• X. ročník medzinárodného branného preteku v Mikušovciach
     • X. ročník medzinárodného branného preteku v Mikušovciach

     • V piatok 27. mája 2022 sa naši žiaci zúčastnili X. ročníka medzinárodného branného preteku pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ v Mikušovciach. Štvrtáci zo 4. B vytvorili dve trojčlenné družstvá a s plným nasadením bojovali vo všestrannom preteku. Pred samotným pretekom venovali dôraz teoretickej aj praktickej príprave. Spolu s p.učiteľkami Mgr. Hodekovou a Mgr. Bobokovou sa pravidelne stretávali a poctivo trénovali: hod granátom, spoznávali rastliny a živočíchy, topografiu, rúčkovanie na lane, nasadzovanie plynovej masky, ošetrenie zraneného, dopravnú výchovu aj protipožiarny zásah. So streľbou zo vzduchovky im pomáhali naši úžasní páni školníci Milanko Škavaro a Jožko Floriš. Užitočné rady im dali aj deviataci Maroš Mojto a Marco Krnáč, ktorí v minulosti tieto preteky úspešne absolvovali a 2x vyhrali. Poctivá príprava, disciplína, no najmä chuť, vôľa a 100 % nasadenie priniesli našim žiakom najlepšie umiestnenie zo všetkých 11. družstiev. Tím č.1 v zložení: Matúš Šatka, Dominik Floriš a Marek Štefanec obsadil 1.miesto. Tím č.2 tvoril: Michal Pagáč, Nikolka Mináriková a Martin Zlatoš a tí skončili na peknom 5.mieste. Poďakovanie za vzornú prípravu a bojovnosť patrí aj náhradníkom: Ewelin Balážovej a Sofii Franekovej. 

     • Privítal nás slovenský Rím

     • 25. 5. 2022 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave s názvom Malý princ. Divadlo bolo veľmi pekne spracované a zanechalo v nás nádherný umelecký zážitok.

      Po predstavení sa žiaci spolu s pánom učiteľom RSDr. Miroslavom Tarabíkom a pani učiteľkou Mgr. Monikou Barényiovou prešli po historickej časti malého Ríma. Takto totiž v minulosti  prezývali ľudia mesto Trnava. Pri mestských hradbách si vypočuli krátku a poučnú prednášku pána učiteľa a dozvedeli sa zopár zaujímavostí, ktoré súviseli s mestskou históriou.

      Okrem toho, že im prialo počasie, tak aj nálada počas celého výletu bola výborná.

      Dúfame, že si takúto úžasnú akciu ešte všetci spolu niekedy zopakujeme!

     • Z výletu ôsmakov...

     • 18.mája 2022 sme my, žiaci ôsmych ročníkov, prežili nádherný deň v Blansku, ktoré je vstupnou bránou Moravského krasu. Na výlete v Punkevní jaskyni sa nám veľmi páčilo. Je to naozaj zaujímavé a krásne miesto. Najviac nás zaujali nádherne výhľady zhora na priepasť, spolu s prekrásnou lesnou cestičkou do jaskyne. V jaskyni boli veľmi zaujímavé útvary ako stalagmity, stalaktity aj stalagnáty, ktoré nám pripomínali rôzne tvary alebo aj zvieratá. Asi najviac sa nám páčila netradičná plavba loďkou po podzemnej rieke, kde sme mohli vidieť krásy jaskyne z iného pohľadu. Tiež sme sa dozvedeli nové zaujímavosti nielen o jaskyniach v Českej republike, ale aj o jaskyniach u nás na Slovensku.

      Za všetkých zúčastnených ôsmakov ďakujeme p.učiteľkám za krásny výlet a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity a výlety.   

      Jessica Remšíková, žiačka 8.A triedy

     • Voľné pracovné miesto

     • Kuchár / kuchárka

      Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské, prijme do pracovného pomeru kuchárku/kuchára do školskej jedálne s možnosťou trvalého pracovného pomeru.

      Termín nástupu: september 2022

      Základné požiadavky:

      • vyučená v odbore s praxou

      • flexibilita

      • komunikatívnosť

      • zodpovednosť

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou.

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 30.06.2022 na adresu:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Ul. Školská 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: riaditel@zspruske.sk

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

      Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské, prijme do pracovného pomeru kuchárku/kuchára do školskej jedálne s možnosťou trvalého pracovného pomeru.

      Termín nástupu: september 2022

      Základné požiadavky:

      • vyučená v odbore s praxou

      • flexibilita

      • komunikatívnosť

      • zodpovednosť

      Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou.

      Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 30.06.2022 na adresu:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

      Ul. Školská 369

      018 52 Pruské

      alebo na e-mail: riaditel@zspruske.sk

      K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

     • Toto bol náš DEŇ!

     • T-rochu

      A-drenalínu

      R-elax

      Z-ážitok

      A-j

      N-iečo

      I-nšpiratívne

      A- le ...

       

      hlavne s cieľom upevniť vzťahy v kolektíve, zabaviť sa a zistiť, že niektorí z nás sú odvážnejší, než by sme si mysleli! : -)

      Animovaný film Keď sa červenámCinemaxe už iba doplnil tento pekný výlet v Trenčíne, ktorý sme my, žiaci 7. A, absolvovali dňa 23. 5. 2022.

      Touto cestou ĎAKUJEME KRÁSNE Rade rodičov školy za príspevok, vďaka ktorému sme mali celý tento výlet aj s obedom ZADARMO!

     • Plavecký výcvik našich druhákov

     • Začiatkom mája sa 51 žiakov 2. ročníka zúčastnilo plaveckého výcviku v Púchove. Žiaci si hravou formou osvojili a zdokonalili základy plávania. Vyvrcholením ich úsilia boli piatkové súťaže, kde mali zaplávať čo najviac metrov rôznym plaveckým spôsobom, pričom súťažili dievčatá a chlapci samostatne. Na víťazov čakala po skončení súťaže sladká odmena. Všetci si odniesli nielen diplom za svoju snahu a  odvahu, ale aj mnoho zážitkov a nových skúsenosti. Priateľský prístup plavčíkov deťom dodal sebavedomie a radosť z "vodného prostredia".

     • Florbal hrali aj najmenší

     • Po turnaji žiakov 4. a 5. ročníka si porovnali svoje technické florbalové zručnosti aj žiaci 1.a 2. ročníka so žiakmi zo ZŠ Mikušovce. Najmenší florbalisti ukázali výbornú kondíciu, nasadenie, túžbu po víťazstve a mimoriadnu radosť pri každom strelenom góle. V takomto prípade poradie nie je vôbec podstatné, pretože víťazmi boli všetci.

     • Okresné kolo v bedmintone žiakov

     • Okresné kolo v bedmintone žiakov ZŠ sa konalo 13. 5. 2022 v Ilave v športovej hale. Zúčastnili sa ho  družstvo našich žiakov. Družstvo tvorili žiaci Michal Staňo z 8. A triedy a Lukáš Pagáč z 5. A. Chlapcom sa darilo. Získali 1. miesto a postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 8. 6. 2022 v Trenčíne v športovo – rekreačnom areáli Ostrov. Chlapcom gratulujeme.

       

       

     • Okresné kolo v 4-boji mladších žiakov a žiačok v atletike

     • V utorok, 3. mája 2022 sa  na atletickom štadióne Spartak Dubnica nad Váhom uskutočnilo okresné kolo v 4-boji mladších žiakov a žiačok 5. až 7. ročníka ZŠ. Súťažilo sa v štyroch disciplínach. V behu na 60 m, v skoku do diaľky, v hode vortexom a v behu na 1000 m žiaci a 600 m žiačky.

      Zúčastnili sa ho žiaci a žiačky  našej školy a to: Samuel Janíček zo 6. A triedy, Ondrášik Jakub zo 6. B, Aleš Suchánek zo 7. B, Emília Mičudová zo 6. B a Hela Psotová zo 6. A triedy.

      Samuel Janíček  v behu na 1000 m získal bronzovú medailu a Emília Mičudová v behu na 600 m získala taktiež bronzovú medailu.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a medailistom gratulujeme!

     • Testovanie 5 - 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v stredu, 18.05.2022, prebehne celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka. Riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. - 9. ročníka na tento deň riaditeľské voľno. Žiaci 6. - 9.ročníka sú vtedy odhlásení aj z obeda.

     • Priateľský florbalový turnaj

     • Po dlhšej izolácii a zákaze športovej činnosti sa dňa 11.05.2022 uskutočnil na našej škole priateľský florbalový turnaj žiakov 4. - 5. ročníka. Svoje florbalové zručnosti si porovnávali žiaci zo ZŠ Pruské a ZŠ Mikušovce. Žiaci ukázali, že počas pandémie nestratili kondíciu a florbal hrať nezabudli. Víťazmi sa stali všetci zúčastnení hráči, hoci najviac sa darilo žiakom 4.ročníka ZŠ Pruské. Na záver boli žiaci za svoje výkony odmenení. Rade rodičov ďakujeme za finančný príspevok!

     • ŠKD na návšteve u hasičov

     • V piatok 6.5.2022, pri príležitosti dňa sv. Floriána, žiaci z oddelení ŠKD navštívili hasičskú zbrojnicu v Pruskom. Veliteľ hasičov, pán Monček, oboznámil všetkých s históriou hasičského zboru. Deti si pozreli hasičskú výstroj, vyskúšali si prilby, videli množstvo pohárov a medailí z hasičských súťaží. Na záver si prezreli zásahové vozidlá, do ktorých mohli aj nastúpiť.

      Veríme, že si deti odniesli pekný zážitok.

      Touto cestou by sme chceli p. Mončekovi poďakovať za sprostredkovanie i malú pozornosť pre deti. Pani vychovávateľkám patrí rovnako poďakovanie za zorganizovanie tejto peknej akcie :)

    • Deň narcisov 2022
     • Deň narcisov 2022

     • Dňa 28. apríla 2022 sa na celom Slovensku uskutočnila verejná zbierka Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Naša škola sa opäť zapojila. Dobrovoľníci, žiaci 9.A a 9.B, boli milo prekvapení obrovským záujmom a ochotou pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám. Deti hrial na srdci nielen žltý kvietok, ale najmä dobrý pocit, že urobili dobrý skutok. Aj v uliciach obce Pruské sa stretli s poztívnym ohlasom verejnosti. Podarilo sa nám vybierať doposiaľ rekordnú sumu: 1270,- €  Všetkým patrí oborvské ĎAKUJEME

     • Príchod jari - súťaž v čitateľskej gramotnosti

     • Dňa 29. 4. 2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž v čitateľskej gramotnosti, ktorú sme poeticky nazvali Príchod jari. Okrem deviatakov sa jej zúčastnili všetky triedy druhého stupňa. Ročníky 5. a 6. boli zaradené do prvej kategórie. Ročníky 7. a 8. boli v druhej kategórii. Súťažné texty sme zamerali na  jar.

      Z každej kategórie sme ocenili jedného víťaza krásnou knižnou odmenou, ktorú žiakom predala pani riaditeľka PaedDr. Adela Jureníková.  V 1. kategórii zvíťazil Matej Palica z 5. B a v druhej kategórii to bola žiačka Barborka Jurčagová zo 7. A.

      Výhercom blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za účasť.

     • Výtvarný úspech

     • Blahoželáme našej úspešnej žiačke Soni M. z 5.A triedy, ktorej výtvarná práca bola ocenená v okresnom kole súťaže Vesmír očami detí a postupuje do celoslovenského kola. 🏆 Dielo s veselou atmosférou, pod názvom "Míting mimozemšťanov", vzniklo na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením p.uč.Cíbikovej.

     • Úspechy našich žiakov bežeckej súťaži

     • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

      V piatok, 29.apríla 2022, sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy tradičnej bežeckej súťaže "Beh oslobodenia obce Lednické Rovne". Nielen krásne slnečné počasie, ale i výborné športové výkony žiakov, dopomohli ku krásnym umiestneniam, ktoré žiaci získali:

      kategória najmladšie žiačky "A" (1.-2.roč.): 2.miesto - Prekopová Z. (2.B)
      kategória najmladší žiaci "A" (1.-2.roč.): 2.miesto - Vlasatý P. (2.C)
                                                                      3.miesto - Gábor M. (1.C)

       kategória najmladšie žiačky "B" (3.-4.roč.): 1.miesto - Lukáčová N. (3.A)

      kategória najmladší žiaci "B" (3.-4.roč.): 1.miesto - Korec T. (4.A)

                                                                      3.miesto - Štefanec M. (4.B)

      kategória mladšie žiačky (5.-6.roč.): 1.miesto - Mičudová E. (6.B)

                                                                2.miesto - Psotová H. (6.A)

      kategória mladší žiaci (5.-6.roč.): 1.miesto - Janíček S. (6.A)

                                                            2.miesto - Ondrášik J. (6.B)

      kategória staršie žiačky (7.-9.roč.): 3.miesto - Bednárová L. (8.B)

      kategória starší žiaci (7.-9.roč.): 1.miesto: Ondrášik Š. (9.A)

                                                          2.miesto: Pagáč M. (9.B)

                                                          3.miesto: Krivoklátsky D. (9.A)

      Na 4.miestach skončili žiaci: Šatka M. (4.B) a Drga Ľ. (9.A).

      Všetký zúčastneným ĎAKUJEME za krásnu reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa športových úspechov!