• Aktuálne dokumenty školy

   • Dokumenty školy v školskom roku 2015 - 2016

    Záverečná správa

    .docx

    Záverečná správa za Materskú školu

    .doc

    Prehľad dochádzky v školskom roku 2015/2016

    .pdf

    Prehľad prospechu, dochádzky, správania v školskom roku 2015/2016 - prvý polrok

    .pdf

    Prehľad prospechu, dochádzky, správania v školskom roku 2015/2016 - druhý polrok

    .pdf

    Dlhodové výsledky v T9

    .docx

     

    Dokumenty školy v školskom roku 2014 - 2015

    Záverečná správa

    .docx

    Záverečná správa za Materskú školu

    .doc

    Prehľad dochádzky v školskom roku 2014/2015

    .pdf

    Prehľad prospechu, dochádzky, správania v školskom roku 2014/2015 - prvý polrok

    .pdf

    Prehľad prospechu, dochádzky, správania v školskom roku 2014/2015 - druhý polrok

    .pdf

    Dlhodové výsledky v T9

    .docx

     

    Dokumenty školy v školskom roku 2013 - 2014

    Záverečná správa

    .doc
    Materská škola .doc
    Dlhodobé výsdledky v testovaní 9 .doc
    Klasifikácia tried po I.polroku .pdf
    Klasifikácia tried po II.polroku .pdf
    Prehľad dochádzky .pdf

     

    Dokumenty školy v školskom roku 2012 - 2013

    1. SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI - 2011/2012 Schválené PR 03. 09. 2012; Schválené RŠ 03.09.2012 .pdf[398kb]
    2. PLÁN PRÁCE ŠKOLY PRE ŠK. ROK 2012/2013 Schválené PR 03. 09. 2012; Schválené RŠ 03.09.2012 .pdf[364kb]
           
           

     

     

    Dokumenty školy v školskom roku 2011 - 2012

    1. SPRÁVA O VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI - 2010 /2011 Schválené PR 02.09.2011, Schválené RŠ 26.10.2011 .pdf [364 kB]
    2. PLÁN PRÁCE ŠKOLY PRE ŠK. ROK 2011/2012 Schválené PR 02.09.2011, Odsúhlasené RŠ 26.10.2011 .pdf [1,34 MB]