• Jarné prázdniny

     • V súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín jarných prázdnin od 04. marca 2019 do 08. marca 2019. Vyučovanie sa začína 11. marca 2019 (pondelok). Počas jarných prázdnin bude prevádzka v MŠ zabezpečená v dvoch triedach (na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov detí prihlásených do MŠ o jej prevádzku počas jarných prázdnin). Bližšie informácie Vám poskytne ZRŠ pre MŠ Jana Baginová.

     • ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:

     • Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
      Úväzok: 100 %
      Dátum nástupu: 1. 9. 2019

      Požiadavky:
      1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
          - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
       
      2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
          - prax v pozícii vedúcej ŠJ je vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
          - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
          - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
          - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
          - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
          - znalosť príslušnej legislatívy
          - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
         
      3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
          - profesijný životopis
          - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
          - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
       
      Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.-778 €.
       
      POŽADOVANÉ DOKLADY JE POTREBNÉ ZASLAŤ ALEBO OSOBNE DORUČIŤ NA ADRESU ŠKOLY DO 31. 05. 2019.

      Adresa školy:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

       

     • Lyžiarsky výcvikový kurz a snowboarding

     •  

      V dňoch 21. 1. - 25. 1. 2019 žiaci 7. A a 7. B triedy sa zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu a snowboardingu na Krahuliach v rekreačnom zariadení STRED EURÓPY. Výcviku sa zúčastnilo 32 detí.

       

      Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskych a snowboardingových schopností. Boli zodpovední v plnení si svojich povinností na svahu i mimo svahu. Všetci žiaci, ktorí boli zadelení do družstva pre začiatočníkov sa naučili lyžovať a snowboardovať. Pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike lyžovania. V posledný deň boli usporiadané lyžiarske a snowboardingové preteky.

       

                                       Výsledková listina

       

      Obrovský slalom dievčatá :

       

      1.  Voláková Kristína –          45,63 s

       

      2.  Florišová Terézia –           49,50

       

      3.  Pagáčová Kristína –          49,69

       

      4.  Gajdošová Aneta –           50,89

       

      5.  Mišovcová Michaela – 1:17,39

       

       Obrovský slalom chlapci :

       

      1.  Cíbik Urban –              45,98

       

      2.  Cíbik Róbert –             47,57

       

      3.  Berky Filip –                 48,54

       

      4.  Kubáň Jozef –              49,75

       

       5.  Zlatoš Ivan –                52,19

       

      6.  Antal Šimon –               55,23

       

      7.  Suchánek Dávid –        55,78

       

       8.  Magdík Peter –            57,17

       

      9.   Kučo Martin –              57,23

       

      10. Šatka Adam –              58,30

       

      11. Zemaník Matej –         59,16

       

      12. Faturík Timotej –   1 : 03,63 min

       

      13. Barták Šimon –      1 : 18,00

       

      14. Kurinec Marko –    1 : 26,61

       

      15. Čokina Vladimír -   2 : 03,10

       

       Snowboard :

       

      1. Hudec Jakub –        1:26,82

       

      2. Tomanica Marek – 1:36,72

       

      3. Novosád Matúš –   1:51,35

       

       Víťazom blahoželáme !!!

       

      Link na foto:

      https://www.zonerama.com/nalimko/Album/5064234

       

       

       

       

       

     • Polročné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v piatok 1.2.2019 bude prerušené vyučovanie, nakoľko budú polročné prázdniny. Školské vyučovanie sa opäť začne v pondelok 4.2.2019.

      Materská škola bude počas polročných prázdnin v prevádzke, deti budú sústredené v dvoch triedach.

      Žiakom želáme príjemný predĺžený víkend.

     • Vianočné trhy

     • Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

      dňa 6. decembra 2018 sa v čase od 7.30 do 14.00  na našej škole už tradične uskutočnia Vianočné trhy. Žiaci I. a II. stupňa v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi a starými rodičmi pripravili rôzne vianočné pečivo, ozdoby, malé vianočné stromčeky, svietniky, anjelikov, snehuliakov, vianočné pozdravy a iné darčeky, ktoré budú predávať vo svojich  stánkoch v školskej telocvični.

      Toto cestou by sme Vás chceli srdečne pozvať na našu vianočnú akciu. Príďte podporiť Vaše deti. Všetci ste vítaní. Tešíme sa na Vás a zároveň želáme veselé Vianočné sviatky a šťastný Nový Rok 2019.

       

       

     • 2 % dane z príjmu

     • Milí rodičia a priatelia školy.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% dane z príjmu za rok 2018. Poteší nás, ak sa v tomto roku rozhodnete podporiť vzdelávanie a rozvojové aktivity v našej škole.

      Za podporu srdečne ďakujeme.

      Tlačivo nájdede tu:

     • Jarmoček v Pruskom

     • Dňa 8. 12. 2018 žiaci a žiačky 2. A a 5.  A triedy vystúpili so svojím programom na Mikulášskom jarmočku, ktorý sa konal v Pruskom na štadióne TJ. Dievčatá 2. A predniesli básne a spevy s mikulášskou a vianočnou tematikou. Chlapci a dievčatá z 5. A  zatancovali spoločný tanec a na záver dievčatá vystúpili s tancom na pesničku Last Christmas.

     • Pozvánka na stretnutie žiakov 9. ročníka,rodičov a zástupcov SŠ

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás a Vašich deviatakov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2018 o 15:15 hodine v spoločenskej miestnosti. Budú Vám sprostredkované informácie, ako postupovať pri podávaní prihlášky na SŠ, informácie o prijímacích skúškach, o Testovaní 9 - 2018 ...

      Zástupcovia okolitých stredných škôl (najmenej siedmi) Vám predstavia svoju školu, možnosti štúdia, ale i ďalšieho uplatnenia.

      Vaša účasť na stretnutí je potrebná!!!

    • Nekonečný príbeh skla
     • Nekonečný príbeh skla

     • Našim žiakom 7.A a 7.B  triedy sa podaril husársky kúsok. Zapojili sa do zaujímavej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala firma Vetropack Nemšová  s.r.o. pod názvom „Nekonečný príbeh skla“. Cieľom súťaže bolo, aby sa deti zamysleli nad dôležitou recykláciou skla  a vo svojich výtvarných prácach stvárnili ďalší život sklenej hmoty. Čo keby sa z fľaše raz stalo akvárium, luster, či nádoba na hydroponické pestovanie rastlín? Výtvarné spracovanie nápadov našich detí sa porote veľmi páčilo, pretože zo všetkých 145 výkresov sa až 6 našich prepracovalo do firemného kalendára na rok 2019. Výhercovia dostali krásne ceny, okrem kalendára, USB kľúča, pier, aj poukážku na nákup športových potrieb v hodnote 55€. A ktorí sú tí šikovní? Terézia Florišová 7.A, Ján Šatka 7.A, Michaela Mišovcová 7.A, Martin Kučo 7.B, Aneta Gajdošová 7.B a Timotej Faturík 7.B. Všetkým výhercom pod vedením p. uč. Cíbikovej srdečne blahoželáme a firme Vetropack ďakujeme za príležitosť aj exkurziu vo fabrike!

     • Začiatok vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      v súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín vianočných prázdnin od 23. 12. 2018 do 07. 01. 2019. Vyučovanie sa začína 08. 01. 2019 (utorok). Prevádzka materskej školy začína tiež v utorok 08. 01. 2019.

      Vedenie ZŠ s MŠ H. Gavloviča v Pruskom

     • V piatok skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      dňa 21.12. 2018 bude upravené vyučovanie z dôvodu blížiacich sa vianočných sviatkov. Posledné chvíle v škole v tomto kalendárnom roku si žiaci spolu s triednymi učiteľmi spríjemnia besiedkami a kultúrnym programom na Vianočnej akadémii.

      Žiaci prvého stupňa budú končiť o 11.00 hod a na druhom stupni o 11.45 hod.

      Zároveň Vám všetkým želáme krásne a pokojné prežitie týchto najkrajších sviatkov v roku. Vedenie ZŠ s MŠ

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 21.11.2019 sa koná celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2019. Vzhľadom na to, že nie je možné z priestorových a kapacitných dôvodov zabezpečiť vyučovanie všetkých žiakov našej školy, budú mať v tento deň žiaci 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 10.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí.

      II. kategóriu (6. – 7. ročník) suverénne vyhrali žiačky zo 6.B triedy, konkrétne:

      1. miesto – Barbora Kováčiková

      2. miesto – Natália Tomanová

      3. miesto – Kvetoslava Gregušková

       

      Porota sa rozhodla udeliť aj štvrté miesto, ktoré získala Sára Suchánková zo 6.A triedy. Dievčatám a všetkým, ktorí ich povzbudzovali, ďakujeme za príjemne strávené chvíle. Barborke srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentovaní školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2019.

     • V piatok skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 9.11.2018 bude na našej škole skrátené vyučovanie z dôvodu konania sa školskej akcie. Žiaci, ktorí končia v tento deň vyučovanie štvrtou hodinou, budú končiť o 10.00 hod.Piata vyučovacia hodina bude končiť o 10.40 hod a šiesta o 11.20 hod.

      Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom

    • TESTOVANIE 5
     • TESTOVANIE 5

     • Milí piataci, vážení rodičia,

      dňa 21. novembra  2018 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod.

      Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám i širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

      Vedenie školy želá všetkým piatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      Mgr. Dana Svoradová – koordinátor testovania

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Dňa 06. 11. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov 9. ročníka, ktorí si otestovali svoje vedomosti a schopnosti v troch častiach: práca s textom, transformácia textu a ústny prejav. Napriek počiatočným obavám a tréme žiaci prekonali svoj strach a ukázali, čo vedia.

      Najvyšší počet bodov sa podarilo získať Sáre Pánovej z 9. B, na druhom mieste sa umiestnili Aneta Mikulová a Petra Jakúbková z 9. A, tretie miesto obsadila Tatiana Krajčíková z 9. A triedy. Dievčatá boli odmenené knižnými cenami a srdečným potleskom.

      Všetkým súťažiacim vyslovujeme pochvalu, víťazke blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže.  

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia a priatelia školy! ZRŠ pri ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Vás srdečne pozýva na rodičovskú zábavu. Rodičovská zábava sa uskutoční dňa 24. 11. 2018 so začiatkom o19:00 hod. Cena vstupenky je 15 € (v cene je káva, večera a fľaša vína pre dvojicu). Do tanca hrá skupina MELODY. O občerstvenie sa starať nemusíte. K dispozícii Vám bude otvorený bar (alko, nealko, „chuťovky“).Čaká na Vás aj tombola. Zároveň žiadame rodičov a priateľov školy, ktorí majú chuť a možnosť prispieť do tomboly, aby ceny doručili do budovy školy (kancelária vedenia školy, sekretariát). Na tel. číslach:  042/4492647 alebo 0915765303 máte možnosť rezervovať si miesto a stoly na sedenie.                                             

      Tešíme sa na Vás!                                                   

      ZRŠ pri ZŠ s MŠHugolína Gavloviča

     • Exkurzia - muzikál Rómeo a Júlia

     • Večer 25. 10. 2018 bol pre žiakov 9. ročníka výnimočný. Obliekli sa do gala a v sprievode pedagógov navštívili divadlo Nová scéna v Bratislave, kam sa prišli presvedčiť o pravdivosti slov najznámejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeara, ktorý napísal: „Naveky najsmutnejší. Taký je ten príbeh Rómea a Júlie.“ Svetoznámy muzikál v slovenskom podaní očaril divákov nádhernou hudbou, scénou, kostýmami, profesionálnymi výkonmi hercov, náročnou choreografiou J. Ďurovčíka... Príbeh nielen o láske dvoch mladých ľudí, ale i o nenávisti a jej ničivých dôsledkoch priviedol divákov k zamysleniu sa a z divadla odchádzali plní emócíí.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      oznamujem Vám, že v dňoch od 31. 10. 2018 do 02. 11. 2018 sú v súlade s POP na školský rok 2018/2019 jesenné prázdniny. 30. október 2018 bude jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. 

      Vyučovanie sa začne dňa 05. 11. 2018 (v pondelok).

       

      PaedDr. Adela Jureníková

       

      riaditeľka školy