• Nájdete nás
    • Skúsení učitelia
    • Online služby
    • Plní energie
 • Novinky

   • Záujem o ŠKD 25.-29.1.2021
   • 21. 1. 2021
   • Vážení rodičia detí 1.stupňa ZŠ,

    naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

    1. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zák
   • Záujem o ŠKD 25.-29.1.2021: Čítať viac
   • ŠKD od 18.1.2021
   • 14. 1. 2021
   • Vážení rodičia,

    z vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Prosím rodičov, ktorí spĺňajú túto podmienku, aby prihlásili do piatku (15.1.) do 12:00 hod. dieťa do ŠKD cez Edupage alebo e-mailom na zastupca@zspruske.sk, aby sme vedeli organizačne zabezpečiť prevádzku ŠKD.

   • ŠKD od 18.1.2021: Čítať viac
   • Pre rodičov stravníkov detí MŠ a ZŠ
   • 13. 1. 2021
   • Upozorňujeme na zmenu telefónneho čísla do školskej kuchyne/ jedálne. Stravu možno odhlasovať a prihlasovať už len na mobilné telefónne číslo 0905 992 114 !

    Ďakujeme za pochopenie.

    Hrajková Jarmila, VŠJ

   • Pre rodičov stravníkov detí MŠ a ZŠ: Čítať viac
   • IT Čajovňa IT Akadémie
   • 12. 1. 2021
   • "Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade (ZŠ)"

    Určené pre žiakov ZŠ

    • Dátum: 15.01.2021 od 13:00

    • Popis: V rámci IT čajovne predstavíme online prostredie MakeCode Arcade, ktoré umožňuje vytvárať jednoduché 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch (zbieranie ovocia, space invadors). Vytvorené hry bude možné vyskúšať na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

   • IT Čajovňa IT Akadémie: Čítať viac
   • Školské vyučovanie od 11.1.2021
   • 8. 1. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 05. 01. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021 prerušujeme školské vyučovanie v ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské.

    ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské zabezpečuje prevádzku MŠ a ŠKD pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti. Dotknutí rodičia mali možnosť nahlásiť záujem o MŠ a ŠKD prostredníctvom Edupage stránky školy.

   • Školské vyučovanie od 11.1.2021: Čítať viac
   • Tablety na hodinách informatiky
   • 21. 12. 2020
   • V posledný deň pred vianočnými prázdninami si žiaci 3.A triedy mohli vyskúšať na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia vzdelávanie pomocou tabletov. V úvode hodiny si pozreli ukážky, ako zistiť pomocou aplikácie Plantnet názov rastliny, stromu alebo kríku, ktorý nepoznáme. V druhej časti sa venovali aplikácii Seterra a v nej hľadali hlavné mestá Európy. V závere hodiny spoločne súťažili v aplikácii Kahoot, kde si overovali svoje všeobecné vedomosti. Najlepší traja boli odmenení. Žiakom sa táto netradičná hodina veľmi páčila.

   • Tablety na hodinách informatiky: Čítať viac
   • Programovanie u tretiakov
   • 21. 12. 2020
   • V mesiaci december sa žiaci 3.B triedy na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia zúčastnili krátkeho workshopu základov programovania pomocou robotických autíčok Pro-Bot. V úvode sa dozvedeli, prečo je programovanie dôležité, a kde sa sním všade stretávame. Počas samotného workshopu si po krátkej ukážke programovania spolu so svojím tímom skúšali naprogramovať svoje autíčko tak, aby sa dostalo do cieľa. Na záver si ešte pozreli softvér, v ktorom si autíčko môžu sami programovať.

   • Programovanie u tretiakov: Čítať viac
   • VIANOČNÉ PRÁZDNINY
   • 18. 12. 2020
   • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21.decembra 2020 do 8.januára 2021.

   • VIANOČNÉ PRÁZDNINY: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers