• FLORBAL SK LIGA
     • FLORBAL SK LIGA

     • Dňa 2.2.2018 sa v športovej hale v Bolešove uskutočnilo okresné kolo FLORBAL SK LIGY. OK sa zúčastnili žiaci ZŠ Bolešov, ZŠ Mikušovce a ZŠ Pruské. Odohrali dve kolá, z ktorých víťazne postúpili do krajského kola žiaci našej školy. Pod vedením trénera Miroslava Tarabíka chlapci bojovali zo všetkých síl, hrali s prehľadom a bez zbytočných vylúčení. Ďakujeme výbornému fan klubu, ktorý bol veľmi aktívny počas celého turnaja. Prajeme veľa úspechov v krajskom kole FLORBAL SK LIGA.

                                                                 I.kolo                         II.kolo

      ZŠ Bolešov : ZŠ Mikušovce                5 : 3                           5 : 8

      ZŠ Mikušovce : ZŠ Pruské                  3 : 6                          4 : 9

      ZŠ Bolešov : ZŠ Pruské                      2 : 6                          3 : 4

      Najlepší strelci turnaja: Matej Šatka 8 bodov

                                           Martin Daňo 8 bodov

                                           Ján Šatka 4 body

      FOTO

     • Detský karneval

     • Dňa 1.februára sa uskutočnil vo veľkej telocvični detský karneval pod záštitou ŠKD. Deti sa prezentovali v úžasných maskách filmových i rozprávkových postáv. Program dopĺňali rôzne súťaže - kŕmenie pudingom, tanec s balónom, najlepšia tanečnica a tanečník karnevalu. Spestrením bola súťaž mamičiek v lúskaní orieškov pre deti. Záver karnevalu patril tombole, kde si deti vyberali z množstva vecí. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí prispeli do tomboly, ZRŠ za občerstvenie a sladkosti pre deti. Veľmi nezištne pomáhali starší žiaci 8.A a 9.A triedy . Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že dňa 02. februára 2018 (piatok) sú na základe POP na školský rok 2017/2018 polročné prázdniny. Vyučovanie sa začína  05. februára 2018 (pondelok).

    • Lyžiarsky a snoubordingový výcvik
     • Lyžiarsky a snoubordingový výcvik

     • V dňoch od 8. 1. do 12. 1. 2018 žiaci 7. A a 7. B, 8. A, 8. B a jeden žiak 9. A triedy našej školy absolvovali lyžiarsky a snoubordingový výcvikový kurz na Krahuliach. Zúčastnilo sa ho 42 žiakov. Boli ubytovaní v rekreačnom zariadení STRED EURÓPA.

      Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskych a snoubordingových schopností. Boli zodpovední v plnení si svojich povinností na svahu i mimo svahu. Všetci žiaci, ktorí boli zadelení do družstva pre začiatočníkov sa naučili lyžovať a snoubordovať. Pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike lyžovania. V posledný deň pre deti boli usporiadané lyžiarske a snoubordingové preteky.

       

      Rozprávanie od Ivanky Gašparovej, žiačky 7.A triedy

      Ako každý rok, tak aj tento sa siedmaci pripravovali na lyžiarsky a snoubordingový výcvik. Zháňali potrebné veci, len aby boli čo najlepšie pripravení. Niektorí sa tešili, no niektorí sa aj báli.

      Prišiel deň, keď sme mali odchádzať na lyžiarsky kurz. Cesta trvala 3 hodiny, no každý z nás si našiel nejakú zábavu. Keď po troch hodinách autobus konečne zastavil, všetci sme zostali ako obarení. Aký krásny hotel! Avšak to nebolo všetko. Pani učiteľka nám dala inštrukcie a s plnými rukami sme pokračovali do našich izieb. Boli nádherné. Po vybalení, skvelom obede a odpočinutí sme išli na svah. U niektorých bol strach, u niektorých nadšenie.

      Postupne každým dňom sme ovládali lyže lepšie a lepšie. Začiatočníci padali, no pády neobišli ani pokročilých. Avšak práve pády nás učili ako správne lyžovať a snoubordovať. Samozrejme, boli tam aj najlepší inštruktori a skvelé pani učiteľky, ktoré mali na nás počas lyžovania, snoubordovania, ale aj počas našich šibalstiev pevné nervy.

      Zažili sme krásnu túru, na ktorej nás sprevádzali aj inštruktorove psy. V rámci večerného zábavného programu sme tancovali stoličkový tanec, pri ktorom sme sa dobre nasmiali, a hrali zaujímavé súťažné hry. Každá súťaž bola ohodnotená sladkosťou. Dokonca sme zažili aj česanie a maľovanie našich dvoch pani učiteliek, ktorým sa očividne naše výtvory páčili.

      Na ďalší deň sme mali skvelé súťaže, kde sme mali módnu prehliadku namejkapovaných a namaľovaných chalanov a bláznivo učesané baby. I ostatné súťaže boli výborné.

      Deň pred naším odchodom sme mali súťaž v slalome, kde sa ukázalo, že nás naši inštruktori a pani učiteľky naučili správne lyžovať a snoubordovať sa. Víťazi boli odmenení a každý z nás získal za snahu sladkú odmenu. A krásny diplom. Bol to nádherný týždeň, na ktorý bude každý z nás spomínať ešte dlho!

       

      FOTOGALÉRIA

       

       

       

    • Okresné kolo "Florbal SK Liga" chlapci
     • Okresné kolo "Florbal SK Liga" chlapci

     • Dňa 2. februára 2018, t. j. piatok sa uskutoční okresné kolo Florball SK Ligy chlapcov, ktoré je súčasťou projektu Nadácie TV JOJ. Turnaj sa odohrá v športovej hale v Bolešove v čase od 9:00 do 14:00. Víťaz turnaja postupuje do krajského kola.

      Nakoľko sú polročné prázdniny, príďte povzbudiť svojich spolužiakov v bojoch o postup. Tešíme sa na Vás.

     • Úspech vo výtvarnej súťaži

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do zaujímavej súťaže. Išlo o 5. ročník výtvarnej súťaže ,,Ochranárik - čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Pre školský rok 2017/2018 bola vyhlásená téma ,,Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“. Zo všetkých výkresov najviac zaujala v kategórii II. stupeň ZŠ práca Magdalény Gajdošovej zo 7.A triedy, ktorú vytvorila pod vedením pani učiteľky Zdenky Cíbikovej. Magdaléne k 1. miestu srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré bude poriadať OÚ Ilava- odbor krízového riadenia.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      • V prvom štvrťroku 2018 bude realizovaná zmena dizajnu webstránky našej školy, preto sa chcem ospravedlniť za možné krátkodobé výpadky.
      • Chcem Vám pripomenúť využívanie mobilnej aplikácie Edupage, kde si môžete sledovať výchovno – vzdelávacie výsledky Vašich detí.

      Často sa stáva, že žiak nemá vypracovanú domácu úlohu, lebo stratil prihlasovacie údaje, nemá daný program alebo sa mu práve pokazil počítač. Aby sme zamedzili šíreniu dezinformácií a neskorším nepríjemnostiam, zverejňujem Vám možnosti žiakov našej školy:

       

      1. Každý žiak našej školy má od 5. ročníka vlastnú emailovú schránku vo formáte: ziak.priezvisko.meno(at)zspruske.sk. Z tejto emailovej adresy zasiela jednotlivým vyučujúcim riešenia zadaných úloh.
      2. Každý žiak našej školy má prihlasovacie údaje na stránku školy zspruske.edupage.org, kde si môže prezerať svoje známky a riešiť zadané domáce úlohy.
      3. V prípade straty hesla kontaktuje žiak svojho triedneho učiteľa, v prípade straty hesla na mail ma môže kontaktovať na adrese webmaster(zavinac)zspruske.sk
      4. Každý žiak našej školy má v rámci programu Office 365 for education bezplatný online prístup k programom Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams. Treba však požiadať o jeho aktiváciu na nekomerčné účely koordinátora informatizácie.
      5. V prípade, že nevlastníte doma počítač alebo notebook, môže žiak po dohode s vyučujúcim bezplatne využiť aj školské PC v čase od 13:00 do 14:30.

       

      Mgr. Rastislav PECUŠ

      koordinátor informatizácie ZŠ s MŠ HG Pruské

    • Vianočný turnaj vo vybíjanej
     • Vianočný turnaj vo vybíjanej

     • V mesiaci december sa odohral „Vianočný turnaj vo vybíjanej“ mladších a starších žiačok na našej škole.

      V kategórii ml. žiačok zvíťazila 6. A,B trieda, druhé miesto získala 5. A trieda a 3. miesto 5. B.

      V kategórii st. žiačok – 1. miesto získali žiačky 7. B triedy, 2. miesto žiačky 7. A triedy.

     • Vianočné prianie

     • Šťastné a veselé Vianoce Vám praje krúžok mažoretiek.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Dňa 20. 12. 2017 (streda) bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie: 4. hodina končí o 10:25 hod., 5. hodina o 11:10 hod., 6. hodina o 11:55 hod. Všetky oddelenia ŠKD majú prevádzku do 13:00 hod. Dňa 21. 12. 2017 (štvrtok) budú v škole prebiehať aktivity pri príležitosti vianočných sviatkov. ISCED1 končí vyučovanie o 11:00 hod. a ISCED2 o 12:00 hod. ŠKD má zabezpečenú prevádzku.

      Dňa 22. 12. 2017 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom voľno z prevádzkových dôvodov. Vianočné  prázdniny trvajú podľa POP od 23. 12. 2017 do 05. 01. 2018. Riadne vyučovanie sa začína 08. 01. 2018. Žiaci budú o BOZP počas vianočných prázdnin poučení ich triednymi učiteľmi.

    • Tradičný "Mikulášsky florbalový turnaj" žiakov 1. stupňa
     • Tradičný "Mikulášsky florbalový turnaj" žiakov 1. stupňa

     • Dňa 8.12.2017 v čase od 13:30 do 16:30 sa na našej škole uskutoční florbalový turnaj žiakov 1. stupňa, ktorého sa zúčastnia: ZŠ Bolešov, ZŠ Mikušovce a ZŠ Nemocničná Považská Bystrica. Príďte povzbudiť a pozrieť sa na mladé florbalové talenty.

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

     • V stredu 6.12. sa uskutočnia v našej škole Vianočné trhy, na ktoré Vás srdečne pozývame. V priestoroch veľkej telocvične Vám deti v čase od 8.00 do 15.00 ponúknu svoje výrobky. Príďte si zakúpiť za symbolické ceny vianočné ozdoby, aranžmány a darčeky pre svojich blízkych.

      Tešíme sa na Vás.

    • Bedminton žiačok ZŠ - Krajské kolo
     • Bedminton žiačok ZŠ - Krajské kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Adriana DRGOVÁ / Terézia KUČOVÁ: 1. miesto

      Súťaž: Bedminton žiačok ZŠ
      Kolo: Krajské kolo


      Krajské kolo v bedmintone žiačok sa konalo 23. 11. 2017 v športovej hale TJ SOKOL v Ilave. Našim žiačkam Adriane Drgovej a Terézii Kučovej sa opäť  podarilo získať zlatú medailu a postúpiť do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v apríli 2018 v Liptovskom Mikuláši.

      Dievčatám GRATULUJEME a prajeme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

     • Okresné kolo v zrýchlenom šachu

     • Dňa 23. 11. 2017  v Dubnici nad Váhom sa konalo okresné kolo v zrýchlenom šachu žiakov a žiačok ZŠ. Úspešne nás reprezentovali žiaci 8. A triedy Adrián Urbánek, Viktor Poláček, zo 6. A Peter Magdík  a Danka Magdíková zo 7. A triedy. Danka a Peter Magdíkovci postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28. 11. 2017 v Trenčíne.

      Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Z dôvodu nenaplnenosti bude od 1.12.2017 do konca školského roka ranná družina úplne zrušená.

      PaedDr. Adela Jureníková

      riaditeľka školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 22. 11. 2017 t.j. v stredu sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Žiaci na našej škole budú testovaní z/zo:

      *matematiky,

      *slovenského jazyka a literatúry.

      Viac informácií o T5-2017 nájdete v dokumente Základné informácie T5-2017 na stránke www.nucem.sk.

      Dňa 22.11.2017 (streda) budú mať žiaci 6. až 9. ročníka vyučovacie voľno udelené riaditeľkou školy z dôvodu bezproblémového priebehu testovania T5-2017. Žiaci 6. až 9. ročníka sú automaticky odhlásení zo stravy.

    • TESTOVANIE 5
     • TESTOVANIE 5

     • Milí piataci, vážení rodičia,

      dňa 22. novembra  2017 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod. Pri testovaní sa môžu používať iba písacie potreby.

      Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

      Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

      Všetkým piatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

      Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 5

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ H. G. Pruské, že dňa 20.11.2017 sa bude vydávať len mliečna desiata. Obed sa v tento deň z technických príčin vydávať nebude.

      PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

      Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie nasledovne:

      pondelok, 20. 11. 2017 v čase od 07:00 hod. do 17:30 hod. , Pruské 389 (Materská škola, budova Pruské 389 - hospic).

      Keďže v hore uvedenom čase dôjde k prerušeniu distribúcie elektrickej energie týmto zákazníkom, odporúčame im, aby vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny podľa zákona o energetike, prevádzkového poriadku a Obchodných podmienok SSE – Distribúcia s výnimkou škody, ktorá by vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

       

      Daniela Cibiková

      vedúca školskej jedálne

    • Okresné kolo vo florbale dievčat
     • Okresné kolo vo florbale dievčat

     • Dňa 11.11.2017 sa v športovej hale v Bolešove uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat. Zúčastnili sa žiačky  ZŠ Mikušovce, Bolešov a Pruské. Naše dievčatá opäť nesklamali. Vyhrali všetky štyri zápasy - 2x prvé kolo, 2x druhé kolo - a postúpili ako víťaz do krajského kola. Najlepšou strelkyňou turnaja bola hráčka s číslom 18 Mirka Jurenková, ktorá počas turnaja nastrielala 11 gólov. Poďakovanie patrí RSDr. Miroslavovi Tarabíkovi, ktorý sa dievčatám plne venoval počas tréningov. Všetkým dievčatám blahoželáme.