• Nájdete nás
    • Skúsení učitelia
    • Online služby
    • Plní energie
 • Novinky

   • Koncoročný výlet 5.A, 5.B a 6.C - Atlantis
   • 23. 5. 2023
   • V pondelok 15. mája sme navštívili vedecko-zábavné centrum Atlantis v Leviciach. Žiaci si vyskúšali 76 exponátov súvisiacich s prírodovedeckými javmi a videli viaceré vynálezy. Okrem toho absolvovali aj interaktívny zážitkový program Ľudské telo. Veríme, že sa žiakom výlet páčil a nadobudli opäť ďalšie nezabudnuteľné zážitky.

   • Koncoročný výlet 5.A, 5.B a 6.C - Atlantis: Čítať viac
   • Exkurzia v TV JOJ
   • 18. 5. 2023
   • V stredu 10. mája 2023 sme sa zúčastnili exkurzie v Televízii JOJ. Televíziu sme navštívili z predmetu mediálna výchova v 9. ročníku, ale pripojili sa k nám aj žiaci z ostatných ročníkov (8.A, 8.B a 6.C).

    V TV JOJ nás sprevádzala pani Janegová, asistentka riaditeľa pre PR marketing, bývalá moderátorka, ktorá nám veľa prezradila o práci moderátorov. Mali sme možnosť navštíviť jednotlivé TV štúdia v ktorých sa práve nenahrávalo a boli nasvietené len pre exkurzie. Celkovo štúdia pôsobili menším dojmom, ako keď ich vidíme na TV obrazovkách. Pozreli sme si štúdia, kde sa vysielajú Televízne noviny, Ranné noviny, relácia Na hrane. Zaujalo nás natáčanie Počasia, kde na pozadí je zelené plátno – green screen. Pani asistentka nám vysvetlila, ako pracujú kamery, svetlá a prácu moderátora s čítačkou. V jednotlivých štúdiách sme sa mohli aj odfotiť.

   • Exkurzia v TV JOJ: Čítať viac
   • Letný zber papiera a kartónu
   • 17. 5. 2023
   • Oznamujeme všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom aj priateľom školy, že v dňoch 06. - 07. 6. 2023 v čase od 14:00 hod do 16:00 hod sa koná zber papiera. Odovzdáva sa aj kartón. Kontajner bude umiestnený za telocvičňou vedľa hokejbalového ihriska. Papier a kartón vážime na mieste. Prosíme, aby ste všetko zviazali. Ďakujeme že chránite prírodu ;-)

   • Letný zber papiera a kartónu : Čítať viac
   • Dôležitý oznam pre rodičov stravníkov v ŠJ
   • 15. 5. 2023
   • Važení rodičia,

    z dôvodu zvýšeného počtu neprevzatých obedov Vás chcem poprosiť, aby ste sa uistili, či si Vaše dieťa prevzalo obed. Ak dopredu viete, že sa žiak nezúčastní vyučovania, je potrebné včas odhlásiť obed. V prípade, že už nie je možné žiaka odhlásiť zo stravy, môžete si prísť prevziať obed do obedára. Ak žiak nie je odhlásený zo stravy (či už sa nezúčastnilo vyučovania alebo áno) a neprevzalo si obed, stráca žiak nárok na dotáciu na stravu a zákonný zástupca platí plnú výšku stravného za daný deň. V prípade prevzatia obeda je strava na daný deň hradená dotáciou.

   • Dôležitý oznam pre rodičov stravníkov v ŠJ: Čítať viac
   • Na exkurzii v hasičskej zbrojnici
   • 12. 5. 2023
   • Pri príležitosti sviatku sv.Floriána (4.5.), patróna hasičov, navštívili v piatok (5.5.2023) jednotlivé oddelenia ŠKD v popoludňajších hodinách hasičskú zbrojnicu, kde sídli Dobrovoľný hasičský zbor Pruské. Počas prehliadky si deti vypočuli zaujímavé informácie o práci hasiča, videli oblečenie, prilby a rôzne náradia, ktoré hasiči potrebujú pri zásahu a mohli si vyskúšať sadnúť do hasičského auta. Deti veľmi ocenili a obdivovali náročnú prácu hasičov. Ďakujeme za ochotný prístup pánovi V.Mončekovi i dobrovoľným hasičom DHZO Pruské.

   • Na exkurzii v hasičskej zbrojnici: Čítať viac
   • Zážitkové vyučovanie
   • 11. 5. 2023
   • ...alebo prvouka netradične

    Žiaci 2.B triedy sa dňa 9.5.2023 veľmi tešili do školy. Na hodine prvouky ich čakala vlastná prezentácia vedomostí na tému "Spoznávame živočíchy", na ktorú sa pripravovali takmer mesiac. Žiaci si mohli v tento deň priniesť do školy svojich domácich zvieracích miláčikov a navzájom si odovzdávať poznatky a vedomosti o nich. Dozvedeli sme sa, ako sa treba pravidelne starať o zvieratko, čím ho kŕmiť, ako čistiť priestor, v ktorom žije, aké aktivity uprednostňuje a aký úžitok má pre ľudí. Tí žiaci, ktorí nemohli priniesť živé zvieratko, si pripravili pekné projekty či natočili video. Verím, že vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a silnej emócie si žiaci získané informácie lepšie zapamätajú, budú empatickejší a naďalej sa budú o zvieratká vzorne starať :) Mgr. Košíková

   • Zážitkové vyučovanie: Čítať viac
   • Stavanie mája
   • 28. 4. 2023
   • Niektoré tradície našich predkov zanikli, niektoré sa zachovali dodnes. Jednou z nich je aj stavanie mája. Táto tradícia je symbolom jarného obdobia a predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá z miest a dedín. Slovenským zvykom už od stredoveku preto bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami. Táto tradícia bola sprevádzaná spevom a tancom, ktorý oslavoval nielen zrod novej lásky, ale aj definitívne víťazstvo jari nad zimou. V piatok (28.04.2023) na nádvorí školy žiaci 1.stupňa ZŠ, pod vedením pani učiteliek Bobokovej, Palčekovej a pána učiteľa Karlíka, pripravili krásne kultúrne pásmo tancov, detských hier a piesní, ktoré v minulosti sprevádzali stavanie mája. S týmto pásmom vystúpili aj pri stavaní obecného mája na námestí v Pruskom. Ďakujeme všetkým účinkujúcim i pedagógom, ktorí priprav

   • Stavanie mája: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers