• Nájdete nás
    • Skúsení učitelia
    • Online služby
    • Plní energie
 • Novinky

   • Upracme SLOVENSKO

   • 21. 9. 2023
   • Každý rok sa v mesiaci september koná výzva pod názvom UPRACME SLOVENSKO, ktorá je v rámci celosvetového čistenia našej planéty. Aj tento rok sa 16. 9. konal medzinárodný čistiaci deň a od tohto dňa počas celého nasledovného týždňa akcia pretrvávala. Do tejto výzvy sa zapojilo množstvo škôl, organízácií a jednotlivcov. Študenti našej školy 8. A, 8. B, 7. B, 9. A a 9. B triedy sa podielali v rámci hodín Techniky na vyčistení exteriérových priestorov areálu školy, čím prispeli k zveladeniu okolia a upratania ,,kúsku,, nášho Slovenska.

   • Upracme SLOVENSKO: Čítať viac
   • Svetový deň 1.pomoci v ŠKD

   • 20. 9. 2023
   • Dňa 14.09.2023, pri príležitosti Svetového dňa 1. pomoci, zorganizovali oddelenia ŠKD stretnutie so záchranárom RZP p. Michalom Barcíkom. Deti si mohli pozrieť zaujímavú ukážku 1. pomoci, ošetrovania povrchových rán a zlomenín. Osvojené vedomosti si hravou formou vyskúšali aj na svojej plyšovej hračke. Deti si utvrdili dôležité informácie a telefónne čísla, ktoré sú potrebné pri záchrane ľudského života. Ďakujeme p.vychovávateľke Chupáčovej za prípravu a organizáciu tejto akcie, pánovi záchranárovi za podnetnú prednášku a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

   • Svetový deň 1.pomoci v ŠKD: Čítať viac
   • Mary's meals CHARITY RUN

   • 15. 9. 2023
   • V dňoch 12.9. a 13.9. sa žiaci našej školy 5.A, 5.C, 6.B a 7.B /chlapci/ triedy v rámci telesnej výchovy a účelového cvičenia OŽAZ zapojili do charitatívnej akcie na pomoc africkým deťom pod názvom BEHOM MÔŽEŠ ZMENIŤ PRÍBEH DIEŤAŤA, ktorý sa koná pod záštitou mary's meals Charity Run.Vyzbieranou sumou v hodnote 22€, ktorá predstavuje štartovné prispeli na zabezpečenie jedla v škole pre hladujúce dieťa na celý školský rok.Týmto pekným činom a veľkým srdcom podporili svojich kamarátov v Afrike.

   • Mary's meals CHARITY RUN: Čítať viac
   • Otvorenie školského roka 2023/2024

   • 31. 8. 2023
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 4.9.2020 (pondelok) nasledovne:

    • o 7:15 hod. bude v Rímskokatolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom slávnostná svätá omša
    • po sv.omši s
   • Otvorenie školského roka 2023/2024: Čítať viac
   • Pracovná ponuka

   • 28. 8. 2023
   • Upratovačka

    Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijíme do pracovného pomeru upratovačku do základnej školy na zastupovanie PN s nástupom od 04.09.2023.

    Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou – 833,50 €.

    Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do

   • Pracovná ponuka: Čítať viac
   • Oznam vedúcej ŠJ

   • 25. 8. 2023
   • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom, že si môžu prísť prevziať a podpísať dekrét o preplatkoch a nedoplatkoch za stravu v školskom roku 2022/2023 do kancelárie vedúcej ŠJ v budove MŠ, a to nasledovne:

    v stredu 30.08.2022 a štvrtok 31.08.2022 od 8:00 do 16:00 hod.

   • Oznam vedúcej ŠJ: Čítať viac
   • Gavlovičova akadémia

   • 28. 6. 2023
   • 28. 6. 2023 sme si na našej škole ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča pripomenuli krátkym programom spisovateľa a kňaza Martina Hugolína Gavloviča, ktorého menom sa naša škola môže popýšiť.

    Žiaci si pod vedením pani učiteľky Mgr. Dany Svoradovej a Mgr. Moniky Barényiovej pripravili program, v ktorom v krátkej scénke predstavili Gavlovičov život, zaspievali rôzne piesne so školskou tematikou, zatacovali ľudové i moderné tance.

   • Gavlovičova akadémia: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers