• 2 % dane z príjmu

     • Milí rodičia a priatelia školy.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% dane z príjmu za rok 2018. Poteší nás, ak sa v tomto roku rozhodnete podporiť vzdelávanie a rozvojové aktivity v našej škole.

      Za podporu srdečne ďakujeme.

      Tlačivo nájdede tu:

     • Začiatok vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      v súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín vianočných prázdnin od 23. 12. 2018 do 07. 01. 2019. Vyučovanie sa začína 08. 01. 2019 (utorok). Prevádzka materskej školy začína tiež v utorok 08. 01. 2019.

      Vedenie ZŠ s MŠ H. Gavloviča v Pruskom

     • Jarmoček v Pruskom

     • Dňa 8. 12. 2018 žiaci a žiačky 2. A a 5.  A triedy vystúpili so svojím programom na Mikulášskom jarmočku, ktorý sa konal v Pruskom na štadióne TJ. Dievčatá 2. A predniesli básne a spevy s mikulášskou a vianočnou tematikou. Chlapci a dievčatá z 5. A  zatancovali spoločný tanec a na záver dievčatá vystúpili s tancom na pesničku Last Christmas.

     • V piatok skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      dňa 21.12. 2018 bude upravené vyučovanie z dôvodu blížiacich sa vianočných sviatkov. Posledné chvíle v škole v tomto kalendárnom roku si žiaci spolu s triednymi učiteľmi spríjemnia besiedkami a kultúrnym programom na Vianočnej akadémii.

      Žiaci prvého stupňa budú končiť o 11.00 hod a na druhom stupni o 11.45 hod.

      Zároveň Vám všetkým želáme krásne a pokojné prežitie týchto najkrajších sviatkov v roku. Vedenie ZŠ s MŠ

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 10.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí.

      II. kategóriu (6. – 7. ročník) suverénne vyhrali žiačky zo 6.B triedy, konkrétne:

      1. miesto – Barbora Kováčiková

      2. miesto – Natália Tomanová

      3. miesto – Kvetoslava Gregušková

       

      Porota sa rozhodla udeliť aj štvrté miesto, ktoré získala Sára Suchánková zo 6.A triedy. Dievčatám a všetkým, ktorí ich povzbudzovali, ďakujeme za príjemne strávené chvíle. Barborke srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentovaní školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2019.

     • Pozvánka na stretnutie žiakov 9. ročníka,rodičov a zástupcov SŠ

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás a Vašich deviatakov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2018 o 15:15 hodine v spoločenskej miestnosti. Budú Vám sprostredkované informácie, ako postupovať pri podávaní prihlášky na SŠ, informácie o prijímacích skúškach, o Testovaní 9 - 2018 ...

      Zástupcovia okolitých stredných škôl (najmenej siedmi) Vám predstavia svoju školu, možnosti štúdia, ale i ďalšieho uplatnenia.

      Vaša účasť na stretnutí je potrebná!!!

     • Vianočné trhy

     • Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      dňa 6. decembra 2018 sa v čase od 7.30 do 14.00  na našej škole už tradične uskutočnia Vianočné trhy. Žiaci I. a II. stupňa v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi a starými rodičmi pripravili rôzne vianočné pečivo, ozdoby, malé vianočné stromčeky, svietniky, anjelikov, snehuliakov, vianočné pozdravy a iné darčeky, ktoré budú predávať vo svojich  stánkoch v školskej telocvični.

      Toto cestou by sme Vás chceli srdečne pozvať na našu vianočnú akciu. Príďte podporiť Vaše deti. Všetci ste vítaní. Tešíme sa na Vás a zároveň želáme veselé Vianočné sviatky a šťastný Nový Rok 2019.

       

       

    • Nekonečný príbeh skla
     • Nekonečný príbeh skla

     • Našim žiakom 7.A a 7.B  triedy sa podaril husársky kúsok. Zapojili sa do zaujímavej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala firma Vetropack Nemšová  s.r.o. pod názvom „Nekonečný príbeh skla“. Cieľom súťaže bolo, aby sa deti zamysleli nad dôležitou recykláciou skla  a vo svojich výtvarných prácach stvárnili ďalší život sklenej hmoty. Čo keby sa z fľaše raz stalo akvárium, luster, či nádoba na hydroponické pestovanie rastlín? Výtvarné spracovanie nápadov našich detí sa porote veľmi páčilo, pretože zo všetkých 145 výkresov sa až 6 našich prepracovalo do firemného kalendára na rok 2019. Výhercovia dostali krásne ceny, okrem kalendára, USB kľúča, pier, aj poukážku na nákup športových potrieb v hodnote 55€. A ktorí sú tí šikovní? Terézia Florišová 7.A, Ján Šatka 7.A, Michaela Mišovcová 7.A, Martin Kučo 7.B, Aneta Gajdošová 7.B a Timotej Faturík 7.B. Všetkým výhercom pod vedením p. uč. Cíbikovej srdečne blahoželáme a firme Vetropack ďakujeme za príležitosť aj exkurziu vo fabrike!

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 21.11.2019 sa koná celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2019. Vzhľadom na to, že nie je možné z priestorových a kapacitných dôvodov zabezpečiť vyučovanie všetkých žiakov našej školy, budú mať v tento deň žiaci 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

     • V piatok skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 9.11.2018 bude na našej škole skrátené vyučovanie z dôvodu konania sa školskej akcie. Žiaci, ktorí končia v tento deň vyučovanie štvrtou hodinou, budú končiť o 10.00 hod.Piata vyučovacia hodina bude končiť o 10.40 hod a šiesta o 11.20 hod.

      Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom

    • TESTOVANIE 5
     • TESTOVANIE 5

     • Milí piataci, vážení rodičia,

      dňa 21. novembra  2018 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod.

      Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám i širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

      Vedenie školy želá všetkým piatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      Mgr. Dana Svoradová – koordinátor testovania

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Dňa 06. 11. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov 9. ročníka, ktorí si otestovali svoje vedomosti a schopnosti v troch častiach: práca s textom, transformácia textu a ústny prejav. Napriek počiatočným obavám a tréme žiaci prekonali svoj strach a ukázali, čo vedia.

      Najvyšší počet bodov sa podarilo získať Sáre Pánovej z 9. B, na druhom mieste sa umiestnili Aneta Mikulová a Petra Jakúbková z 9. A, tretie miesto obsadila Tatiana Krajčíková z 9. A triedy. Dievčatá boli odmenené knižnými cenami a srdečným potleskom.

      Všetkým súťažiacim vyslovujeme pochvalu, víťazke blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže.  

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia a priatelia školy! ZRŠ pri ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Vás srdečne pozýva na rodičovskú zábavu. Rodičovská zábava sa uskutoční dňa 24. 11. 2018 so začiatkom o19:00 hod. Cena vstupenky je 15 € (v cene je káva, večera a fľaša vína pre dvojicu). Do tanca hrá skupina MELODY. O občerstvenie sa starať nemusíte. K dispozícii Vám bude otvorený bar (alko, nealko, „chuťovky“).Čaká na Vás aj tombola. Zároveň žiadame rodičov a priateľov školy, ktorí majú chuť a možnosť prispieť do tomboly, aby ceny doručili do budovy školy (kancelária vedenia školy, sekretariát). Na tel. číslach:  042/4492647 alebo 0915765303 máte možnosť rezervovať si miesto a stoly na sedenie.                                             

      Tešíme sa na Vás!                                                   

      ZRŠ pri ZŠ s MŠHugolína Gavloviča

     • Exkurzia - muzikál Rómeo a Júlia

     • Večer 25. 10. 2018 bol pre žiakov 9. ročníka výnimočný. Obliekli sa do gala a v sprievode pedagógov navštívili divadlo Nová scéna v Bratislave, kam sa prišli presvedčiť o pravdivosti slov najznámejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeara, ktorý napísal: „Naveky najsmutnejší. Taký je ten príbeh Rómea a Júlie.“ Svetoznámy muzikál v slovenskom podaní očaril divákov nádhernou hudbou, scénou, kostýmami, profesionálnymi výkonmi hercov, náročnou choreografiou J. Ďurovčíka... Príbeh nielen o láske dvoch mladých ľudí, ale i o nenávisti a jej ničivých dôsledkoch priviedol divákov k zamysleniu sa a z divadla odchádzali plní emócíí.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      oznamujem Vám, že v dňoch od 31. 10. 2018 do 02. 11. 2018 sú v súlade s POP na školský rok 2018/2019 jesenné prázdniny. 30. október 2018 bude jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. 

      Vyučovanie sa začne dňa 05. 11. 2018 (v pondelok).

       

      PaedDr. Adela Jureníková

       

      riaditeľka školy

     • Exkurzia žiakov 5. A, B triedy

     • Dňa 16.10.2018 sa žiaci 5.A,B triedy spolu s pani učiteľkou Maschtovskou a Košútovou zúčastnili exkurzie v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov. Navštívili  pútnické miesto Skalka pri Trenčíne a Haluzickú tiesňavu. Žiaci sa počas exkurzie dozvedeli o histórií pútnického miesta, kde žili pustovníci sv. Andrej Svorad  a Benedikt. Pekné počasie umožnilo prejsť celý náučný chodník Haluzickej tiesňavy, ktorá patrí medzi prírodnú pamiatku. Pri dedinke si žiaci pozreli aj zrúcaninu románskeho kostola s hradiskom.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

      Žiaci 1.stupňa ZŠ sa v mesiaci október zapojili do 9.ročníka česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy", ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne. Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie kontaktu medzi slovenskými a českými školami, no najmä podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Naši žiaci 1.stupňa vytvárali ľubovoľnou technikou záložky do kníh na danú tému "Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice", ktoré sme odoslali pridelenej partnerskej základnej škole z obce Pohořelice v Českej republike. Výrobe záložiek predchádzali rôzne čitateľské aktivity, ako aj vlastivedná exkurzia, kde sa žiaci stretli s povesťami z nášho kraja. Ďakujeme pani učiteľkám z 1.stupňa za pripravené aktivity a žiakom za tvorivé zapojenie sa do tohto projektu.

       

       

    • Vlastivedná exkurzia tretiakov Trenčiansky hrad - Skalka nad Váhom
     • Vlastivedná exkurzia tretiakov Trenčiansky hrad - Skalka nad Váhom

     • Dňa 16.10.2018 sme navštívili so žiakmi 3.ročníkov majestátny hrad v Trenčíne. Z dolného nádvoria smerovali naše kroky do rotundy, odtiaľ sme sa presunuli do Barborinho paláca, Zápoľského i Ľudovítovho paláca. Najnáročnejší bol výstup na Matúšovu vežu, no prekrásny výhľad na Považie zahnal všetku únavu. Nevynechali sme ani prehliadku kasárne, hladomorne a samozrejme slávnej "Studne lásky", ktorá získala názov podľa povesti o Fatime a Omarovi. Naše kroky smerovali ešte k blízkemu hotelu, odkiaľ sme si mohli z interiéru pozrieť vytesaný rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179. Autobusom sme sa presunuli do neďalej Skalky nad Váhom, pútnického miesta pri Trenčíne, ktorá sa spája so životom sv.pustovníkov Andreja - Svorada a Beňadika, ktorí na tomto mieste nejaký čas žili. Veríme, že táto exkurzia priniesla deťom množstvo zážitkov a pekných spomienok. 

                                                                                                    Mgr. Košíková, Mgr. Valašíková

     • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje rodičom prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu a udelenie riaditeľského voľna žiakom v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské dňa 23. 10. 2018 z technických príčin (prerušenie distribúcie elektrickej energie).
       

      Za porozumenie ďakujeme.
      S úctou, RŠ

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.