Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, ďakujeme o prejavený záujem umožniť Vášmu dieťaťu štúdium na našej škole. Prosíme vyplňte elektronickú prihlášku. Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vyplňte ju čo najpresnejšie, používajte mäkčene a dĺžne. Nemusíte ju tlačiť, my si ju vytlačíme a pripravíme ju na zápis, kde ju skontrolujeme a Vy ju tam podpíšete.  Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací email. ĎAKUJEME

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: