• Pracovná ponuka

     • Učiteľ/ka materskej školy

      Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijíme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy na zastupovanie MD.

      Termín nástupu:  február  2023

      Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov). Základný plat učiteľa materskej školy so stredoškolským vzdelaním bez praxe ku 01. 12. 2022-815 €.

      Požiadavky na uchádzača:
      Kvalifikačné predpoklady: Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa sú uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky).
      Ďalšie požiadavky
      Zoznam požadovaných dokladov:
      • žiadosť o prijatie do zamestnania
      • profesijný životopis
      • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      Žiadosti je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou adresu:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: sekretariat@zspruske.sk

      Bližšie info: 0424492647

     • Vianočné trhy

     • Milí rodičia, starí rodičia, žiaci a priatelia školy,

      srdečne Vás pozývame na tradičné "Vianočné trhy", ktoré sa uskutočnia na našej škole vo veľkej telocvični, dňa 1.decembra 2022 (štvrtok) od 10:00-15:00 hod. Kúpou žiackych výrobkov nielen podporíte svoje deti, ale aj vnesiete do svojich domovov lásku, šťastie, porozumenie a vianočnú náladu :)

      Tešíme sa na Vás!

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city či lásku. Potešme aj tieto Vianoce seniorov, ktorí v zariadeniach nečakajú od nikoho darček, vyčarme tak úsmev a zahrejeme pri srdci nezištným činom. Naplňme spolu čo najviac darčekových krabíc aj tento rok!

       

       Zbierať vianočné krabičky pre starkých žijúcich v domovoch dôchodcov budeme aj na našej škole. Spoločne potešíme babičky a deduškov žijúcich v zariadeniach pre seniorov a DSS blízkeho okolia.

         Krabičku môže naplniť spoločne celá trieda alebo ich naplnené môžu priniesť do školy aj jednotlivci.

      TERMÍN ODOVZDÁVANIA je od 23.11. - 5.12.2022 v ZBOROVNI školy. Môžete využiť aj hromadný zber krabičiek pred DK v Ilave v dňoch 25.11 a 2.12.2022 v čase od 16:00 - 17:00 hod.

      Podmienkou je možnosť otvorenia krabičky z dôvodu jej kontroly.

       

      Čo mám zabaliť do krabičky?

       

      Podľa tipov uvedených na oficiálnej stránke projektu kolkolasky.sk je vhodné do krabičiek zabaliť napríklad:

      • niečo teplé (čaj, káva, cappuccino, horúca čokoláda...),
      • niečo sladké (keksík, perníčky, DIA keksy, ovocné detské taštičky, čokoládka, mäkké sušené ovocie, venčeky...),
      • niečo slané (praclíky, chrumky, macesy...),
      • niečo voňavé (sprchovací gél, telové mlieko, šampón, tekuté mydlo, vlhčené obrúsky, zubná pasta, toaletná voda, parfum...),
      • niečo na seba (teplé ponožky, rukavice, papučky, tielko, čiapka, malý uteráčik...),
      • niečo na čítanie (krížovky, knihy s pozitívnou/duchovnou tematikou, vlastnoručný list...),
      • a niečo pre potešenie (kresby od detí, drobná vianočná dekorácia, nevypísaná pohľadnica s nalepenou známkou, náramok na ruku, šálka, hrebienok...).

      NAPLŇME SPOLOČNE KRABICE PLNÉ LÁSKY!!!!

       

    • Projekt a program „Tréneri v škole“
     • Projekt a program „Tréneri v škole“

     • V šk. roku 2022/2023 sa naša škola zapojila do projektu „Tréneri v škole“ . Program projektu  je zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.  

      Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín Telesnej a športovej výchovy na 1.stupni základnej školy.

      Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách.

      Zároveň bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov. V tomto šk. roku je do programu zapojených 5 tried: 1.A, 2.A, 3.A, 3.B a 4.A

      Program je zameraný na viaceré oblasti športovej prípravy:

      - základy lokomócie : atletika, gymnastika,

      - loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy,

      - rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy.

      Škola dostala v rámci programu aj veľké množstvo športových pomôcok.

     • Prírodovedná exkurzia

     • Dňa 11.10.2022 sa uskutočnila prírodovedná exkurzia v Banskej Štiavnici. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 9.A a 9.B triedy. Žiaci navštívili Banské múzeum v prírode – štôlňa Bartolomej a mineralogickú expozíciu – Berggericht.

     • Úspech našej žiačky

     • Dňa 09.11.2022 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo finále speváckej a tanečnej súťaže "POP-STAR Talentmánia Trenčianskeho kraja". Naša žiačka Emmka Pagáčová získala od poroty LAUREÁT speváckej súťaže s možnosťou nahrávky promo CD. Srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa speváckych úspechov.

    • Vyhodnotenie zberu papiera - jesenný termín
     • Vyhodnotenie zberu papiera - jesenný termín

     • V dňoch 2. 11 a 3. 11. 2022 sa konal zber papiera a kartónu. Uvádzame najlepšie triedy a najlepších zberačov papiera a kartónu v jesennej časti zberu za šk. rok 2022/2023:

         PAPIER:

                                Najlepšie triedy:                                         

                       1. miesto: 2.B - 263,00 kg                              

                       2. miesto: 4.A - 256,40 kg                             

                       3. miesto: 3.A - 241,30 kg                              

       

                               Najlepší zberači:

       1. miesto: Michal Meliš (3.A)           -  202,00 kg

       2. miesto: Martin Šatka (2.B)          -  150,00 kg

       3. miesto: Denisa Pagáčová ( 1.B)  - 119,30 kg

                Celkové množstvo papiera: 1412,70 kg

       

      KARTÓN:

                             Najlepšie triedy:                                         

                       1. miesto: 1.B - 131,20 kg                              

                       2. miesto: 3.C - 25,80 kg                              

                       3. miesto: 3.A - 16,40 kg                              

       

                          Najlepší zberači:

      1. miesto: Matúš Košík (1.B)         -  131,20 kg

      2. miesto: Aneta Pagáčová (3.C)  - 25,80 kg

      3. miesto: Jana Bagínová ( 3.A)    - 16,40 kg

                Celkové množstvo papiera: 1412,70 kg

       

                                ĎAKUJEME, ŽE CHRÁNITE PRÍRODU  a tešíme sa na letný termín zberu v máji!

       

       

       

       

                     

     • Okresné kolo školskej športovej súťaže vo futbale o školský pohár SFZ – chlapci a dievčatá

     •  

      Súťaž sa konala 24. 10. 2022 v Dubnici nad Váhom. Turnaja sa zúčastnilo 6 futbalových družstiev, naši žiaci nakoniec vybojovali 3. miesto.

      Zúčastnili sa žiaci 5. až 7. ročníka:

      Matej Brigáň 7. ročník, Samuel Janíček 7. ročník, Erik Karas, Juraj Kováčik 7. ročník, Pavol Kurinec 7. ročník, 7. ročník Jakub Ondrášik, 7. ročník, Maximilián Ondrej 6. ročník, Tobias Pyšný 6. ročník, Matúš Šatka 5. ročník, Nikolas Tramita 6. ročník.

      Dievčatá súťažili 25. 10. 2022 v Dubnici nad Váhom a tiež vybojovali krásne 3. miesto.

      Zúčastnili sa žiačky 5. až 7. ročníka: Ewelin Balážová 5. ročník, Nina Rajníková 5. ročník, Simona Bartáková 7. ročník, Sophia Jáňová 7. ročník, Dorota Lea Košíková 7. ročník, Soňa Mikulová 6. ročník, Helena Psotová 7. ročník, Melánia Smolková 6. ročník, Dominika Suchánková 6. ročník, Noemi Suchánková 6. ročník.

     • Deň jablka

     • Pri príležitosti „ Dňa Jablka“ sa na škole uskutočnila súťaž  o najmenšie, najväčšie a najkrajšie jablko tejto sezóny.

      Do súťaže sa zapojilo 51 súťažiacich. Všetky jabĺčka boli veľmi pekné, rozhodovanie poroty bolo ťažké.

      Cenu za najmenšie jablko bolo udelené Michaele Zemaníkovej zo 7.B triedy. Ceny za najväčšie jablko získali dvaja žiaci: Kristián Čičák z 1.A triedy a Mičuda Michal z 5.A triedy. Tretie miesto za najkrajšie jablko získal Peter Horečný z 3.B triedy, druhé miesto získal Juraj Kebísek zo 6.C a prvé miesto za najkrajšie jablko získal Matúš Prekop z 2.B triedy. Cenu za netradičné jablko získala Sára Florišová z 3.A.

      Výhercom srdečne blahoželáme!

    • Exkurzia
     • Exkurzia

     • HLOHOVEC - exkurzia

       

      Dňa 04.10.2022 v utorok sa žiaci 4.A a 4.B triedy vybrali na exkurziu do Hlohovca. Prvou zastávkou sa stal Hlohovský zámok, ktorý všetkých zaujal. Na mieste súčasného zámku stál kedysi stredoveký hrad postavený v 11. storočí. Pri rozprávaní zámockej sprievodkyne, sa žiakom tajil dych. Počúvali o husitoch, Turkoch, či majiteľoch Erdődyovcoch. Po prezretí zámockej záhrady sa všetci ponáhľali do autobusu, pretože sa s očakávaním tešili na návštevu hvezdárne, ktorej program bol zameraný na cestu našou slnečnou sústavou, orientáciu na oblohe a spoznávanie najkrajších súhvezdí. Žiaci pozorovali v špeciálne navodených podmienkach hviezdnu oblohu, súhvezdia v jednotlivých ročných obdobiach, niektoré objekty súhvezdí. Prostredníctvom filmu sa dozvedeli o vzniku Slnečnej sústavy, fakty a zaujímavosti o jednotlivých planétach.

      Po zakúpení drobných suvenírov všetci opäť nasadli do autobusu a vyrazili smerom k vlastivednému múzeu. Múzeum milo prekvapilo svojou bohatou zbierkou historických artefaktov. Žiaci mali  možnosť vidieť staré kroje, nádoby, nábytky, sochy, náradie, nástroje, mince, expozíciu vypreparovaných zvierat, atď. Najviac zaujal kostrový nález ženy uložený v priehľadnom hrobe. Unavení, veselí a plní dojmov z tohto dňa sa  všetci poukladali na sedadlá, pojedli zvyšky jedla, ktoré im rodičia s láskou pripravili a vyrazili smerom k našej škole. Počas cesty nechýbali pesničky, smiech či spánok. Celý deň bol pre všetkých skvelý a  zážitok umocnil i nákup suvenírov či reklamných pier.