• Lyžiarsky výcvikový kurz a snoubordingový výcvik
     • Lyžiarsky výcvikový kurz a snoubordingový výcvik

     • V dňoch od 13. 3. do 17. 3. žiaci 7. A a 7. B triedy našej školy absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz a snoubordingový výcvik na Krahuliach. Zúčastnilo sa ho 33 žiakov. Boli ubytovaní v rekreačnom zariadení STRED EURÓPA.

      Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskych a snoubordingových schopností. Žiaci boli zodpovední v plnení si svojich povinností na svahu i mimo svahu. Všetci žiaci, ktorí boli zadelení do družstva pre začiatočníkov sa naučili lyžovať a snoubordovať. Pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike lyžovania. V posledný deň pre deti boli usporiadané lyžiarske a snoubordingové preteky.

       Výsledková listina

      Obrovský slalom dievčatá :

      Obrovský slalom chlapci :

      1.  Hlaváčová Kristína – 1:09,45

      1. Šatka Matej – 1:16,62

      2.  Lukáčová Michaela – 1:11,65

      2. Prekop Samuel – 1:16,78

      3.  Čerepanová Tatiana – 1:13,80

      3. Gajdoš Jakub – 1:26,71

      4.  Koppová Žofia – 1:14,29

      4. Toman Dominik – 1:27,18

      5.  Majánová Nikola – 1:17,20

      5. Poláček Viktor – 1:32,60

      6.  Janeková Lucia – 1:17,99

      6. Šatka Jakub – 1:36,58

      7.  Kováčiková Júlia – 1:18,96

      7. – 8. Froliš Erik, Bobot Michal – bez času

      8.   Strapková Karina – 1:19,22

      Snoubording :

      9.   Remšíková Katarína – 1:20,86

      1. Urbánek Adrián – 1:08,87

      10. Florišová Stela – 1:22,10

      2. Toman Samuel – 1:09,16

      11. Bisáková Paulína – 1:22,85

      3. Martiš Martin – 1:23,03

      12. Pánová Sára – 1:25,40

      4. Šuba Marek – 1:28,00

      13. Rajníčková Lenka – 1:25,90

      5. Prekop Damián – 1:56,97

      14. Hajdúchová Lenka – 1:26,00

      6. Krajčovič Branislav – 2:00,07

      15. Jakúbková Petra – 1:26,08

      7. Marianková Adriana – bez času

      16. Vavrincová Patrícia – 1:37,06

       

      17. – 18. Jakúbková Valentína,

      Jurenková Miroslava – bez času

       

       

      Víťazom blahoželáme !!!

      FOTOGALÉRIA

       

       

    • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone
     • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone

     • Školské majstrovstvá Slovenska v bedmintone základných a stredných škôl sa konali v Trenčíne na Ostrove v Športovom centre M – Šport v dňoch 22. – 23. 3. 2017. Zúčastnili sa ho i žiačky našej školy: Adriana Drgová a Terézia Kučová z 8. A triedy. Zápasy sa hrali v dvoch skupinách. Naše žiačky mali vylosovanú skupinu A.Družstvá skupiny A: Košice, Nitra, Pruské, Bratislava. Družstvá skupiny B: Prešov, Hnúšťa, Dolný Kubín, Piešťany.

      Dievčatá v jednotlivých zápasoch podali vynikajúce výkony a po ťažkých bojoch v zápasoch získali pekné 5. miesto.

      1. miesto Hnúšťa, 2. miesto Košice, 3. miesto Nitra

      Vyhlasovateľom súťaže bola Slovenská asociácia športu na školách. Usporiadateľom súťaže Krajská rada SAŠŠ Trenčín, Krajské centrum voľného času Trenčín.

      Dievčatám GRATULUJEME !

      foto

    • Súťaž vo vybíjanej dievčat
     • Súťaž vo vybíjanej dievčat

     • V Novej Dubnici na SŠ sv. J. Bosca sa konalo predkolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnili 3 školy: SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica, ZŠ Medňanská ul. Ilava, ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské. Prihlásená ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica sa nezúčastnila. Víťazom sa stala ZŠ Ilava. Naše dievčatá získali 2. miesto. Do okresného kola postupuje len víťaz. Školu reprezentovali dievčatá: Lenka  Hajdúchová, Sára Pánová zo 7. B triedy, Paulína Bisáková, Michaela Lukáčová zo 7. A, Ivana Rosinová, Veronika Veliká, Daniela Magdíková, Klára Figúrová, Zuzana Machalová 6. B trieda, Lívia Urbánková, Sabrína Prekopová a Natália Pagáčová zo 6. A triedy.

      Organizátorom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, poriadateľom CVČ Nová Dubnica a SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica.

      Dievčatám gratulujeme a ďakujeme.

      FOTO

    • Deviataci prvákom
     • Deviataci prvákom

     • Už po druhý raz sa naši deviataci rozhodli pripraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu pre  prváčikov.

      Keďže marec je považovaný za mesiac, v ktorom sa intenzívnejšie venujeme čítaniu a knihám, vybrali si 16. deň v tomto mesiaci za vhodný termín a urobili žiakom 1. A a 1. B triedy malé prekvapenie. Pre žiakov bol pripravený rozprávkový kvíz, v ktorom hádali názvy rozprávok a kníh, ktoré majú mnohí z nich aj doma. Prečítali im dve ľudové rozprávky od Pavla Dobšinského a kládli otázky, ktoré súviseli s prečítaným textom. Žiaci im za sladkú odmenu veľmi pekne a hlavne oduševnene odpovedali.

      Deviataci si tak mohli vyskúšať, aké to je stáť na druhej strane "barikády", teda byť za katedrou a vyučovať. Akcie sa zúčastnili: Katarína Majeríková (9. A), Samo Melišík (9. B), Tatiana Mikulová (9. B), Vierka Buriancová (9. B) a Peter Pagáč (9. B).

      Obe skupiny aj tí najmladší, aj tí najstarší odchádzali z vyučovania spokojní.

    • Úspech našej žiačky v súťaži Hviezdoslavov Kubín
     • Úspech našej žiačky v súťaži Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 16.3.2017 prebehlo v Dubnici nad Váhom okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy. Našej žiačke Anetke Gajdošovej z 5.B triedy sa podarilo vo svojej kategórii poraziť všetkých 13 súťažiacich. K 1.miestu srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 5.mája 2017 v Bzinciach pod Javorinou!

    • TESTOVANIE 9
     • TESTOVANIE 9

     • Milí deviataci, vážení rodičia,

      dňa 5. apríla 2017 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Žiaci prídu do školy o 7:40 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:10 hod. Žiaci pri testovaní môžu používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

      TESTOVANIE 9 je jediné celoštátne testovanie žiakov na konci štúdia v základnej škole. Jeho význam vzrastá najmä tým, že sa na výsledky získané v testovaní prihliada pri prijímaní na stredné školy. Žiaci, ktorí v Testovaní 9, dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      Vedenie školy želá všetkým deviatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      PaedDr. Adela Jureníková – riaditeľka školy

    • Regionálne majstrovstvá družstiev v šachu
     • Regionálne majstrovstvá družstiev v šachu

     • Regionálne majstrovstvá 3-členných družstiev základných a stredných škôl v šachu sa uskutočnili 21. 2. 2017 v Trenčíne.

      Naše družstvo tvorili žiaci: Peter Magdík z 5. A, Viktor Poláček a Adrián Urbánek zo 7. A triedy. Zúčastnilo sa 13 družstiev a hralo sa 5 kôl. Naše družstvo chlapcov  sa umiestnilo na 3. mieste.

      GRATULUJEME

      Konečné poradie po piatom kole            
                  
      Poradie    Škola                                           Body    MP
      1.    ZŠ C1 Dubnica n/V  B                           11,5    10
      2.    ZŠ Veľkomoravská Trenčín                   11,5      7
      3.    ZŠ Pruské                                               9         8
      4.    SOŠ stavebná Trenčín                            8,5      6
      5.    ZŠ C1 Dubnica n/V  A                             8,5      5
      6.    Gymnáziun MRŠ Nové Mesto n/V  C      8,5      5
      7.    ZŠ Kubranská Trenčín  A                         8        5
      8.    ZŠ Na dolinách Trenčín                           8        4
      9,    ZŠ Kubranská Trenčín                            7,5      6           
      10.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  D    7,5      4
      11.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  B     6        4
      12.   ZŠ Trenčianska Turná                             6        4
      13.   Gymnázium MRŠ Nové Mesto n/V  A     4         2

      MP - body družstva za zápasy (výhra 2, remíza 1)    
      Body jednotlivcov sú započítané do regionálnej súťaže škôl    
          

    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 6.3.2017 sa na našej škole konala súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín, ktorej sa zúčastnili víťazi triednych kôl. Jednotlivé umiestnenia boli nasledovné:

      I. kategória - POÉZIA

      1. miesto: Natália Tomanová (4.B)

      2. miesto: Linda Mikolášová (3.B)

      3.miesto: Agáta Durbáková (3.A) a Aleš Suchánek (2.B)

       

      I. kategória - PRÓZA

      1. miesto: Viktória Vetrová (4.B)

      2. miesto: Terézia Staňová (4.B)

      3. miesto: Michaela Gabrišová (3.A)

       

      II. kategória - POÉZIA

      1. miesto: Aneta Gajdošová (5.B)

      2. miesto: neudelené

      3. miesto: Nikoleta Pagáčová (5.B)

       

      II. kagegória - PRÓZA

      1. miesto: Michaela Mišovcová (5.A)

      2. miesto: Terézia Florišová (5.A)

      3. miesto: Zuzana Pénerová (6.B)

       

      III. kategória - POÉZIA

      3. miesto: Žofia Koppová (7.A)

       

      III. kategória - PRÓZA

      1. miesto: Pavol Mojto (9.B)

       

      FOTOGALÉRIA

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole 16.3.2017!

       

       

       

    • Darovanie 2¨%
     • Darovanie 2¨%

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fon Huga. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Vyplnené "Vyhlásenie" a vyplnené a potvrdené "Potvrdenie o zaplatení dane" je potrebné doručiť na daňový úrad príslušný bydlisku (nie zamestnávateľovi) do 30.4.2017 alebo najneskôr do
      19.4.2017 na sekretariát školy.
      SZČO a tí, ktorí si podávajú daňové priznanie sami (ročné zúčtovanie dane nerobí za nich zamestnávateľ) darujú svoj podiel zaplatenej dane poukázaním priamo v daňovom priznaní. Toto je nutné podať v termíne podľa zákona, t.j. do 31.3.2017.

      Pozn.
      Potvrdenie o zaplatení dane niektorí zamestnávatelia vystavujú na vlastných tlačivách.

      Tlačivo na 2% pre HuGa n.f. TU alebo v záložke 2% v ľavom paneli záložka 2% aj s podrobným návodom a tlačivami.

       

    • Viedeň 2017
     • Viedeň 2017

     • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské organizuje dňa 2. marca 2017 pre žiakov a rodinných príslušníkov autobusový zájazd do Viedne.

      Program:

      1. Odchod autobusu ráno o 7,00 hod.  ZŠ s MŠ HG Pruské
      2. Exkurzia čokoládovne Hauswirth Kittsee + návšteva predajne
      3. Návšteva Technického múzea vo Viedni (žiaci zdarma)
      4. Prehliadka zámockého parku Schönbrunn
      5. Prehliadka centra + Stephansdom + rozchod 1 hod. (pešia zóna)
      6. Nákupné stredisko Avion/Eurovea (1 hod.)

       

      Predpokladaný príchod – ZŠ s MŠ HG Pruské cca 21,00 hod.

      Cena akcie je 15. (v cene výletu je zahrnuté cestovné do Viedne a späť, poistenie žiaka)

      Akcia začína aj končí v Pruskom. (Odvoz domov si treba zabezpečiť)

      Bližšie informácie na: webmaster@zspruske.sk

      Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Pecuš

    • Ponuka práce
     • Ponuka práce

     • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské prijme do pracovného pomeru: učiteľku pre 1. stupeň a anglický jazyk pre 1. stupeň ZŠ alebo učiteľku pre 1. stupeň ZŠ.
      Predpokladaný deň nástupu: 1. september 2017
      Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
      Pracovný úväzok: možný pracovný úväzok 100%

      Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do: 02. 06. 2017.
      Adresa školy:
      Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča
      Školská ulica 369
      018 52 Pruské
      Emailová adresa: riaditel@zspruske.sk
      tel.: 042 4441771

    • Basketbal žiakov ZŠ
     • Basketbal žiakov ZŠ

     • Dňa 9. 2. 2017 sa konalo predkolo v  basketbale  žiakov ZŠ. Súťaže sa zúčastnili i žiaci našej školy - Samuel Melišík, Peter Pagáč, Pavol Mojto z 9. B triedy, Samuel Bagin, Samuel Lukáč, Filip Janíček z 8. A triedy, Martin Daňo z 8. B, Samuel Toman a Matej Šatka zo 7. A triedy. Chlapci v zápasoch bojovali, podali veľmi dobré výkony. Obsadili 2. miesto. Do ďalšieho kola postupuje víťaz. Vyhlasovateľom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, poriadateľom  CVČ Nová Dubnica, ŠH Nová Dubnica. Športové zápasy boli odohraté v ŠH Nová Dubnica. Chlapcom za športové výkony gratulujeme.

    • Polročné prázdniny
     • Polročné prázdniny

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 03. 02. 2017 (piatok) sú v súlade s POP na školský rok 2016/2017 polročné prázdniny. Začiatok vyučovania po prázdninách je  6. februára 2017 (pondelok).

    • Zimné šantenie 1.B triedy
     • Zimné šantenie 1.B triedy

     • Pani Zima nás v toto ročné obdobie obdarila naozaj štedro. Dopriala nám bohatú snehovú nádielku i silné mrazy, a preto sme mohli využívať v rámci telesnej výchovy pohyb na čerstvom vzduchu. Veď športovať sa dá aj zábavou formou. Krásne slnečné počasie a veselá nálada pomáhali deťom vyšantiť sa v snehu dosýtosti. Mgr. Silvia Košíková a žiaci 1.B Viac na Zimné šantenie 1.B triedy    

    • Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu
     • Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu

     • Školské majstrovstvá Slovenska 2016 žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu sa konali  v mesiaci december v Topoľčanoch. Za účasť a reprezentáciu našej školy  ďakujeme Petrovi Magdíkovi z 5. A triedy.           

      Vyhlasovateľom súťaže bol Slovenský  šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR.