• Šaliansky Maťko

     • Dňa 10.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí.

      II. kategóriu (6. – 7. ročník) suverénne vyhrali žiačky zo 6.B triedy, konkrétne:

      1. miesto – Barbora Kováčiková

      2. miesto – Natália Tomanová

      3. miesto – Kvetoslava Gregušková

       

      Porota sa rozhodla udeliť aj štvrté miesto, ktoré získala Sára Suchánková zo 6.A triedy. Dievčatám a všetkým, ktorí ich povzbudzovali, ďakujeme za príjemne strávené chvíle. Barborke srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentovaní školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2019.

     • Pozvánka na stretnutie žiakov 9. ročníka,rodičov a zástupcov SŠ

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás a Vašich deviatakov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2018 o 15:15 hodine v spoločenskej miestnosti. Budú Vám sprostredkované informácie, ako postupovať pri podávaní prihlášky na SŠ, informácie o prijímacích skúškach, o Testovaní 9 - 2018 ...

      Zástupcovia okolitých stredných škôl (najmenej siedmi) Vám predstavia svoju školu, možnosti štúdia, ale i ďalšieho uplatnenia.

      Vaša účasť na stretnutí je potrebná!!!

     • Vianočné trhy

     • Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      dňa 6. decembra 2018 sa v čase od 7.30 do 14.00  na našej škole už tradične uskutočnia Vianočné trhy. Žiaci I. a II. stupňa v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi a starými rodičmi pripravili rôzne vianočné pečivo, ozdoby, malé vianočné stromčeky, svietniky, anjelikov, snehuliakov, vianočné pozdravy a iné darčeky, ktoré budú predávať vo svojich  stánkoch v školskej telocvični.

      Toto cestou by sme Vás chceli srdečne pozvať na našu vianočnú akciu. Príďte podporiť Vaše deti. Všetci ste vítaní. Tešíme sa na Vás a zároveň želáme veselé Vianočné sviatky a šťastný Nový Rok 2019.

       

       

    • Nekonečný príbeh skla
     • Nekonečný príbeh skla

     • Našim žiakom 7.A a 7.B  triedy sa podaril husársky kúsok. Zapojili sa do zaujímavej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala firma Vetropack Nemšová  s.r.o. pod názvom „Nekonečný príbeh skla“. Cieľom súťaže bolo, aby sa deti zamysleli nad dôležitou recykláciou skla  a vo svojich výtvarných prácach stvárnili ďalší život sklenej hmoty. Čo keby sa z fľaše raz stalo akvárium, luster, či nádoba na hydroponické pestovanie rastlín? Výtvarné spracovanie nápadov našich detí sa porote veľmi páčilo, pretože zo všetkých 145 výkresov sa až 6 našich prepracovalo do firemného kalendára na rok 2019. Výhercovia dostali krásne ceny, okrem kalendára, USB kľúča, pier, aj poukážku na nákup športových potrieb v hodnote 55€. A ktorí sú tí šikovní? Terézia Florišová 7.A, Ján Šatka 7.A, Michaela Mišovcová 7.A, Martin Kučo 7.B, Aneta Gajdošová 7.B a Timotej Faturík 7.B. Všetkým výhercom pod vedením p. uč. Cíbikovej srdečne blahoželáme a firme Vetropack ďakujeme za príležitosť aj exkurziu vo fabrike!

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 21.11.2018 sa koná celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2018. Vzhľadom na to, že nie je možné z priestorových a kapacitných dôvodov zabezpečiť vyučovanie všetkých žiakov našej školy, budú mať v tento deň žiaci 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

     • V piatok skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 9.11.2018 bude na našej škole skrátené vyučovanie z dôvodu konania sa školskej akcie. Žiaci, ktorí končia v tento deň vyučovanie štvrtou hodinou, budú končiť o 10.00 hod.Piata vyučovacia hodina bude končiť o 10.40 hod a šiesta o 11.20 hod.

      Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom

    • TESTOVANIE 5
     • TESTOVANIE 5

     • Milí piataci, vážení rodičia,

      dňa 21. novembra  2018 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod.

      Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám i širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

      Vedenie školy želá všetkým piatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      Mgr. Dana Svoradová – koordinátor testovania

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Dňa 06. 11. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov 9. ročníka, ktorí si otestovali svoje vedomosti a schopnosti v troch častiach: práca s textom, transformácia textu a ústny prejav. Napriek počiatočným obavám a tréme žiaci prekonali svoj strach a ukázali, čo vedia.

      Najvyšší počet bodov sa podarilo získať Sáre Pánovej z 9. B, na druhom mieste sa umiestnili Aneta Mikulová a Petra Jakúbková z 9. A, tretie miesto obsadila Tatiana Krajčíková z 9. A triedy. Dievčatá boli odmenené knižnými cenami a srdečným potleskom.

      Všetkým súťažiacim vyslovujeme pochvalu, víťazke blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže.  

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia a priatelia školy! ZRŠ pri ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Vás srdečne pozýva na rodičovskú zábavu. Rodičovská zábava sa uskutoční dňa 24. 11. 2018 so začiatkom o19:00 hod. Cena vstupenky je 15 € (v cene je káva, večera a fľaša vína pre dvojicu). Do tanca hrá skupina MELODY. O občerstvenie sa starať nemusíte. K dispozícii Vám bude otvorený bar (alko, nealko, „chuťovky“).Čaká na Vás aj tombola. Zároveň žiadame rodičov a priateľov školy, ktorí majú chuť a možnosť prispieť do tomboly, aby ceny doručili do budovy školy (kancelária vedenia školy, sekretariát). Na tel. číslach:  042/4492647 alebo 0915765303 máte možnosť rezervovať si miesto a stoly na sedenie.                                             

      Tešíme sa na Vás!                                                   

      ZRŠ pri ZŠ s MŠHugolína Gavloviča

     • Exkurzia - muzikál Rómeo a Júlia

     • Večer 25. 10. 2018 bol pre žiakov 9. ročníka výnimočný. Obliekli sa do gala a v sprievode pedagógov navštívili divadlo Nová scéna v Bratislave, kam sa prišli presvedčiť o pravdivosti slov najznámejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeara, ktorý napísal: „Naveky najsmutnejší. Taký je ten príbeh Rómea a Júlie.“ Svetoznámy muzikál v slovenskom podaní očaril divákov nádhernou hudbou, scénou, kostýmami, profesionálnymi výkonmi hercov, náročnou choreografiou J. Ďurovčíka... Príbeh nielen o láske dvoch mladých ľudí, ale i o nenávisti a jej ničivých dôsledkoch priviedol divákov k zamysleniu sa a z divadla odchádzali plní emócíí.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      oznamujem Vám, že v dňoch od 31. 10. 2018 do 02. 11. 2018 sú v súlade s POP na školský rok 2018/2019 jesenné prázdniny. 30. október 2018 bude jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. 

      Vyučovanie sa začne dňa 05. 11. 2018 (v pondelok).

       

      PaedDr. Adela Jureníková

       

      riaditeľka školy

     • Exkurzia žiakov 5. A, B triedy

     • Dňa 16.10.2018 sa žiaci 5.A,B triedy spolu s pani učiteľkou Maschtovskou a Košútovou zúčastnili exkurzie v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov. Navštívili  pútnické miesto Skalka pri Trenčíne a Haluzickú tiesňavu. Žiaci sa počas exkurzie dozvedeli o histórií pútnického miesta, kde žili pustovníci sv. Andrej Svorad  a Benedikt. Pekné počasie umožnilo prejsť celý náučný chodník Haluzickej tiesňavy, ktorá patrí medzi prírodnú pamiatku. Pri dedinke si žiaci pozreli aj zrúcaninu románskeho kostola s hradiskom.

     • Záložka do knihy spája školy

     • Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

      Žiaci 1.stupňa ZŠ sa v mesiaci október zapojili do 9.ročníka česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy", ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne. Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie kontaktu medzi slovenskými a českými školami, no najmä podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Naši žiaci 1.stupňa vytvárali ľubovoľnou technikou záložky do kníh na danú tému "Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice", ktoré sme odoslali pridelenej partnerskej základnej škole z obce Pohořelice v Českej republike. Výrobe záložiek predchádzali rôzne čitateľské aktivity, ako aj vlastivedná exkurzia, kde sa žiaci stretli s povesťami z nášho kraja. Ďakujeme pani učiteľkám z 1.stupňa za pripravené aktivity a žiakom za tvorivé zapojenie sa do tohto projektu.

       

       

    • Vlastivedná exkurzia tretiakov Trenčiansky hrad - Skalka nad Váhom
     • Vlastivedná exkurzia tretiakov Trenčiansky hrad - Skalka nad Váhom

     • Dňa 16.10.2018 sme navštívili so žiakmi 3.ročníkov majestátny hrad v Trenčíne. Z dolného nádvoria smerovali naše kroky do rotundy, odtiaľ sme sa presunuli do Barborinho paláca, Zápoľského i Ľudovítovho paláca. Najnáročnejší bol výstup na Matúšovu vežu, no prekrásny výhľad na Považie zahnal všetku únavu. Nevynechali sme ani prehliadku kasárne, hladomorne a samozrejme slávnej "Studne lásky", ktorá získala názov podľa povesti o Fatime a Omarovi. Naše kroky smerovali ešte k blízkemu hotelu, odkiaľ sme si mohli z interiéru pozrieť vytesaný rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179. Autobusom sme sa presunuli do neďalej Skalky nad Váhom, pútnického miesta pri Trenčíne, ktorá sa spája so životom sv.pustovníkov Andreja - Svorada a Beňadika, ktorí na tomto mieste nejaký čas žili. Veríme, že táto exkurzia priniesla deťom množstvo zážitkov a pekných spomienok. 

                                                                                                    Mgr. Košíková, Mgr. Valašíková

     • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje rodičom prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu a udelenie riaditeľského voľna žiakom v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské dňa 23. 10. 2018 z technických príčin (prerušenie distribúcie elektrickej energie).
       

      Za porozumenie ďakujeme.
      S úctou, RŠ

    • Literárna exkurzia
     • Literárna exkurzia

     • Poviedka Martina Kukučína NEPREBUDENÝ sa radí k vrcholným dielam slovenského realizmu. Pri príležitosti 90. výročia od smrti nášho významného prozaika pripravilo Divadlo Jána Palárika v Trnave predstavenie, ktorého  režisérom je Peter Palik.

      Naši žiaci 7. ročníka si tak mohli 15. októbra 2018 pozrieť inscenáciu, v ktorej sa hlavnej úlohy Ondráša Machuľu bravúrne zhostil vynikajúci Michal Jánoš.  

      Na divadelných doskách sme boli svedkami dojemného osudu slovenského outsidera. Príbeh o krehkosti ľudskej duše, naivnej a bolestivej láske, ktorá je vykúpená smrťou hlavného hrdinu, je aktuálny aj dnes.

       

      „Klamstvo je velice lacný sen pre ľudí,

      draho ho zaplatí, ten kto sa prebudí.“    (Michal Kubovčík, projekt Baštrng)

       

     • FLORBAL SK LIGA - 1.kolo

     • Dňa 16.10.2018 sa v športovej hale v Bolešove uskutočnilo prvé kolo FLORBAL SK LIGY pod záštitou Nadácie JOJ. Zúčastnili sa družstvá zo ZŠ Bolešov, ZŠ Mikušovce, ZŠ Komenského Púchov a naši žiaci. Odohralo sa šesť zápasov. V súboji so ZŠ Mikušovce naši chlapci vyhrali 7:3, v súboji so žiakmi ZŠ Bolešov vyhrali vysoko 13:2. Najťažší zápas odohrali naši chlapci so súperom hokejistov zo ZŠ Komenského Púchov. Bol to veľmi vyrovnaný zápas, súper sa nevzdával a citeľne dával našim chlapcom pocítiť každý jeden gól v ich bráne. Nakoniec sa našim chlapcom podarilo zvíťaziť 4:3 a postupujú z prvého miesta do druhého kola zápasov.  Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Komenského Púchov, tretie miesto patrilo ZŠ Mikušovce a štvrté miesto ZŠ Bolešov. Našu školu reprezentovali: brankár Stanislav Prekop, kapitán Matej Šatka, Damián Prekop, Janko Šatka, Marek Šuba, Michal Pechanec, Michal Pagáč, Marco Krnáč, Šimon Onrášik, Ľubomír Drga a Samuel Borový. Najlepším strelcom turnaja bol vyhlásený Janko Šatka, ktorý do súperovej brány nastrieľal 10 gólov. Veľké poďakovanie patrí trénerovi RSDr. Miroslavovi Tarabíkovi. O výbornú športovú atmosféru a povzbudzovanie hráčov v súbojoch sa starala Ing. Zuzana Daňová. Ďakujeme!

    • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY
     • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje rodičom prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu a udelenie riaditeľského voľna žiakom v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské dňa 16. 10. 2018 z technických príčin (prerušenie distribúcie elektrickej energie).
       

      Za porozumenie ďakujeme.
      S úctou, RŠ

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ

     •  

      Dňa 4.10.2018 sa naša škola opäť zúčastnila Okresného kola cezpoľného behu žiakov a žiačok ZŠ v mestskom parku pri kaštieli v Dubnici nad Váhom. Bežalo sa v štyroch kategóriach.

      V kategórii žiačky ZŠ našu školu reprezentovali: Tatiana Čerepanová (6. miesto), Timea Krivoklátska (9. miesto) a Sára Pánová.

      V kategórii chlapcov sa súťaže zúčastnili: Jakub Šatka (5. miesto), Michal Pagáč (6. miesto) a Samuel Toman. Chlapci ako družstvo získali 2. miesto. V kategórii súťažilo 7 škôl.

      Všetkým zúčastneným gratulujeme a za účasť ďakujeme.

     • CEZPOĽNÝ BEH ÚDOLÍM VÁHU

     • Dňa 28. septembra sa vybraní žiaci z našej školy zúčastnili 47. ročníka cezpoľného behu "Beh údolím Váhu", ktorý sa konal v Bolešove.

      V kategórii mladšie žiačky - ročník 2007/2008, sa na druhom mieste umiestnila Eliška Lukáčová zo 6. B triedy a na 3. mieste  Linda Bednárová z 5. B triedy.

      V kategórii mladší žiaci - rok narodenia 2007/2008, nás úspešne reprezentoval Šimon Ondrašík zo 6. A triedy, ktorý skončil na prvom mieste.

      Zastúpenie sme mali aj medzi mladšími žiakmi s rokom narodenia 2006, kde sa podarilo Marekovi Tomanicovi umiestniť na 3. mieste.

      V ďalšej kategórii chlapcov - s rokom narodenia 2005, sme opäť bodovali a to na najvyššom stupni, keďže Michal Pagáč zo 6. B triedy dobehol do cieľa ako prvý.

      V dievčenskej kategórii - ročník 2003/2004, nezaostávali ani dievčatá našej školy a obsadili v nej dve umiestnenia. Tatiana Čerepanová z 9. B získala zlatú medailu a Paulína Bisáková z 9. A striebornú medailu.

      V poslednej chlapčenskej kategórii starších žiakov - rok narodenia 2003/2004, nás potešil Samuel Toman z 9. A, ktorý skončil na prvom mieste. 

      Ďalšími účastníkmi pretekov boli: Agáta Durbáková, Dávid Krivoklátsky, Ľubomír Drga, Marco Krnáč, Kristína Voláková, Terézia Florišová, Ema Pokorná, Ján Šatka a Dominik Toman.

      Cezpoľného behu sa zúčastnili 4. školy. Našim žiakom sa podarilo opätovne získať putovný pohár.

      Všetkým ďakujeme za účasť a úspešnú reprezentáciu našej školy a tešíme sa na ďalšie úspechy pri podobných podujatiach.