• Výsledky 5. ročníka Cezpoľného behu 2022/2023

     • Výsledky 5. ročníka Cezpoľného behu 2022/2023, ktorý sa konal v rámci Európskeho týždňa športu.

       

      Kategória: 4-5 ročné dievčatá (Lienky)                 

      1. miesto – Pecuchová Rebeka

      2. miesto – Lukačovičová Lucia

      3. miesto – Bednárová Stanka

       

       Kategória: 4-5 ročné dievčatá (Žabky)

      1. miesto – Šatková Timea

      2. miesto – Mihalovičová Kristína

      3. miesto – Bieliková Klára

       

       Kategória: 4-5 roční chlapci (Lienky a Žabky)                 

      1. miesto – Bolebruch Jakub - žabka

      2. miesto – Dubnička Lukáš - lienka

      3. miesto – Pechanec Jakub - žabka

       

       Kategória: 5-6 ročné dievčatá (Líšky, Včielky)                 

      1. miesto – Lančaričová Lenka - včielka

      2. miesto – Kučová Stella - vćielka

      3. miesto – Holičková Adela - včielka

       

      Kategória:5-6 ročné dievčatá(Včielky, Slimáci)

      1. miesto – Bieliková Adela - slimák

      2. miesto – Machová Mia - slimák

      3. miesto – Bezdedová ema - slimák

       

      Kategória: 5-6 roční chlapci (Líšky a Včielky)                 

      1. miesto – Mikoláš Tobias - líška

      2. miesto –Suchánek Lukáš- líška

      3. miesto – Zgút Marco - líška

       

      Kategória: 5-6 roční chlapci (Včielky a Slimáci)                 

      1. miesto – Behanec Oskar - slimák

      2. miesto – Remšík Jakub - slimák

      3. miesto – Trenčan Juraj - slimák

       

      Kategória: 1. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Šebová Linda – 1.B

      2. miesto – Marušincová Viktória – 1.B

      3. miesto – Dubničková Simona – 1.B

       

       Kategória: 1. ročník chlapci                 

      1. miesto – Vraník Simon – 1.A

      2. miesto – Štefanec Aďo – 1.A

      3. miesto – Durček Matúš – 1.B

       

      Kategória: 3.-4. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Lukáčová Ninka – 4.A

      2. miesto – Pecúšová Laura – 4.B

      3. miesto – Šutriepková Andrea – 4.A

       

      Kategória: 3.-4. ročník chlapci                 

      1. miesto – Vraník Jaroslav – 4.B

      2. miesto – Fostík Patrik – 4.A

      3. miesto – Lukáč Daniel – 3. C

       

      Kategória: 5.-6. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Šutriepková Beata – 6.C

      2. miesto – Backová Lucia – 6.B

      3. miesto – Duvačová Natália – 6.B

       

      Kategória: 5.-6. ročník chlapci                 

      1. miesto – Pagáč Lukáš – 6.A

      2. miesto – Štefanec Marek – 5.B

      3. miesto – Ondrej Maximilián – 6.B

       

      Kategória: 7. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Mičudová Emily – 7.B

      2. miesto – Psotová Helena – 7.A

      3. miesto – Trenčanová Nela – 7.A

       

      Kategória: 7. ročník chlapci                 

      1. miesto – Janíček Samo – 7.A

      2. miesto – Ondrášik Jakub – 7.B

      3. miesto – Karas Erik – 7.A

       

      Kategória: 8.-9. ročník dievčatá                 

      1. miesto – Bednárová Linda – 9.B

      2. miesto – Pagáčová Klára – 8.B

      3. miesto – Mišovcová Alexandra – 9.A

       

      Kategória: 8.-9. ročník chlapci                 

      1. miesto – Baňár Vladimír – 9.B

      2. miesto – Machala Miroslav – 9.A

      3. miesto – Strapko Matej – 8.A

       

      Víťazná trieda s najlepšími športovcami na prvom stupni bola 1. B, na druhom stupni 7. A.

      Víťazom gratulujeme a zúčastneným ďakujeme.

       

       

     • Opäť zbierame staré mobily a nefunkčné batérie!

     • Milí rodičia, žiaci,

      aj v školskom roku 2022/2023, v rámci projektu Recyklohry, sa naša škola zapája do zberovej súťaže starých nefunkčných mobilov a batérií. Nefunkčné batérie (aj batérie z mobilov) môžu žiaci počas celého školského roka 2022/2023 vhadzovať do špeciálnych zelených boxov umiestnených vo vestibuloch školy. Pri odovzdávaní batérií sa nevedie žiadna evidencia.

      Staré mobily treba priniesť do kancelárie zástupcu RŠ (Mgr. Košíkovej) počas veľkých prestávok alebo ich žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi do 28.10.2022, nakoľko sa vedie evidencia o zbere mobilov a žiak, ktorý odovzdá najviac mobilov, vyhrá vecnú cenu! Žiaci, ktorí priniesli nefunkčné mobily ešte na konci školského roka 2021/2022, sú naďalej vedení v evidencii a sú zaradení do tohtoročnej súťaže.

      Ďakujeme, že zberom starých mobilov a batérií pomáhate zlepšovať životné prostredie :)

     • Plavecký výcvik

     • Od 19. - 23. septembra žiaci 2. ročníka absolvovali plavecký výcvik na Mestskej krytej plavárni v Púchove. Plavecký kurz prebiehal pod vedením kvalifikovaných tréneriek. Na začiatku sa deti zoznámili s vodným prostredím zábavou s vodnými pomôckami a následne boli rozdelené podľa výkonov na dve skupiny. Hravou formou skúšali rôzne spôsoby dýchania. Ponárali sa a lovili z dna bazéna predmety s cieľom odbúrať strach. Učili sa rôzne plavecké štýly. V posledný deň kurzu bolo všetkým jasné, že voda nie je strašiakom. Každé dieťa predviedlo, čo sa naučilo. Splnili cieľ - zaplávať jedným plaveckým štýlom čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Domov si hrdo priniesli "mokré" vysvedčenie.

      Ďakujeme Rade rodičov za finančný príspevok.  

     • Deviataci prvákom

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti si žiačky 9. ročníka pripravili pre prváčikov našej školy dramatizáciu rozprávky O zajačikovi a líške. Rozprávka o priateľstve a vzájomnej pomoci sa našim najmladším žiakom páčila, priniesla ponaučenie i vyčarila úsmev na tvári. Veríme, že sme ich aj takouto hravou formou motivovali k čítaniu.

     • Vzdelávacie poukazy

     • Vážení rodičia,

      Vaše deti obdržali v škole vzdelávacie poukazy a ponuku krúžkov, ktoré môžu navštevovať v šk.roku 2022/2023 v našej škole. Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole, preto Vás prosíme o jeho podpísanie a vrátenie triednemu učiteľovi do 16.9.2022.

      Ďakujeme