Navigácia

 • 19. 10. 2017

  Popoludní, 19.októbra 2017, sa v areáli našej školy uskutočnilo pestrofarebné vzdušné divadlo. Slnečnú jesennú oblohu ovládli krásne šarkany, ktorých pevne v rukách držali žiaci 1. a 2. ročníkov. Hoci jesenný vetrík chvíľami oddychoval, nám to vôbec neprekážalo. Deti sa nedali odradiť a behom po ihrisku sa podarilo vzlietnuť takmer všetkým zúčastneným šarkanom.

  Ďakujem všetkým šarkaním navigátorom, ktorí sa prišli s nami zabaviť, ako i pani učiteľkám Mgr. Danke Pichovej a Mgr. Ivane Lenkovej za pomoc pri organizácii. Teším sa na budúcoročné spoločné lietanie :)  Mgr. Silvia Košíková

  Viac foto nájdete na ŠARKANIÁDA 2017 .

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude od 30.10.2017 (pondelok) do 2.11.2017 (štvrtok) z technických dôvodov prerušená.

  Prevádzka sa začne 3.11.2017 (v piatok).

 • TESTOVANIE 5

  Milí piataci, vážení rodičia,

  dňa 22. novembra  2017 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod. Pri testovaní sa môžu používať iba písacie potreby.

  Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

  V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

  Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  Všetkým piatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

  Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 5

 • 7. 10. 2017

  Do galérie Jesenná výstava v našej škole boli pridané fotografie.

 • Nevšedný umelecký zážitok!

       Tri slová, ktoré však nestačia na vyjadrenie pocitu, ktorý sme mali pri návšteve Slovenského národného divadla v Bratislave.

       Dňa 4.10.2017 sme sa spolu so žiakmi 9. ročníka zúčastnili večerného predstavenia SISSI (úteky Alžbety Rakúskej). Hru spracoval do podoby modernej historickej drámy Viliam Klimáček a režírovala Eszter Novák.

       Žiaci sa počas dvoch týždňov pred predstavením oboznámili s historickými faktami, absolvovali test, ktorý preveril úroveň ich vedomostí a taktiež si utvrdili pojmy súvisiace s dramatickým umením. A tak mohli lepšie chápať a vnímať kráľovskú hru, v ktorej nás očarila hlavná protagonistka - Táňa Pauhofová.

       Predstavenie charakterizovala atraktívnosť témy, vznešenosť, napätie, humor, láska i smrť, ale aj jemne ironický historický nadhľad, ako sa píše v samotnom popise.

       Na záver sme spolu s ďalšími 600 divákmi vyjadrili naše emócie búrlivým potleskom. Nedá mi nespomenúť úžasné herecké výkony Tomáša Maštalíra, Anny Javorkovej, Daniela Fischera či Gabriely Dzuríkovej.

       Touto cestou ďakujem všetkým žiakom za zodpovedný prístup, pani učiteľkám,  Mgr. Marianne Košútovej a Mgr. Martine Martiškovej, za ochotu a pomoc, a taktiež Rade rodičov školy, ktorá nám poskytla finančný príspevok 150€ na čiastočnú úhradu vstupeniek.

  Mgr. Michaela Pecušová

  FOTO

 • Európsky týždeň športu 2017

  Naša škola sa zapojila do športových aktivít v rámci Európskeho týždňa športu 2017, ktorý trval od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017. Žiaci 1. stupňa v pondelok 25. 9. začali vyučovanie hodinou telesnej výchovy a žiaci 2. stupňa vo štvrtok 28. 9. ukončili vyučovanie hodinou telesnej a športovej výchovy. Žiaci 1. stupňa cvičili tance pod vedením p. uč. Mgr. Košíkovej a cvičebnú hodinu viedla i p. uč. Mgr. Hodeková. Žiaci 2. stupňa na hokejbalovom ihrisku hrali futbal rozdelení podľa ročníkov pod vedením p. uč. PaedDr. Maschtovskej a triednych učiteľov. Dievčatá hrali na umelej tráve vybíjanú a volejbal pod vedením p. uč. Mgr. Martiškovej a ostatných učiteľov.

  Na škole v tomto týždni prebiehal i týždeň zdravej výživy, ktorý zabezpečila vedúca školskej jedálne Daniela Cíbiková.

 • OZNAM

  Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční dňa 05. 10. 2017 (štvrtok) o 16:00 hod v telocvični v budove ZŠ. Žiadame o účasť všetkých rodičov. Po plenárnom rodičovskom združení budú prebiehať triedne rodičovské združenia.
  Srdečne pozývame všetkých rodičov.

   

 • Súťaž „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“

  4. 10. 2017

  V školskom roku 2016/2017 sa žiačky 8. ročníka – Sára Pánová, Adriana Marjánková, Nikola Majanová, Lenka Hajdúchová a Tatiana Čerepanová zapojili do výtvarno-literárnej súťaže „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“ a spoločnými silami zhotovili originálny denník a portrét tejto významnej slovenskej osobnosti. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bolo súčasťou programu Dňa otvorených dverí  Trenčianskeho samosprávneho kraja (02. 10. 2017), na ktorý boli dievčatá pozvané. Hoci sa im v súťaži nepodarilo zvíťaziť, ich spoločné dielo sa stalo súčasťou pexesa, ktoré bolo venované spomínanej osobnosti, a ktoré počas DOD TSK 2017 slávnostne pokrstili a uviedli do života. Kto? Okrem župana Jaroslava Bašku i sám jubilant  „J. M. Hurban“ a jeden z autorov pexesa.  Dievčatá si okrem daného pexesa odniesli  i bohaté kultúrne, environmentálne a hlavne zábavné zážitky. Najväčšiu radosť  však mali z návštevy Trenčianskeho hradu, ktorá bola odmenou pre všetkých zúčastnených súťažiacich.

  Dievčatám držíme palce pri tvorbe ďalších kreatívnych súťažných diel.     

   

  Foto

 • Cezpoľný beh Dubnica nad Váhom

  3.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu v Dubnici nad Váhom.

  Súťažilo sa v družstvách. Družstvo dievčat obsadilo 1. miesto a postupuje do  krajského kola.

  Pretekali  tieto dievčatá: Čerepanová Tatiana, Pagáčová Lucia, Bisáková Paulína a Pokorná Ema.

  Čerepanová Tatiana získala striebornú medailu v jednotlivcoch.

  Družstvo chlapcov obsadilo 3. miesto a tvorili ho žiaci:

  Daňo Martin, Toman Samuel, Prekop Damiána Pagáč Michal

  Martin Daňo získal bronzovú medailu v jednotlivcoch.

  GRATULUJEME!

  FOTO

 • 46-ročník cezpoľného behu „Beh údolím Váhu“

  Dňa 29.9.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili cezpoľného behu v Bolešove. Žiakom sa veľmi darilo, získali putovný pohár.

  1. miesto získali žiaci Ema Pokorná v kategórií mladšie žiačky, Michal Pagáč v kategórií mladších žiakov v behu na 800 metrov. V kategórií starších žiačok 1. miesto získala Tatiana Čerepánová a v kategórií starších žiakov 1. miesto získal Martin Daňo v behu na 1500 metrov. V behu na 1200 metrov 1. miesto získal Damián Prekop. Obsadili sme aj 2. miesta a to vďaka Anetke HorečnejSamuelovi Bórovému v kategórií mladších žiakov. V kategórií starších žiakov a žiačiek 2. miesto získali Paulína Bisáková, Lucia PagáčováSamuel Toman.

  Ďalšie bodovacie priečky obsadili Lenka Hajdúchová a Šimon Ondrášik 4. miestom, Nicolas Rexa 5. miestom. Taktiež Natália Pagáčová obsadila 5. miesto, 6.miesto obsadil Marek Tomanica. Ďalej našu školu reprezentovali Michaela Mišíkova, Petra Vanková, Rastislav Cíbik, Samuel Bagin, David Krivoklatský, Róbert Cíbik, Zuzana Hudecová  a Maroš Mojto. Za vzornú reprezentáciu školy všetkým zúčastneným ďakujeme a medailistom GRATULUJEME!

  FOTO

 • Európsky deň jazykov

  Dňa 26.9. 2017 sme si na hodinách anglického jazyka rôznymi aktivitami pripomenuli Deň európskych jazykov. Žiaci ôsmych ročníkov si vypočuli prezentáciu o Európe a Európskej únii, hymnu Európskej únie a vyplnili vedomostný kvíz. Hodinu sme si spríjemnili pitím anglického čaju s maslovými sušienkami. Bol to výnimočný deň ako pre učiteľov cudzích jazykov, tak i pre žiakov a sme radi, že sme si ho môhli takto spríjemniť.

   

  FOTO

 • VYPLÁCANIE CESTOVNÉHO

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje rodičom dochádzajúcich žiakov, že na základe smernice MŠVVaŠ SR č.50/2017 sa bude v tomto šk. roku preplácať cestovné každý mesiac. Konkrétne dni, kedy budeme cestovné vyplácať, budú zverejnené na stránke školy a oznámené žiakom v školskom rozhlase.

  V prípade, ak si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na preberanie cestovného za každý mesiac, počas celého šk. roka. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v záložke Dokumenty - Žiadosti, alebo vypýtať od triednych učiteľov.

  Cestovné za mesiac september budeme vyplácať v dňoch 5. a 6.10.2017 (štvrtok, piatok) v čase od 7.00 do 15.00 hod. na sekretariáte školy.

 • PRACOVNÁ PONUKA

  Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské prijme do pracovného pomeru: učiteľku pre 2. stupeň, aprobácia: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra.
  Predpokladaný deň nástupu: 1. 12. 2017
  Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
  Pracovný úväzok: možný pracovný úväzok 100%, zastupovanie za MD

  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do: 01. 11. 2017.

  Adresa školy:

  Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča

  Školská ulica 369

  018 52 Pruské

  Emailová adresa: riaditel@zspruske.sk

  tel.: 042 4441771

 • Nádoby na dažďovú vodu od spoločnosti AQUATEC

  29. 9. 2017

    Naša škola učí žiakov ekologicky myslieť. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zachytávať dažďovú vodu a ďalej ju využívať na zalievanie rastlín v budove školy a na školskom pozemku.

    Oslovili sme spoločnosť AQUATEC , ktorá vyrába čistiarne odpadových vôd, s požiadavkou o zakúpenie dvoch nádob na dažďovú vodu. Ich krédom je globálna ochrana životného prostredia a tak bez zaváhania vyhoveli našej požiadavke.

     Naša radosť bola o to väčšia, že požadované nádoby nám dali ako sponzorský dar. Dňa 29. 9. 2017 nám boli dovzdané.

     Veľká vďaka patrí majiteľom p. Máriovi Kazdovi,  p. Michalovi Cyprianovi a ich skvelým zamestnancom, ktorí ochotne komunikovali s našou školou.

     ĎAKUJEME                                                                                                       Foto tu

   

 • Deň gramotnosti

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dňa 8. septembra 2017 pri príležitosti Dňa gramotnosti sa naša škola zapojila do rôznych aktivít, prostredníctvom ktorých sme sa snažili rozvíjať u žiakov zručnosti a vedomosti z rôznych oblastí života.

  V rámci tohto miniprojektu prebehla aj aktivita, ktorú poznáme z minulých rokov pod názvom DEVIATACI PRVÁKOM. Vybraní žiaci 9.ročníka navštívili všetky tri prvácke triedy a dramatizovaným čítaním sa snažili ukázať našim najmladším, že spoznávanie rozprávkového sveta prostredníctvom knihy vie byť naozaj zábavné.

  Držíme všetkým prváčikom palce a veríme, že o pár mesiacov pekný príbeh sami prečítajú svojej mamine a ockovi!

  Ďakujem pani učiteľkám prvého ročníka za milé prijatie! Zároveň sa chcem touto cestou ešte raz poďakovať žiačkam - Michaele Kolmanovej, Dominike Psotovej, Alexandre Šulekovej, Nelli Mikušíncovej z 9.B triedy a žiakom Matejovi Strapkovi, Dominikovi Mičkovi a Terézii Kučovej z 9.A triedy za ich ochotu a pozitívny prístup!

   

  Michaela Pecušová

  koordinátorka čitateľskej gramotnosti

   

  FOTO

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že otvorenie novej triedy Materskej školy – Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské sa odkladá z dôvodu posunutia termínu stavebných prác.

  Zároveň žiadame rodičov detí, ktoré zatiaľ nedostali rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie o trpezlivosť a oznamujeme im, že po vybudovaní novej triedy MŠ bude vyhovené všetkým žiadostiam o prijatie dieťaťa, takže všetci zákonní zástupcovia detí dostanú rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. (Predpokladaný najneskorší termín spustenia prevádzky novej triedy MŠ je január 2018.)

                                                                                           Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje všetkým, že otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 04. 09. 2017 o 08:00 hod. pred starým pavilónom školy. Počas slávnostného otvorenia budú žiaci oboznámení s organizačnými pokynmi k vyučovaniu, po jeho skončení sa žiaci prvého a piateho ročníka premiestnia do svojich tried, kde im budú triednymi učiteľmi poskytnuté ďalšie informácie.

  Zároveň oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že pri príležitosti otvorenia školského roka 2017/2018 sa uskutoční aj slávnostná sv. omša dňa 04. 09. 2017 so začiatkom o 07:15 hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla.

  PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy

 • Poznávame Slovensko vlakom

  Pre všetkých, ktorí radi cestujú vlakom a spoznávajú Slovensko. Uvidíme sa už čoskoro.

  VIDEO

 • OZNAM

  Žiakom 9. ročníka končí dňa 31.8.2017 mailová schránka priezvisko.meno@zspruske.sk. Z tohto dôvodu si, prosím, zálohujte všetku dôležitú mailovú komunikáciu. Zároveň bude zrušené aj konto pre Office365 Online. Ďakujem za porozumenie.
   
  webmaster&webadmin ZŠ s MŠ HG Pruské
 • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2016/2017

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské Vám oznamuje, že ukončenie školského roka 2016/2017 bude prebiehať nasledovne:

  1. 8:00 hod - Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v Kultúrnom dome Pruské.

  2. Po skončení odchod žiakov do tried. Zhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi.

  Pripomíname žiakom, že:

  • v piatok 30. 06. 2017 sú obedy pre žiakov zrušené a ŠKD je zatvorená,
  • vo štvrtok 29. 06. 2017 je potrebné odniesť si z tried a zo šatňových skriniek všetky veci a odomknúť skrinky.

  POZOR!

  Ďakovná omša pri príležitosti ukončenia školského roka bude v piatok večer o 17:30 hod.

  Vyplácanie cestovného žiakom  bude prebiehať v dňoch 29. 06. 2017 (štvrtok) a 30. 06. 2017 (piatok), v čase od 7:00 hod do 15: 00 hod. na sekretariáte školy.

  Termín letných prázdnin v školskom roku 2016/2017 je: 3. júl 2017 – 31. august 2017.

  Začiatok vyučovania po prázdninách je 4. september (pondelok) 2017.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
  Školská ulica 369
  018 52 PRUSKÉ
  Slovensko
 • RIADITEĽ ŠKOLY:
  PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
  mobil: 0915 765303
  e-mail: riaditel@zspruske.sk

  ZÁSTUPCA RIADITEĽA:
  Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ
  tel.: 042 4441771
  e-mail: chuda@zspruske.sk

  SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
  Mgr. Andrea PECUCHOVÁ
  tel./fax: 042-4492647
  e-mail: sekretariat@zspruske.sk

  EKONOMICKÝ ÚSEK:
  Ing. Vladimír GÁBOR
  tel./fax: 042-4492647
  mobil: 0915 783 461
  e-mail: zs.pruske@stonline.sk

  ZÁSTUPCA PRE MŠ:
  Mgr. Jana BAGINOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: materskaskola@zspruske.sk

  VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
  Daniela CIBIKOVÁ
  tel.: 042-4492722
  e-mail: jedalen@zspruske.sk

Fotogaléria