• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské
   • Telefón
   • RIADITEĽ ŠKOLY:
    PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
    mobil: 0915 765303
    e-mail: riaditel@zspruske.sk

    ZÁSTUPCA RIADITEĽA [1. STUPEŇ+ŠKD]:
    Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁ
    tel.: 042 4441771
    e-mail: zastupca@zspruske.sk
    kosikova.silvia@zspruske.sk


    ZÁSTUPCA RIADITEĽA [2. STUPEŇ]:
    Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁ
    tel.: 042 4441771
    e-mail: polackova.ludmila@zspruske.sk

    SEKRETARIÁT RIADITEĽA:
    Mgr. Andrea Pecuchová
    tel./fax: 042-4492647
    e-mail: sekretariat@zspruske.sk

    EKONOMICKÝ ÚSEK:
    Ing. Vladimír GÁBOR
    tel./fax: 042-4492647
    mobil: 0915 783 461
    e-mail: gabor.vladimir@zspruske.sk

    ZÁSTUPCA PRE MŠ:
    Mgr. Jana BAGINOVÁ
    tel.: 042-4492722
    e-mail: materskaskola@zspruske.sk

    VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
    Jarmila HRAJKOVÁ
    tel.: 0905 992 114
    e-mail: jedalen@zspruske.sk
   • Adresa školy
   • Školská ulica 369
    018 52 PRUSKÉ
    Slovensko
    01852 Pruské
    Slovakia
   • IČO
   • 36124681