• Vyplácanie cestovného

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ H.Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a rodičom, že vyplácanie cestovných nákladov na dopravu bude dňa 17.12.2021 (piatok) od 13:30 do 15:45 hod. a 20.12.2021 (pondelok) od 8:00 - 15:00 hod. vo vestibule hlavného vchodu (od MŠ).

     • OZNAM vedúcej ŠJ

     • Stravníci školskej jedálne, ktorí nastupujú od pondelka (13.12.) z karantény do školy (týka sa to len žiakov 1.stupňa ZŠ), sú prihlásení na obed. V prípade, že stravník ŠJ nenastúpi do školy, zostáva naďalej v karanténe alebo sa nebude stravovať, je potrebné individuálne sa odhlásiť z obedov u vedúcej ŠJ na tel.čísle 0905 992 114. 

      Všetci stravníci MŠ a ZŠ, ktorí plánujú byť odhlásení zo stravy v dňoch 16. a 17.decembra (t.j. štvrtok - piatok), sa musia ODHLÁSIŤ zo stravy najneskôr do 14.12.2021 (utorok) do 14:00 hod.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Nástenky v našej škole

     • Už sme sa Vám pochválili s vizuálmi našich školských násteniek? Výzdoba chodieb, ktorými prechádza každý školák, učiteľ či zamestnanec, hýri mnohými farbami a kreativitou. Niektoré z nich sú poučné (pravidlá kompostovania; ako si zvýšiť imunitu; čo s elektroodpadom; kto bol H.M. Gavlovič; vzácne slovenské pamiatky... ), iné sa zas pýšia vydarenými dielami samotných žiakov (logá z iniciál vlastného mena, nakreslené v kruhovom tvare; spoločná maľba ôsmakov, ktorá vznikla v rámci arteterapie, alebo optická hra s obrázkami.) Oko diváka sa určite nenudí ani pri originálnych tablách deviatakov a nástenke "Liga výnimočných". Na nej sú výtvarne znázornení naši učitelia. Siedmaci a ôsmaci majú každoročne za úlohu doplniť na nástenku nových učiteľov v pop-artovom štýle. Nesmú tam chýbať hlavné znaky predmetu, ktorý učí, prípadne jeho obľúbené farby, koníčky.  Keďže sa žiaci druhého stupňa momentálne nemôžu prechádzať našimi chodbami, pripomíname im takto vianočnú výzdobu aj schodisko s knihami ;-)

      To, že sa pri dielach a inštaláciách deti zastavujú, pre nás znamená, že informácie nevstrebávajú len na hodinách, ale aj na chodbách školy. A to je dobre. Dúfame, že v deťoch povzbudzujeme estetické cítenie a inšpirujeme ich k tvorivosti.

     • OZNAM pre rodičov a žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že RUVZ so sídlom v Považskej Bystrici zverejnil dňa 02. decembra 2021 Vyhlášku č. 282, ktorou nariaďuje obmedziť od 06. decembra 2021 do 17. decembra 2021 vrátane vzdelávanie žiakov na 2. stupni základnej školy zákazom prezenčného vzdelávania v územnom obvode okresov Považská Bystrica, Ilava, Púchov.

      Vzdelávanie žiakov 2. stupňa Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské bude od 06. decembra 2021 do 17. decembra 2021 realizované dištančnou formou. Dištančné vzdelávanie žiakov bude realizované formou on-line hodín. Rozvrh on-line vyučovania bude oznámený žiakom prostredníctvom triednych učiteľov v pevne stanovenom rozsahu hodín.

      Neúčasť žiakov na on-line vyučovaní zo zdravotných dôvodov je potrebné ospravedlniť vyučujúcemu a triednemu učiteľovi.

       

      S úctou, pedagogickí zamestnanci školy

     • Viem, čo zjem

     • Žiaci 6.A triedy sa pod vedením p.učiteľky Mgr. Košútovej zapojili do projektu VIEM, ČO ZJEM. Zámerom projektu je popularizácia a osveta zdravej výživy a zdôraznenie rovnováhy medzi zdravou výživou a životným štýlom. Žiaci sa oboznámili s problematikou správneho skladovania potravín, hygienou a minimálnou trvanlivosťou. Naučili sa ako vyzerá vyvážená strava a ako jesť pestro a zdravo.

     • Vzdelávanie v oblasti športu a rozvoja pohybových aktivít detí v ZŠ Pruské

     • V rámci výzvy firmy Hanon Systems Slovakia pre svojich zamestnancov nám bol schválený projekt Vzdelávanie v oblasti športu a rozvoja pohybových aktivít detí v ZŠ Pruské, v ktorom sme žiadali finančný príspevok na športové vybavenie pre našu školu. Príspevok bol v júni schválený a v mesiaci september nám boli zaslané financie. V mesiacoch október a november sme zrealizovali výber pomôcok, ktoré budú slúžiť všetkým žiakom našej školy nielen počas vyučovania na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale aj pri realizácii mimoškolských aktivít, či záujmovej činnosti. Týmto sa chceme poďakovať firme Hanon Systems Slovakia a všetkým, ktorý nám tento projekt pomohli zrealizovať.

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     •  

      Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city či lásku. Potešme tieto Vianoce seniorov, ktorí v zariadeniach nečakajú od nikoho darček, vyčarme tak úsmev a zahrejeme pri srdci nezištným činom. Naplňme spolu čo najviac darčekových krabíc aj tento rok!

       

       Zbierať vianočné krabičky pre starkých žijúcich v domovoch dôchodcov budeme aj na našej škole. Spoločne potešíme babičky a deduškov žijúcich v zariadeniach pre seniorov a DSS blízkeho okolia.

       Prosíme, aby ste náležite zabalené krabičky odovzdali triednym učiteľom do 2. decembra 2021. Prosíme o dodržiavanie termínov, aby mohla prebehnúť potrebná karanténa.

       

      Čo mám zabaliť do krabičky?

      Podľa tipov uvedených na oficiálnej stránke projektu kolkolasky.sk je vhodné do krabičiek zabaliť napríklad:

      • niečo teplé (čaj, káva, cappuccino, horúca čokoláda...),
      • niečo sladké (keksík, perníčky, DIA keksy, ovocné detské taštičky, čokoládka, mäkké sušené ovocie, venčeky...),
      • niečo slané (praclíky, chrumky, macesy...),
      • niečo voňavé (sprchovací gél, telové mlieko, šampón, tekuté mydlo, vlhčené obrúsky, zubná pasta, toaletná voda, parfum...),
      • niečo na seba (teplé ponožky, rukavice, papučky, tielko, čiapka, malý uteráčik...),
      • niečo na čítanie (krížovky, knihy s pozitívnou/duchovnou tematikou, vlastnoručný list...),
      • a niečo pre potešenie (kresby od detí, drobná vianočná dekorácia, nevypísaná pohľadnica s nalepenou známkou, náramok na ruku, šálka, hrebienok...).

       

       

     • Poďakovanie

     • Vážená pani predsedníčka Rodičovskej rady pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ZŠ ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča  Mgr.Silvia Kolmanová, vážení rodičia,

      dovoľte mi, aby som Vám v mene vedenia a zamestnancov Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské úprimne poďakovala za finančný príspevok na zakúpenie mrazničky do školskej jedálne. Za vzájomnú spoluprácu a za podporu rodičov, aj napriek tomu, že nie všetky deti sa stravujú v školskej jedálni.

      S úctou  Hrajková Jarmila, vedúca školskej jedálne

     • POĎAKOVANIE

     • Vážený pán starosta MUDr. Viliam Cíbik PhD., obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu Pruské,

      dovoľte mi, aby som Vám v mene vedenia a zamestnancov Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské úprimne poďakovala za finančný príspevok na zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne a prerobenie priestorov školskej jedálne.

      Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      S úctou,

      Hrajková Jarmila, vedúca školskej jedálne

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, 

      nakoľko sa v triedach 1.A, 1.C a 6.B vyskytol pozitívny výsledok na Covid - 19, žiaci týchto tried od štvrtku (18.11.2021) zostávajú v karanténe a prechádzajú na dištančnú výučbu. Z tohto dôvodu je zrušené aj vyučovanie v ŠKD 1 (t.j. ŠKD 1.A a 1.C). Žiaci z týchto tried sú automaticky odhlásení z obeda.

      Prosíme, sledujte svoje deti či nemajú príznaky Covidu a dodržujte hygienické opatrenia.

     • Krajské kolo Cezpoľný beh ZŠ chlapci

     • Dňa 27. 10. 2021 sa konalo Krajské kolo Cezpoľný beh ZŠ a SŠ. Do krajského kola postúpili i naši žiaci v kategórii žiakov ZŠ 5. až 8. ročník v behu na 3000 m. Aleš Suchánek zo 7. B triedy, Matej Strapko zo 7. B triedy a Samuel Janíček zo 6. A triedy. Beh sa konal v mestskom parku v Dubnici nad Váhom.

      Samuel Janíček obsadil pekné 7. miesto v čase 12 min 53 sekúnd,  na 9. mieste sa umiestnil Aleš Suchánek v čase 13 min. 6 sekúnd a na 15. mieste Matej Strapko. V tomto krajskom kole chlapci ako družstvo  získali medailové tretie miesto.

      Všetkým trom gratulujeme!

    • Zber papiera a kartónu
     • Zber papiera a kartónu

     • Tento rok  sme sa rozhodli pre zmenu v organizácii zberu papiera a kartónu. Zber je rozdelený na dva termíny. Prvý, jesenný (október 2021), sa uskutočnil pod vedením pani učiteliek Hodekovej a Ondrejíčkovej. Očakávali sme väčší záujem, no sme vďační za každý kilogram odovzdaného papiera či kartónu. Veríme, že v letnom termíne (jún 2022) bude rekord prekonaný. Ide predsa o ochranu životného prostredia a záchranu našich stromov. Touto cestou sa chceme poďakovať aj brigádnikom, ktorí pomáhali pri zbere papiera: 5.B – Mišovcová Eliška, Smolková Melánia, Tramita Nicolas, Ondrej Maximilián, Kušnir Samuel, Pupák Alex, 9.A – Krnáč Marco, Ondrášik Šimon, Mojto Maroš a 9.B – Froliš Marek, Prekop Peter, Staňová Terézia, Dominik Veliký, Pagáč Michal, Boriová Diana. Patrí vám veľké ĎAKUJEME!

      Najlepšími zberačmi - jednotlivcami sa stali:

      PAPIER

      1. miesto         SRNEC Adrián            5.C       99,40 kg

      2. miesto         BORIOVÁ Diana         9.B       68,50 kg

      3. miesto         ZLATOŠOVÁ Zuzana  3.A       64,00 kg 

      KARTÓN        

      1. miesto         KOŠÍK Jaroslav           4.B     1400,00 kg

      2. miesto         JANKOVIČ Dominik     2.A       290,85 kg

      2. miesto         POLEŠENSKÝ Šimon  1.B       290,85 kg

      3. miesto         MAJÁNOVÁ Kristína    7.B       200,80 kg

       

       

      Najlepšími zberačmi - triedami sa stali:

       

      Papier                                                     Kartón

      1. 3.A – 186,20 kg                                 1. 4.B – 1400 kg

      2. 5.C - 109 kg                                      2. 1.B – 390,85 kg

      3. 4.B – 108,65 kg                                 3. 2.A – 290,85 kg

      Celkom sme vyzbierali 1318,50 kg papiera a 2631,50 kg kartónu.

     • Halloween v ŠKD

     • Žiaci 5. oddelenia ŠKD si posledný deň pred jesennými prázdninami pripravili spolu s p.vychovávateľkou Evkou Chupáčovou vydarenú "Halloweensku párty". Po prezlečení sa do masiek a maľovaní na tvár sa zabávali plnením strašidelných úloh a záver pobytu v ŠKD ukončili veselou diskotékou strašidiel.

     • Plavecký výcvik

     • V októbri sme my, žiaci 3.A a 3.B, absolvovali základný plavecký kurz. S inštruktorkami sme sa rýchlo skamarátili. Aj keď niektorí z nás mali obavy z vody, tréma z nás postupne opadla. Trénovali sme ako o život, lebo sme chceli byť všetci dobre pripravení na záverečnú skúšku a získanie diplomu. Veľa sme sa venovali správnemu dýchaniu a postupne sme sa cítili vo vode ako rybičky. Keď sme sa snažili, za odmenu sme sa mohli zahrať s rôznymi vodnými hračkami, podložkami, ,,kostičkami" a loptami. Hrali sme sa aj rôzne hry. Zvládli sme dokonca i  ,,plavecký potlesk".  Vďaka trpezlivému prístupu inštruktorov plávania sa už nikto z nás vody nebojí a väčšina z nás vie plávať. Dokonca sme sami zvládli aj fénovanie. Vďaka pani vychovávateľke z ŠKD sme domov chodili ,,vyčesaní" ako od kaderníčky. Plávanie máme veľmi radi a už teraz sa tešíme, že nás rodičia budú pravidelne brávať na plaváreň, kúpalisko, aquaparku či k moru.

      (zapísala Mgr. J. Ondrejičková)

    • ZBER PAPIERA A KARTÓNU
     • ZBER PAPIERA A KARTÓNU

     • Pripomíname všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom aj priateľom školy, že v dňoch 25. - 27.10.2021 v čase od 13:00 hod do 16:00 hod sa koná zber papiera. Odovzdáva sa aj kartón. Kontajner je umiestnený za telocvičňou. Papier a kartón vážime na mieste. Ďakujeme že chránite prírodu ;-)

     • DEŇ JABLKA v našej škole

     • Dňa 21.10.2021, pri príležitosti „ Dňa jablka“, sa na našej škole konala súťaž o najkrajšie, najmenšie a najväčšie jablko. Súťaže sa zúčastnilo 39 súťažiacich, ktorí súťažili vo viacerých kategóriách. Všetky jabĺčka boli veľmi pekné a rozhodovanie bolo veľmi ťažké. Prvé miesto v kategórii najkrajšie jablko získala Sára Florišová z 2.A triedy, prvé miesto v kategórii najväčšie jablko získala Emka Suchánková z 2.A triedy a prvé miesto v kategórií najmenšie jablko získala Emka Pagáčová z 5.A triedy.  Cenu za zvláštne jablko dostal Marek Koyš zo 6.A a Marek Froliš z 9.B triedy. Výhercom srdečne blahoželáme.

     • Návšteva divadla

     • Dňa 14. 10. 2021 sme sa my, deviataci, zúčastnili večerného predstavenia ZLOMATKA v Divadle Jána Palárika v Trnave.

      Hra súčasného talianskeho dramatika nebola len o homosexualite, ale celkovo o neschopnosti prekonať zažité konvencie a predsudky. Autor v hre nedal jednoznačnú odpoveď na otázku, ako, kedy, komu a či vôbec hovoriť o svojej orientácii, ale dáva priestor na diskusiu a zamyslenie.

      Mario Gelardi si s kontroverznou témou poradil výborne najmä vďaka citlivému a napínavému príbehu, skvelým charakterom a humoru. V tejto tragikomédii podali výborné herecké výkonyTatiana Kulíšková (matka Anna) a Matúš Beniak (syn Diego).

      Veríme, že tento školský rok navštívime ešte Slovenské národné divadlo v Bratislave. Už teraz sa tešíme a touto cestou ďakujeme vyučujúcim za zorganizovanie exkurzie a Rade rodičov za preplatenie vstupeniek.

      Vaši deviataci

     • Okresné kolo Cezpoľneho behu ZŠ a SŠ

     • Dňa 15. 10. 2021 sa konalo Okresné kolo Cezpoľneho behu ZŠ a SŠ. Zúčastnili sa ho i žiaci z našej školy. Beh sa konal v mestskom parku v Dubnici nad Váhom.

      V kategórii žiakov ZŠ 5. až 8. ročník v behu na 3000 m sa víťazom stal žiak našej školy Aleš Suchánek zo 7. B triedy. 2 miesto obsadil Samuel Janíček zo 6. A triedy. Ako družstvo  v tejto kategórii sa Aleš Suchánek, Samuel Janíček a Matej Strapko zo 7. A  jednoznačne stali víťazom.

      V kategórii družstva žiačok ZŠ  5. až 8. ročníka v behu na 1800 m Emília Mičudová a Klára Pagáčová získali 3. miesto.

      Emília Mičudová v jednotlivcoch obsadila pekné 4. miesto.

      V kategórii  družstva žiakov ZŠ a študentov SŠ (ročník narodenia 2004 – 2007) v behu na 5400 m naši žiaci - Ondrášik Šimon 9. A, Michal Pagáč 9. B a Ľubomír Drga 9. A trieda - získali 2. miesto.

      Na Krajské kolo Cezpoľného behu ZŠ a SŠ postupuje naše víťazné družstvo chlapcov Suchánek, Janíček, Strapko.

      Všetkým pretekárom ďakujeme, víťazom gratulujeme a postupujúcim držíme palce.

     • 4. ročník Cezpoľný beh ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

     • 4. ročník Cezpoľný beh ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      V rámci Európskeho týždňa športu sa i naša škola zapojila do športových aktivít.  Hlavnou témou je Be Active, ktorá má nabádať k pohybu nielen počas Európskeho týždňa športu, ale aj po celý rok.

      Naša škola zorganizovala 4. ročník Cezpoľného behu ZŠ s MŠ HG Pruské dňa 16. 9. 2021. Behu sa zúčastnili 5 a 6-ročné deti z MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.

      Výsledky súťaže:

      Materská škola

      Trieda  Slimáčikovia

      Chlapci  1. miesto Andrej Štefanec          Dievčatá 1. miesto Linda Šebová

                     2. miesto Filip Ondrášik                               2. miesto Simona Dubničková

                     3. miesto Kristián Čičák                                3. miesto Eliška Bezdedová

       

      Trieda  Lienky

      Chlapci  1. miesto  Simon Vraník             Dievčatá 1. miesto Viktória Marušincová

                     2. miesto  Jakub Lančarič                            2. miesto  Ema Masárová

                     3. miesto   Matúš Senko                              3. miesto   Denisa Pagáčová

       

       

      Trieda Líštičky

      Chlapci  1. miesto  Šimon Hudec                   Dievčatá 1. miesto  Veronika Šatková

                     2. miesto  Tobias Mikoláš                                 2. miesto  Olívia Behancová

                     3. miesto   Martin Papp                                     3. miesto   Lucia Domáňová

       

      Základná škola I. stupeň

      Prvý ročník

      Chlapci  1. miesto  Matej Gábor 1.C      Dievčatá 1. miesto Michaela Fúsková 1.B

                     2. miesto  Matej Monček 1.A             2. miesto Alexandra Mišovcová 1.B

                     3. miesto   Matúš Prekop 1.B              3. miesto Elizabeth Behancová 1.B

       

      Druhý ročník

      Chlapci  1. miesto  Peter Vlasatý  2.C      Dievčatá 1. miesto Zuzka Prekopová 2.B

                     2. miesto   Marko Rexa  2. B                        2. miesto Miška Šatková  2. B

                     3. miesto    Michal Packo  2. B                   3. miesto Hanka Remšíková 2.B

      Tretí ročník

      Chlapci  1. miesto  Jarko Vraník  3. B                                        

                     2. miesto  Dominik Strapko  3. B                                                           

                     3. miesto  Oliver Vaško  3. A                                                             

      Štvrtý ročník

      Chlapci  1. miesto  Tomáš Korec  4. A                                              

                     2. miesto   Marek Štefanec  4. B                                                     

                     3. miesto    Juraj Pechanec  4. B                                                       

      Tretí + štvrtý ročník dievčatá

      1. miesto  Sofia Franeková  4. B

      2. miesto  Nikola Zuzíková  3. B

      3. miesto   Ninka Lukáčová  3. B

       

      Základná škola II. Stupeň

      5. – 6. ročník

      Chlapci  1. miesto  Samuel Janíček  6. A                                         

                     2. miesto  Jakub Ondrášik  6 .A                                                     

                     3. miesto  Lukáš Pagáč  5. A 

      Dievčatá 1. miesto  Emília Mičudová  6. B

                       2. miesto  Helena Psotová  6. A

                       3. miesto  Lucia Backová  5. B                                                           

      7. ročník

      Chlapci  1. miesto  Aleš Suchánek   7. B                                           

                     2. miesto  Matej Strapko  7. A                                                             

                     3. miesto  Filip Veliký  7. A 

      Dievčatá 1. miesto  Klára Pagáčová  7. B                                             

                       2. miesto  Lea Vozárová  7. B                                                               

                       3. miesto  Lenka Fusková  7. B 

                                                                 

       

                                                                 

      8. – 9. ročník

      Chlapci  1. miesto   Michal Pagáč  9. B                                          

                     2. miesto   Šimon Ondrášik  9. A                                                          

                     3. miesto   Dávid Krivoklatský  a Ľubomír Drga  9. A

      Dievčatá  1. miesto  Linda Bednárová  8. B                                         

                        2. miesto     Lenka Hudecová  8. B                                                          

                        3. miesto      Natália Smoleková   8. B                                               

                                                         

       

      Víťaznou triedou s najlepšími športovcami sa stala  7. B trieda.

      Všetkým zúčastneným športovcom ďakujeme a víťazom gratulujeme.