• Testovanie športových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

     • V dňoch 29. a 30. septembra sa naši prváci a tretiaci zúčastnili testovania športových predpokladov,ktoré sme "pracovne" nazvali ŠPORTOVOU OLYMPIÁDOU. Deti si mohli otestovať obratnosť, rýchlosť a vytrvalosť vo viacerých disciplínach: ľah-sed, výdrž v zhybe, zostava s tyčou, skok do diaľky z miesta, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10m, vlajková naháňačka a viacstupňový vytrvalostný člnový beh na 20 m. Disciplínu, predklon v sede s dosahovaním, absolvovali na hodinách telesnej výchovy. Zber dát bude spracovaný Národným športovým centrom.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na PLENÁRNE rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.10.2022 (štvrtok) o 16:00 hod. vo veľkej telocvični ZŠ. Po plenárnom RZ budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

     • Krásavica na Dunaji a naši piataci

     • Náš prvý školský rok na druhom stupni sa pomaly rozbieha, a tak sme sa rozhodli navštíviť Bratislavu. Spojili sme biológiu a dejepis a vyrazili „za dobrodružstvom“ do Historického múzea a Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

      Ako prvé sme si pozreli Bratislavský hrad, v ktorom sa nachádza Historické múzeum SNM. Tu sme mali možnosť vidieť dve expozície – Putovanie dejinami - pravek a Rytieri v stredoveku. Mali sme možnosť poobzerať si a vyskúšať rôzne pracovné nástroje z tohto obdobia a preskúmať pamiatky, ktoré nám z tohto obdobia zanechali naši predkovia.

      Následne sme sa vybrali do Prírodovedného múzea SNM neďaleko Dunaja. V tomto múzeu sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o našej slovenskej prírode, o zákonom chránených rastlinách a živočíchoch, ale aj o rastlinách a živočíchoch, ktoré už na našom území vymreli.

      Na záver nášho „bratislavského dobrodružstva“ sme dobili energiu (jedlom) v nákupnom centre.

       

      Touto cestou sa chceme poďakovať našim pani učiteľkám Mgr. Denise Guzmovej, Mgr. Martine Majerovej a Hane Bagínovej, ktoré nám toto dobrodružstvo zorganizovali.

     • Mali sme návštevu z Ruska...

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov nás v piatok 30.09.2022 navštívila slečna Diana Kasatkina z Ruskej federácie. Spolu s pani učiteľkou Mgr. Majerovou nám pripravila pre žiakov 7. a 8. ročníka besedu spojenú s prednáškou a niekoľko aktivít na tému Ruské symboly a suveníry. Porozprávala nám o svojej krajine, tradíciách, zvykoch a histórii. Beseda prebiehala v ruskom jazyku a žiaci mali možnosť pýtať sa a diskutovať na rôzne témy.

     • Výsledky 5. ročníka Cezpoľného behu 2022/2023

     • Výsledky 5. ročníka Cezpoľného behu 2022/2023, ktorý sa konal v rámci Európskeho týždňa športu.

       

      Kategória: 4-5 ročné dievčatá (Lienky)                 

      1. miesto – Pecuchová Rebeka

      2. miesto – Lukačovičová Lucia

      3. miesto – Bednárová Stanka

       

       Kategória: 4-5 ročné dievčatá (Žabky)

      1. miesto – Šatková Timea

      2. miesto – Mihalovičová Kristína

      3. miesto – Bieliková Klára

       

       Kategória: 4-5 roční chlapci (Lienky a Žabky)                 

      1. miesto – Bolebruch Jakub - žabka

      2. miesto – Dubnička Lukáš - lienka

      3. miesto – Pechanec Jakub - žabka

       

       Kategória: 5-6 ročné dievčatá (Líšky, Včielky)                 

      1. miesto – Lančaričová Lenka - včielka

      2. miesto – Kučová Stella - vćielka

      3. miesto – Holičková Adela - včielka

       

      Kategória:5-6 ročné dievčatá(Včielky, Slimáci)

      1. miesto – Bieliková Adela - slimák

      2. miesto – Machová Mia - slimák

      3. miesto – Bezdedová ema - slimák

       

      Kategória: 5-6 roční chlapci (Líšky a Včielky)                 

      1. miesto – Mikoláš Tobias - líška

      2. miesto –Suchánek Lukáš- líška

      3. miesto – Zgút Marco - líška

       

      Kategória: 5-6 roční chlapci (Včielky a Slimáci)                 

      1. miesto – Behanec Oskar - slimák

      2. miesto – Remšík Jakub - slimák

      3. miesto – Trenčan Juraj - slimák

       

      Kategória: 1. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Šebová Linda – 1.B

      2. miesto – Marušincová Viktória – 1.B

      3. miesto – Dubničková Simona – 1.B

       

       Kategória: 1. ročník chlapci                 

      1. miesto – Vraník Simon – 1.A

      2. miesto – Štefanec Aďo – 1.A

      3. miesto – Durček Matúš – 1.B

       

      Kategória: 3.-4. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Lukáčová Ninka – 4.A

      2. miesto – Pecúšová Laura – 4.B

      3. miesto – Šutriepková Andrea – 4.A

       

      Kategória: 3.-4. ročník chlapci                 

      1. miesto – Vraník Jaroslav – 4.B

      2. miesto – Fostík Patrik – 4.A

      3. miesto – Lukáč Daniel – 3. C

       

      Kategória: 5.-6. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Šutriepková Beata – 6.C

      2. miesto – Backová Lucia – 6.B

      3. miesto – Duvačová Natália – 6.B

       

      Kategória: 5.-6. ročník chlapci                 

      1. miesto – Pagáč Lukáš – 6.A

      2. miesto – Štefanec Marek – 5.B

      3. miesto – Ondrej Maximilián – 6.B

       

      Kategória: 7. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Mičudová Emily – 7.B

      2. miesto – Psotová Helena – 7.A

      3. miesto – Trenčanová Nela – 7.A

       

      Kategória: 7. ročník chlapci                 

      1. miesto – Janíček Samo – 7.A

      2. miesto – Ondrášik Jakub – 7.B

      3. miesto – Karas Erik – 7.A

       

      Kategória: 8.-9. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Bednárová Linda – 9.B

      2. miesto – Pagáčová Klára – 8.B

      3. miesto – Mišovcová Alexandra – 9.A

       

      Kategória: 8.-9. ročník chlapci                 

      1. miesto – Baňár Vladimír – 9.B

      2. miesto – Machala Miroslav – 9.A

      3. miesto – Strapko Matej – 8.A

       

      Víťazná trieda s najlepšími športovcami na prvom stupni bola 1. B, na druhom stupni 7. A.

      Víťazom gratulujeme a zúčastneným ďakujeme.

       

       

     • Opäť zbierame staré mobily a nefunkčné batérie!

     • Milí rodičia, žiaci,

      aj v školskom roku 2022/2023, v rámci projektu Recyklohry, sa naša škola zapája do zberovej súťaže starých nefunkčných mobilov a batérií. Nefunkčné batérie (aj batérie z mobilov) môžu žiaci počas celého školského roka 2022/2023 vhadzovať do špeciálnych zelených boxov umiestnených vo vestibuloch školy. Pri odovzdávaní batérií sa nevedie žiadna evidencia.

      Staré mobily treba priniesť do kancelárie zástupcu RŠ (Mgr. Košíkovej) počas veľkých prestávok alebo ich žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi do 28.10.2022, nakoľko sa vedie evidencia o zbere mobilov a žiak, ktorý odovzdá najviac mobilov, vyhrá vecnú cenu! Žiaci, ktorí priniesli nefunkčné mobily ešte na konci školského roka 2021/2022, sú naďalej vedení v evidencii a sú zaradení do tohtoročnej súťaže.

      Ďakujeme, že zberom starých mobilov a batérií pomáhate zlepšovať životné prostredie :)

     • Plavecký výcvik

     • Od 19. - 23. septembra žiaci 2. ročníka absolvovali plavecký výcvik na Mestskej krytej plavárni v Púchove. Plavecký kurz prebiehal pod vedením kvalifikovaných tréneriek. Na začiatku sa deti zoznámili s vodným prostredím zábavou s vodnými pomôckami a následne boli rozdelené podľa výkonov na dve skupiny. Hravou formou skúšali rôzne spôsoby dýchania. Ponárali sa a lovili z dna bazéna predmety s cieľom odbúrať strach. Učili sa rôzne plavecké štýly. V posledný deň kurzu bolo všetkým jasné, že voda nie je strašiakom. Každé dieťa predviedlo, čo sa naučilo. Splnili cieľ - zaplávať jedným plaveckým štýlom čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Domov si hrdo priniesli "mokré" vysvedčenie.

      Ďakujeme Rade rodičov za finančný príspevok.  

     • Deviataci prvákom

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti si žiačky 9. ročníka pripravili pre prváčikov našej školy dramatizáciu rozprávky O zajačikovi a líške. Rozprávka o priateľstve a vzájomnej pomoci sa našim najmladším žiakom páčila, priniesla ponaučenie i vyčarila úsmev na tvári. Veríme, že sme ich aj takouto hravou formou motivovali k čítaniu.

     • Vzdelávacie poukazy

     • Vážení rodičia,

      Vaše deti obdržali v škole vzdelávacie poukazy a ponuku krúžkov, ktoré môžu navštevovať v šk.roku 2022/2023 v našej škole. Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole, preto Vás prosíme o jeho podpísanie a vrátenie triednemu učiteľovi do 16.9.2022.

      Ďakujeme

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva musí zákonný zástupca pri nástupe žiaka do školy dňa 5. septembra predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie môžete podať elektronicky cez rodičovské konto Edupage v časti Žiadosti/vyhlásenia, alebo písomne na formulári priloženom nižšie. Zákonní zástupcovia prvákov a novoprijatých žiakov vyplnia tlačivo, nakoľko nemajú ešte zriadené rodičovské konto Edupage a odovzdajú triednym učiteľom.

      Po nástupe do školy aj po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 vyučovacích dní (teda napríklad po chorobe žiaka) predkladá rodič potvrdenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_15.8.2022.pdf

     • Slávnostné otvorenie šk.roka 2022/2023

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že  slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 5.9.2020 (pondelok) na nádvorí školy,  nasledovne:

      • o 7:15 hod. bude v Rímskokatolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom slávnostná svätá omša
      • po sv.omši sa žiaci sústredia pred hlavný vchod do budovy ZŠ (od materskej školy)
      • o 8:00 hod. začne zahájenie školského roka 2022/2023
      • po skončení žiaci odchádzajú domov, nakoľko v ten deň nie je žiakom vydávaný obed a nefunguje ani ŠKD
      • do tried sa presunú iba žiaci 1., 2. a 5. ročníka so svojimi zákonnými zástupcami, aby im boli poskytnuté ďalšie potrebné informácie
      • rozdelenie žiakov 1., 2. a 5.ročníka ZŠ bude oznámené pri vstupe do budovy školy v deň zahájenia šk.roka 2022/2023
      • prevádzka ŠKD (pre žiakov 1.stupňa ZŠ) bude od 6.9.2022, zápisné lístky do ŠKD pre žiakov 1.stupňa ZŠ, ako aj možnosť zaplatiť poplatok do ŠKD (platí sa na 2 mesiace vopred, t.j. 16 eur), si budú môcť rodičia vybaviť po záhajení šk.roka vo vestibule školy
      • v prípade nepriaznivého počasia sa všetci žiaci sústredia do svojich tried, kde prostredníctvom školského rozhlasu prebehne zahájenie nového šk.roka
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom ZŠ a MŠ H.Gavloviča v Pruskom, že si môžu prísť prevziať  a podpísať dekrét o preplatkoch a nedoplatkoch  za stravu v školskom roku 2021/2022 do kancelárie vedúcej ŠJ v budove MŠ, a to nasledovne:

      v utorok  30.08.2022 a stredu 31.08.2022 od 8:00 do 16:00 hod.

      Zároveň si môžu vypísať novu prihlášku  na stravovanie na školský rok 2022/2023 (viď príloha)

      Poplatok za stravu v školskom roku 2022/2023:

            1. stupeň ZŠ  deň  1,15 €    / za mesiac  23,00 €

            2. stupeň ZŠ  deň  1,23 €   /  za mesiac  24,60 €

      Materská škola:

      Celodenná strava na deň 1,45 €,  za mesiac 29,00 €


      Spôsob úhrady:

      Poplatok za  stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr

      do 20. dňa v mesiaci, formou :     

        * internetbanking    

         * poštová poukážka    

        *  trvalý príkaz

      IBAN : SK 97 0200 0000 0016 4483 8356   

      Variabilný symbol:  2022/2023/daný mesiac/

      Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol, meno a priezvisko stravníka /dieťaťa/ a triedu, inak platbu nedokážem priradiť.    Vzor: 2022202309 Janko Mrkvička 1.A

      V septembri 2022 treba uhradiť dve platby, aj za október /noví stravníci/. Ostatní podľa dekrétu.

     • Zmena k dotácii na stravu platná od 01.07.2022

     • Vážení rodičia,

      dieťa, ktoré navštevuje povinnú predškolskú dochádzku a dovŕšilo 5 rokov,

      má nárok na dotáciu  na stravu, ak zákonný zástupca /ani jeden z rodičov/ nepoberá daňový bonus alebo je v hmotnej núdzi a na  hrane životného minima. Zákonný zástupca už nemôže poberať aj daňový bonus a dotáciu na stravu ako to bolo doteraz.

      Prosím zákonných zástupcov, ktorých sa to týka, aby priniesli čestné vyhlásenie do  školskej jedálne do 21.07.2022, inak strácajú nárok na dotáciu. 

      Žiak, ktorý navštevuje 9. ročník základnej školy a dovŕšilo 15 rokov,

      má nárok na dotáciu na stravu a aj daňový bonus.

      Prosím zákonných zástupcov žiakov deviatych ročníkov, aby v mesiaci, kedy dovŕšia 15 rokov, doniesli čestné vyhlásenie do školskej jedálne, inak strácajú nárok na dotáciu.

      Viac info na tel.čísle: 0905 992 114

       

      Ďakujem za pochopenie,

       

      Hrajková Jarmila

      vedúca školskej jedálne

       

                                                                                             

     • Informácia k vyplácaniu cestovného

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 29.- 30.júna 2022 bude p.sekretárka školy, počas vyučovania, vyplácať osobne každému žiakovi cestovné, ktorý má nárok na toto vyplatenie.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      ukončenie školského roka 2021/2022 bude dňa 30.júna 2022. O 7:00 hod. bude slávnostná svätá omša v Rímsko-katolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom, o 8:00hod. sa žiaci sústredia do Kultúrneho domu v Pruskom, kde bude slávnostné ukončenie šk.roku 2021/2022 a rozlúčka deviatakov. Po skončení programu sa žiaci presunú do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdajú vysvedčenie. Po odovzdaní vysvedčenia žiaci odchádzajú domov, ŠKD ani obedy v šk.jedálni v tento deň nie sú.

     • Druhé číslo školského časopisu HUGO

     • Nakoniec sa nám to podarilo!

      Pripravili sme pre Vás aj druhé číslo školského časopisu HUGO, ktoré sme sa rozhodli uverejniť online. V tomto čísle nájdete zaujímavé články o zvieratách, prehľad školských udalostí alebo tipy na zaujímavé výlety počas prázdnin.

      Dúfame, že Vás druhé číslo školského časopisu zaujme a spríjemní Vám chvíle.

      Celá naša redakcia Vám želá KRÁSNE LETO!

     • Budúci oskaroví herci?

     • V rámci projektového vyučovania SJL sme si my, žiaci 9. ročníka, vyskúšali na vlastnej koži, ako prebieha príprava a prezentácia dramatickej hry. Mohli sme si vybrať scenár z tragédie Rómeo a Júlia, komédie Ženský zákon alebo z muzikálu Cyrano z predmestia.

      Príprava trvala 3 týždne a zahŕňala: nácvik dramatizovanho čítania, učenie sa scenárov, vymýšľanie kostýmovrekvizít a taktiež mala výchovný rozmerpoukázať na problémy spoločnosti (napr. alkoholizmus na dedine či fajčenie a drogy medzi tínedžermi).

      Keď nastal deň D, Niektorí z nás sa do svojej roly naozaj vžili a vy skúste hádať, kto koho stvárnil ... :-)

       

     • Celoslovenská výzva pre ZŠ „Dlaň dokorán“

     • Akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? Naša škola sa tiež zapojila k vytvoreniu najdlhšej reťaze dobrých skutkov na Slovensku. Žiaci druhého stupňa obkreslili svoju dlaň, vystrihli a do dlane napísali svoj dobrý skutok, ktorý naozaj urobili. Z týchto „dlaní“ sme vytvorili reťaz dlhú 17 metrov a takto sme sa zapojili do projektu Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Dobro v deťoch stále JE!

     • PinkHarmony Zvolen

     • Dňa 15. júna sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie vo Zvolene. Cieľom cesty bola návšteva komplexu škôl PinkHarmonyAcademy, kde sa pod jednou strechou nachádzajú tri školy – Konzervatórium, Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) a Športové gymnázium. V rámci konzervatória si žiaci mohli pozrieť krátke tanečné vystúpenie a vypočuť husľové koncerty. Pozreli si učebne, v ktorých študenti pracujú samostatne či v skupinách. ŠUP im ukázala techniky, s ktorými momentálne študenti pracovali, spôsob akým tvoria časopis a miestnosť, kde šijú kostýmy. Na záver im žiaci športového gymnázia porozprávali o výhodách, ktoré im škola dáva s ohľadom na ich športové zameranie. Po prehliadky školy sme si pozreli aj historické centum mesta.  Cestou domov sme si urobili krátku prestávku na Homôlke, kde sme si pripomenuli prírodné krásy nášho Slovenska.

     • DEŇ NABITÝ EMÓCIAMI

     • Náš čas na základnej škole sa chýli ku koncu, a tak sme ešte chceli spoločne stráviť pár pekných chvíľ. V pondelok 13.6. 2022 sme preto spojili dve exkurzie a vyrazili za ďalšími (skoro poslednými) spoločnými zážitkami.

      Najskôr sme navštívili Informačné centrum jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zamestnanci spoločnosti JAVYS nám vysvetlili nielen princíp fungovania elektrárne, ale aj likvidáciu jadrového odpadu z elektrární, zdravotníckych zariadení aj z výskumu. Predviedli nám aj niekoľko zaujímavých pokusov.

      Potom sme zamierili do Serede. Tu sa emócie zmenili, pretože sme navštívili Múzeum holokaustu. Absolvovali sme prehliadku pracovného tábora a nachádzali stopy Židov, ktorých sem priviezli aj z Pruského a okolia. Tiež sme videli dokumentárny film o koncentračnom tábore v Osvienčime, spracovaný podľa výpovede preživšej osoby.

      Po týchto vyčerpávajúcich aktivitách sme dobili energiu (jedlom) v Trnave a sprevádzaní dažďom sme prišli do Pruského.

      Touto cestou sa chceme poďakovať nielen našim pedagógom p.uč. Daňovej, p.uč. Svoradovej a p.uč. Tarabíkovi, ale aj Rade rodičov za finančný príspevok.