• Zmena k dotácii na stravu platná od 01.07.2022

     • Vážení rodičia,

      dieťa, ktoré navštevuje povinnú predškolskú dochádzku a dovŕšilo 5 rokov,

      má nárok na dotáciu  na stravu, ak zákonný zástupca /ani jeden z rodičov/ nepoberá daňový bonus alebo je v hmotnej núdzi a na  hrane životného minima. Zákonný zástupca už nemôže poberať aj daňový bonus a dotáciu na stravu ako to bolo doteraz.

      Prosím zákonných zástupcov, ktorých sa to týka, aby priniesli čestné vyhlásenie do  školskej jedálne do 21.07.2022, inak strácajú nárok na dotáciu. 

      Žiak, ktorý navštevuje 9. ročník základnej školy a dovŕšilo 15 rokov,

      má nárok na dotáciu na stravu a aj daňový bonus.

      Prosím zákonných zástupcov žiakov deviatych ročníkov, aby v mesiaci, kedy dovŕšia 15 rokov, doniesli čestné vyhlásenie do školskej jedálne, inak strácajú nárok na dotáciu.

      Viac info na tel.čísle: 0905 992 114

       

      Ďakujem za pochopenie,

       

      Hrajková Jarmila

      vedúca školskej jedálne