• Vedenie školy

   • PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ

    • riaditeľka školy

    Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁ

    • zástupca [1. stupeň]

    Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ

    • zástupca [2. stupeň]

    Mgr. Jana BAGINOVÁ

    • zástupca [MŠ]

     

     

  • Mgr. Michaela PECUŠOVÁ
   Mgr. Michaela PECUŠOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: VI.A
   pecusova.michaela
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Katarína TRENČANOVÁ
   Mgr. Katarína TRENČANOVÁUčiteľkatrencanova.katarina
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
   Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁUčiteľkachuda
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Jana BAGINOVÁ
   Mgr. Jana BAGINOVÁZástupkyňa
  • Mgr. Zdenka CÍBIKOVÁ
   Mgr. Zdenka CÍBIKOVÁUčiteľkacibikova.zdenka
   [at]zspruske.sk
  • Ing. Zuzana DAŇOVÁ
   Ing. Zuzana DAŇOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: VIII.B
   danova.zuzana
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Nadežda HODEKOVÁ
   Mgr. Nadežda HODEKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: IV.B
   hodekova.nadezda
   [at]zspruske.sk
  • PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
   PaedDr. Adela JURENÍKOVÁRiaditeľkariaditel
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁ
   Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: VII.B
   kosutova.marianna
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁ
   Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁZástupkyňakosikova.silvia
   [at]zspruske.sk
  • PaedDr. Danka MASCHTOVSKÁ
   PaedDr. Danka MASCHTOVSKÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: VII.A
   maschtovska.daniela
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Rastislav PECUŠ
   Mgr. Rastislav PECUŠUčiteľ
   Triedny učiteľ: VI.B
   pecus.rastislav
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Danka PICHOVÁ
   Mgr. Danka PICHOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: III.A
   pichova.dana
   [at]zspruske.sk
  • Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁ
   Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁZástupkyňapolackova.ludmila
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Velička SMOLEKOVÁ
   Mgr. Velička SMOLEKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: II.B
   smolekova.velicka
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Dana SVORADOVÁ
   Mgr. Dana SVORADOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: VIII.A
   svoradova.dana
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Mária ŠATKOVÁ
   Mgr. Mária ŠATKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: IX.A
   satkova.maria
   [at]zspruske.sk
  • RSDr. Miroslav TARABÍK
   RSDr. Miroslav TARABÍKUčiteľ
   Triedny učiteľ: V.B
   tarabik.miroslav
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Zuzana VALAŠÍKOVÁ
   Mgr. Zuzana VALAŠÍKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: I.A
   valasikova.zuzana
   [at]zspruske.sk
  • Eva VAVRÍKOVÁ
   Eva VAVRÍKOVÁVychovávateľka
  • Mgr. Miroslava BEREŠOVÁ
   Mgr. Miroslava BEREŠOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: IX.B
   beresova.miroslava
   [at]zspruske.sk
  • Kristína BISÁKOVÁ
   Kristína BISÁKOVÁUčiteľka materskej školy
  • Mgr. Veronika HLÚŠKOVÁ
   Mgr. Veronika HLÚŠKOVÁUčiteľkaletkova.veronika
   [at]zspruske.sk
  • Ivana HOLBOVÁ
   Ivana HOLBOVÁUčiteľka materskej školy
  • Mgr. Ľuboš KARLÍK
   Mgr. Ľuboš KARLÍKUčiteľ
   Triedny učiteľ: IV.A
   karlik.lubos
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Jozef KOCIFAJ
   Mgr. Jozef KOCIFAJUčiteľ
  • Mgr. Eva KUREKOVÁ
   Mgr. Eva KUREKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: V.A
   kurekova.eva
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Júlia ONDREJIČKOVÁ
   Mgr. Júlia ONDREJIČKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: II.A
   ondrejickova.julia
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Lenka PIATRIKOVÁ
   Mgr. Lenka PIATRIKOVÁAsistentka učiteľa
  • Mgr. Ján RUSNÁK
   Mgr. Ján RUSNÁKUčiteľ