• Tablety na hodinách informatiky
     • Tablety na hodinách informatiky

     • V posledný deň pred vianočnými prázdninami si žiaci 3.A triedy mohli vyskúšať na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia vzdelávanie pomocou tabletov. V úvode hodiny si pozreli ukážky, ako zistiť pomocou aplikácie Plantnet názov rastliny, stromu alebo kríku, ktorý nepoznáme. V druhej časti sa venovali aplikácii Seterra a v nej hľadali hlavné mestá Európy. V závere hodiny spoločne súťažili v aplikácii Kahoot, kde si overovali svoje všeobecné vedomosti. Najlepší traja boli odmenení. Žiakom sa táto netradičná hodina veľmi páčila.

    • Programovanie u tretiakov
     • Programovanie u tretiakov

     • V mesiaci december sa žiaci 3.B triedy na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia zúčastnili krátkeho workshopu základov programovania pomocou robotických autíčok Pro-Bot. V úvode sa dozvedeli, prečo je programovanie dôležité, a kde sa sním všade stretávame. Počas samotného workshopu si po krátkej ukážke programovania spolu so svojím tímom skúšali naprogramovať svoje autíčko tak, aby sa dostalo do cieľa. Na záver si ešte pozreli softvér, v ktorom si autíčko môžu sami programovať.

     • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21.decembra 2020 do 8.januára 2021.

     • Návrat žiakov 2.stupňa do škôl - prihlasovanie

     • Vážení rodičia, 

      v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v 5.- 9. ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu, kde zahlasujete po prihlásení sa cez rodičovské konto Edupage. V dotazníku si vyberiete jednu z možností, či máte od januára 2021 záujem o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou alebo  o prezenčnú formu vzdelávania, kde podmienkou je pretestovanie na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka.

      Hlasovať môžete do 19.12.2020 do 12:00 hod.

     • VYPLÁCANIE CESTOVNÉHO

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a rodičom ZŠ, že vyplácanie cestovných nákladov na dopravu bude dňa 18.12.2020 od 8.00 do 15.0021.12.2020 od 8.00. do 15.00 vo vestibule hlavného vchodu ZÁKLADNEJ ŠKOLY.

     • Oznam pre rodičov stravníkov

     • Školská jedáleň oznamuje, že od 1. januára 2021 sa výška platby za obedy NEMENÍ. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje do konca školského roka 2020/2021.

     • Oznam pre rodičov žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia žiakov 2.stupňa ZŠ,

      oznamujeme Vám, že od 10. 12. 2020 NEBUDE spustené prezenčné vzdelávanie v našej základnej škole (pravdepodobne do Vianoc) a to na základe:

      1. pokynov regionálnej hygieničky so sídlom v Považskej Bystrici, ktorá z dôvodu veľmi zlej epidemiologickej situácie v našom okrese vôbec neodporúča zahájiť prezenčné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ

      a

      2. výsledkov prieskumu, ktorý škola zrealizovala, nakoľko väčšia časť rodičov nesúhlasí so spustením prezenčného vzdelávania na 2. stupni našej základnej školy od 10. 12. 2020 za podmienok, ktoré nariadilo  MŠVVaŠ SR.

      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy.

     • ANKETA o spustení prezenčného vzdelávania na 2.st.ZŠ

     • Vážení rodičia,

      zisťujeme, či máte záujem o spustenie prezenčného vzdelávania na 2. stupni našej základnej školy od 10. 12. 2020 za podmienok, ktoré nariadilo  MŠVVaŠ SR.

      Podmienky zahájenia prezenčnej výučby  od 10. 12. 2020 stanovené MŠVVaŠ SR:

      1. Negatívny Covid test dieťaťa.

      2. Negatívny Covid test 1 rodiča.

      ( V prípade, že Ministerstvo zdravotníctva SR nepovolí vytvoriť odberné miesto v obci Pruské, dieťa a 1 rodič by sa museli nechať pretestovať na inom odbernom mieste, napr. mesto Ilava).

      V ankete, ktoeú sme spustili prostredníctvom aplikácie Edupage, môžete vyjadriť do 6.12.2020 ( do 22:00 hod.) svoj názor odpoveďou na otázku:

      1. Mám záujem, aby sa moje dieťa zúčastňoalo prezenčného vyučovania (normálneho vyučovania v škole)  za vyššie uvedených podmienok od 10. 12. 2020?

                                                      ÁNO                                     NIE

      Naším zámerom nie je vyvíjať na Vás nátlak, aby ste sa Vy a Vaše deti zúčastnili alebo nezúčastnili testovania na ochorenie COVI-19, ale rešpektovať Vaše slobodné rozhodnutie, nakoľko ctíme Ústavu Slovenskej republiky, Dohovor o ľudských právach a platnú školskú legislatívu.

    • IT ČAJOVŇA - PRÍRODNÉ VEDY
     • IT ČAJOVŇA - PRÍRODNÉ VEDY

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v rámci projektu IT Akadémia by som chcel vám dať do pozornosti popularizačné prednášky - IT čajovňe pre vašich žiakov. Tentokrát s prírodovednou tematikou.

       

      "Predbehli nás technológie v poznávaní prírody?"

      Kedy: 7.12.2020 od 13:30 do 15:00

      Digitálna doba približuje možnosti, o akých prednedávnom nesnívali ani odborníci, bežným užívateľom smartfónov v podobe aplikácií. Niektoré z nich sú učiace sa systémy, ktoré poskytujú stále presnejšiu  identifikáciu rastlín a živočíchov. Ale vieme, ako to dokážu?  V čom máme my ľudia ešte pred nimi náskok? Skúsime ich nachytať jednoduchým testom. Virtuálne laboratóriá umožňujú simulovať prírodné prostredie a spôsob, akým živé organizmy reagujú na meniace sa životné podmienky. Ukážeme si ako si v takýchto laboratóriách môžeme navrhnúť experiment a pozorovanie podľa rôznych dostupných modelov.

      Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/343662?lang=sk&encode=

       

       

      "Človek, tvor EkoLogický: Vianočná verzia"

      Kedy: 17.12.2020 od 15:00 do 16:30

      Niekedy má človek pocit, že je len malou kvapkou v mori a že na jeho činoch nezáleží. Každý si chráni svoj mikropriestor a pritom si neuvedomuje, že každý jeden z nás je neuveriteľne dôležitý! Pre našu planétu určite. V tejto vianočnej verzii prednášky si vypočuješ napríklad aj to, aký stromček si zvoliť na Vianoce, aby si svoje prostredie zaťažil, čo najmenej. Ak sa chceš dozvedieť ako môžeš malými, ale efektívnymi krokmi prispieť k zlepšeniu sveta vôkol teba, tak si určite vypočuj túto interaktívnu prednášku spojenú so zábavným kvízom.

      Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/853484?lang=sk&encode=

    • Základy programovania na 1. stupni
     • Základy programovania na 1. stupni

     • V dnešný deň sa žiaci 3.A triedy na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia zúčastnili krátkeho workshopu základov programovania pomocou robotických autíčok Pro-Bot. V úvode sa dozvedeli, prečo je programovanie dôležité, a kde sa sním všade stretávame. Počas samotného workshopu si po krátkej ukážke programovania spolu so svojím tímom skúšali naprogramovať svoje autíčko tak, aby sa dostalo do cieľa. Na záver si ešte pozreli softvér, v ktorom si autíčko môžu sami programovať.

     • OZNAM o prerušení prevádzky MŠ a ZŠ

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie sa dňa 9.12.2020 (t.j. stredu) prerušuje prevádzka MATERSKEJ ŠKOLY a ZÁKLADNEJ ŠKOLY. Žiaci 1.stupňa ZŠ sa v tento deň budú vzdelávať dištančne,t.j. doma. Všetky deti sú v tento deň odhlásené zo stravy.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • IT AKADÉMIA - IT ČAJOVNE PRE ŽIAKOV 2. STUPŇA ZŠ

     •  Milí rodičia, milí žiaci,

       

      v rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe sme pre Vašich žiakov a žiačky prichystali v decembri niekoľko IT Čajovní na zaujímavé a veľmi aktuálne témy. Pozvite prosím Vašich žiakov spolu s nami na nasledovné akcie:

      1. 03.12.2020 - 16:00 - 17:30 - lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: Moja digitálna stopa -  pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/  - dozvedia sa aký je rozdiel medzi digitálnou stopou a osobnou značkou? Ako reagovať na trollov, ako sa chrániť pred potenciálnym nebezpečenstvom na sociálnych sieťach? Povieme si aj, ako fungujú sponzorované príspevky, ako to, že vám vyskakujú reklamy akoby vás mobil či počítač odpočúval a aké sú novodobé pravidlá etiky na internete.
      2.  09.12.2020 14:00 -16:00 - lektori z GlobalLogic - Názov: Ak raz, potom navždy - pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - dozvedia sa že aj keď sú niektoré veci dostupné na internete alebo online úžasné stačí sa raz niekde objaviť a z internetu sa to už nikdy nestratí.
      3.  16.10.2020 16:00 - 17:30 lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: "IamRemarkable" - len pre dievčatá 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - ide o interaktívny tréning pre dievčatá na zlepšenie sebaprezentácie a vnímania vlastnej hodnoty. Je to globálna aktivita pod záštitou firmy Google a obieha celý svet. Od minulého roka ňou prešlo vyše 140-tisíc ľudí a 90% z účastníkov potvrdilo zlepšenie schopnosti odprezentovať seba, prípadne svoje úspechy v nasledujúcich 3 mesiacoch.
      4. 21.12.2020 14:00 - 16:00 - lektor: Iveta Tonhauserová ( má na starosti softvérový vývoj v americkej spoločnosti GoHealth)-  názov: Chcem do IT, ako na to a bude ma to vôbec baviť? - pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)  - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - žiaci zistia aká je realita práce v IT? Aké sú jej výhody ale i tie menej zábavné stránky? Povieme si, čo potrebujete na to, aby sa vám v tejto oblasti darilo a zároveň vás to i čo najviac bavilo. Ako začať, ak zatiaľ ani netušíte, čo skratka IT znamená (nie, naozaj nie je neskoro) a ako sa pohnúť ďalej bez zbytočných chýb a straty času.

      Žiaci sa musia sami prihlásiť na uvedených linkách (alebo pomocou QR kódov uvedených na plagátoch jednotlivých aktivít v prílohe). Prihlasovacie údaje budú zaslané len prihláseným žiakom deň pred aktivitou. Prosím, aby si skontrolovali aj priečinok SPAM.

       

      Rastislav Pecuš

      koordinátor projektu IT Akadémia

     • Zatvorená LÍŠTIČKOVÁ trieda v MŠ

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ H. Gavloviča v Pruskom oznamuje rodičom detí navštevujúcich LÍŠTIČKOVÚ TRIEDU v materskej škole, že od 23.11.2020  do 30.11.2020 zostávajú deti z tejto triedy v domácej karanténe z dôvodu pozitívneho výsledku testovania na ochorenie COVID- 19 u dieťaťa navštevujúceho uvedenú triedu. Prevádzka v triede sa obnoví od 1.12.2020. Pred prvým  nástupom do MŠ je potrebné priniesť potvrdenie od detského lekára a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Dištančné vyučovanie žiakov 2.B triedy

     • Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje, že od 23.11. - 30.11.2020 zostávajú žiaci 2.B triedy v domácej karanténe, t.j. nechodia do školy a nesmú sa pohybovať mimo domu. V tomto termíne prechádzajú žiaci na dištančné vzdelávanie, vyučovanie bude prebiehať online formou podľa pokynov triednej p.učiteľky Mgr. Smolekovej. 

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Kontakt na vedúcu ŠJ

     • Vážení rodičia,

      vedúcu školskej jedálne, p.Jarmilu Hrajkovú, môžete v pracovných dňoch do 15:30 hod. kontaktovať (ohľadom stravovania, odhlasovania, resp.prihlasovania detí na stravu) na novom tel.čísle 0905 992 114.

     • Výhra vo výtvarnej súťaži

     • S veľkým potešením oznamujeme, že firma Vetropack Nemšová si do svojho kalendára na budúci rok vybrala štyri výtvarné práce našich žiakov. V konkurencii 240 zaslaných prác vyhrali Michaela G. zo 7.A (názov: Sklo si želá zvíťaziť nad všetkými plastovými fľašami), Alexandra G. z 8.A (názov: Ako sklo videlo svoju budúcnosť v sklenenej guli), Matej G. zo 6.A (názov: Nádoba na med z pestrofarebných lúčnych kvetov) a Eliška G. zo 6.A (názov: Mona Lisa so zaváraninami).  Diela vznikli ešte počas krátkeho prezenčného vyučovania na hodinách výtvarnej výchovy. Z výhry a krásnych cien sa veľmi tešíme. Kalendár s témou „Čo by si sklo želalo“ bude zdobiť aj našu zborovňu v ZŠ Pruské.

     • Oznam pre rodičov stravníkov 1.st.ZŠ

     • Vážení rodičia, 

      stravovanie detí 1.stupňa ZŠ v školskej jedálni bude možné až od štvrtka (19.11.2020). Preto prosíme, aby ste deťom v pondelok a v stredu zabezpečili väčšie množstvo suchej stravy (hlavne deťom navštevujúcich ŠKD).

      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • OZNAM PRE RODIČOV DETÍ MŠ

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje rodičom, že MATERSKÁ  ŠKOLA bude v prevádzke od 18.11. 2020 (stredy) v štandardnom režime – od 6,30 hod. do 16,00 hod. vo všetkých triedach.

      Bližšie informácie Vám budú zaslané na Vaše e-mailové adresy počas víkendu.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Vážení rodičia, naša škola sa v spolupráci s MC Motýlik Pruské prvýkrát zapája do celoslovenskej zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Dobrí ľudia na celom Slovensku naplnia krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku a deduška v domove dôchodcov. Naša škola vyzvbierané krabice venuje osamelým seniorom v obci Pruské a blízkom okolí, ak by ich bolo viac, venujeme ich domovu dôchodcov, ktorý vyberú organizátorky projektu. 

      ČÍM NAPLNIŤ KRABIČKU?

      Tipy, čím naplniť krabičku

      Niečo teplé: káva, ovocný čaj, bylinkový čaj, cappuccino, horúca čokoláda, horúci nápoj

      Niečo slané: slané kekse, praclíky, kukuričné chrumky, krekery, paštéta Majka, macesy

      Niečo sladké: keksík, perníčky, šalviové cukríky, hroznový cukor, DIA kekse, DIA čokoláda, piškóty, plnený croissant, ovocné detské taštičky, detská výživa, krabičkový džúsik, maslové kekse, venčeky, džem, mäkké sušené ovocie, detský nápoj so ,,sosáčikom,, na pitie

      Niečo voňavé: sprchový gél, šampón, tekuté mydlo, vlhčené servítky, telové mlieko, sprej, krém na ruky, krém na nohy, krém na tvár, balzam na pery, zubná pasta, corega tablety, toaletná voda, parfum

      Niečo na seba: teplé ponožky, papučky, rukavice, čiapka, veselé ponožky, tielko, textilné kapesníky, malý mäkký uteráčik

      Niečo na čítanie: krížovky, časopisy ako Slovenka/ Život, Žena a život/ Napísal život/ Zdravie Kniha básní, Duchovná literatúra, Motivačná literatúra, knihy s pozitívnou tematikou, vlastnoručne napísaný list od srdca

      Niečo pre potešenie: kresbičky od detí, prázdne pohľadnice s nalepenou známkou ( 1 môže byť aj s Vašou vypísanou adresou ale nemusí), drobnú vianočnú dekoráciu, soška anjelika, malý vankúšik, nahrievaci vankúšik, malý plyšový macko do ruky, náramok na ruku, ruženec, pekná šálka, veselý pohár so slamkou, hrebienok

      Stačí nachystať krabicu podľa pokynov na stránke www.Kolkolasky.sk a odovzdať v škole prostredníctvom triednych učiteľov alebo osobne kontaktnej osobe, u nás konkrétne p.uč. Mgr. HODEKOVEJ, p.uč. Mgr. KOŠÍKOVEJKrabice zbierame od 23.11. do 6.12.2020 bez výnimky! 

      Ďakujeme, že máte srdce na správnom mieste :)

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

     • Zákonný zástupca žiaka 1. stupňa ZŠ bez obmedzenia veku, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po druhom celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (viď príloha).

      Je možnosť podať toho vyhlásenie elektronicky prostredníctvom rodičovského konta na Edupage. Prosíme vás, aby ste tlačivo elektronicky podávali najskôr deň pred nástupom dieťaťa do školy. Pri prihlásení na rodičovské konto na úvodnej obrazovke nájdete odkaz Žiadosti/Vyhlásenia. Po otvorení kliknete na červený kruh s označením +. Vyberiete Vyhlásenie o bezinfekčnosti, zadáte dátum, ku ktorému vyhlásenie podávate a zobrazí sa Vyhlásenie. Potvrdíte tlačidlom Uložiť.  Vyhlásenie je týmto podané a triedny učiteľ ho počas dňa akceptuje, čo v žiadostiach uvidíte, ale zobrazí sa aj v správach na Edupage. 

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti_9.11.2020.pdf​​​​​​​