• /
     • CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE PIATAKOV T5-2019

     • Milí piataci, vážení rodičia,

      dňa 20. novembra  2019 sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod.

      Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám i širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

      Vedenie školy želá všetkým piatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      Mgr. Dana Svoradová – koordinátor testovania

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 14. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov 8. a 9. ročníka (kategória C), ktorí si otestovali svoje vedomosti a schopnosti v troch častiach: práca s textom – testová forma, transformácia textu a ústny prejav. Pre niektorých bola náročná už prvá časť, a tak to, bohužiaľ, vzdali hneď po prvom kole. Ostatní zabojovali a tu sú konečné výsledky úspešných riešiteľov (podmienkou bolo získať minimálne 40 bodov z maximálneho počtu 55):

      1. miesto – Simona Papíková, 9.B (49 bodov)
      2. miesto – Samuel Bórový, 9.B (46 bodov)
      3. miesto – Ivana Rosinová, 9.B (45 bodov)
      4. miesto – Urban Cíbik, 8.A (42 bodov)

      Pochvalu si zaslúžia tiež títo žiaci: Ján Šatka (8.A), Vladimír Čokina (8.B), Laura Láššová (9.B), Terézia Florišová (8.A) a Nina Matuščinová (8.A).

      Všetkým súťažiacim vyslovujeme pochvalu, víťazke blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať 27. 11. 2019 v Dubnici nad Váhom.  

     • Predškoláci na exkurzii u akademického sochára

     • V pondelok, 11. novembra 2019, asi všetci čakali, že príde Martin na bielom koni. Neprišiel a pre nás predškolákov to bola dobrá správa. Mohli sme sa vybrať na návštevu k akademickému sochárovi Mgr.art. Dominikovi Mončekovi, ktorý si s potešením našiel čas na malých predškolákov. Predškoláci boli plní radostného očakávania, čo nás v ateliéri uja Dominika (tak ho oslovovali) čaká. Dominik Monček nám postupne predstavil svoju tvorbu, ktorá je naozaj veľmi bohatá. Pracovať s kameňom, drevom a dokonca aj s kovom si vyžaduje nielen bohatú fantáziu, ale aj veľkú silu a trpezlivosť. Tým všetkým Dominik Monček disponuje, a tak nás vtiahol do sveta rozprávky cez svoje diela. Predstavil nám spiacu princeznú, vytesanú z dreva a rôzne postavy stvárňujúce človeka v životných situáciách. Ako nám prezradil, rozprávky má veľmi rád a tak priamo pred našimi očami vytvoril z hliny vlka z rozprávky o Červenej Čiapočke. Deťom sa jeho tvorba veľmi páčila a ujovi Dominikovi kládli veľa zvedavých otázok. Po príchode do materskej školy si chceli predškoláci vyskúšať, čo videli, aj sami. A tak modelovali zo slaného cesta a z plastelíny. Za ochotu podeliť sa s nami o svoj čas a o svoj tvorivý potenciál ešte raz akademickému sochárovi Dominikovi Mončekovi úprimne ďakujeme.

      Učiteľky z MŠ

       

     • Voľné pracovné miesto vychovávateľky v ŠKD

     • V zmysle § 84 zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy,

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória:     vychovávateľka v školskom klube detí

       

      Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

      1. Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo.

      2. Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom programe vychovávateľstvo.

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 08. 01. 2020,

      - pracovná zmluva na dobu určitú:1 rok,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: aspoň 1 rok,

      - hrubá mzda-od 711, 50 €.

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 29. 11. 2019.

    • LEGO EDUCATION -Programovanie Lego robotov
     • LEGO EDUCATION -Programovanie Lego robotov

     • V mesiaci október 2019 sa žiaci 2. stupňa na hodinách informatiky oboznámili so základmi programovania Lego robotov. Mohli si vyskúšať jednotlivé senzory, ktorými robot disponuje, ako aj práci pri programovaní jednotlivých súčastí LEGO MINDSTORM EV3. Tieto aktivity sa uskutočňujú v rámci NP IT Akadémia, kde naša škola získala IT ScienceLab - laboratórium na podporu výučby informatiky, matematiky, biológie, geografie a fyziky.

     • Jesenné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v dňoch 30.10. - 31.10.2019 budú jesenné prázdniny. Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok).

    • PRO-BOT - hravé programovanie na 1. stupni
     • PRO-BOT - hravé programovanie na 1. stupni

     • V októbri 2019 sme sa v rámci NP IT Akadémia oboznámili na hodinách informatiky v štvrtom ročníku so základmi programovania robotických autíčok. Najskôr sme objavovali s pomocou nášho lektora základné pohyby autíčok. Keď sme si to vyskúšali, dostali sme úlohu naprogramovať autíčko tak, aby prešlo postavenou dráhou až do cieľa. Niektorým sa nám darilo, viacerí sme však museli doladiť autíčka tak, aby nám nenabúrali. Tieto aktivity sa uskutočňujú v rámci NP IT Akadémia, kde naša škola získala IT ScienceLab - laboratórium na podporu výučby informatiky, matematiky, biológie, geografie a fyziky.

    • Meteostanica ZŠ Pruské
     • Meteostanica ZŠ Pruské

     • V dňoch 10.- 14. októbra prebehla na našej škole inštalácia meteostanice, ktorá je súčasťou IT ScienceLabu, ktorý získala naša škola v rámci projektu IT Akadémia. Ďakujeme našim školníkom za jej montáž. Rodičia a žiaci si tak môžu na dennej báze pozerať a sledovať vývoj počasia pri našej škole. Aktuálne počasie zistíte na záložke Počasie ZŠ Pruské.

     • Dejepisná exkurzia

     • Žiaci 9.A, 9.B a 8.A triedy sa dňa 18.10.2019 zúčastnili dejepisnej exkurzie v Nemeckej a Banskej Bystrici. Počas exkurzie navštívili Vápenku Nemecká, kde sa začiatkom roka 1945 konali popravy partizánov a civilného obyvateľstva. Ďalšou našou zástavkou bolo mesto Banská Bystrica, kde sme v Pamätníku SNP absolvovali prehliadku exponátov z obdobia 2.svetovej vojny. Naše spoznávanie histórie pokračovalo prehliadkou v areáli pamätníka - bojová technika, lietadlo z 2.svetovej vojny - LISUNOV II. a partizánskeho bunkru. Prešli sme sa aj historickou časťou mesta, kde sme pozornosť venovali Hodinovej (šikmej) veži, Mariánskemu morovému stĺpu, Katedrále sv.Františka Xaverského ako aj radnici. Žiaci počas programu získali množstvo informácií z obdobia 2.svetovej vojny i historických pamiatok mesta Banská Bystrica. Žiaci boli počas exkurzie disciplinovaní a so záujmom prijímali poskytované informácie.

     • RODIČOVSKÁ ZÁBAVA

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      ZRŠ pri Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Vás srdečne pozýva na RODIČOVSKÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2019 o 19:00 hod. v KD v Pruskom.Cena vstupenky: 17 € (V cene: večera, kapustnica, káva. Pre dvojicu: 0,75 l vína a minerálka.) Otvorený bar, tombola. Do tanca hrá skupina MELODY.

      Vstupenky si môžete zakúpiť:

      1. v kancelárii riaditeľky školy,

      2. u pani Zuzany Beňačkovej.

      Vstupenky sa predávajú do 15.11. 2019.

      Tešíme sa na Vás!         ZRŠ pri ZŠ s MŠ v Pruskom

     • Exkurzia do hvezdárne v Kysuckom Novom Meste a kaštieľa v Radoli

     • Každoročne chodia štvrtáci našej školy na exkurziu do hvezdárne. Dňa 16. októbra 2019 sa v sprievode svojich pedagógov autobusom priviezli pred areál hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Najskôr  si prezreli areál s maketami planét slnečnej sústavy, v ktorom zvedavé deti sústredili pohľady na slnečné hodiny, ktoré sa nachádzajú na prednej stene budovy hvezdárne.

      Exkurzia  pokračovala v budove hvezdárne. Počas premietania filmu žiaci mali podrobný výklad  o vesmíre. Získali predstavu o otáčaní Zeme, pochopili príčiny striedania dňa a noci aj ročných období. Dozvedeli sa poznatky o Slnku a jeho planétach, o jedinečnosti pozemskej prírody a života na nej.

      V  kupole hvezdárne  videli veľký ďalekohľad. Pracovníčka hvezdárne otvorila kupolu a začala ju otáčať, aby  všetci videli, akým spôsobom môžu pozorovať Slnko, hviezdy, Mesiac,... .

      Zaujímavosťou  hvezdárne je váha, ktorá ukázala váhu žiaka na každej planéte.

      Exkurzia pokračovala do kaštieľa v Radoli. V renesančnom kaštieli v Radoli, ktorý patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach,  žiaci  získali vedomosti o živote v minulosti.

     • 2.ročník CEZPOĽNÉHO BEHU ZŠ s MŠ HG PRUSKÉ

     • Dňa 23. 9. 2019 sa ma našej škole konal 2. ročník cezpoľného behu. Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu. Tento rok je to už 5. ročník tohto projektu. Hlavnou témou kampane je #BeActive. Výskumy prieskumu ukázali, že až 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na Slovensku je až 49% Slovákov, ktorí vôbec necvičia a ani nešportujú. 

      Cezpoľného behu sa zúčastnilo spolu 202 žiakov našej školy  z toho 68 škôlkarov, 69 žiakov z 1.stupňa a 65 žiakov z 2.stupňa.  Beh prebiehal v areáli Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom. Bežalo sa vo viacerých kategóriách podľa veku, roku narodenia a triedy.

      Škôlkari:

      V kategórii 3.-4. ročné dievčatá sa na 1. mieste umiestnila Linda Šebová, na 2. mieste Ema Bartáková  na 3. mieste Eliška Bezdedová.

      U chlapcov skončil 1. Félix Floriš, 2. Matúš Mahdalík a 3. sa umiestnil Samuel Smatana.

      V kategórii 4.-5. ročné dievčatá sa 1. umiestnila Sabinka Kušnirová, 2. Samantha Galková a 3. Julka Duľová.

      V rovnakej kategórii, ale u chlapcov bol  na 1. mieste Jožko Prchal, 2. Patrik Poruban a 3. Jakubko Janíček.

      A posledná a zároveň najstaršia kategória škôlkarov- 5.-6. ročné dievčatá: na 1. mieste sa umiestnila Zuzana Prekopová, 2. skončila Hanka Remšíková  a 3. miesto získala Monika Lauková .

      Na prvom mieste v kategórii 5.-6. roční chlapci skončil Michal Backo, 2. miesto obsadil Danko Pagáča 3. Miesto Marko Rexa.

       

      1. stupeň ZŠ:

      Ďalej pokračujeme kategóriou najmladšie žiačky 1. ročník, v ktorej sa na 1. mieste umiestnila Ninka Lukáčová 1.A, na 2. mieste skončila Laura Pecušová  a na 3. mieste skončila Lucia Drgová z 1.B.

      V kategórii chlapci 1. ročník 1. miesto získal Patrik Fojtík, 2. Skončil Adam Trenčan z 1.A a 3. Skončil Patrick Tramita z 1.B

      V kategórii mladšie žiačky 2. ročník sa na 1. mieste umiestnila Sofia Franeková z 2.B, 2. miesto obsadila Sofia Kvasnicová z 2.A a na 3. mieste skončila Kristínka Baňárová z 2.B

      Kategória mladší žiaci 2. ročník, 1. sa umiestnil Marek Štefanec z 2.B, 2. Tomáš Korec z 2.A a 3. skončil Matej Majerech  z 2.A triedy.

      V poslednej kategórii 1. stupňa dievčat 3.-4. ročník 1. miesto obsadila Helena Psotová  zo 4.A, 2. miesto obsadila Lucia Backová  z 3.B a stupienok víťazov ukončuje Emma Franeková z 3.A.

      Kategória chlapci 3.-4. ročník 1. stupeň. 1. miesto obsadil Jakub Ondrášik z o 4.B, 2. miesto získal Lukáš Pagáč z 3.A a na 3. mieste sa umiestnil Pavol Kurínek z 4.B.

      Triedou s najlepšími bežcami sa stala 1.A trieda, gratulujeme.

      2. stupeň ZŠ:

      Na 2. stupni sme mali 6 kategórii:

      Prvá kategória= mladšie žiačky 5.-6. ročník

      1. miesto obsadila Linda Bednárová zo 6.B
      2. miesto Lenka Hudecová zo 6.B
      3. miesto Diana Mikulová zo 6.B

      Kategória mladší žiaci 5.-6. ročník

      1. miesto Miroslav Machala zo 6.A
      2. miesto Aleš Suchánek z 5.A
      3. miesto obsadil Matej Strapko z 5.A

      Kategória staršie žiačky 7. ročník

      1. miesto Zuzana Hudecová zo 7.A
      2. miesto Viktória Vetrová zo 7.B
      3. miesto Mária Kováčová zo 7.A

      Kategória starší žiaci 7. ročník

      1. miesto Michal Pagáč zo 7.B
      2. miesto Dávid Krivoklátsky zo 7.A
      3. miesto Ľubomír Drga zo 7.A

      Kategória staršie žiačky 8.-9. ročník 

      1. miesto Klára Figúrová z 9.B
      2. miesto Natália Pagáčová z 9.A
      3. miesto Ema Pokorná 9.A

       

      Kategória starší žiaci 8.-9. ročník

      1. miesto Martin Rágula z 9.B
      2. miesto získal Šimon Antal z 8.B 
      3. miesto Marek Tomanica z 8.A

      Triedou s najlepšími bežcami 2. stupňa sa stala trieda 7.A.

      Všetkým medailistom gratulujeme.

       

       

       

       

     • Cezpoľný beh "Údolím Váhu" v Bolešove

     • Dňa 20.septembra sa naši žiaci zučastnili  48.ročníka cezpoľného behu „Údolím Váhu“ v Bolešove.

      Súťažilo sa v nasledovných kategóriach:

      Kategória :                                       Roč.narodenia                              Dĺžka trate

      Mladšie žiačky                                  2008-2009                                    600m

      Mladší žiaci                                       2008-2009                                    800m

      Mladšie žiačky                                  2007                                              800m

      Mladší žiaci                                      2007                                              1100 m         

      Staršie žiačky                                   2006                                              800 m           

      Starší žiaci                                       2006                                             1400 m         

      Staršie žiačky                                  2004-2005                                    800 m          

      Starší žiaci                                       2004-2005                                   1600 m        

      V kategórii Mladší žiaci (2008-2009) získal 3. miesto Miroslav Machala.

      V kategórii Mladšie žiačky (2007) získala 1. miesto Linda Bednárová.

      V kategórii Mladší žiaci (2007) získal 3. miesto Ľubomír Drga .

      V kategórii Mladší žiaci (2007) získal 1. miesto David Krivoklatský.

      V kategórii Staršie žiačky (2006) získala 3. miesto Lenka Hudecová.

      V kategórii Starší žiaci  (2006) získal 3. miesto Šimon Antal.

      V kategórii Staršie žiačky (2004-2005) získala 3. miesto Natália Pagáčová.

      V kategórii Staršie žiačky (2004-2005) získala 1. miesto Ema Pokorná.

      V kategórii Starší žiaci  (2004-2005) získal 1. miesto Michal Pagáč.

      Gratulujeme!

     • Vysvetlenie k odoberaniu stravy v školskej jedálni

     • Na dotovaný obed má žiak nárok, ak sa zúčastní aspoň 1 vyučovacej hodiny počas dňa.

      Ak sa žiak nezúčastnil celého vyučovacieho dňa a súčasne nebol včas odhlásený z obeda, zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú sumu stravného.

      Ak ste nestihli obed včas odhlásiť, môžete obed odobrať len v prvý deň choroby žiaka do prinesených nádob (obedár) v čase 11.00 – 11.40 hod. V ďalších dňoch choroby už nie je možné odoberať obedy do obedára, musíte žiaka odhlásiť.

      Poplatok 30 eur, ktorý bol označený ako paušál, sa platí len raz ročne!  

      Vzhľadom na to, že žiaci často strácajú čipový prívesok na stravu, poplatok za stratu čipu sa zvyšuje na sumu 7 eur a náhradný čip bude vydaný len zákonnému zástupcovi.                                                   

     • Rodičovská zábava

     • Vážení rodičia a priatelia školy!                                                                                                                         ZRŠ pri ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča organizuje rodičovskú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2019. Prosíme rodičov a priateľov školy, ktorí majú chuť a možnosť prispieť do tomboly, aby ceny doručili do budovy školy (kancelária vedenia školy, sekretariát).

      Ďakujeme!

     • Deviataci prvákom

     •      Vieme čítať! Povedia si naši malí prváčikovia na konci školského roka. No dovtedy ešte veľa vody pretečie.

           Aby sme ich v čítaní čo najviac povzbudili, pripravili sme pre nich dramatizáciu slovenskej ľudovej rozprávky.

           Milí prváci, cítili sme sa u vás veľmi príjemne a veríme, že spolu so zvieracími hrdinami zavítala ku vám aj chuť naučiť sa čítať čo najkrajšie. A ďakujeme za darček, ktorý ste nám dali... Venovali ste nám svoju stopercentnú pozornosť :-)

      S pozdravom vaši deviataci

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu i základnú školu, že dňa 18.09.2019 (streda) bude z dôvodu prerušenia elektrickej energie udelené žiakom riaditeľské voľno.

     • ORGANIZAČNÉ POKYNY

     • V novom šk. roku 2019/2020 sa upravuje časový harmonogram zvonenia i školských prestávok:

      1.hodina:       7:30 – 8:15 hod.       

      2.hodina:       8:20 – 9:05 hod.

      3.hodina:       9:20 – 10:05 hod.

      4.hodina:       10:10 – 10:55 hod.

      5.hodina.       11:00 – 11:45 hod.

      6.hodina:       11:55 – 12:40 hod.

      7.hodina:       13:10 – 13:50 hod.

       

      Organizačné informácie na 1.školský týždeň:

      UTOROK (3.9.) – triednické práce

                            1.stupeň ZŠ do 10:55 hod.

                            2.stupeň ZŠ do 11:45 hod.

      STREDA (4.9.)  

      – 1.st.ZŠ cvičenia v prírode (do 10:55 hod)

      – 2.st.ZŠ účelové cvičenia– teoretická časť (do 11:45 hod.)

      ŠTVRTOK  (5.9.) – 1.st.ZŠ vyučovanie podľa rozvrhu (1.ročník – 3 vyučovacie hodiny, 2.- 4.ročník sa učí 4 vyučovacie hodiny)

          - 2.st.ZŠ – účelové cvičenia – praktická časť (do 11:45 hod.). V prípade nepriaznivého  počasia sa žiaci 2.stupňa ZŠ budú učiť podľa rozvrhu 5 vyučovacích hodín.

      PIATOK (6.9.) – riadne vyučovanie podľa rozvrhu (žiaci 1.ročníka sa učia len 3 vyučovacie hodiny)

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     •  

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje všetkým, že otvorenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 02. 09. 2019 o 08:00 hod. na hokejbalovom ihrisku školy. Počas slávnostného otvorenia budú žiaci oboznámení s organizačnými pokynmi k vyučovaniu, po jeho skončení sa žiaci prvého a piateho ročníka premiestnia do svojich tried, kde im budú triednymi učiteľmi poskytnuté ďalšie informácie. Zároveň oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že pri príležitosti otvorenia školského roka 2019/2020 sa uskutoční aj slávnostná sv. omša dňa 02. 09. 2018 so začiatkom o 07:00 hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla.

      Obedy sa budú vydávať od 03. 09. 2019 v novej jedálni školy v budove materskej školy. Žiaci navštevujúci ŠKD budú chodiť na obedy počas školského roka v sprievode vychovávateliek ŠKD.ŠKD bude v prevádzke od 03. 09. 2019

      V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci slávnostného zahájenia zúčastnia vo svojich kmeňových triedach v budove školy.

      PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy

     • Už sa to blíži!

     • Onedlho priestory našej školy zase zaplnia odpočinuté a dúfame, že aj učenia chtivé deti. Aby sa všetkým do nej ľahšie kráčalo, nezaháľali sme ani počas prázdnin. Schody na prízemí sa premenili na farebné knihy rôznych žánrov, ktorými žiaci budú stúpať k novým poznatkom. Návrh a realizácia pochádza z dielne p.učiteľky Cíbikovej, za nadšenej asistencie našich bývalých deviatakov: Viktora Poláčka, Táni Čerepanovej, Žofky Koppovej, Kristíny Hlaváčovej a aktuálneho deviataka Michala Pechanca. Talentovanej a ochotnej mládeži srdečná vďaka!