• Druhé číslo školského časopisu HUGO

     • Nakoniec sa nám to podarilo!

      Pripravili sme pre Vás aj druhé číslo školského časopisu HUGO, ktoré sme sa rozhodli uverejniť online. V tomto čísle nájdete zaujímavé články o zvieratách, prehľad školských udalostí alebo tipy na zaujímavé výlety počas prázdnin.

      Dúfame, že Vás druhé číslo školského časopisu zaujme a spríjemní Vám chvíle.

      Celá naša redakcia Vám želá KRÁSNE LETO!

     • Budúci oskaroví herci?

     • V rámci projektového vyučovania SJL sme si my, žiaci 9. ročníka, vyskúšali na vlastnej koži, ako prebieha príprava a prezentácia dramatickej hry. Mohli sme si vybrať scenár z tragédie Rómeo a Júlia, komédie Ženský zákon alebo z muzikálu Cyrano z predmestia.

      Príprava trvala 3 týždne a zahŕňala: nácvik dramatizovanho čítania, učenie sa scenárov, vymýšľanie kostýmovrekvizít a taktiež mala výchovný rozmerpoukázať na problémy spoločnosti (napr. alkoholizmus na dedine či fajčenie a drogy medzi tínedžermi).

      Keď nastal deň D, Niektorí z nás sa do svojej roly naozaj vžili a vy skúste hádať, kto koho stvárnil ... :-)

       

     • Celoslovenská výzva pre ZŠ „Dlaň dokorán“

     • Akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? Naša škola sa tiež zapojila k vytvoreniu najdlhšej reťaze dobrých skutkov na Slovensku. Žiaci druhého stupňa obkreslili svoju dlaň, vystrihli a do dlane napísali svoj dobrý skutok, ktorý naozaj urobili. Z týchto „dlaní“ sme vytvorili reťaz dlhú 17 metrov a takto sme sa zapojili do projektu Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Dobro v deťoch stále JE!

     • PinkHarmony Zvolen

     • Dňa 15. júna sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie vo Zvolene. Cieľom cesty bola návšteva komplexu škôl PinkHarmonyAcademy, kde sa pod jednou strechou nachádzajú tri školy – Konzervatórium, Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) a Športové gymnázium. V rámci konzervatória si žiaci mohli pozrieť krátke tanečné vystúpenie a vypočuť husľové koncerty. Pozreli si učebne, v ktorých študenti pracujú samostatne či v skupinách. ŠUP im ukázala techniky, s ktorými momentálne študenti pracovali, spôsob akým tvoria časopis a miestnosť, kde šijú kostýmy. Na záver im žiaci športového gymnázia porozprávali o výhodách, ktoré im škola dáva s ohľadom na ich športové zameranie. Po prehliadky školy sme si pozreli aj historické centum mesta.  Cestou domov sme si urobili krátku prestávku na Homôlke, kde sme si pripomenuli prírodné krásy nášho Slovenska.

     • DEŇ NABITÝ EMÓCIAMI

     • Náš čas na základnej škole sa chýli ku koncu, a tak sme ešte chceli spoločne stráviť pár pekných chvíľ. V pondelok 13.6. 2022 sme preto spojili dve exkurzie a vyrazili za ďalšími (skoro poslednými) spoločnými zážitkami.

      Najskôr sme navštívili Informačné centrum jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zamestnanci spoločnosti JAVYS nám vysvetlili nielen princíp fungovania elektrárne, ale aj likvidáciu jadrového odpadu z elektrární, zdravotníckych zariadení aj z výskumu. Predviedli nám aj niekoľko zaujímavých pokusov.

      Potom sme zamierili do Serede. Tu sa emócie zmenili, pretože sme navštívili Múzeum holokaustu. Absolvovali sme prehliadku pracovného tábora a nachádzali stopy Židov, ktorých sem priviezli aj z Pruského a okolia. Tiež sme videli dokumentárny film o koncentračnom tábore v Osvienčime, spracovaný podľa výpovede preživšej osoby.

      Po týchto vyčerpávajúcich aktivitách sme dobili energiu (jedlom) v Trnave a sprevádzaní dažďom sme prišli do Pruského.

      Touto cestou sa chceme poďakovať nielen našim pedagógom p.uč. Daňovej, p.uč. Svoradovej a p.uč. Tarabíkovi, ale aj Rade rodičov za finančný príspevok.

    • Nešlo len o WIENER SCHNITZEL!
     • Nešlo len o WIENER SCHNITZEL!

     • My, nemčinári a žiaci 7. B triedy, sme sa dňa 14. 6. 2022 zúčastnili exkurzie do Rakúska. Najskôr si naše „mlsné“ jazýčky prišli na svoje v čokoládovni Hauswirth v mestečku Kittsee. Odtiaľ sme sa presunuli do Technického múzea vo Viedni, kde nás čakali rôzne vynálezy sveta – od špendlíka až po parnú lokomotívu. Nemohli sme vynechať ani prehliadku historického centra spolu s najvýznamnejšími pamiatkami mesta. , ako Maria Theresien Platz, Hofburg, Pestsäule, Graben, Stephansdom und Wiener Ankeruhr.

      Touto cestou ĎAKUJEME Rade rodičov za finančný príspevok, pánovi učiteľovi Rastislavovi Pecušovi za organizáciu a ostatným pedagógom za ochotu a pomoc pri realizácii tohto výletu.

      (Barbora K., Viktória V. a Peter P.)

      P. S. Viedenský rezeň haben wir nicht gegessen! 😊

    • Letný zber papiera a kartónu
     • Letný zber papiera a kartónu

     • Oznamujeme všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom aj priateľom školy, že v dňoch 21. - 22. 6. 2022 v čase od 13:00 hod do 16:00 hod sa koná zber papiera. Odovzdáva sa aj kartón. Kontajner bude umiestnený za telocvičňou. Papier a kartón vážime na mieste. Ďakujeme že chránite prírodu ;-)

     • Exkurzia Goetheho Inštitút Bratislava

     • Dňa 17. mája 2022 sa 19 žiakov siedmeho a deviateho ročníka zúčastnilo predmetovej exkurzie v Bratislave. Najskôr sme absolvoval prednášku v Goetheho Inštitúte na tému Alpy, kde sme sa dozvedeli veľa nových informácií. Odniesli sme si nielen nové vedomosti, ale aj darčekové predmety. V centre Bratislavy sme navštívili aj historické pamiatky mesta a zistili o nich zaujímavé skutočnosti. Obedňajšiu prestávku sme mali v OC Eurovea. Trolejbusom sme sa presunuli na Hlavnú stanicu a odtiaľ pohodlne vlakom až do Ilavy. Vyučujúcim p. uč. Pecušovi a p. uč. Šatkovej ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie.

     • Krajské kolo žiakov v bedmintone

     • v stredu 8. 6. 2022 sa žiaci Michal Staňo z 8. A triedy a Lukáš Pagáč z 5. A zúčastnili Krajského kola v bedmintone žiakov v športovej hale na Ostrove Zamarovce. Súťaže sa zúčastnilo 8 škôl z kraja. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách. Naši chlapci zvíťazili v skupine a vo finále hrali o prvé a druhé miesto. V ťažkom boji so súperom z Trenčína získali krásne druhé miesto.

      Gratulujeme!

    • Exkurzia do Bratislavy
     • Exkurzia do Bratislavy

     • Dňa 1. 6 2022 sme sa my, žiaci ôsmeho ročníka, zúčastnili výletu do Bratislavy. Pridali sa k nám aj žiaci zo Základnej školy v Mikušovciach. Ako prvé sme po príchode do Bratislavy navštívili sídlo Pápežských misijných diel na Slovensku. Venoval sa nám otec Ivan Kňaze, ktorý nám odslúžil svätú omšu, po ktorej nám porozprával, čo je cieľom PMD a aké krajiny Slovensko podporuje. Porozprával nám aj o jeho cestách a zážitkoch v týchto krajinách. Ďalej sme smerovali na Bratislavský hrad, kde sme sa dozvedeli niečo viac o histórii Bratislavy a hradu. Po návšteve hradu se sa presunuli do nákupného centra Avion, kde sme mali obedňajšiu prestávku.

      Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Šatkovej a Mgr. Košútovej za možnosť zúčastniť sa tohto výletu a otcovi Ivanovi Kňazemu za to, že si našiel na nás čas.

    • Divadelné predstavenie Robin Hood
     • Divadelné predstavenie Robin Hood

     • Po dvojročnej prestávke sa naše deti z 1.stupňa opäť dostali do divadla.  Dňa 2. 6.2022 sme zavítali do Divadla A. Bagara v Nitre, kde nás čakalo divadelné predstavenie „ Robin Hood“.

      Príbeh o bájnom šľachetnom hrdinovi, ktorý žil v tajuplnom Sherwoodskom lese bol veľmi podnetný. Rozprávkové spracovanie bolo určené pre detského diváka práve preto, že okrem dobrodružstva, tajomstva, odvahy, lásky (Robina k Lady Marion) prináša pozitívne hodnoty ako boj proti bezpráviu, boj za spravodlivosť, ochranu utláčaných a chudobných a hlavne je to príbeh, kde dobro v podobe hrdinského Robina Hooda zvíťazí nad zlom, ktoré stelesňuje postava zlého šerifa z Nottinghamu.

                      Predstavenie bolo interaktívne, detskí diváci boli vtiahnutí do deja a aktívne sa zapájali do príbehu. Prežívali všetky emócie – radosť, smútok, strach. Na záver obrovským potleskom poďakovali za skvelý zážitok.

     • Prehliadka vojenskej techniky a drónov

     • Dňa 3. júna 2022 sa žiaci z 8A a 7B zúčastnili prehliadky vojenskej techniky a drónov na SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne. Žiaci si prezreli školské dielne, kde im predviedli prácu na CNC fréze, sústruhu a 3D simuláciu v programe SolidWorks. V škole si prezreli prácu na 3D tlačiarni a dostali aj malé kľúčenky „čerstvo vytlačené“. Zaujal ich robot, ktorý triedil farebné kocky podľa farby. Na školskom dvore si vyskúšali ovládanie drónov. Najviac sa však tešili z vojenskej techniky, kde im profesionálni vojaci predviedli malé diaľkovo ovládané zariadenie na odstránenie výbušných nástrah a  detektor kovov. Vyskúšali si ťažký pyrotechnický oblek a mali možnosť nahliadnuť do vojenských ťažkých vozidiel Tatra 815 a staršieho vojenského vozidla V3S. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s prácami stredoškolákov, čo ich možno v budúcnosti ovplyvní pri výbere strednej školy.

    • ŠPORT, TANEC A ROZLÚČKA
     • ŠPORT, TANEC A ROZLÚČKA

     • Po dlhšej prestávke sa dňa 2. 6. 2022 pri príležitosti MDD opäť uskutočnil ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ žiakov II. stupňa.

      Všetkých potešili nielen atletické disciplíny, technické súťaže, ale aj ROZLÚČKA DEVIATAKOV. Obohatili tento deň svojím kultúrnym programom, do ktorého zapojili väčšinu prítomných. Športovali a tancovali aj pedagógovia.

      K vydarenému podujatiu prispelo príjemné počasie, finančný príspevok od rodičov a poskytnutie športového areálu od TJ Považan Pruské, za čo im v mene všetkých detí ĎAKUJEME!

      Odmenou pre pedagógov, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii podujatia, bola spokojnosť a usmiate deti.

      Na záver si úspešní súťažiaci prevzali sladké odmeny a diplomy.

      Už dnes sa tešíme na budúci „ŠPORTOVÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ 2023“.

    • X. ročník medzinárodného branného preteku v Mikušovciach
     • X. ročník medzinárodného branného preteku v Mikušovciach

     • V piatok 27. mája 2022 sa naši žiaci zúčastnili X. ročníka medzinárodného branného preteku pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ v Mikušovciach. Štvrtáci zo 4. B vytvorili dve trojčlenné družstvá a s plným nasadením bojovali vo všestrannom preteku. Pred samotným pretekom venovali dôraz teoretickej aj praktickej príprave. Spolu s p.učiteľkami Mgr. Hodekovou a Mgr. Bobokovou sa pravidelne stretávali a poctivo trénovali: hod granátom, spoznávali rastliny a živočíchy, topografiu, rúčkovanie na lane, nasadzovanie plynovej masky, ošetrenie zraneného, dopravnú výchovu aj protipožiarny zásah. So streľbou zo vzduchovky im pomáhali naši úžasní páni školníci Milanko Škavaro a Jožko Floriš. Užitočné rady im dali aj deviataci Maroš Mojto a Marco Krnáč, ktorí v minulosti tieto preteky úspešne absolvovali a 2x vyhrali. Poctivá príprava, disciplína, no najmä chuť, vôľa a 100 % nasadenie priniesli našim žiakom najlepšie umiestnenie zo všetkých 11. družstiev. Tím č.1 v zložení: Matúš Šatka, Dominik Floriš a Marek Štefanec obsadil 1.miesto. Tím č.2 tvoril: Michal Pagáč, Nikolka Mináriková a Martin Zlatoš a tí skončili na peknom 5.mieste. Poďakovanie za vzornú prípravu a bojovnosť patrí aj náhradníkom: Ewelin Balážovej a Sofii Franekovej. 

     • Privítal nás slovenský Rím

     • 25. 5. 2022 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave s názvom Malý princ. Divadlo bolo veľmi pekne spracované a zanechalo v nás nádherný umelecký zážitok.

      Po predstavení sa žiaci spolu s pánom učiteľom RSDr. Miroslavom Tarabíkom a pani učiteľkou Mgr. Monikou Barényiovou prešli po historickej časti malého Ríma. Takto totiž v minulosti  prezývali ľudia mesto Trnava. Pri mestských hradbách si vypočuli krátku a poučnú prednášku pána učiteľa a dozvedeli sa zopár zaujímavostí, ktoré súviseli s mestskou históriou.

      Okrem toho, že im prialo počasie, tak aj nálada počas celého výletu bola výborná.

      Dúfame, že si takúto úžasnú akciu ešte všetci spolu niekedy zopakujeme!

     • Z výletu ôsmakov...

     • 18.mája 2022 sme my, žiaci ôsmych ročníkov, prežili nádherný deň v Blansku, ktoré je vstupnou bránou Moravského krasu. Na výlete v Punkevní jaskyni sa nám veľmi páčilo. Je to naozaj zaujímavé a krásne miesto. Najviac nás zaujali nádherne výhľady zhora na priepasť, spolu s prekrásnou lesnou cestičkou do jaskyne. V jaskyni boli veľmi zaujímavé útvary ako stalagmity, stalaktity aj stalagnáty, ktoré nám pripomínali rôzne tvary alebo aj zvieratá. Asi najviac sa nám páčila netradičná plavba loďkou po podzemnej rieke, kde sme mohli vidieť krásy jaskyne z iného pohľadu. Tiež sme sa dozvedeli nové zaujímavosti nielen o jaskyniach v Českej republike, ale aj o jaskyniach u nás na Slovensku.

      Za všetkých zúčastnených ôsmakov ďakujeme p.učiteľkám za krásny výlet a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity a výlety.   

      Jessica Remšíková, žiačka 8.A triedy

     • Voľné pracovné miesto

     • Kuchár / kuchárka

      Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské, prijme do pracovného pomeru kuchárku/kuchára do školskej jedálne s možnosťou trvalého pracovného pomeru.

      Termín nástupu: september 2022

      Základné požiadavky:

      • vyučená v odbore s praxou

      • flexibilita

      • komunikatívnosť

      • zodpovednosť

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou.

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 30.06.2022 na adresu:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Ul. Školská 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: riaditel@zspruske.sk

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

      Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské, prijme do pracovného pomeru kuchárku/kuchára do školskej jedálne s možnosťou trvalého pracovného pomeru.

      Termín nástupu: september 2022

      Základné požiadavky:

      • vyučená v odbore s praxou

      • flexibilita

      • komunikatívnosť

      • zodpovednosť

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou.

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 30.06.2022 na adresu:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Ul. Školská 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: riaditel@zspruske.sk

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

     • Toto bol náš DEŇ!

     • T-rochu

      A-drenalínu

      R-elax

      Z-ážitok

      A-j

      N-iečo

      I-nšpiratívne

      A- le ...

       

      hlavne s cieľom upevniť vzťahy v kolektíve, zabaviť sa a zistiť, že niektorí z nás sú odvážnejší, než by sme si mysleli! : -)

      Animovaný film Keď sa červenámCinemaxe už iba doplnil tento pekný výlet v Trenčíne, ktorý sme my, žiaci 7. A, absolvovali dňa 23. 5. 2022.

      Touto cestou ĎAKUJEME KRÁSNE Rade rodičov školy za príspevok, vďaka ktorému sme mali celý tento výlet aj s obedom ZADARMO!

     • Plavecký výcvik našich druhákov

     • Začiatkom mája sa 51 žiakov 2. ročníka zúčastnilo plaveckého výcviku v Púchove. Žiaci si hravou formou osvojili a zdokonalili základy plávania. Vyvrcholením ich úsilia boli piatkové súťaže, kde mali zaplávať čo najviac metrov rôznym plaveckým spôsobom, pričom súťažili dievčatá a chlapci samostatne. Na víťazov čakala po skončení súťaže sladká odmena. Všetci si odniesli nielen diplom za svoju snahu a  odvahu, ale aj mnoho zážitkov a nových skúsenosti. Priateľský prístup plavčíkov deťom dodal sebavedomie a radosť z "vodného prostredia".