• /
  • /

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve č. 2406610954 Poistenie majetku /projekt/ 170,50 s DPH 30.06.2020 Generali Poisťovňa a.s.
Faktúra FaZŠ 120 2020 telekomunik.služby 117,62 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2020 T-Com
Faktúra FaZŠ 119 2020 telekomunik.služby 26,21 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2020 T-Com
Faktúra FaZŠ 118 2020 telekomunik.služby 0,59 s DPH Zmluva T Com 2017 10.06.2020 T-Com
Faktúra FaZŠ 117 2020 Nákup pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540 646,80 s DPH 202100080 05.06.2020 Škola.sk,s.r.o. Bratislava
Zmluva Zmluva o spolupráci ovocie, zelenina 2020/2021 Školské ovocie 2020/2021 s DPH 04.06.2020 PLANTEX, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch
Faktúra FaZŠ 116 2020 tonery 386,00 s DPH 04.06.2020 IBECO
Faktúra FaZŠ 115 2020 elektrina 838,43 s DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018 03.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s.
Faktúra FaZŠ 114 2020 plyn 1 746,76 s DPH Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB 02.06.2020 CYEB s.r.o.
Faktúra FaZŠ 113 2020 Výkon zodpovednej osoby 176,40 s DPH 02.06.2020 OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o.
Faktúra FaŠJ 50 2020 tovar do ŠJ 365,80 s DPH 01.06.2020 Inmedia, s.r.o. Zvolen
Faktúra FaZŠ 112 2020 dezinfekčné prostriedky 38,84 s DPH 28.05.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava
Faktúra FaZŠ 111 2020 predplatné PORADCA 2021 64.- s DPH 26.05.2020 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina
Faktúra FaZŠ 110 2020 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 26.05.2020 Bc. ANTON FROHN
Faktúra FaZŠ 106 2020 telekomunik.služby 72,89 s DPH Zmluva Orange 22.05.2020 Orange Slovensko
Faktúra FaZŠ 107 2020 vývoz tekutého odpadu 46,00 s DPH 22.05.2020 Obec Pruské
Faktúra FaZŠ 108 2020 Jednorázové utierky, zásobnníky 784,08 s DPH 22.05.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava
Faktúra FaZŠ 109 2020 dezinfekčné, ochranné prostriedky 1 312,80 s DPH 22.05.2020 MAJSTER PAPIER, Bratislava
Faktúra FaZŠ 105 2020 dezinfekčné, ochranné prostriedky 474,31 s DPH 21.05.2020 Plotbase, s.r.o. Bratislava
Faktúra FaZŠ 104 2020 teplomer 240,00 s DPH 21.05.2020 ROIN, s.r.o. Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2832