• Nájdete nás
    • Skúsení učitelia
    • Online služby
    • Plní energie
 • Novinky

   • Zmena k dotácii na stravu platná od 01.07.2022
   • 11. 7. 2022
   • Vážení rodičia,

    dieťa, ktoré navštevuje povinnú predškolskú dochádzku a dovŕšilo 5 rokov,

    má nárok na dotáciu na stravu, ak zákonný zástupca /ani jeden z rodičov/ nepoberá daňový bonus alebo je v hmotnej núdzi a na hrane životného minima. Zákonný zástupca už nemôže poberať aj daňový bonus a dotáciu na stravu ako to bolo doteraz.

   • Zmena k dotácii na stravu platná od 01.07.2022: Čítať viac
   • Informácia k vyplácaniu cestovného
   • 29. 6. 2022
   • Vážení rodičia,

    v dňoch 29.- 30.júna 2022 bude p.sekretárka školy, počas vyučovania, vyplácať osobne každému žiakovi cestovné, ktorý má nárok na toto vyplatenie.

    Ďakujeme za pochopenie

   • Informácia k vyplácaniu cestovného: Čítať viac
   • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
   • 27. 6. 2022
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    ukončenie školského roka 2021/2022 bude dňa 30.júna 2022. O 7:00 hod. bude slávnostná svätá omša v Rímsko-katolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom, o 8:00hod. sa žiaci sústredia do Kultúrneho domu v Pruskom, kde bude slávnostné ukončenie šk.roku 2021/2022 a rozlúčka deviatakov. Po skončení programu sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenie. Po odovzdaní vysvedčenia žiaci odchádzajú domov, ŠKD ani obedy v šk.jedálni v tento deň nie sú.

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
   • Druhé číslo školského časopisu HUGO
   • 27. 6. 2022
   • Nakoniec sa nám to podarilo!

    Pripravili sme pre Vás aj druhé číslo školského časopisu HUGO, ktoré sme sa rozhodli uverejniť online. V tomto čísle nájdete zaujímavé články o zvieratách, prehľad školských udalostí alebo tipy na zaujímavé výlety počas prázdnin.

    Dúfame, že Vás druhé číslo školského časopisu zaujme a spríjemní Vám chvíle.

   • Druhé číslo školského časopisu HUGO: Čítať viac
   • Budúci oskaroví herci?
   • 20. 6. 2022
   • V rámci projektového vyučovania SJL sme si my, žiaci 9. ročníka, vyskúšali na vlastnej koži, ako prebieha príprava a prezentácia dramatickej hry. Mohli sme si vybrať scenár z tragédie Rómeo a Júlia, komédie Ženský zákon alebo z muzikálu Cyrano z predmestia.

    Príprava trvala 3 týždne a zahŕňala: nácvik dramatizovanho čítania, učenie sa scenárov, vymýšľanie kostýmov a rekvizít a taktiež mala výchovný rozmerpoukázať na problémy spoločnosti (napr. alkoholizmus na dedine či fajčenie a drogy medzi tínedžermi).

   • Budúci oskaroví herci?: Čítať viac
   • Celoslovenská výzva pre ZŠ „Dlaň dokorán“
   • 19. 6. 2022
   • Akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? Naša škola sa tiež zapojila k vytvoreniu najdlhšej reťaze dobrých skutkov na Slovensku. Žiaci druhého stupňa obkreslili svoju dlaň, vystrihli a do dlane napísali svoj dobrý skutok, ktorý naozaj urobili. Z týchto „dlaní“ sme vytvorili reťaz dlhú 17 metrov a takto sme sa zapojili do projektu Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Dobro v deťoch stále JE!

   • Celoslovenská výzva pre ZŠ „Dlaň dokorán“: Čítať viac
   • PinkHarmony Zvolen
   • 17. 6. 2022
   • Dňa 15. júna sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie vo Zvolene. Cieľom cesty bola návšteva komplexu škôl PinkHarmonyAcademy, kde sa pod jednou strechou nachádzajú tri školy – Konzervatórium, Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) a Športové gymnázium. V rámci konzervatória si žiaci mohli pozrieť krátke tanečné vystúpenie a vypočuť husľové koncerty. Pozreli si učebne, v ktorých študenti pracujú samostatne či v skupinách. ŠUP im ukázala techniky, s ktorými momentálne študenti pracovali, spôsob akým tvoria časopis a miestnosť, kde šijú kostýmy. Na záver im žiaci športového gymnázia porozprávali o výhodách, ktoré im škola dáva s ohľadom na ich športové zameranie. Po prehliadky školy sme si pozreli aj historické centum mesta. Cestou domov sme si urobili krátku prestávku na Homôlke, kde sme si pripomenuli prírodné krásy nášho Slovenska.

   • PinkHarmony Zvolen: Čítať viac
   • DEŇ NABITÝ EMÓCIAMI
   • 17. 6. 2022
   • Náš čas na základnej škole sa chýli ku koncu, a tak sme ešte chceli spoločne stráviť pár pekných chvíľ. V pondelok 13.6. 2022 sme preto spojili dve exkurzie a vyrazili za ďalšími (skoro poslednými) spoločnými zážitkami.

    Najskôr sme navštívili Informačné centrum jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zamestnanci spoločnosti JAVYS nám vysvetlili nielen princíp fungovania elektrárne, ale aj likvidáciu jadrového odpadu z elektrární, zdravotníckych zariadení aj z výskumu. Predviedli nám aj niekoľko zaujímavých pokusov.

   • DEŇ NABITÝ EMÓCIAMI: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers