• SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2016/2017
     • SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2016/2017

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské Vám oznamuje, že ukončenie školského roka 2016/2017 bude prebiehať nasledovne:

      1. 8:00 hod - Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v Kultúrnom dome Pruské.

      2. Po skončení odchod žiakov do tried. Zhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov triednymi učiteľmi.

      Pripomíname žiakom, že:

      • v piatok 30. 06. 2017 sú obedy pre žiakov zrušené a ŠKD je zatvorená,
      • vo štvrtok 29. 06. 2017 je potrebné odniesť si z tried a zo šatňových skriniek všetky veci a odomknúť skrinky.

      POZOR!

      Ďakovná omša pri príležitosti ukončenia školského roka bude v piatok večer o 17:30 hod.

      Vyplácanie cestovného žiakom  bude prebiehať v dňoch 29. 06. 2017 (štvrtok) a 30. 06. 2017 (piatok), v čase od 7:00 hod do 15: 00 hod. na sekretariáte školy.

      Termín letných prázdnin v školskom roku 2016/2017 je: 3. júl 2017 – 31. august 2017.

      Začiatok vyučovania po prázdninách je 4. september (pondelok) 2017.

    • Súťaž „Čitateľský maratón“
     • Súťaž „Čitateľský maratón“

     • Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za „Rok čitateľskej gramotnosti”. Za účelom podpory pozitívneho vzťahu k čítaniu a knihám sa žiaci 6. a 7. ročníka zapojili do celoročnej súťaže „Čitateľský maratón“. Žiaci čítali, debatovali, ilustrovali... Aktívnym účastníkom súťaže sa podarilo spoločne prečítať viac ako 220 kníh. Okrem krásnych čitateľských zážitkov získali niektorí i vecné odmeny.

      Poradie ocenených žiakov:

      1. miesto: Lenka Hajdúchová, 7. B
      2. miesto: Ivanka Rosinová, 6. B
      3. miesto: Paulínka Bisáková, 7. A

       

      Fotografie TU 

    • Aj Pruské má svoju KNIHOBÚDKU!
     • Aj Pruské má svoju KNIHOBÚDKU!

     • Kto z nás by v rukách detí nevidel radšej dobrú knihu ako mobil, či tablet? Málokto z tých, ktorí čakajú na zastávke, alebo len tak sedia na lavičke siahne skôr po knihe, lebo mobilný telefón je po ruke skoro vždy. Aby sme ponúkli ľuďom novú inšpiráciu, pripravili sme s triedou 9.B tzv. knihobúdku. Nápad vznikol na hodine Výchovy umením v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Po mnohých týždňoch plánovania, návrhov, zháňania materiálu a maliarskej práce sa vyradená plechová skriňa zo zdravotného strediska premenila na farebný zásobník kníh. Od štvrtku 15.6. 2017 zdobí námestie v Pruskom, kam sme ju slávnostne umiestnili spolu s našimi školníkmi. A ako sa knihobúdka používa? Pravidlá sú jednoduché: 1.) Vyber si knihu 2.) Zober si ju a čítaj 3.) Po prečítaní ju vráť naspäť, alebo vymeň za inú. Miesta je  v skrinke stále dosť, preto ak máte doma knihu, ktorú už nepotrebujete, hocikedy ju môžete doniesť priamo do knihobúdky. Veríme, že tento vo svete obľúbený nápad poteší v Pruskom nielen milovníkov literatúry, ale aj náhodných okoloidúcich. Prosíme všetkých, aby sa k nášmu dielu správali ohľaduplne a pomohli nám šíriť dobrú myšlienku. Nech kultúra v Pruskom prekvitá. O vznik knihobúdky sa postarali hlavne žiaci: N. Lukáčová, E. Gašpar, P. Martiš, D. Hudec - pod vedením p. uč. Cíbikovej. Ďakujeme pánom školníkom M. Škvarovi a J. Florišovi za pomoc, inštaláciu a konštrukciu strechy, obecnému úradu za ústretovosť, miestnym StaVEBninám za strešnú krytinu, Domu farieb za náterové hmoty a všetkým dobrovoľníkom za knihy. Na bezpečnosť knihobúdky a pokojný spánok knižiek dohliada obecná kamera. PS: „Uč se dítko moudrým býti!“ citát J. A. Komenského

      FOTO

    • Ocenenie vo výtvarnej súťaži
     • Ocenenie vo výtvarnej súťaži

     • S potešením oznamujeme, že vo výtvarnej súťaži Dobšinského rozprávkovo, sa darilo našej žiačke Sáre Pánovej zo 7.B. Akciu každoročne organizuje Považské osvetové stredisko a v tomto ročníku sa Sárka umiestnila v 2. kategórii na 2. mieste. Kombinovanou technikou znázornila portrét strigy, ktorými sa to v dobšinského rozprávkach len tak hemží. Srdečne gratulujeme!

      Ocenenie vo výtvarnej súťaži - Obrázok 1

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Oznámenie

      o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

       

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

      Zástupkyňa pre materskú školu Mgr. Jana Baginová bude telefonicky kontaktovať všetkých zákonných zástupcov prijatých detí.

      Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete osobne prevziať v kancelárii zástupkyne pre materskú školu (budova materskej školy) od 19. júna 2017 do 23. júna 2017, v čase od 10:00 hod. do 15:30 hod.

      Pre zvyšných 22 žiadostí riaditeľka školy zatiaľ nevydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Dôvodom je, že Obec Pruské plánuje k 01. 09. 2017 otvoriť ešte jednu triedu materskej školy. Preto žiadame zákonných zástupcov o trpezlivosť.

      Ostatných 22 žiadostí bude vyriešených k 01. 09. 2017. Predpokladáme, že k tomuto dátumu by malo byť prijatých do materskej školy i zvyšných 22 detí a rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie budú pravdepodobne vydané ku koncu augustu 2017, v závislosti od priebehu stavebných úprav pre zriadenie novej triedy materskej školy.

       

                                                                             S úctou, riaditeľka školy, Jureníková Adela

    • FLOORBALL CHALLENGE 2017
     • FLOORBALL CHALLENGE 2017

     • Dňa 10.6.2017 sa uskutočnilo celonárodné finále Floorball Challenge 2017 v Poprade. Z 30 škôl sa do hlavného turnaja do Popradu dostalo 8 škôl.

      Naše zmiešané družstvo chlapcov a dievčat vyhralo:

      v prvom zápase so Senicou 7:0

      v druhom zápase s Dunajskou Lužnou 5:3

      a prebojovalo sa do finále.

      Vo finále sme porazili družstvo Fiľakova 6:3 a získali zlaté medaily.

      Účastníkom turnaja gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Taktiež ďakujeme našim skvelým fanúšikom a žiakom 1. stupňa, ktorí nám plnením úloh pomohli dostať sa na tento turnaj .

      Ďakujeme aj p.uč. Hodekovej, Cíbikovej, Benešovej, Daňovej a p.uč. Tarabíkovi a Pecušovi, ktorí sa podieľali na organizácii, príprave a tréningu našich žiakov.

      Na záver víťazná zostava nášho tímu:

      DAŇO Martin VIII.B
      GAJDOŠ Adam IX.B
      HOLBOVÁ Terézia VII.B
      JANEKOVÁ Lucia VII.B
      JURENKOVÁ Miroslava VII.A
      KOPPOVÁ Žofia VII.A
      MAGDÍK Peter V.A
      MOJTO Pavol IX.B
      PAGÁČ Michal IV.B
      PAGÁČ Peter IX.B
      PAGÁČOVÁ Natália VI.A
      PÁNOVÁ Sára VII.B
      RAJNÍČEK Lukáš IX.B
      RAJNÍČKOVÁ Lenka VII.B
      ROSINA Rastislav VIII.B
      ROSINOVÁ Ivana VI.B
      ŠATKA Ján V.A
      ŠATKA Matej VII.A
      ŠUBA Marek VII.B
      VRŠATA Andrej IX.B

       

       

      FOTO 1  FOTO 2

    • Belasý motýľ 2017
     • Belasý motýľ 2017

     • V piatok 9.6. ukázali žiaci našej školy, že majú obrovské srdcia a odhodlanie pomáhať. Zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky organizácie muskulárnych dystrofikov Belasý motýľ. V prvom rade sme mysleli na NAŠICH chlapcov Heňa a Miška, ktorých postihla táto choroba.
      1. Deti aj učitelia, oblečení v modrom, vyjadrili spolupatričnosť všetkým ľuďom postihnutých svalovou dystrofiou.
      2. Modrými motýľmi vyzdobili chodby našej školy. Belasé motýle lemovali cestu do tried Miškovi aj Heňkovi.
      3. Dobrovoľnými príspevkami sa nám podarilo vyzbierať úžasnú sumu 614,73€
      Tu sa však pomoc neskončila......
      O 18:00 v Dubnici nad Váhom sa konal charitatívny tréning Champion​ Clubu. 53 účastníkov prišlo pohybom podporiť tých, ktorým to choroba už nedopraje. Nemalý príspevok Champion Clubu a celý výťažok z tréningu, 585,60€ , bol venovaný ľuďom so svalovou dystrofiou.
      Riadili sme sa heslom: NAŠA POMOC - ICH KRÍDLA

      VŠETKÝM, KTORÍ POMOHLI PATRÍ OBROVSKÁ VĎAKA                                                                                          Foto tu

    • Úspech vo výtvarných súťažiach
     • Úspech vo výtvarných súťažiach

     • Ku koncu školského roku sa našim talentom opäť darilo. V celoslovenskej výtvarnej súťaži „Krídla fantázie“ zabodovala svojou prácou „Veselá rodinná oslava“ šikovná žiačka 7.A triedy Aneta Mikulová a získala Cenu poroty.

      Rovnako úspešná bola žiačka 8.B triedy Nelli Mikušíncová so svojim dielom „Vojačka v akcii“. Jej práca zaujala porotu v súťaži „Vojaci očami detí“. Celoslovenskú súťaž vyhlásilo Ministerstvo obrany SR a mesačník Obrana a Nelli získala krásne tretie miesto.

      Obom úspešným talentom srdečne blahoželáme!

      Úspech vo výtvarných súťažiach - Obrázok 1Úspech vo výtvarných súťažiach - Obrázok 2

    • MAS Vršatec - výtvarná súťaž „Očami detí“
     • MAS Vršatec - výtvarná súťaž „Očami detí“

     • Už ste niekedy premýšľali nad tým, čo nám v obci a v celom regióne chýba a čo zaujímavé si tu viete predstaviť? Žiaci našej školy mali za úlohu sa zamyslieť nad touto otázkou a svoje nápady výtvarne spracovať pod vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej. A tak vznikli návrhy hodné pozornosti: verejné WC, medzinárodné letisko Slávnica, lyžiarsky vlek, Gavlovič café, alebo čokoládová fontána. Ktovie, možno raz... Naše diela však porotu veľmi zaujali a preto vám s radosťou oznamujeme výhercov regionálnej súťaže MAS Vršatec: 1. stupeň ZŠ: 1. miesto: Alexandra Gužíková (4.A) - „Vyhliadková veža s tobogánom a lezeckou stenou“. 2. stupeň: 1. miesto: Tatiana Čerepanová (7.B) - Vršatecké hradné slávnosti“, 3. miesto:  Nikola Majanová (7.B) - „Lyžiarske stredisko Vršatec“. Špeciálna cena za vystihnutie témy: Emma Melišíková (8.A) – „Botanická záhrada“. Cenu za originalitu získala Viktória Vetrová (4.A) - „Verejné WC“. Všetkým šikovným výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na prípadné realizácie ich nápadov.

      FOTO

    • Škola v prírode 2017 Duchonka
     • Škola v prírode 2017 Duchonka

     • V týždni od 15. 5. - 19.5. 2017 naši štvrtáci absolvovali školu v prírode v krásnom prostredí rekreačnej oblasti vodnej nádrže Duchonka v okrese Topoľčany. Našim domovom sa stal úžasný penzión Slniečko. Kedˇže sa naša škola  nachádza v prírode , hlavnou náplňou ŠkVP bolo stmeliť a upevniť kolektív detí 4.A  a 4.B triedy. V tom nám pomohol tím animátorov Lily, Šino a Ejmý. Učili sme sa vonku v altánkoch alebo sme za vedomosťami chodili do prírody. Hry, súťaže, výlety, diskotéky, opekačka, nočný pochod,....  Naše zážitky sme zdokumentovali aj na FB stráke našej školy. Spomienky navždy zostanú hlboko vryté v našich srdiečkach :-)

      Foto TU

    • Turnaj v rapid šachu
     • Turnaj v rapid šachu

     • 6. mája 2017 sa konal Jarný turnaj v rapid šachu v Prievidzi. Naša žiačka Daniela Magdíková zo 6. B sa umiestnila na 2. mieste v kategórií "Dievčatá do 14. rokov". Danka postúpila do ďalšieho kola, ktoré sa konalo 13. 5. 2017 v Lysej pod Makytou. Tu získala 3. miesto so ziskom 4 bodov v tej istej kategórií. Prebojovala s do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční v Dubnici nad Váhom.

      Gratulujeme!

    • Krajské kolo v atletike ZŠ
     • Krajské kolo v atletike ZŠ

     • 6. júna 2017 sa uskutočnilo Krajské kolo v atletike ZŠ na štadióne v Dubnici nad Váhom. Usporiadateľom bol Okresný úrad Trenčín, Atletický klub Spartak Dubnica n/V CVČ Dubnica N/V. Z našej školy do krajského kola postúpili Katarína Kišková z 9. A triedy a Peter Pagáč z 9. B. Katarína Kišková vo finále behu na 60 m získala striebornú medailu, časom 8,11 sekundy a Peter Pagáč v behu na 300 m obsadil 3. miesto v čase 40,27 sekundy.

      Obom gratulujeme a ďakujeme za krásne výsledky.

    • Okresné kolo žiakov a žiačok ZŠ v atletike - Dubnica
     • Okresné kolo žiakov a žiačok ZŠ v atletike - Dubnica

     • Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ pre šk. rok 2016/2017 sa uskutočnili 16. mája 2017 na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom. Usporiadateľom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, AK Spartak Dubnica nad Váhom. Súťažilo sa v kategóriách žiaci a žiačky.

      Chlapcom a dievčatám z našej školy sa v jednotlivých disciplínach darilo.

       

      1. miesto a zlatú medailu získali:

      Katarína Kišková 9. A v behu na 60 m v čase 8,01 s,

      Peter Pagáč 9. B v behu na 300 m časom 40,08 s,

      v štafete dievčat 4 x 60 m v čase 34,05 s.

      Zostavu štafety dievčat : Nelli Mikušincová 8. B, Lucia Pagáčová 8. B, Lenka Rajníčková 7. B, Katarína Kišková.

      2. miesto, striebornú medailu získali:

      David Kováčik 9. B v behu na 60 m za 7,79 s,

      Nelli Mikušincová v behu na 60 m v čase 8,35 s,

      Adam Sluštík v hode kriketovou loptičkou výkonom 64,11 m.

      V štafete chlapcov 4 x 60 m časom 31,77 s. v zostave Peter Pagáč, Samuel Bagin 8. A, Rastislav Rosina 8. B, David Kováčik.

       

      4. miesto obsadil Peter Pagáč v skoku do diaľky výkonom 5,03 m a tiež Tatiana

      Čerepanová 7. B v behu na 800 m v čase 2,51 min.,

      6. miesto v behu na 300 m získal Rastislav Rosina v čase 42, 51 s,

      9. miesto v skoku do diaľky Richard Huňa 9. A výkonom 4,85 m.

       

      Medailistom GRATULUJEME!

      FOTO

       

       

    • Za zážitkami netreba chodiť ďaleko...
     • Za zážitkami netreba chodiť ďaleko...

     • Dňa 7.6. 2017 sme my, žiaci 8.B, prežili pekné chvíle plné adrenalínu v neďalekom Trenčíne, kde sme navštívili centrum TARZANIA. Na svoje si prišli tí odvážni, ale nenudili sme sa ani my ostatní. Pod vedením skúseného inštruktora sme okrem lanovej dráhy mohli absolvovať aj lukostreľbu, slackline či spoločné lyže. Oddych po náročných aktivitách sme našli v kine OC Max.

      Mgr. Michaela Pecušová a Mgr. Martina Martišková ďakujú všetkým žiakom za príjemný a bezproblémový priebeh celého výletu :-)

    • Dulovske mažoretky
     • Dulovske mažoretky

     • Dňa 6.7. mája žiačky z tried:


      6.B: Laurika Laššová, Ivanka Rosinová, Klárka Figúrová
      7.B: Sárka Pánová, Dominika Hrajková
      8.B: Emka Žalúdková
      4.B: Sophia Fábryová
      3.A: Saška Mišovcová
      5.A: Miška Mišovcová

      reprezentovali oz Dulovské mažoretky YVETT na MSR v mažoretkovom športe, ktoré sa konalo v Spišskej Novej Vsi. Dievčatá súťažili s najlepšími súbormi na Slovensku a v skupinových formáciach si vybojovali JUNIORKY 4.miesto a KADETKY 6.miesto.

      Blahoželáme!

      FOTO

    • Školská exkurzia Viedeň
     • Školská exkurzia Viedeň

     • Dňa 30. mája sa uskutočnila školská exkurzia do Viedne. Žiaci 5. a 6. ročníka navštívili známu čokoládovňu Hauswirth v Kittsee.

      Predpoludním sme navštivili záhrady sídla Habsburgovcov - Schönbrunn. Popoludní sme sa presunuli do Umeleckovedného múzea na námestí Márie Terézie. Tu mohli žiaci obdivovať historické pamiatky z čiasRakúsko - Uhorska, maľby popredných umeleckých majstrov ako Dürer, Tizian, či mnohých ďalších. Na záver exkurzie si pozreli Hofburg, Morový stĺp a Dóm sv. Štefana.

      Za možnosť navštíviť toto významné európske mesto sa chceme poďakovať aj Rade rodičov školy, ktorá nám poskytla financie na čiastočnú úhradu dopravy.

      FOTO

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • V piatok 28. 4. 2017 v športovom areáli Základnej školy Eduarda Schreibera sa konal Beh oslobodenia obce Lednické Rovne. I napriek nepriaznivému počasiu naši žiaci  v behu získali pekné umiestnenia.

       

      V kategórii starší žiaci (7. - 9. ročník) Peter Pagáč z 9. B triedy získal 1. miesto.

      V kategórii najmladší žiaci B (3. a 4. roč.) 1. miesto získal Michal Pagáč (4. B)  a 3. miesto David Krivoklatský (4. A).

      V kategórii staršie žiačky (7. - 9. roč.) Tatiana Čerepanová (7. B)  sa umiestnila na 2. mieste.

      V kategórii najmladší žiaci A (1. - 2. roč.) Aleš Suchánek (2. B)  obsadil 2. miesto a Jakub Ondrášik (1. B)  3. miesto.

       

      Školu ďalej reprezentovali žiaci:

      Šimon Ondrášik 4. A trieda - 5. miesto, Alexej Košík 3. B - 6. miesto, Timea Krivoklatská 6. A - 6. miesto, Ema Pokorná 6. A - 9. miesto, Ján Šatka 5. A - 4. miesto, Jakub Gábor 6. A - 5. miesto, Róbert Cíbik 5. B - 9. miesto, Lucia Pagáčová 8. B - 4. miesto, Lenka Rajníčková 7. B - 7. miesto, David Kováčik 9. B - 5. miesto, Martin Daňo 8. B - 7. miesto, Samuel Toman 7. A - 7. miesto a Matej Šatka zo 7. A triedy.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a medailistom gratulujeme!

      FOTO

       

       

    • Tehlička 2017
     • Tehlička 2017

     • Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a starým rodičom, rovnako ako i pedagógom, ktorí sa zapojili do celoslovenskej pôstnej zbierky Tehlička. Vyzbierali sme spolu 458,- €. Cieľom projektu je informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti. 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky bol zameraný na pomoc deťom v Južnom Sudáne.

      Občianska vojna v Južnom Sudáne núti tisíce ľudí stať sa utečencami vo vlastnej krajine. Deti a mladí dennodenne čelia realite vojny, ktorá trvá od r. 2013. Doteraz zahynulo takmer 70 000 ľudí vrátane detí. Vysídlených bolo 2,5 milióna ľudí. Situácia v oblasti ľudských práv patrí k najhorším na svete.

      Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na kúpu učebníc a školských pomôcok potrebných na vzdelávacie programy a voľnočasové aktivity, jedlo a hygienické balíčky pre najchudobnejšie deti z utečeneckých táborov.

       viac info na: www.tehlicka.sk