•  

     Výchovný poradca školy

       

     Mgr. Monika Barényiová

     Kontakt

     042/4492647

     mail: barenyiova.monika@zspruske.sk

     Konzultačné hodiny

      

     Štvrtok: 11:00 -14:00 hod.

     Konzultáciu je možné si dohodnúť si aj telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

      

     Kontaktné poradenské centrá

     CPPPaP Dubnica nad Váhom – metodicky nás vedie

     CPPPaP Nová Dubnica

     CPPPaP Púchov

     CPPPaP Trenčín

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dôležité termíny

     KTO

     ČO

     DOKEDY

     Zverejní kritériá prijatia na všetky odbory.

     do 26. 2. 2021

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na všetky typy SŠ (s talentovými skúškami, bez talentových skúšok, osemročné gymnáziá)

     do 8. 4. 2021

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

      

     do 16. 4. 2021

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     3. 5. – 4. 5. 2021

     SŠ tal.

     Talentové skúšky 1. termín

     5. 5. – 7. 5. 2021

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     10. – 11. 5. 2021

     SŠ tal.

     Talentové skúšky 2. termín

     12. – 14. 2021

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     9. 6. 2021

     2. kolo prijímacích skúšok.

     22. 6. 2021

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     24. 6. 2021

      

     Podávanie prihlášok

     Žiak má právo podať si spolu 4 prihlášky na SŠ:

     a) dve na SŠ s talentovými skúškami

     b) dve na SŠ bez talentových skúšok

     K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor: Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách (viď. Príloha č. 1 – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka)

      

     Ako postupovať, keď sa žiak nedostane na SŠ

     ZZ žiaka má právo odvolať sa proti rozhodnutiu o neprijatí do určitého termínu (viď. Príloha č. 2 – Vzor odvolania).

      

     Ponuka od SŠ

     Si DEVIATAK?  | Stále HĽADÁŠ STREDNÚ školu? |  Si ON-LINE?  | Zaujíma ťa INTERNET, INFORMATIKA, SIETE, PROGRAMOVANIE, GRAFIKA a
     TECHNOLÓGIE?

      SKÚS NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍ ODBOR SÚČASNOSTI a ŠTUDUJ TECHNICKÉ LÝCEUM

      KONTAKTUJ NÁS

     0917-861122 | 
     riaditel@ssnd.sk | Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ

     0948-197922 | zastgym@ssnd.sk | Mgr. Ján Šatka - zástupca

     0908-818931 | zastzs@ssnd.sk | Mgr. Jarmila Gábrižová - zástupkyňa

      ODPOVIEME  | VYSVETLÍME |  DOHODNEME VIDEOKONFERENČNÝ HOVOR  |
     príp. OSOBNÚ NÁVŠTEVU

      

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     pozývame vás na Deň otvorených dverí na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne.

     V piatok 5.2. 2021 o 17:00 bude na Facebookovej stránke školy prebiehať živé vysielanie. Pripojiť na vysielanie sa môžete na: http://bit.ly/live_pgjb 

     Vaše otázky môžete posielať už teraz cez formulár: http://bit.ly/dod_otazky Vedenie školy na ne odpovie počas živého vysielania.

     Ešte predtým si môžete pozrieť prezentačné video školy na https://www.piar.gtn.sk/galerie/video/nasa-skola, alebo sa o škole môžete dozvedieť viac z reportáže televízie LUX

     Nech sa páči: Navštívte virtuálne Piaristické gymnázium v Trenčíne.

      

     http://www.hrdinaremesla.sk/odborne-skoly?page_id=278

     http://www.hrdinaremesla.sk/gymnazia?page_id=911

      

     Zoznam stredných škôl  naplnenosť, zoznamy, štatistiky sú uvedené na webovej stránke Školského výpočtového strediska Liptovský Mikuláš

      www.svslm.sk, www.svsmi.sk, www.stredneskoly.sk

     Postup:

     AGENDY – Prechod žiakov zo základnej na strednú školu - →Naplnenosť zoznamy štatistiky


      

      Užitočné linky

     Internetové adresy na voľbu povolania:
     www.upsvar.sk
     www.saaic.sk

     www.profesia.sk
     www.povolania.sk
     www.istp.sk

     www.strednaskola.sk
     www.scio.sk
     www.studentin.sk
     www.icm.sk
     www.pohnitesvetom.sk
     www.vasaeuropa.sk
     www.elis.sk

     www.infovek.sk