• Upracme SLOVENSKO

     • Každý rok sa v mesiaci september koná výzva pod názvom UPRACME SLOVENSKO, ktorá je v rámci celosvetového čistenia našej planéty. Aj tento rok sa 16. 9. konal medzinárodný čistiaci deň a od tohto dňa počas celého nasledovného týždňa akcia pretrvávala. Do tejto výzvy sa zapojilo množstvo škôl, organízácií a jednotlivcov. Študenti našej školy 8. A, 8. B, 7. B, 9. A a 9. B triedy sa podielali v rámci hodín Techniky na vyčistení exteriérových priestorov areálu školy, čím prispeli k zveladeniu okolia a upratania ,,kúsku,, nášho Slovenska.

     • Svetový deň 1.pomoci v ŠKD

     • Dňa 14.09.2023, pri príležitosti Svetového dňa 1. pomoci, zorganizovali oddelenia ŠKD stretnutie so záchranárom RZP p. Michalom Barcíkom. Deti si mohli pozrieť zaujímavú ukážku 1. pomoci, ošetrovania povrchových rán a zlomenín. Osvojené vedomosti si hravou formou vyskúšali aj na svojej plyšovej hračke. Deti si utvrdili dôležité informácie a telefónne čísla, ktoré sú potrebné pri záchrane ľudského života. Ďakujeme p.vychovávateľke Chupáčovej za prípravu a organizáciu tejto akcie, pánovi záchranárovi za podnetnú prednášku a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

     • Mary's meals CHARITY RUN

     • V dňoch 12.9. a 13.9. sa žiaci našej školy 5.A, 5.C, 6.B a 7.B /chlapci/ triedy v rámci telesnej výchovy a účelového cvičenia OŽAZ zapojili do charitatívnej akcie na pomoc africkým deťom pod názvom BEHOM MÔŽEŠ ZMENIŤ PRÍBEH DIEŤAŤA, ktorý sa koná pod záštitou mary's meals Charity Run.Vyzbieranou sumou v hodnote 22€, ktorá predstavuje štartovné prispeli na zabezpečenie jedla v škole pre hladujúce dieťa na celý školský rok.Týmto pekným činom a veľkým srdcom podporili svojich kamarátov v Afrike.