Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, ďakujeme o prejavený záujem umožniť Vášmu dieťaťu štúdium na našej škole. Prosíme vyplňte elektronickú prihlášku. Následne ju vytlačte, podpíšte a doručte do školy. Ďakujeme.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: