• Branný pretek 2017

     • Dňa 26.5.2017 sa šesť žiakov našej školy zúčastnilo branného preteku v Mikušovciach. Súťažili v strelbe zo vzduchovky, topografii, určovaní rastlín a živočíchov, preliezaní lana ponad "rieku", prechode zamoreným územím, ošetrovaní raneného, hasení požiaru, určovaní dopravných značiek a jazde zručnosti. V konkurencii 10 družstiev sa žiakom tretieho ročníka Alexejovi Košíkovi a Alexejovi Hrehušovi a žiakom štvrtého ročníka Marcovi Krnáčovi, Marošovi Mojtovi, Davidovi Krivoklatskému a Šimonovi Ondrášikovi podarilo opätovne získať prvé a druhé miesto. K umiestneniu im srdečne blahoželáme

    • Súťaž na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
     • Súťaž na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

     • Súťaž v čitateľskej gramotnosti

      V pondelok 10. apríla 2017 sa na našej škole na II. stupni uskutočnila súťaž v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. Žiaci v jednotlivých ročníkoch čítali na hodinách SJL text zameraný na symboly Veľkej noci. Po prečítaní textu odpovedali na 7 otázok, ktoré súviseli s prečítaným textom a jednu otázku, ktorá súvisela s gramatikou.

      Pani učiteľky slovenského jazyka následne texty opravili a percentuálne vyhodnotili úspešnosť jednotlivých tried. Triedy rozdelili do dvoch kategórii : 1. kategória 5. – 7. ročník, 2. kategória 8. – 9. ročník. V každej triede zistili troch najlepších riešiteľov. 

      V jednotlivých triedach sa súťaž skončila nasledovne:

      1. kategória 5. – 7. ročník

      MIESTO

      TRIEDA

       NAJLEPŠÍ ŽIACI

       ÚSPEŠNOSŤ V %

      1.

      7.A

       Matej Šatka, David Hladký, Júlia Kováčiková

       63,15 %

      2.

      5.A

       Peter Magdík, Terézia Florišová, Ján Šatka

       55,69 %

      3.

      6.A

       Natália Pagáčová, Adam Barták, Ema Pokorná

       55 %

      4.

      6.B

       Simona Papíková, Martin Rágula, Adrián Toman

       52,11 %

      5.

      7.B

       Sára Pánová, Terézia Holbová, Lucia Janeková

       48 %

      6.

      5.B

       Marko Kurinec, Matej Zemaník, Dávid Suchánek

       38,39 %

       

      2. kategória 8. – 9. ročník

      MIESTO

      TRIEDA

       NAJLEPŠÍ ŽIACI

       ÚSPEŠNOSŤ V %

      1.

      9.B

       Karolína Holbová, Erik Gašpar, Peter Pagáč

       75,77 %

      2.

      9.A

       Gabika Pechancová, Andrea Bryndzová, Richard Huňa

       74,29 %

      3.

      8.A

       Matej Brňák, Terézia Kučová, Dominik Mičko

       64,42 %

      4.

      8.B

       Michaela Kolmanová, Timotej Galbavý, Adela Zlatošová

       62,23 %

       

      Nakoniec sme určili definitívneho víťaza.  Stala sa ním Michaela Kolmanová z 8. B triedy, ktorá odpovedala správne na všetky otázky  (percentuálna úspešnosť 100%) v najkratšom čase: 5:27

      Víťazka získava poukážku v hodnote 10 € na divadelné predstavenie Anna Franková, v ktorom je zahrnuté cestovné a vstupenka. Víťazné triedy v 1. a 2. kategórii získavajú sladkú odmenu. Výhercom srdečne blahoželáme!!!

     •  

      Vyhodnotenie čitateľskej súťaže Tvoja kniha znie povedome

       

      Áno, názov súťaže Vám môže byť povedomý:-). Inšpiráciu sme hľadali v mediálnej oblasti, napriek tomu však bolo našou snahou, aby chlapci a dievčatá siahli aspoň na pár dní po knihe, a to nielen doma, ale aj v škole. Naša súťaž s podtitulom Čítame cez prestávky si našla svojich priaznivcov, a tak sme radi, že sme aj vďaka finančnej podpore Rady rodičov školy mohli nakúpiť pekné vecné ceny ako odmenu za trojtýždňové “štúdium“ beletrie.

       

      A tu sú tí NAJintenzívnejší čitatelia našej školy:

      1. – 5. ročník

      1. miesto: Terézia FLORIŠOVÁ z 5.A

      2. miesto: Miška Mišovcová z 5.A

      3. miesto: Lejka Vozárová z 2.B

      4. miesto: Agátka Durbáková z 3.A

       

      6. – 8. ročník

      1. miesto: Michaela Lukáčová zo 7.A

      2. miesto: Matej Šatka zo 7.A

      3. miesto: Paulína Bisáková zo 7.A

      4. miesto: Koppová Žofia zo 7.A

      5. miesto: Dominika Psotová z 8.B

      6. miesto: Mária Rácová z 8.B

      7. miesto: Ján Holuša zo 6.B

      8. miesto: Paula Mönkedieck z 8.A

      Absolútna víťazka, Miška Lukáčová,  bola odmenená poukážkou v hodnote 10€ na nákup v kníhkupectve Panta Rhei a exkurziou do divadla, taktiež v hodnote 10€ (v cene je vstupenka na divadelné predstavenie a cestovné). Ostatní žiaci získali pekné publikácie, darček od firmy REZMAT či sladkú odmenu.

      Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí  pomáhali pri realizácii tejto aktivity a budeme sa tešiť, keď si to o rok budeme môcť opäť zopakovať!  

       

                                                  Michaela Pecušová

    • Oznámenie o rozhodnutí riaditeľky školy – Udelenie riaditeľského voľna dňa 05. apríla 2017
     • Oznámenie o rozhodnutí riaditeľky školy – Udelenie riaditeľského voľna dňa 05. apríla 2017

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské Vám týmto oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) rozhodla o udelení riaditeľského voľna dňa 05.apríla 2017 žiakom 5. až 8. ročníka z dôvodu zabezpečenia plynulého a nerušeného priebehu celoslovenského testovania T9 – 2017 žiakov 9. ročníka.

      PaedDr. Adela Jureníková
      riaditeľka školy

    • OZNAM - Veľkonočné prázdniny
     • OZNAM - Veľkonočné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2016/2017 sú v termíne od 13. apríla 2017 (štvrtok) do 18. apríla 2017 (utorok) veľkonočné prázdniny. Začiatok vyučovania po prázdninách je 19. apríl (streda) 2017.

    • Lyžiarsky výcvikový kurz a snoubordingový výcvik
     • Lyžiarsky výcvikový kurz a snoubordingový výcvik

     • V dňoch od 13. 3. do 17. 3. žiaci 7. A a 7. B triedy našej školy absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz a snoubordingový výcvik na Krahuliach. Zúčastnilo sa ho 33 žiakov. Boli ubytovaní v rekreačnom zariadení STRED EURÓPA.

      Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskych a snoubordingových schopností. Žiaci boli zodpovední v plnení si svojich povinností na svahu i mimo svahu. Všetci žiaci, ktorí boli zadelení do družstva pre začiatočníkov sa naučili lyžovať a snoubordovať. Pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike lyžovania. V posledný deň pre deti boli usporiadané lyžiarske a snoubordingové preteky.

       Výsledková listina

      Obrovský slalom dievčatá :

      Obrovský slalom chlapci :

      1.  Hlaváčová Kristína – 1:09,45

      1. Šatka Matej – 1:16,62

      2.  Lukáčová Michaela – 1:11,65

      2. Prekop Samuel – 1:16,78

      3.  Čerepanová Tatiana – 1:13,80

      3. Gajdoš Jakub – 1:26,71

      4.  Koppová Žofia – 1:14,29

      4. Toman Dominik – 1:27,18

      5.  Majánová Nikola – 1:17,20

      5. Poláček Viktor – 1:32,60

      6.  Janeková Lucia – 1:17,99

      6. Šatka Jakub – 1:36,58

      7.  Kováčiková Júlia – 1:18,96

      7. – 8. Froliš Erik, Bobot Michal – bez času

      8.   Strapková Karina – 1:19,22

      Snoubording :

      9.   Remšíková Katarína – 1:20,86

      1. Urbánek Adrián – 1:08,87

      10. Florišová Stela – 1:22,10

      2. Toman Samuel – 1:09,16

      11. Bisáková Paulína – 1:22,85

      3. Martiš Martin – 1:23,03

      12. Pánová Sára – 1:25,40

      4. Šuba Marek – 1:28,00

      13. Rajníčková Lenka – 1:25,90

      5. Prekop Damián – 1:56,97

      14. Hajdúchová Lenka – 1:26,00

      6. Krajčovič Branislav – 2:00,07

      15. Jakúbková Petra – 1:26,08

      7. Marianková Adriana – bez času

      16. Vavrincová Patrícia – 1:37,06

       

      17. – 18. Jakúbková Valentína,

      Jurenková Miroslava – bez času

       

       

      Víťazom blahoželáme !!!

      FOTOGALÉRIA

       

       

    • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone
     • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone

     • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone základných a stredných škôl sa konali v Trenčíne na Ostrove v Športovom centre M – Šport v dňoch 22. – 23. 3. 2017. Zúčastnili sa ho i žiačky našej školy: Adriana Drgová a Terézia Kučová z 8. A triedy. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách. Naše žiačky mali vylosovanú skupinu A.Družstvá skupiny A: Košice, Nitra, Pruské, Bratislava. Družstvá skupiny B: Prešov, Hnúšťa, Dolný Kubín, Piešťany.

      Dievčatá v jednotlivých zápasoch podali vynikajúce výkony a po ťažkých bojoch v zápasoch získali pekné 5. miesto.

      1. miesto Hnúšťa, 2. miesto Košice, 3. miesto Nitra

      Vyhlasovateľom súťaže bola Slovenská asociácia športu na školách. Usporiadateľom súťaže Krajská rada SAŠŠ Trenčín, Krajské centrum voľného času Trenčín.

      Dievčatám GRATULUJEME !

      foto

    • Súťaž vo vybíjanej dievčat
     • Súťaž vo vybíjanej dievčat

     • V Novej Dubnici na SŠ sv. J. Bosca sa konalo predkolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnili 3 školy: SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica, ZŠ Medňanská ul. Ilava, ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské. Prihlásená ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica sa nezúčastnila. Víťazom sa stala ZŠ Ilava. Naše dievčatá získali 2. miesto. Do okresného kola postupuje len víťaz. Školu reprezentovali dievčatá: Lenka  Hajdúchová, Sára Pánová zo 7. B triedy, Paulína Bisáková, Michaela Lukáčová zo 7. A, Ivana Rosinová, Veronika Veliká, Daniela Magdíková, Klára Figúrová, Zuzana Machalová 6. B trieda, Lívia Urbánková, Sabrína Prekopová a Natália Pagáčová zo 6. A triedy.

      Organizátorom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, poriadateľom CVČ Nová Dubnica a SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica.

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme.

      FOTO

    • Deviataci prvákom
     • Deviataci prvákom

     • Už po druhý raz sa naši deviataci rozhodli pripraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu pre  prváčikov.

      Keďže marec je považovaný za mesiac, v ktorom sa intenzívnejšie venujeme čítaniu a knihám, vybrali si 16. deň v tomto mesiaci za vhodný termín a urobili žiakom 1. A a 1. B triedy malé prekvapenie. Pre žiakov bol pripravený rozprávkový kvíz, v ktorom hádali názvy rozprávok a kníh, ktoré majú mnohí z nich aj doma. Prečítali im dve ľudové rozprávky od Pavla Dobšinského a kládli otázky, ktoré súviseli s prečítaným textom. Žiaci im za sladkú odmenu veľmi pekne a hlavne oduševnene odpovedali.

      Deviataci si tak mohli vyskúšať, aké to je stáť na druhej strane "barikády", teda byť za katedrou a vyučovať. Akcie sa zúčastnili: Katarína Majeríková (9. A), Samo Melišík (9. B), Tatiana Mikulová (9. B), Vierka Buriancová (9. B) a Peter Pagáč (9. B).

      Obe skupiny aj tí najmladší, aj tí najstarší odchádzali z vyučovania spokojní.

    • Úspech našej žiačky v súťaži Hviezdoslavov Kubín
     • Úspech našej žiačky v súťaži Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 16.3.2017 prebehlo v Dubnici nad Váhom okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Našej žiačke Anetke Gajdošovej z 5.B triedy sa podarilo vo svojej kategórii poraziť všetkých 13 súťažiacich. K 1.miestu srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 5.mája 2017 v Bzinciach pod Javorinou!

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

     • Milí deviataci, vážení rodičia,

      dňa 5. apríla 2017 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Žiaci prídu do školy o 7:40 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:10 hod. Žiaci pri testovaní môžu používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

      TESTOVANIE 9 je jediné celoštátne testovanie žiakov na konci štúdia v základnej škole. Jeho význam vzrastá najmä tým, že sa na výsledky získané v testovaní prihliada pri prijímaní na stredné školy. Žiaci, ktorí v Testovaní 9, dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      Vedenie školy želá všetkým deviatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      PaedDr. Adela Jureníková – riaditeľka školy

    • Regionálne majstrovstvá družstiev v šachu
     • Regionálne majstrovstvá družstiev v šachu

     • Regionálne majstrovstvá 3-členných družstiev základných a stredných škôl v šachu sa uskutočnili 21. 2. 2017 v Trenčíne.

      Naše družstvo tvorili žiaci: Peter Magdík z 5. A, Viktor Poláček a Adrián Urbánek zo 7. A triedy. Zúčastnilo sa 13 družstiev a hralo sa 5 kôl. Naše družstvo chlapcov  sa umiestnilo na 3. mieste.

      GRATULUJEME

      Konečné poradie po piatom kole            
                  
      Poradie    Škola                                           Body    MP
      1.    ZŠ C1 Dubnica n/V  B                           11,5    10
      2.    ZŠ Veľkomoravská Trenčín                   11,5      7
      3.    ZŠ Pruské                                               9         8
      4.    SOŠ stavebná Trenčín                            8,5      6
      5.    ZŠ C1 Dubnica n/V  A                             8,5      5
      6.    Gymnáziun MRŠ Nové Mesto n/V  C      8,5      5
      7.    ZŠ Kubranská Trenčín  A                         8        5
      8.    ZŠ Na dolinách Trenčín                           8        4
      9,    ZŠ Kubranská Trenčín                            7,5      6           
      10.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  D    7,5      4
      11.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  B     6        4
      12.   ZŠ Trenčianska Turná                             6        4
      13.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  A     4         2

      MP - body družstva za zápasy (výhra 2, remíza 1)    
      Body jednotlivcov sú započítané do regionálnej súťaže škôl    
          

    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 6.3.2017 sa na našej škole konala súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnili víťazi triednych kôl. Jednotlivé umiestnenia boli nasledovné:

      I. kategória - POÉZIA

      1. miesto: Natália Tomanová (4.B)

      2. miesto: Linda Mikolášová (3.B)

      3.miesto: Agáta Durbáková (3.A) a Aleš Suchánek (2.B)

       

      I. kategória - PRÓZA

      1. miesto: Viktória Vetrová (4.B)

      2. miesto: Terézia Staňová (4.B)

      3. miesto: Michaela Gabrišová (3.A)

       

      II. kategória - POÉZIA

      1. miesto: Aneta Gajdošová (5.B)

      2. miesto: neudelené

      3. miesto: Nikoleta Pagáčová (5.B)

       

      II. kagegória - PRÓZA

      1. miesto: Michaela Mišovcová (5.A)

      2. miesto: Terézia Florišová (5.A)

      3. miesto: Zuzana Pénerová (6.B)

       

      III. kategória - POÉZIA

      3. miesto: Žofia Koppová (7.A)

       

      III. kategória - PRÓZA

      1. miesto: Pavol Mojto (9.B)

       

      FOTOGALÉRIA

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole 16.3.2017!

       

       

       

    • Darovanie 2¨%
     • Darovanie 2¨%

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fon Huga. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Vyplnené "Vyhlásenie" a vyplnené a potvrdené "Potvrdenie o zaplatení dane" je potrebné doručiť na daňový úrad príslušný bydlisku (nie zamestnávateľovi) do 30.4.2017 alebo najneskôr do
      19.4.2017 na sekretariát školy.
      SZČO a tí, ktorí si podávajú daňové priznanie sami (ročné zúčtovanie dane nerobí za nich zamestnávateľ) darujú svoj podiel zaplatenej dane poukázaním priamo v daňovom priznaní. Toto je nutné podať v termíne podľa zákona, t.j. do 31.3.2017.

      Pozn.
      Potvrdenie o zaplatení dane niektorí zamestnávatelia vystavujú na vlastných tlačivách.

      Tlačivo na 2% pre HuGa n.f. TU alebo v záložke 2% v ľavom paneli záložka 2% aj s podrobným návodom a tlačivami.

       

    • Viedeň 2017
     • Viedeň 2017

     • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské organizuje dňa 2. marca 2017 pre žiakov a rodinných príslušníkov autobusový zájazd do Viedne.

      Program:

      1. Odchod autobusu ráno o 7,00 hod.  ZŠ s MŠ HG Pruské
      2. Exkurzia čokoládovne Hauswirth Kittsee + návšteva predajne
      3. Návšteva Technického múzea vo Viedni (žiaci zdarma)
      4. Prehliadka zámockého parku Schönbrunn
      5. Prehliadka centra + Stephansdom + rozchod 1 hod. (pešia zóna)
      6. Nákupné stredisko Avion/Eurovea (1 hod.)

       

      Predpokladaný príchod – ZŠ s MŠ HG Pruské cca 21,00 hod.

      Cena akcie je 15. (v cene výletu je zahrnuté cestovné do Viedne a späť, poistenie žiaka)

      Akcia začína aj končí v Pruskom. (Odvoz domov si treba zabezpečiť)

      Bližšie informácie na: webmaster@zspruske.sk

      Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Pecuš

    • Ponuka práce
     • Ponuka práce

     • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské prijme do pracovného pomeru: učiteľku pre 1. stupeň a anglický jazyk pre 1. stupeň ZŠ alebo učiteľku pre 1. stupeň ZŠ.
      Predpokladaný deň nástupu: 1. september 2017
      Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
      Pracovný úväzok: možný pracovný úväzok 100%

      Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do: 02. 06. 2017.
      Adresa školy:
      Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
      Školská ulica 369
      018 52 Pruské
      Emailová adresa: riaditel@zspruske.sk
      tel.: 042 4441771

    • Basketbal žiakov ZŠ
     • Basketbal žiakov ZŠ

     • Dňa 9. 2. 2017 sa konalo predkolo v  basketbale  žiakov ZŠ. Súťaže sa zúčastnili i žiaci našej školy - Samuel Melišík, Peter Pagáč, Pavol Mojto z 9. B triedy, Samuel Bagin, Samuel Lukáč, Filip Janíček z 8. A triedy, Martin Daňo z 8. B, Samuel Toman a Matej Šatka zo 7. A triedy. Chlapci v zápasoch bojovali, podali veľmi dobré výkony. Obsadili 2. miesto. Do ďalšieho kola postupuje víťaz. Vyhlasovateľom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, poriadateľom  CVČ Nová Dubnica, ŠH Nová Dubnica. Športové zápasy boli odohraté v ŠH Nová Dubnica. Chlapcom za športové výkony gratulujeme.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.