochrane a zveľaďovaniu krajiny sme prispeli aj my, žiaci ZŠ, v stredu - 18. apríla sme upratovali a čistili okolie školy aj obce.

 • Do galérie DeŇ narcisov 2018 boli pridané fotografie.

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Naša škola sa každoročne pripája k tejto ušľachtilej pomoci. Tento rok sa nám podarilo prekonať minuloročnú vysokú sumu a ľuďom postihnutým rakovinou sme poslali úžasných 821,11 € Ďakujeme

 • Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a starým rodičom, pedagógom a rovnako ako i ostatným, ktorí sa zapojili do celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbierali sme spolu 456,95 €. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti. 13. ročník celoslovenskej verejnej zbierky bol zameraný na pomoc.

  Vyzbierané finančné prostriedky boli zaslané na účet verejnej zbierky 29. 3. 2018. Peniaze budú použité na pomoc obyvateľom Kene získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.

 • Dievčatá 9. A triedy Terézia Kučová a Adriana Drgová sa v dňoch 10. – 11. 4. 2018 zúčastnili Celoštátneho kola v bedmintone žiačok ZŠ v Liptovskom Mikuláši v Aréne Liptov, Aquapark Tatralandia. Zúčastnilo sa 8 družstiev zo Slovenska. Hralo sa v dvoch skupinách. Dievčatá si vybojovali krásne 3. miesto.

  GRATULUJEME

 • Dňa 18. apríla 2018 si aj v našej škole pripomenieme Deň Zeme. Úvodné aktivity pre žiakov budú organizované v priestoroch školy, neskôr si vyčistíme aj okolie školy. Aktivity na 1. stupni končia o 11:00 hod., na 2. stupni o 11:55 hod.

 • Dňa 12. APRÍLA 2018 sa žiaci Alexandra Šuleková (9.B), Barbora Kováčiková a Samuel Bórový zúčastnili na krajskom finále jazykovej súťaže LANGUAGE FLOWER 2018 v Trenčíne. Samuel Bórový a Barbora Kováčiková sa umiestnili na 2. mieste v kategórii dráma II. a Alexandra Šuleková získala 1. miesto v kategórii monodráma a postupuje na celoslovenské finále. Žiakom srdečne gratulujeme k úspechu a Alexandre držíme palce!

 • Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sú podľa POP na školský rok 2017/2018 v termíne od 29. marca 2018 do 03. apríla 2018. Ďalej Vám oznamujeme, že dňa 04. apríla 2018 bude žiakom 1. až 9. ročníka udelené riaditeľské voľno na základe oznámenia Slovenskej distribučnej a. s. o prerušení distribúcie elektriny pre ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské v termíne od: 04. 04. 2018 07:30 hod. do 04. 04. 2018 18:30 hod. Riadne vyučovanie a začína dňa 05. apríla 2018 (vo štvrtok).

 • Vážení rodičia a milé deti,

  srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

  11. a 12. apríla 2018 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod. v budove ZŠ

  Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2.poschodie).

  Na zápis je potrebné si priniesť:

  • žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov)
  • rodný list dieťaťa,
  • 12 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka).

  Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok

 • Dňa 14. marca 2018 si najlepší riešitelia školských kôl matematickej súťaže PYTAGORIÁDA v kategóriách P3 – P8 zmerali sily na okresnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod Hájom v Dubnici nad Váhom. Naši žiaci sa konkurencie nezľakli, práve naopak. V súťaži, kde o úspechu rozhoduje nielen presný výsledok, ale aj rýchlosť počítania, ukázali, že patria medzi najlepších.

  Úspešnými riešiteľmi sa stali nasledovní žiaci našej školy:

  Kategória Umiestnenie Meno žiaka Trieda Body za úlohy Body za čas Súčet bodov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria