• V piatok skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 9.11.2018 bude na našej škole skrátené vyučovanie z dôvodu konania sa školskej akcie. Žiaci, ktorí končia v tento deň vyučovanie štvrtou hodinou, budú končiť o 10.00 hod.Piata vyučovacia hodina bude končiť o 10.40 hod a šiesta o 11.20 hod.

      Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom

    • TESTOVANIE 5
     • TESTOVANIE 5

     • Milí piataci, vážení rodičia,

      dňa 21. novembra  2018 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod.

      Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám i širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

      Vedenie školy želá všetkým piatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      Mgr. Dana Svoradová – koordinátor testovania

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Dňa 06. 11. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov 9. ročníka, ktorí si otestovali svoje vedomosti a schopnosti v troch častiach: práca s textom, transformácia textu a ústny prejav. Napriek počiatočným obavám a tréme žiaci prekonali svoj strach a ukázali, čo vedia.

      Najvyšší počet bodov sa podarilo získať Sáre Pánovej z 9. B, na druhom mieste sa umiestnili Aneta Mikulová a Petra Jakúbková z 9. A, tretie miesto obsadila Tatiana Krajčíková z 9. A triedy. Dievčatá boli odmenené knižnými cenami a srdečným potleskom.

      Všetkým súťažiacim vyslovujeme pochvalu, víťazke blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže.  

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia a priatelia školy! ZRŠ pri ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Vás srdečne pozýva na rodičovskú zábavu. Rodičovská zábava sa uskutoční dňa 24. 11. 2018 so začiatkom o19:00 hod. Cena vstupenky je 15 € (v cene je káva, večera a fľaša vína pre dvojicu). Do tanca hrá skupina MELODY. O občerstvenie sa starať nemusíte. K dispozícii Vám bude otvorený bar (alko, nealko, „chuťovky“).Čaká na Vás aj tombola. Zároveň žiadame rodičov a priateľov školy, ktorí majú chuť a možnosť prispieť do tomboly, aby ceny doručili do budovy školy (kancelária vedenia školy, sekretariát). Na tel. číslach:  042/4492647 alebo 0915765303 máte možnosť rezervovať si miesto a stoly na sedenie.                                             

      Tešíme sa na Vás!                                                   

      ZRŠ pri ZŠ s MŠHugolína Gavloviča

     • Exkurzia - muzikál Rómeo a Júlia

     • Večer 25. 10. 2018 bol pre žiakov 9. ročníka výnimočný. Obliekli sa do gala a v sprievode pedagógov navštívili divadlo Nová scéna v Bratislave, kam sa prišli presvedčiť o pravdivosti slov najznámejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeara, ktorý napísal: „Naveky najsmutnejší. Taký je ten príbeh Rómea a Júlie.“ Svetoznámy muzikál v slovenskom podaní očaril divákov nádhernou hudbou, scénou, kostýmami, profesionálnymi výkonmi hercov, náročnou choreografiou J. Ďurovčíka... Príbeh nielen o láske dvoch mladých ľudí, ale i o nenávisti a jej ničivých dôsledkoch priviedol divákov k zamysleniu sa a z divadla odchádzali plní emócíí.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      oznamujem Vám, že v dňoch od 31. 10. 2018 do 02. 11. 2018 sú v súlade s POP na školský rok 2018/2019 jesenné prázdniny. 30. október 2018 bude jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. 

      Vyučovanie sa začne dňa 05. 11. 2018 (v pondelok).

       

      PaedDr. Adela Jureníková

       

      riaditeľka školy

     • Exkurzia žiakov 5. A, B triedy

     • Dňa 16.10.2018 sa žiaci 5.A,B triedy spolu s pani učiteľkou Maschtovskou a Košútovou zúčastnili exkurzie v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov. Navštívili  pútnické miesto Skalka pri Trenčíne a Haluzickú tiesňavu. Žiaci sa počas exkurzie dozvedeli o histórií pútnického miesta, kde žili pustovníci sv. Andrej Svorad  a Benedikt. Pekné počasie umožnilo prejsť celý náučný chodník Haluzickej tiesňavy, ktorá patrí medzi prírodnú pamiatku. Pri dedinke si žiaci pozreli aj zrúcaninu románskeho kostola s hradiskom.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

      Žiaci 1.stupňa ZŠ sa v mesiaci október zapojili do 9.ročníka česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy", ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne. Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie kontaktu medzi slovenskými a českými školami, no najmä podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Naši žiaci 1.stupňa vytvárali ľubovoľnou technikou záložky do kníh na danú tému "Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice", ktoré sme odoslali pridelenej partnerskej základnej škole z obce Pohořelice v Českej republike. Výrobe záložiek predchádzali rôzne čitateľské aktivity, ako aj vlastivedná exkurzia, kde sa žiaci stretli s povesťami z nášho kraja. Ďakujeme pani učiteľkám z 1.stupňa za pripravené aktivity a žiakom za tvorivé zapojenie sa do tohto projektu.

       

       

    • Vlastivedná exkurzia tretiakov Trenčiansky hrad - Skalka nad Váhom
     • Vlastivedná exkurzia tretiakov Trenčiansky hrad - Skalka nad Váhom

     • Dňa 16.10.2018 sme navštívili so žiakmi 3.ročníkov majestátny hrad v Trenčíne. Z dolného nádvoria smerovali naše kroky do rotundy, odtiaľ sme sa presunuli do Barborinho paláca, Zápoľského i Ľudovítovho paláca. Najnáročnejší bol výstup na Matúšovu vežu, no prekrásny výhľad na Považie zahnal všetku únavu. Nevynechali sme ani prehliadku kasárne, hladomorne a samozrejme slávnej "Studne lásky", ktorá získala názov podľa povesti o Fatime a Omarovi. Naše kroky smerovali ešte k blízkemu hotelu, odkiaľ sme si mohli z interiéru pozrieť vytesaný rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179. Autobusom sme sa presunuli do neďalej Skalky nad Váhom, pútnického miesta pri Trenčíne, ktorá sa spája so životom sv.pustovníkov Andreja - Svorada a Beňadika, ktorí na tomto mieste nejaký čas žili. Veríme, že táto exkurzia priniesla deťom množstvo zážitkov a pekných spomienok. 

                                                                                                    Mgr. Košíková, Mgr. Valašíková

     • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje rodičom prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu a udelenie riaditeľského voľna žiakom v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské dňa 23. 10. 2018 z technických príčin (prerušenie distribúcie elektrickej energie).
       

      Za porozumenie ďakujeme.
      S úctou, RŠ

    • Literárna exkurzia
     • Literárna exkurzia

     • Poviedka Martina Kukučína NEPREBUDENÝ sa radí k vrcholným dielam slovenského realizmu. Pri príležitosti 90. výročia od smrti nášho významného prozaika pripravilo Divadlo Jána Palárika v Trnave predstavenie, ktorého  režisérom je Peter Palik.

      Naši žiaci 7. ročníka si tak mohli 15. októbra 2018 pozrieť inscenáciu, v ktorej sa hlavnej úlohy Ondráša Machuľu bravúrne zhostil vynikajúci Michal Jánoš.  

      Na divadelných doskách sme boli svedkami dojemného osudu slovenského outsidera. Príbeh o krehkosti ľudskej duše, naivnej a bolestivej láske, ktorá je vykúpená smrťou hlavného hrdinu, je aktuálny aj dnes.

       

      „Klamstvo je velice lacný sen pre ľudí,

      draho ho zaplatí, ten kto sa prebudí.“    (Michal Kubovčík, projekt Baštrng)

       

     • FLORBAL SK LIGA - 1.kolo

     • Dňa 16.10.2018 sa v športovej hale v Bolešove uskutočnilo prvé kolo FLORBAL SK LIGY pod záštitou Nadácie JOJ. Zúčastnili sa družstvá zo ZŠ Bolešov, ZŠ Mikušovce, ZŠ Komenského Púchov a naši žiaci. Odohralo sa šesť zápasov. V súboji so ZŠ Mikušovce naši chlapci vyhrali 7:3, v súboji so žiakmi ZŠ Bolešov vyhrali vysoko 13:2. Najťažší zápas odohrali naši chlapci so súperom hokejistov zo ZŠ Komenského Púchov. Bol to veľmi vyrovnaný zápas, súper sa nevzdával a citeľne dával našim chlapcom pocítiť každý jeden gól v ich bráne. Nakoniec sa našim chlapcom podarilo zvíťaziť 4:3 a postupujú z prvého miesta do druhého kola zápasov.  Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Komenského Púchov, tretie miesto patrilo ZŠ Mikušovce a štvrté miesto ZŠ Bolešov. Našu školu reprezentovali: brankár Stanislav Prekop, kapitán Matej Šatka, Damián Prekop, Janko Šatka, Marek Šuba, Michal Pechanec, Michal Pagáč, Marco Krnáč, Šimon Onrášik, Ľubomír Drga a Samuel Borový. Najlepším strelcom turnaja bol vyhlásený Janko Šatka, ktorý do súperovej brány nastrieľal 10 gólov. Veľké poďakovanie patrí trénerovi RSDr. Miroslavovi Tarabíkovi. O výbornú športovú atmosféru a povzbudzovanie hráčov v súbojoch sa starala Ing. Zuzana Daňová. Ďakujeme!

    • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY
     • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje rodičom prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu a udelenie riaditeľského voľna žiakom v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské dňa 16. 10. 2018 z technických príčin (prerušenie distribúcie elektrickej energie).
       

      Za porozumenie ďakujeme.
      S úctou, RŠ

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ

     •  

      Dňa 4.10.2018 sa naša škola opäť zúčastnila Okresného kola cezpoľného behu žiakov a žiačok ZŠ v mestskom parku pri kaštieli v Dubnici nad Váhom. Bežalo sa v štyroch kategóriach.

      V kategórii žiačky ZŠ našu školu reprezentovali: Tatiana Čerepanová (6. miesto), Timea Krivoklátska (9. miesto) a Sára Pánová.

      V kategórii chlapcov sa súťaže zúčastnili: Jakub Šatka (5. miesto), Michal Pagáč (6. miesto) a Samuel Toman. Chlapci ako družstvo získali 2. miesto. V kategórii súťažilo 7 škôl.

      Všetkým zúčastneným gratulujeme a za účasť ďakujeme.

     • CEZPOĽNÝ BEH ÚDOLÍM VÁHU

     • Dňa 28. septembra sa vybraní žiaci z našej školy zúčastnili 47. ročníka cezpoľného behu "Beh údolím Váhu", ktorý sa konal v Bolešove.

      V kategórii mladšie žiačky - ročník 2007/2008, sa na druhom mieste umiestnila Eliška Lukáčová zo 6. B triedy a na 3. mieste  Linda Bednárová z 5. B triedy.

      V kategórii mladší žiaci - rok narodenia 2007/2008, nás úspešne reprezentoval Šimon Ondrašík zo 6. A triedy, ktorý skončil na prvom mieste.

      Zastúpenie sme mali aj medzi mladšími žiakmi s rokom narodenia 2006, kde sa podarilo Marekovi Tomanicovi umiestniť na 3. mieste.

      V ďalšej kategórii chlapcov - s rokom narodenia 2005, sme opäť bodovali a to na najvyššom stupni, keďže Michal Pagáč zo 6. B triedy dobehol do cieľa ako prvý.

      V dievčenskej kategórii - ročník 2003/2004, nezaostávali ani dievčatá našej školy a obsadili v nej dve umiestnenia. Tatiana Čerepanová z 9. B získala zlatú medailu a Paulína Bisáková z 9. A striebornú medailu.

      V poslednej chlapčenskej kategórii starších žiakov - rok narodenia 2003/2004, nás potešil Samuel Toman z 9. A, ktorý skončil na prvom mieste. 

      Ďalšími účastníkmi pretekov boli: Agáta Durbáková, Dávid Krivoklátsky, Ľubomír Drga, Marco Krnáč, Kristína Voláková, Terézia Florišová, Ema Pokorná, Ján Šatka a Dominik Toman.

      Cezpoľného behu sa zúčastnili 4. školy. Našim žiakom sa podarilo opätovne získať putovný pohár.

      Všetkým ďakujeme za účasť a úspešnú reprezentáciu našej školy a tešíme sa na ďalšie úspechy pri podobných podujatiach.

       

     • Cezpoľný beh ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

     • Dňa 26.9.2018 sa na našej škole konal 1. ročník Cezpoľného behu ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské. Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu. Je to už 4. ročník tohto projektu. Hlavnou témou kampane je #BeActive. Výskumy prieskumu ukázali, že až 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na Slovensku je až 49% Slovákov, ktorí vôbec necvičia a ani nešportujú.

      Cezpoľného behu sa zúčastnilo spolu 223 žiakov našej školy  z toho 72 škôlkarov, 66 žiakov z 1.stupňa a 85 žiakov z 2.stupňa.  Beh prebiehal v areáli Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom. Bežalo sa vo viacerých kategóriách podľa veku, roku narodenia a triedy.

      Škôlkari:

      V kategórii 3.- 4. ročné dievčatá sa na 1. mieste umiestnila Samantha Galková, na 2. mieste Michaela Chudová a na 3. mieste Bianka Linderová.

      U chlapcov skončil 1. Peter Mikoláš, 2. Šimon Polešenský a 3. sa umiestnil Jozef Prchal.

      V kategórii 4.- 5. ročné dievčatá sa 1. umiestnila Ema Šebová, 2. Michaela Šatková a 3. Sofia Suchánková.

      V rovnakej kategórii, ale u chlapcov bol  na 1. mieste Michal Backo, 2. Samuel Meliš a 3. Peter Tichý.

      A posledná a zároveň najstaršia kategória škôlkarov- 5.- 6. ročné dievčatá: na 1. mieste sa umiestnila Laura Pecušová, 2. skončila Zuzana Zlatošová a 3. miesto získala Michaela Dobrodenková. Na prvom mieste v kategórii 5.- 6. roční chlapci skončil Dominik Barták, 2. miesto obsadil Patrik Fojtík a 3. miesto Adam Trenčan.

      1.stupeň:

      Ďalej pokračujeme kategóriou najmladšie žiačky 1. ročník, v ktorej sa na 1. mieste umiestnila Sofia Franeková z 1.B, na 2. mieste skončila Veronika Šištíková z 1.A a na 3. mieste skončila Sofia Kvasnicová z 1.B.

      V kategórii chlapci 1. ročník 1. miesto získal Dominik Floriš z 1.B, 2. skončil Jurko Pechanec z 1.B a 3. skončil Tomáš Korec z 1.A.

      V kategórii mladšie žiačky 2. ročník sa na 1. mieste umiestnila Emmka Franeková z 2.A, 2. miesto obsadila Lucia Backová z 2.B a na 3. mieste skončila Emka Hatnančíková z 2.A.

      Kategória mladší žiaci 2. ročník, 1. sa umiestnil Lukáš Pagáč z 2.A, 2. Maximilián Ondrej z 2.B a 3. skončil Samko Hajas z 2.A triedy.

      V poslednej kategórii 1. stupňa dievčat 3.-4. ročník 1. miesto obsadila Helena Psotová z 3.A, 2. miesto obsadila Karin Okuliarová z 3.B a stupienok víťazov ukončuje Vanesa Hrubčinová zo 4.A.

      Kategória chlapci 3.-4. ročník 1. stupeň. 1. miesto obsadil Aleš Suchánek zo 4.B, 2. miesto získal Ján Floriš zo 4.A a na 3. mieste sa umiestnil Jakub Ondrášik z 3.B.

      Triedou s najlepšími bežcami sa stala 1.B trieda, gratulujeme.

      2.stupeň:

      Na 2. stupni sme mali 6 kategórii:

      Prvá kategória= mladšie žiačky 5.- 6. ročník

      1. miesto obsadila Eliška Lukáčová zo 6.B
      2. miesto Agátka Durbáková z 5.A
      3. miesto Linda Bednárová z 5.B

      Kategória mladší žiaci 5.- 6. ročník

      1. miesto Dávid Krivoklatský zo 6.A
      2. miesto Ľubomír Drga zo 6.A
      3. miesto obsadil Šimon Ondrášik tiež zo 6.A

      Kategória staršie žiačky 7. ročník

      1. miesto Kristína Voláková zo 7.A
      2. miesto Terézia Florišová zo 7.A
      3. miesto Michaela Mišovcová taktiež zo 7.A

      Kategória starší žiaci 7. ročník

      1. miesto Michal Pagáč zo 6.B
      2. miesto Ján Šatka zo 7.A
      3. miesto získal Marek Tomanica zo 7.A

      Kategória staršie žiačky 8.- 9. ročník

      1. miesto obsadila Tatiana Čerepanová z 9.B
      2. miesto Timea Krivoklatská z 8.B
      3. miesto Michaela Lukáčová z 9.A

      Kategória starší žiaci 8.- 9. ročník

      1. miesto Samuel Toman z 9.A
      2. miesto získal Jakub Šatka z 9.B
      3. miesto Dominik Toman z 9.B

      Triedou s najlepšími bežcami 2. stupňa sa stala trieda 7.A, taktiež gratulujeme.

      Všetkým výhercom gratulujeme a ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí tento cezpoľný beh pomohli zorganizovať.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Z jej iniciatívy sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.

      Aj na našej škole sme si pripomenuli tento významný deň 26. septembra 2018. Pre žiakov 8. a 9. ročníka boli pripravené aktivity v 3 svetových jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole. V druhej časti sa dozvedeli o typických jedlách, ktoré charakterizujú jednotlivé krajiny. Ani naše „jazýčky“ neobišli naprázdno. Na záver sme ochutnali z dobrôt, ktoré sú príznačné pre jednotlivé národy.

      Európsky deň jazykov pokračoval aj 28.9.2018 ukážkou konverzačnej hodiny z anglického jazyka pre žiakov 9. ročníka. Naša bývalá žiačka, dnes už absolventka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Mgr. Dagmar Mišíková nám priblížila priamu metódu- DME (Direct Method for English), ktorú si mohli žiaci na vlastnej koži vyskúšať.

      Ďakujeme všetkým za ochotu, pomoc a účasť na týchto aktivitách.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,


      plenárne ZRŠ sa uskutoční dňa 27. 09. 2018 o 16:00 hod. v školskej telocvični.

      Po skončení plenárneho ZRŠ sa uskutočnia triedne združenia v kmeňových triedach. Žiadame všetkých zákonných zástupcov žiakov o účasť na plenárnom ZRŠ a následne triednych ZRŠ z dôvodu informovania zákonných zástupcov o účele poskytovania osobných údajov žiakov a z dôvodu vyjadrenia písomného súhlasu alebo nesúhlasu zákonných zástupcov žiakov na spracúvanie osobných údajov žiakov školou.

     • Poznávame Slovensko vlakom

     • Krúžok Poznávame Slovensko vlakom sa mení na Ideme vlakom. Vidíme sa v októbri :)

    • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ
     • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

     • V školskom roku 2018/2019 sa platba za stravné v školskej jedálni od 03.09.2018  m e n í.

      Stravná jednotka ZŠ:

      1. stupeň :          0,95  €   

      2. stupeň :          1,01  €   

      Desiata:              0,29  €   

      Spôsob platby :

      Spôsob platenia stravného:  trvalý príkaz v banke, internet banking, šek
      Odporúčam rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného.

      ZŠ 1. stupeň paušál :     19,- €

      ZŠ 2. stupeň paušál:     20,20 €

      ZŠ desiata paušál:      5,80 €

      Údaje k platbám :

      Číslo účtu:                        1644838356 / 0200
      IBAN:                 SK97 0200 0000 0016 4483 8356

      Variabilný symbol            20182019  / školský rok /

      D ô l e ž i t é : !!!!!!!!

      Veľmi dôležité je do správy  pre adresáta uviesť meno priezvisko a triedu stravníka (dieťaťa).

      Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za koho bolo stravné uhradené.

      Termín platieb :

      Trvalý príkaz treba zadať k 20. dňu v mesiaci. Táto platba platí na nasledujúci mesiac.

      V mesiaci september budú 2 platby, aby sa nabehlo na platenie mesiac vopred. Na začiatku septembra do 15. a platba na mesiac október do 22. septembra.

      Posledná platba v aktuálnom školskom roku bude 20. mája a platiť bude na mesiac  jún 2018.

      Upozorňujeme na dodržiavanie termínu úhrad za stravné vždy do 20. dňa v mesiaci vopred.

      V prípade, že platba nebude včas na účte ŠJ, nebude možné stravu vydať.

      Odhlasovanie stravy :

      Odhlasovanie stravy je možné v pondelok do 7:15 hod. osobne alebo telefonicky u zamestnankýň ŠJ

       ( nie u vyučujúcich), alebo cez internet /prihlásiť sa heslom kliknúť na jedálnom lístku označiť deň, ktorý chcete odhlásiť/ v utorok až piatok sa strava odhlasuje deň dopredu do 14:15 hod.

      V prípade ochorenia žiaka je možné v prvý deň choroby vziať si obed do vlastného, čistého obedára v čase výdaja od 12.00 – 13.20 hod.

       tel.čísle :  042/44 92722

      Hodnota čipu je 1 ,- € pri jeho strate 3,- alebo poškodení musí stravník túto sumu nahradiť. V jedálni na výdajnom okienku je umiestnené čítacie zariadenie, kde si stravník priloží čip, ktorý ho oprávňuje na odobratie stravy. Pracovníci kuchyne podľa evidencie prepojenej cez PC vidia meno stravníka a triedu. Na základe toho vydajú obed. Ak stravník čip zabudol, musí požiadať pracovníčku kuchyne, aby nastavením v PC umožnila obed vydať.

       

      Vyúčtovanie :

      Prípadné odhlásenie zo stravy pôjde do preplatkov, ktoré bude vyúčtované v mesiaci júl 2019. Preplatky za šk. rok 2017/2018 sa budú vracať od 10.09. do 14.09.2018 v čase od 07.00 do 15.00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ