Navigácia

 • Tradičný "Mikulášsky florbalový turnaj" žiakov 1. stupňa

  Dňa 8.12.2017 v čase od 13:30 do 16:30 sa na našej škole uskutoční florbalový turnaj žiakov 1. stupňa, ktorého sa zúčastnia: ZŠ Bolešov, ZŠ Mikušovce a ZŠ Nemocničná Považská Bystrica. Príďte povzbudiť a pozrieť sa na mladé florbalové talenty.

 • Vianočné trhy

  V stredu 6.12. sa uskutočnia v našej škole Vianočné trhy, na ktoré Vás srdečne pozývame. V priestoroch veľkej telocvične Vám deti v čase od 8.00 do 15.00 ponúknu svoje výrobky. Príďte si zakúpiť za symbolické ceny vianočné ozdoby, aranžmány a darčeky pre svojich blízkych.

  Tešíme sa na Vás.

 • Bedminton žiačok ZŠ - Krajské kolo

  Nový úspech našej školy:

  Adriana DRGOVÁ / Terézia KUČOVÁ: 1. miesto

  Súťaž: Bedminton žiačok ZŠ
  Kolo: Krajské kolo


  Krajské kolo v bedmintone žiačok sa konalo 23. 11. 2017 v športovej hale TJ SOKOL v Ilave. Našim žiačkam Adriane Drgovej a Terézii Kučovej sa opäť  podarilo získať zlatú medailu a postúpiť do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v apríli 2018 v Liptovskom Mikuláši.

  Dievčatám GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

 • Okresné kolo v zrýchlenom šachu

  Dňa 23. 11. 2017  v Dubnici nad Váhom sa konalo okresné kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ. Úspešne nás reprezentovali žiaci 8. A triedy Adrián Urbánek, Viktor Poláček, zo 6. A Peter Magdík  a Danka Magdíková zo 7. A triedy. Danka a Peter Magdíkovci postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28. 11. 2017 v Trenčíne.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • OZNAM

  Z dôvodu nenaplnenosti bude od 1.12.2017 do konca školského roka ranná družina úplne zrušená.

  PaedDr. Adela Jureníková

  riaditeľka školy

 • OZNAM

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dňa 22. 11. 2017 t.j. v stredu sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Žiaci na našej škole budú testovaní z/zo:

  *matematiky,

  *slovenského jazyka a literatúry.

  Viac informácií o T5-2017 nájdete v dokumente Základné informácie T5-2017 na stránke www.nucem.sk.

  Dňa 22.11.2017 (streda) budú mať žiaci 6. až 9. ročníka vyučovacie voľno udelené riaditeľkou školy z dôvodu bezproblémového priebehu testovania T5-2017. Žiaci 6. až 9. ročníka sú automaticky odhlásení zo stravy.

 • TESTOVANIE 5

  Milí piataci, vážení rodičia,

  dňa 22. novembra  2017 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod. Pri testovaní sa môžu používať iba písacie potreby.

  Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

  V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

  Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  Všetkým piatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

  Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 5

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ H. G. Pruské, že dňa 20.11.2017 sa bude vydávať len mliečna desiata. Obed sa v tento deň z technických príčin vydávať nebude.

  PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

  Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie nasledovne:

  pondelok, 20. 11. 2017 v čase od 07:00 hod. do 17:30 hod. , Pruské 389 (Materská škola, budova Pruské 389 - hospic).

  Keďže v hore uvedenom čase dôjde k prerušeniu distribúcie elektrickej energie týmto zákazníkom, odporúčame im, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny podľa zákona o energetike, prevádzkového poriadku a Obchodných podmienok SSE – Distribúcia s výnimkou škody, ktorá by vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

   

  Daniela Cibiková

  vedúca školskej jedálne

 • Okresné kolo vo florbale dievčat

  Dňa 11.11.2017 sa v športovej hale v Bolešove uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat. Zúčastnili sa žiačky  ZŠ Mikušovce, Bolešov a Pruské. Naše dievčatá opäť nesklamali. Vyhrali všetky štyri zápasy - 2x prvé kolo, 2x druhé kolo - a postúpili ako víťaz do krajského kola. Najlepšou strelkyňou turnaja bola hráčka s číslom 18 Mirka Jurenková, ktorá počas turnaja nastrielala 11 gólov. Poďakovanie patrí RSDr. Miroslavovi Tarabíkovi, ktorý sa dievčatám plne venoval počas tréningov. Všetkým dievčatám blahoželáme.

 • Exkurzia v Jadrovej elektrárni Mochovce

  Dňa 12.10.2017 sa žiaci 6.ročníkov si prezreli areál jadrovej elektrárne a mali možnosť si svoje poznatky z fyziky a chémie  prakticky vyskúšať na interaktívnych modeloch v sprievode p. učiteľky Mgr.Košútovej a Ing.Velackovej. Žiaci sa zúčastnili aj vedeckej výstavy v Atlantis Levice.

   foto

 • STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA

  Dňa 26.10.2017 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili 19. ročníka výstavy stredných škôl Trenčianskeho kraja - Stredoškolák - HRDINA REMESLA s p. učiteľkou Mgr.Košútovou a Ing.Poláčkovou. Žiaci sa zúčastnili prezentácií stredných škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania, videli ukážky manuálnych zručností žiakov a mohli sa zapojiť do súťaží, rozhovorov so žiakmi a učiteľmi jednotlivých stredných škôl.  foto

  foto

 • KVALIFIKAČNÝ FLORBALOVÝ TURNAJ

  Dňa 11.11.2017 v čase od 9:00 do 13:00 sa uskutoční kvalifikačný turnaj dievčat vo florbale v športovej hale Bolešov. Turnaja sa zúčastnia základné školy Bolešov, Mikušovce a Pruské. Víťaz  postupuje do krajského kola, ktoré organizuje Nadácia TV JOJ v rámci projektu Floorball SK Liga. Príďte povzbudiť dievčata našej školy.

 • Legenda sa vracia - TMM

  Dňa 22.9.2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili výstavy spojenej s veľtrhom odevného priemyslu. Výstava bola zameraná na návrat k remeslám a manuálnej ľudovej kreativite. Mali možnosť vidieť to najoriginálnejšie, čo sa momentálne na Slovensku vyrába.

  foto

 • Bedminton žiačok - okresné a regionálne kolo

  Dievčatá 9. A triedy Adriana Drgová a Terézia Kučová získali 1. miesto v okresnom kole v bedmintone žiačok. Súťaž sa konala v športovej hale TJ Sokol v Ilave dňa 11. 10. 2017.

  V regionálnom kole taktiež získali zlatú medailu a postúpili do krajského kola. Regionálne kolo sa konalo 26. 10. 2017 v Športcentre Púchov.

  GRATULUJEME!

  FOTO

   

   

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že v dňoch od 30. 10. 2017 do 01. 11. 2017 sú v súlade s POP na školský rok 2017/2018 jesenné prázdniny. Ďalej riaditeľka školy rozhodla o udelení voľna žiakom základnej školy dňa 02. 11. 2017 z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie sa začne dňa 03. 11. 2017 (v piatok).

  Organizácia vyučovania dňa 03. 11. 2017 bude nasledovná:

  1. stupeň ZŠ sa učí prvé tri vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Po tretej vyučovacej hodine sa žiaci zúčastnia kultúrneho vystúpenia, ktoré bude trvať 45 minút. Po jeho skončení žiaci odchádzajú do ŠKD alebo domov.

  2. stupeň ZŠ sa učí prvé štyri vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Po štvrtej vyučovacej hodine sa žiaci zúčastnia kultúrneho vystúpenia, ktoré bude trvať 45 minút. Po jeho skončení žiaci odchádzajú domov.

  PaedDr. Adela Jureníková

  riaditeľka školy

 • Archeoskanzen Modrá a expozícia Živá voda (dejepisná exkurzia)

  Dňa 20. 10. 2017 sa žiaci 6. - 8. ročníka pod vedením RSDr. Miroslava Tarabíka a Mgr. Moniky Barényiovej zúčastnili dejepisnej exkurzie v Archeoskanzene (http://www.archeoskanzen.cz/) Modrá  na Morave pri Uherskom Hradišti.

  Spolu sme navštívili stálu expozíciu - dedinu z predveľkomoravského a veľkomoravského obdobia. Priamo v areáli skanzenu sme spolu so sprievodcom absolvovali prehliadku vystavených exponátov. Tu si mohli žiaci prezrieť napríklad zemnice, murované domy, kniežací palác či repliku Metodovej školy písomníctva. Okrem toho museli žiaci odpovedať na otázky z tohto obdobia a hanbu si veru niektorí neurobili. Azda najväčší zážitok sme mali z hospodárskych zvierat (husi, čínske prasiatko, kozy, barany a ovce),ktoré sa pohybovali priamo v našej blízkosti a niekorí aj mali na mále, keď ich prenasledoval kŕdeľ "poznaniachtivých" husí.

  Po absolvovaní prehliadky archeoskanzenu sme sa presunuli do expozície Živá voda (http://www.zivavodamodra.cz/), kde sme si vo vodnom tuneli prezreli rôzne druhy sladkovodných rýb a poprechádzali sa po brehu prírodného jazierka.

  Obe prehliadky boli veľmi zaujímavé a poučné. Škoda len, že počasie nám trošku nehralo do karát a slnko vykuklo spoza hmly až keď sme odchádzali z miesta prehliadky.

 • Popoludní, 19.októbra 2017, sa v areáli našej školy uskutočnilo pestrofarebné vzdušné divadlo. Slnečnú jesennú oblohu ovládli krásne šarkany, ktorých pevne v rukách držali žiaci 1. a 2. ročníkov. Hoci jesenný vetrík chvíľami oddychoval, nám to vôbec neprekážalo. Deti sa nedali odradiť a behom po ihrisku sa podarilo vzlietnuť takmer všetkým zúčastneným šarkanom.

  Ďakujem všetkým šarkaním navigátorom, ktorí sa prišli s nami zabaviť, ako i pani učiteľkám Mgr. Danke Pichovej a Mgr. Ivane Lenkovej za pomoc pri organizácii. Teším sa na budúcoročné spoločné lietanie :)  Mgr. Silvia Košíková

  Viac foto nájdete na ŠARKANIÁDA 2017 .

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude od 30.10.2017 (pondelok) do 2.11.2017 (štvrtok) z technických dôvodov prerušená.

  Prevádzka sa začne 3.11.2017 (v piatok).

 • 7. 10. 2017

  Do galérie Jesenná výstava v našej škole boli pridané fotografie.

 • Nevšedný umelecký zážitok!

       Tri slová, ktoré však nestačia na vyjadrenie pocitu, ktorý sme mali pri návšteve Slovenského národného divadla v Bratislave.

       Dňa 4.10.2017 sme sa spolu so žiakmi 9. ročníka zúčastnili večerného predstavenia SISSI (úteky Alžbety Rakúskej). Hru spracoval do podoby modernej historickej drámy Viliam Klimáček a režírovala Eszter Novák.

       Žiaci sa počas dvoch týždňov pred predstavením oboznámili s historickými faktami, absolvovali test, ktorý preveril úroveň ich vedomostí a taktiež si utvrdili pojmy súvisiace s dramatickým umením. A tak mohli lepšie chápať a vnímať kráľovskú hru, v ktorej nás očarila hlavná protagonistka - Táňa Pauhofová.

       Predstavenie charakterizovala atraktívnosť témy, vznešenosť, napätie, humor, láska i smrť, ale aj jemne ironický historický nadhľad, ako sa píše v samotnom popise.

       Na záver sme spolu s ďalšími 600 divákmi vyjadrili naše emócie búrlivým potleskom. Nedá mi nespomenúť úžasné herecké výkony Tomáša Maštalíra, Anny Javorkovej, Daniela Fischera či Gabriely Dzuríkovej.

       Touto cestou ďakujem všetkým žiakom za zodpovedný prístup, pani učiteľkám,  Mgr. Marianne Košútovej a Mgr. Martine Martiškovej, za ochotu a pomoc, a taktiež Rade rodičov školy, ktorá nám poskytla finančný príspevok 150€ na čiastočnú úhradu vstupeniek.

  Mgr. Michaela Pecušová

  FOTO

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria