• /
     • Noc s Andersenom

     • 36 odvážnych žiakov 3.ročníka sa z piatka na sobotu (29.-30.3.2019) vydali na dobrodružnú Noc s Andersenom. Čakal na nich bohatý večerný program súvisiaci s príbehmi dánskeho rozprávkara. Deti počas noci navštívili aj hasičskú zbrojnicu v Pruskom, ako aj kláštornú kryptu, kde je pochovaný básnik a kňaz Martin Hugolín Gavlovič. O druhej hodine ráno únava zdolala statočných čitateľov, a tak vkĺzli do pripravených spacákov a sladko (hoci krátko) si pospali. Ráno deti po raňajkách čakalo vyhodnotenie a unavení, no veríme, že plní zážitkov, odchádzali domov. Veríme, že aj o rok sa nájdu odvážni čitatelia, ktorí s nami prežijú Noc s Andersenom.

      Za spoluprácu ďakujeme: 

      Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča

      Dobrovoľnému hasičskému zboru v Pruskom

      Správcovi farnosti - Mgr. Folučkovi,  aj p. Hlaváčovi

      RIMC Motýlik Pruské

      Pizzerii Di Suizi Pruské

       

      Mgr. Košíková, Mgr. Valašíková 

       

       

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 03.04.2019 sa koná celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2019. Vzhľadom na to, že nie je možné z priestorových a kapacitných dôvodov zabezpečiť vyučovanie všetkých žiakov našej školy, budú mať v tento deň žiaci 5. - 8. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

     • Úspech na Pytagoriáde

     • Dňa 27.3. 2019 si úspešní riešitelia školských kôl Pytagoriády zmerali sily v okresnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom.  Aj naši žiaci ukázali, že sa konkurencie nezľaknú,  a umiestnili sa na popredných miestach.

      V kategórii P6 zvíťazil žiak 6.a triedy  DÁVID KRIVOKLATSKÝ, v kategórii P7 obsadil 2. miesto BORIS BOBÁČIK zo 7.A. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Všetkých úspešných riešiteľov z našej školy uvádzame v tabuľke:

     • Darilo sa nám na chemickej olympiáde

     • Dňa 22. marca 2019 sa v Ladcoch uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali dve žiačky z triedy 9.B. Lucka Janeková získala fantastické 1. miesto a Sára Pánová sa umiestnila na 3. mieste. Obom dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Úspech v recitačnej súťaži

     • Dň 19. marca 2019 prebehlo v Dubnici nad Váhom okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tešíme sa, že sa našej žiačke, Linde Mikolášovej z 5. B triedy, podarilo uspieť s ukážkou od známej súčasnej slovenskej spisovateľky. Získala 3. miesto v II. kategórii v prednese prózy. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Deň sv. Patrika 17. marec
     • Deň sv. Patrika 17. marec

     • Dňa 18. marca sme si na hodinách anglického jazyka so žiakmi 2. a 9. ročníka pripomenuli celosvetovo oslavovaný deň sv. Patrika. Oboznámili sme sa s významom a históriou tohto sviatku, zvykmi a tradíciami.  Na záver si žiaci vyrobili symbol sviatku - írsky zelený trojlístok.

      Mgr. Berešová, Mgr. Trenčanová

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ

     • Do galérie Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

      Dňa 20.02.2019 sa v školskej knižnici uskutočnila umelecká súťaž v prednese poézie a prózy žiakov 1.stupňa ZŠ - Hviezdoslavov Kubín.Pred početným publikom si svoje recitátorské umenie vyskúšalo 29 recitátorov. Porota, v zložení Mgr. Kurekovej, Mgr. Valašíkovej a Mgr. Košíkovej, mala neľahkú úlohu vybrať najlepšieho z najlepších. Nakoniec sa na prvých priečkach umiestnili títo žiaci:

      kategória POÉZIA: 1. Lucia BACKOVÁ

                                     2. Veronika BALÁŽOVÁ a Michaela ZEMANÍKOVÁ

                                     3. Ela PREKOPOVÁ

      kategória PRÓZA:  1. Barbora JURČAGOVÁ

                                     2. Matúš DOMÁŇ

                                     3. Helenka PSOTOVÁ a Nina CIBIKOVÁ

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny umelecký zážitok a verím, že sa o rok stretneme opäť :)

                                                                                              Mgr. Silvia Košíková

       

       

     • Testovanie T9-2019

     • Milí deviataci, vážení rodičia,

      dňa 3. apríla 2019 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.  Deviataci prídu do školy o 7:30 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:50 hod. Pri testovaní môžu žiaci používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

      Žiaci, ktorí v Testovaní 9 dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

      Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      Všetkým deviatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

      Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 9

     • Slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia a milé deti,

      srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 09. a 10. apríla 2019 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod v budove ZŠ Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2. poschodie). Na zápis je potrebné si priniesť: žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov), rodný list dieťaťa, 13 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka). Na zápise dieťaťa do 1. ročníka je žiadúca účasť oboch zákonných zástupcov. Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 sa zápisu detí do prvého ročníka ZŠ zúčastnia okrem kvalifikovaných učiteliek pre ISCED1 aj pracovníci CPPPaP (psychológ, špeciálny pedagóg), učiteľky materskej školy.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás

     • Jarné prázdniny

     • V súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín jarných prázdnin od 04. marca 2019 do 08. marca 2019. Vyučovanie sa začína 11. marca 2019 (pondelok). Počas jarných prázdnin bude prevádzka v MŠ zabezpečená v dvoch triedach (na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov detí prihlásených do MŠ o jej prevádzku počas jarných prázdnin). Bližšie informácie Vám poskytne ZRŠ pre MŠ Jana Baginová.

     • ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:

     • Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
      Úväzok: 100 %
      Dátum nástupu: 1. 9. 2019

      Požiadavky:
      1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
          - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
       
      2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
          - prax v pozícii vedúcej ŠJ je vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
          - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
          - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
          - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
          - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
          - znalosť príslušnej legislatívy
          - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
         
      3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
          - profesijný životopis
          - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
          - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
       
      Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.-778 €.
       
      POŽADOVANÉ DOKLADY JE POTREBNÉ ZASLAŤ ALEBO OSOBNE DORUČIŤ NA ADRESU ŠKOLY DO 31. 05. 2019.

      Adresa školy:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

       

     • Lyžiarsky výcvikový kurz a snowboarding

     •  

      V dňoch 21. 1. - 25. 1. 2019 žiaci 7. A a 7. B triedy sa zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu a snowboardingu na Krahuliach v rekreačnom zariadení STRED EURÓPY. Výcviku sa zúčastnilo 32 detí.

       

      Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskych a snowboardingových schopností. Boli zodpovední v plnení si svojich povinností na svahu i mimo svahu. Všetci žiaci, ktorí boli zadelení do družstva pre začiatočníkov sa naučili lyžovať a snowboardovať. Pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike lyžovania. V posledný deň boli usporiadané lyžiarske a snowboardingové preteky.

       

                                       Výsledková listina

       

      Obrovský slalom dievčatá :

       

      1.  Voláková Kristína –          45,63 s

       

      2.  Florišová Terézia –           49,50

       

      3.  Pagáčová Kristína –          49,69

       

      4.  Gajdošová Aneta –           50,89

       

      5.  Mišovcová Michaela – 1:17,39

       

       Obrovský slalom chlapci :

       

      1.  Cíbik Urban –              45,98

       

      2.  Cíbik Róbert –             47,57

       

      3.  Berky Filip –                 48,54

       

      4.  Kubáň Jozef –              49,75

       

       5.  Zlatoš Ivan –                52,19

       

      6.  Antal Šimon –               55,23

       

      7.  Suchánek Dávid –        55,78

       

       8.  Magdík Peter –            57,17

       

      9.   Kučo Martin –              57,23

       

      10. Šatka Adam –              58,30

       

      11. Zemaník Matej –         59,16

       

      12. Faturík Timotej –   1 : 03,63 min

       

      13. Barták Šimon –      1 : 18,00

       

      14. Kurinec Marko –    1 : 26,61

       

      15. Čokina Vladimír -   2 : 03,10

       

       Snowboard :

       

      1. Hudec Jakub –        1:26,82

       

      2. Tomanica Marek – 1:36,72

       

      3. Novosád Matúš –   1:51,35

       

       Víťazom blahoželáme !!!

       

      Link na foto:

      https://www.zonerama.com/nalimko/Album/5064234

       

       

       

       

       

     • Polročné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v piatok 1.2.2019 bude prerušené vyučovanie, nakoľko budú polročné prázdniny. Školské vyučovanie sa opäť začne v pondelok 4.2.2019.

      Materská škola bude počas polročných prázdnin v prevádzke, deti budú sústredené v dvoch triedach.

      Žiakom želáme príjemný predĺžený víkend.

     • Vianočné trhy

     • Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      dňa 6. decembra 2018 sa v čase od 7.30 do 14.00  na našej škole už tradične uskutočnia Vianočné trhy. Žiaci I. a II. stupňa v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi a starými rodičmi pripravili rôzne vianočné pečivo, ozdoby, malé vianočné stromčeky, svietniky, anjelikov, snehuliakov, vianočné pozdravy a iné darčeky, ktoré budú predávať vo svojich  stánkoch v školskej telocvični.

      Toto cestou by sme Vás chceli srdečne pozvať na našu vianočnú akciu. Príďte podporiť Vaše deti. Všetci ste vítaní. Tešíme sa na Vás a zároveň želáme veselé Vianočné sviatky a šťastný Nový Rok 2019.

       

       

     • 2 % dane z príjmu

     • Milí rodičia a priatelia školy.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% dane z príjmu za rok 2018. Poteší nás, ak sa v tomto roku rozhodnete podporiť vzdelávanie a rozvojové aktivity v našej škole.

      Za podporu srdečne ďakujeme.

      Tlačivo nájdede tu:

     • Jarmoček v Pruskom

     • Dňa 8. 12. 2018 žiaci a žiačky 2. A a 5.  A triedy vystúpili so svojím programom na Mikulášskom jarmočku, ktorý sa konal v Pruskom na štadióne TJ. Dievčatá 2. A predniesli básne a spevy s mikulášskou a vianočnou tematikou. Chlapci a dievčatá z 5. A  zatancovali spoločný tanec a na záver dievčatá vystúpili s tancom na pesničku Last Christmas.

     • Pozvánka na stretnutie žiakov 9. ročníka,rodičov a zástupcov SŠ

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás a Vašich deviatakov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2018 o 15:15 hodine v spoločenskej miestnosti. Budú Vám sprostredkované informácie, ako postupovať pri podávaní prihlášky na SŠ, informácie o prijímacích skúškach, o Testovaní 9 - 2018 ...

      Zástupcovia okolitých stredných škôl (najmenej siedmi) Vám predstavia svoju školu, možnosti štúdia, ale i ďalšieho uplatnenia.

      Vaša účasť na stretnutí je potrebná!!!

    • Nekonečný príbeh skla
     • Nekonečný príbeh skla

     • Našim žiakom 7.A a 7.B  triedy sa podaril husársky kúsok. Zapojili sa do zaujímavej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala firma Vetropack Nemšová  s.r.o. pod názvom „Nekonečný príbeh skla“. Cieľom súťaže bolo, aby sa deti zamysleli nad dôležitou recykláciou skla  a vo svojich výtvarných prácach stvárnili ďalší život sklenej hmoty. Čo keby sa z fľaše raz stalo akvárium, luster, či nádoba na hydroponické pestovanie rastlín? Výtvarné spracovanie nápadov našich detí sa porote veľmi páčilo, pretože zo všetkých 145 výkresov sa až 6 našich prepracovalo do firemného kalendára na rok 2019. Výhercovia dostali krásne ceny, okrem kalendára, USB kľúča, pier, aj poukážku na nákup športových potrieb v hodnote 55€. A ktorí sú tí šikovní? Terézia Florišová 7.A, Ján Šatka 7.A, Michaela Mišovcová 7.A, Martin Kučo 7.B, Aneta Gajdošová 7.B a Timotej Faturík 7.B. Všetkým výhercom pod vedením p. uč. Cíbikovej srdečne blahoželáme a firme Vetropack ďakujeme za príležitosť aj exkurziu vo fabrike!

     • Začiatok vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      v súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín vianočných prázdnin od 23. 12. 2018 do 07. 01. 2019. Vyučovanie sa začína 08. 01. 2019 (utorok). Prevádzka materskej školy začína tiež v utorok 08. 01. 2019.

      Vedenie ZŠ s MŠ H. Gavloviča v Pruskom