• Vedenie školy

   • PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ

    • riaditeľka školy

    Ing. Adriana ŠARLAYOVÁ

    • zástupca [1. stupeň]

    Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ

    • zástupca [2. stupeň]

    Mgr. Jana BAGINOVÁ

    • zástupca [MŠ]

     

     

  • Mgr. Michaela PECUŠOVÁ
   Mgr. Michaela PECUŠOVÁUčiteľ
   pecusova.michaela@zspruske.sk
  • Mgr. Katarína TRENČANOVÁ
   Mgr. Katarína TRENČANOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: VIII.A
   trencanova.katarina@zspruske.sk
  • Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
   Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁZástupca
   chuda@zspruske.sk
  • Mgr. Jana BAGINOVÁ
   Mgr. Jana BAGINOVÁZástupca
   baginova.jana@zspruske.sk
  • Mgr. Marcela BAGINOVÁ
   Mgr. Marcela BAGINOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: II.A
   baginova.marcela@zspruske.sk
  • Eva BENEŠOVÁ
   Eva BENEŠOVÁVychovávateľ
   benesova.eva@zspruske.sk
  • Mgr. Zdenka CÍBIKOVÁ
   Mgr. Zdenka CÍBIKOVÁUčiteľ
   cibikova.zdenka@zspruske.sk
  • Ing. Zuzana DAŇOVÁ
   Ing. Zuzana DAŇOVÁUčiteľ
   danova.zuzana@zspruske.sk
  • Mgr. Nadežda HODEKOVÁ
   Mgr. Nadežda HODEKOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: II.B
   hodekova.nadezda@zspruske.sk
  • PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
   PaedDr. Adela JURENÍKOVÁRiaditeľ
   riaditel@zspruske.sk
  • Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁ
   Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: V.B
   kosutova.marianna@zspruske.sk
  • Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁ
   Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: III.B
   kosikova.silvia@zspruske.sk
  • PaedDr. Danka MASCHTOVSKÁ
   PaedDr. Danka MASCHTOVSKÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: V.A
   maschtovska.daniela@zspruske.sk
  • Mgr. Rastislav PECUŠ
   Mgr. Rastislav PECUŠUčiteľ
   pecus.rastislav@zspruske.sk
  • Mgr. Danka PICHOVÁ
   Mgr. Danka PICHOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: I.A
   pichova.dana@zspruske.sk
  • Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁ
   Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: IX.B
   polackova.ludmila@zspruske.sk
  • Mgr. Eva KOLLÁROVÁ
   Mgr. Eva KOLLÁROVÁUčiteľ
   pukitova.eva@zspruske.sk
  • Mgr. Velička SMOLEKOVÁ
   Mgr. Velička SMOLEKOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: IV.B
   smolekova.velicka@zspruske.sk
  • Mgr. Dana SVORADOVÁ
   Mgr. Dana SVORADOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: VI.A
   svoradova.dana@zspruske.sk
  • Mgr. Mária ŠATKOVÁ
   Mgr. Mária ŠATKOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: VII.A
   satkova.maria@zspruske.sk
  • RSDr. Miroslav TARABÍK
   RSDr. Miroslav TARABÍKUčiteľ
   Triedny učiteľ: IX.A
   tarabik.miroslav@zspruske.sk
  • Mgr. Zuzana VALAŠÍKOVÁ
   Mgr. Zuzana VALAŠÍKOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: III.A
   valasikova.zuzana@zspruske.sk
  • Eva VAVRÍKOVÁ
   Eva VAVRÍKOVÁVychovávateľ
   vavrikova.eva@zspruske.sk
  • Mgr. Miroslava BEREŠOVÁ
   Mgr. Miroslava BEREŠOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: VII.B
   beresova.miroslava@zspruske.sk
  • Mgr. Eva KUREKOVÁ
   Mgr. Eva KUREKOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: VI.B
   kurekova.eva@zspruske.sk
  • Mgr. Ivana LENKOVÁ
   Mgr. Ivana LENKOVÁUčiteľ
   Triedny učiteľ: I.B
   lenkova.ivana@zspruske.sk
  • Mgr. Veronika LETKOVÁ
   Mgr. Veronika LETKOVÁUčiteľ
  • Mgr. Tatiana LOBOTKOVÁ
   Mgr. Tatiana LOBOTKOVÁUčiteľ
   lobotkova.tatiana@zspruske.sk
  • Bc. Patrik LUKÁČ
   Bc. Patrik LUKÁČIný nepedagogický zamestnanec
  • Mgr. Magda LUKÁČOVÁ
   Mgr. Magda LUKÁČOVÁUčiteľ