• Deň Sv. Patrika

     • 17. marca sme si spolu s našimi žiakmi na hodinách ANJ pripomenuli Deň Sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov Írska, ktorý zároveň symbolizuje aj príchod kresťanstva do Írska. Žiaci vypracovali zábavný pracovný list, vyrobili  zelené trojlístky a vysvetlili sme si pôvod a význam daného sviatku. Spoločne sme sa zabavili a zároveň sa naučili opäť niečo nové a zaujímavé. 

     • Dôležitý oznam pre stravníkov MŠ a ZŠ

     • Vážení rodičia,

      od  1.mája 2023 je schválená strava zadarmo.

      Na stravu zadarmo má nárok dieťa/žiak, ktorý navštevuje :

      • Materskú školu -  predškoláci /zúčastnilo sa vyučovacieho procesu  v MŠ a odobralo si obed/
      • 1. stupeň ZŠ /zúčastnil/a sa vyučovacieho procesu  v ZŠ a odobral/a si obed/ 
      • 2. stupeň ZŠ /zúčastnil/a sa vyučovacieho procesu v ZŠ a odobral/a si obed/

      Rodičia môžu naraz poberať dotáciu na stravu aj daňový bonus.

      Všetci stravníci zariadenia školského stravovania /noví + starí/ musia požiadať o stravu zadarmo. na konci oznamu nájdete tlačivo Príloha  č.1 /Návratka/, ktorú treba vypísať a  poslať vedúcej školskej jedálne najneskôr do 05.04.2023.

      V prípade, že doteraz nechodil žiak na obedy a chcete svoje dieťa prihlásiť na obed, treba to nahlásiť do školskej jedálne u vedúcej  školskej jedálne na telefónnom čísle 0905 992 114 . Vtedy noví stravníci musia vypísať  prihlášku /Príloha č. 2/ do zariadenia školského stravovania a aj návratku /Príloha č.1 /.

      Ak stravník nedonesie vypísanú návratku do zariadenia školského stravovania v stanovenom termíne, žiakovi nebude poskytnutá dotácia na stravu  a rodič hradí stravu v plnej výške.


      Hrajková Jarmila

      Vedúca školskej jedálne


     • Okresné kolo Vybíjaná

     • V utorok 14. marca sa žiačky 5.-7. ročníka našej ZŠ zúčastnili okresného kola vo vybíjanej v Novej Dubnici. Dievčatá bojovali statočne až do konca, po náročných zápasoch obsadili pekné 4. miesto. Nášmu družstvu gratulujeme a do ďalšieho súťažného ročníka želáme množstvo síl a presných striel.

     • Koniec prihlasovania na Noc s Andersenom

     • Vážení rodičia, milé deti,

      teší nás, že ste prejavili veľký záujem o čitateľskú Noc s Andersenom, ktorá sa uskutoční 31.03.2023. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu školskej knižnice už UKONČUJEME PRIHLASOVANIE záujemcov o toto podujatie. Veríme, že sa v budúcnosti podarí pripraviť rovnako zaujímavé podujatie, do ktorého sa zapoja aj ostatné deti.

      Ďakujeme z pochopenie, vedenie školy

     • Exupéryho nesmrteľný Malý princ

     • Dňa 7. 3. 2023 sa žiaci 8. ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili krásneho predstavenia Malý princ v Divadle Jána Palárika v Trnave. Pekný umelecký zážitok si odniesli vďaka hereckým výkonom Tomáša Vravníka, Silvie Soldanovej a celého tvorivého tímu. Touto cestou ĎAKUJEME Rade rodičov školy za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli uhradiť vstupenky!

     • Venujte našej škole 2% z daní

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Vyplnené a potvrdené tlačivá zamestnávateľom môžete poslať po žiakoch do školy, nakoľko ich za Vás odovzdáme hromadne na daňový úrad.

      http://zspruske.edupage.org/percenta2/

      ĎAKUJEME!

       

     • Chystá sa Noc s Andersenom

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pre žiakov 2. - 5. ročníka ZŠ pripravujeme opäť noc v krajine kníh, rozprávkových postáv a knižných hrdinov. Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. V tomto školskom roku sa uskutoční 31.03.2023, t.j.piatok (od 17:30 hod.) do sobotného rána 01.04.2023. Počas Noci s Andersenom strávia deti nezabudnuteľnú noc v školskej knižnici plnú čítania, zábavy, dobrodružstiev a súťaží. Zážitky s knihami im pomôžu nadobudnúť pozitívny vzťah k čítaniu, ku knižniciam a kultúrnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času.

      Vzhľadom na to, že tento šk.rok plánujeme aj spanie v škole, počet účastníkov je LIMITOVANÝ! Prihlásiť žiaka môžete prostredníctvom emailu: zastupca@zspruske.sk alebo osobne u p.zástupkyne Mgr. Košíkovej do 24.03.2023. Poplatok za účasť na tejto akcii je 10 eur / žiak.           

       

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Jarné prázdniny sú v termíne od 27.februára 2022 do 03. marca 2023. Vyučovanie po prázdninách sa začína 06. marca 2023 (pondelok).

     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 13.2.2023 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Strávili sme príjemné popoludnie v školskej knižnici. Svoje recitátorské umenie prišlo predviesť celkom 38 žiakov z 2. – 4. ročníka. Porota, v zložení Mgr. Valašíkovej, Mgr. Slávikovej, Mgr. Karlíka a p. Kotrasovej mala pred sebou veľmi ťažkú úlohu – vybrať spomedzi všetkých súťažiacich tých najlepších recitátorov v oboch kategóriách. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes.

      Víťazi školského kola:

      v  kategórii POÉZIA: 1. miesto – Ema SUCHÁNKOVÁ  (3.A)

      2. miesto – Elin KOLMANOVÁ (3.B), Sabina DOMÁŇOVÁ (4.A)

      3. miesto – Adela MOJTOVÁ (2.A), Katarína TRENČANOVÁ (3.A)

      4. miesto – Jana BAGÍNOVÁ (3.A), Shania BALÁŽOVÁ (3.B)

       

      V kategórii PRÓZA:  1. miesto – Juraj KOVÁČ (2.B)

      2. miesto – Laura PECÚŠOVÁ (4.B)

      3. miesto – Peter MIKOLÁŠ (2.A), Daniel BOLEBRUCH (2.B)

      Žiaci, ktorí obsadili prvé miesta postupujú do okresného kola súťaže a budú našu školu reprezentovať dňa 14.3.2023 v ZŠ a MŠ Pod Hájom v Dubnici nad Váhom. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a víťazom srdečne gratulujeme!

     • KARNEVAL

     • Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a KARNEVALOM. Nebolo tomu inak ani u nás v škole 10.februára 2023. Počas dopoludňajšieho vyučovania sa po škole rozliehala živá hudba, spev a tanec, o ktorú sa postarali žiaci 3.C s p.vychovávateľkou Chupáčovou a p.učiteľom Karlíkom. Po obede sa žiaci 1.stupňa ZŠ už veselo zabávali v maskách a kostýmoch vo veľkej telocvični, kde bola pre nich pripravená diskotéka, súťaž o najkrajšiu masku a dlho očakávaná tombola. Ďakujeme za organizáciu p.vychovávateľkám ŠKD a triednym učiteľom na 1.stupni ZŠ.


     • Britské centrum Žilina

     • V piatok 10. februára sme sa s našimi šiestakmi zúčastnili zaujímavej prednášky v Britskom centre Žilina na tému Londýn. Videli sme známe i menej známe miesta Londýna: Sídlo Parlamentu, Tower Bridge - brána do City of London, pevnosť Tower of London - Strážca korunovačných klenotov, Westminsterské opátstvo - Westminster Abbey, Buckinghamský palác, London eye, Prírodovedné múzeum, Elizabeth Tower - Big Ben, Trafalgarské námestie.

      Po prednáške nás lektorka previedla Britským centrom, porozprávala o ich činnostiach a podujatiach, ktorými môžeme žiakom v budúcnosti opäť spestriť vyučovanie.

     • Rómska problematika, láska, smrť aj kotúčik toaletného papiera!

     • To je len zopár námetov, ktorými naši žiaci vo svojich prednesoch potešili uši aj oči nás, divákov i poroty. Dnes, 6. 2. 2023, sa v našej knižnici uskutočnilo školské kolo 69. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      15 žiakov II. stupňa zabojovalo o postup a v jednotlivých kategóriách boli úspešní títo:

      II. kategória (žiaci 5. – 6. ročníka) POÉZIA

      1. miesto – Lucia Backová zo 6. B
      2. miesto – Viktória Beňačková zo 6. A
      3. miesto – Olívia Pechancová z 5. B

       

      II. kategória (žiaci 5. – 6. ročníka) PRÓZA

      1. miesto – Michal Mičuda z 5. A
      2. miesto – Šimon Pecuš z 5. A
      3. miesto – Kristína Beňačková zo 6. A

       

      III. kategória (žiaci 7. – 9. ročníka) POÉZIA

      1. miesto – Klára Pagáčová z 8. B
      2. miesto – porota neudelila
      3. miesto – porota neudelila

       

      III. kategória (žiaci 7. – 9. ročníka) PRÓZA

      1. miesto – Petra Papučová z 9. A
      2. miesto – Michaela Gabrišová z 9. A
      3. miesto – Ela Prekopová zo 7. B

       

      Víťazom ešte raz zo srdca GRATULUJEME a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 14. 3. 2023 v CVČ Dubnica nad Váhom. Všetkým žiakom ďakujeme za čas a energiu, ktorú prednesu venovali! Budeme sa tešiť aj o rok!

       

     • Z divadla na hrad...

     • Druhý polrok nám už začal a my sme sa spolu s našimi triednymi pani učiteľkami vybrali do Žiliny. Vo štvrtok 02.02.2023 sme náš výlet začali v Bábkovom divadle v Žiline, kde sme zažili čarovné dopoludnie s predstavením Zázračná baterka. Popoludní sme navštívili jeden zo skvostov Žiliny – Budatínsky hrad. Na záver sme si užili trošku sneh a zahrali si guľovačku aj s pani učiteľkami.

     • Objednávanie školskej kolekcie je spustené

     • Dobrý deň všetkým!

      Máme pre Vás super prekvapenie!

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zspruske/ 

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 12.2. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  

      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!  

      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

      S pozdravom a prianím krásneho dňa 

      vedenie školy 

     • Školský karneval pre 1.stupeň ZŠ

     • Milí žiaci 1.stupňa ZŠ,

      srdečne vás pozývame na tohtoročný KARNEVAL, ktorý sa uskutoční 10.02.2023 (piatok) od 13:30 do 15:30 hod. vo veľkej telocvični ZŠ. Nebudú chýbať súťaže, občerstvenie a tombola. Prosíme rodičov, ktorí majú možnosť zabezpečiť malú pozornosť (vhodnú pre deti) do tomboly, aby ju priniesli do ŠKD do 08.02.2023. Ďakujeme a tešíme sa na všetky karnevalové masky :)

     • ÚSPECH NA MATEMATICKEJ OLYMPIÁDE

     • Dňa 25.1.2023 sa Matúš Šatka, žiak 5.B triedy, zúčastnil v Dubnici nad Váhom okresného kola Matematickej olympiády. V konkurencii obstál, obsadil delené tretie miesto a stal sa úspešným riešiteľom.

      Matúšovi blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


     • Technická súťaž pre žiakov základných škôl

     • Technické zrušnosti si vyskúšali naši žiaci 23. januára 2023 na Technickej súťaži "Hrdnina remesla" v Trenčíne na SOŠ Pod Sokolicami kde súžažili žiaci z celého Tenčianského kraja.

      V kategórií A - ručné spracovanie kovov nás reprezentovali žiaci Rastislav Majerech a Jakub Gašparík obaja z 8.B triedy. Súťažili v odbornej a praktickej časti. V praktickej časti vyrábali kovový kľúč na štvorcovú skrutku.

      V kategóri B - elektronika nás reprezentovali žiaci Branislav Brňák a Tibor Šenkerík obaja z 9.B triedy. Ak táto kategória pozostávali z teoretickej a praktickej časti. Úlohou žiakov bolo poskladať solárny robot.

      Všetkým súžažiacim ďakujeme za reprezentáci školy a gratulujeme k umiestneniu.

      Jakub Gašpárek 21. miesto

      Rastislav Majerech 23. miesto

      Branislav Brňák 10. miesto

      Tibor Šenkerik 15. miesto

     • Vedomostná súťaž YPSILON - slovina je hra

     • Dňa 24.11.2022 sa na našej škole uskutočnila vedomostná súťaž YPSILON – slovina je hra. Zúčastnili sa jej 14 žiaci z rôznych ročníkov. Blahoželáme predovšetkým našim žiačkam z 3.B triedy – Emmke Škvarovej a Hanke Remšíkovej, ktorým sa podarilo v tejto vedomostnej súťaži získať krásnych 100%.

     • Informácia k hodnoteniu žiakov za 1.polrok šk.roka 2022/2023

     • Vážení rodičia,

      výpis hodnotenia za I. polrok dostanú tento šk.rok 2022/2023 žiaci elektronicky do EduPage rodičovského konta 31.1.2023.

      O zverejnení výpisov Vás upovedomí správa a kliknutím na túto správu sa zobrazí možnosť stiahnuť si výpis. Výpis si môžete pozrieť, prekonzultovať s dieťaťom dosiahnuté výsledky a povzbudiť ho do ďalšieho vzdelávania. Následne stlačte tlačidlo 'Podpísať', aby mala škola spätnú väzbu, že ste výpis videli.

      Rodičia, ktorí nemajú možnosť prihlásiť sa do rodičovského konta EduPage, požiadajú svojich triednych učiteľov o vytlačenie výpisu hodnotenia za 1.polrok (do 30.01.2023) a výpis bude odovzdaný žiakovi 31.01.2023.

      Ďalej upozorňujeme, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo organizačné pokyny, na základe ktorých sú jednodňové polročné prázdniny ZRUŠENÉ.

      Vedenie školy

       

     • Školská kolekcia

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie! Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte od 16.01. do 20.1.2023 o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny, ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky :-)

      Hlasovať môžete tu od pondelka (16.01.2023): https://schoolsunited.cz/hlasovani/0138d8bb