• RODIČOVSKÁ ZÁBAVA

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      ZRŠ pri Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské Vás srdečne pozýva na RODIČOVSKÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2019 o 19:00 hod. v KD v Pruskom.Cena vstupenky: 17 € (V cene: večera, kapustnica, káva. Pre dvojicu: 0,75 l vína a minerálka.) Otvorený bar, tombola. Do tanca hrá skupina MELODY.

      Vstupenky si môžete zakúpiť:

      1. v kancelárii riaditeľky školy,

      2. u pani Zuzany Beňačkovej.

      Vstupenky sa predávajú do 15.11. 2019.

      Tešíme sa na Vás!         ZRŠ pri ZŠ s MŠ v Pruskom

     • Exkurzia do hvezdárne v Kysuckom Novom Meste a kaštieľa v Radoli

     • Každoročne chodia štvrtáci našej školy na exkurziu do hvezdárne. Dňa 16. októbra 2019 sa v sprievode svojich pedagógov autobusom priviezli pred areál hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Najskôr  si prezreli areál s maketami planét slnečnej sústavy, v ktorom zvedavé deti sústredili pohľady na slnečné hodiny, ktoré sa nachádzajú na prednej stene budovy hvezdárne.

      Exkurzia  pokračovala v budove hvezdárne. Počas premietania filmu žiaci mali podrobný výklad  o vesmíre. Získali predstavu o otáčaní Zeme, pochopili príčiny striedania dňa a noci aj ročných období. Dozvedeli sa poznatky o Slnku a jeho planétach, o jedinečnosti pozemskej prírody a života na nej.

      V  kupole hvezdárne  videli veľký ďalekohľad. Pracovníčka hvezdárne otvorila kupolu a začala ju otáčať, aby  všetci videli, akým spôsobom môžu pozorovať Slnko, hviezdy, Mesiac,... .

      Zaujímavosťou  hvezdárne je váha, ktorá ukázala váhu žiaka na každej planéte.

      Exkurzia pokračovala do kaštieľa v Radoli. V renesančnom kaštieli v Radoli, ktorý patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach,  žiaci  získali vedomosti o živote v minulosti.

     • 2.ročník CEZPOĽNÉHO BEHU ZŠ s MŠ HG PRUSKÉ

     • Dňa 23. 9. 2019 sa ma našej škole konal 2. ročník cezpoľného behu. Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu. Tento rok je to už 5. ročník tohto projektu. Hlavnou témou kampane je #BeActive. Výskumy prieskumu ukázali, že až 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na Slovensku je až 49% Slovákov, ktorí vôbec necvičia a ani nešportujú. 

      Cezpoľného behu sa zúčastnilo spolu 202 žiakov našej školy  z toho 68 škôlkarov, 69 žiakov z 1.stupňa a 65 žiakov z 2.stupňa.  Beh prebiehal v areáli Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom. Bežalo sa vo viacerých kategóriách podľa veku, roku narodenia a triedy.

      Škôlkari:

      V kategórii 3.-4. ročné dievčatá sa na 1. mieste umiestnila Linda Šebová, na 2. mieste Ema Bartáková  na 3. mieste Eliška Bezdedová.

      U chlapcov skončil 1. Félix Floriš, 2. Matúš Mahdalík a 3. sa umiestnil Samuel Smatana.

      V kategórii 4.-5. ročné dievčatá sa 1. umiestnila Sabinka Kušnirová, 2. Samantha Galková a 3. Julka Duľová.

      V rovnakej kategórii, ale u chlapcov bol  na 1. mieste Jožko Prchal, 2. Patrik Poruban a 3. Jakubko Janíček.

      A posledná a zároveň najstaršia kategória škôlkarov- 5.-6. ročné dievčatá: na 1. mieste sa umiestnila Zuzana Prekopová, 2. skončila Hanka Remšíková  a 3. miesto získala Monika Lauková .

      Na prvom mieste v kategórii 5.-6. roční chlapci skončil Michal Backo, 2. miesto obsadil Danko Pagáča 3. Miesto Marko Rexa.

       

      1. stupeň ZŠ:

      Ďalej pokračujeme kategóriou najmladšie žiačky 1. ročník, v ktorej sa na 1. mieste umiestnila Ninka Lukáčová 1.A, na 2. mieste skončila Laura Pecušová  a na 3. mieste skončila Lucia Drgová z 1.B.

      V kategórii chlapci 1. ročník 1. miesto získal Patrik Fojtík, 2. Skončil Adam Trenčan z 1.A a 3. Skončil Patrick Tramita z 1.B

      V kategórii mladšie žiačky 2. ročník sa na 1. mieste umiestnila Sofia Franeková z 2.B, 2. miesto obsadila Sofia Kvasnicová z 2.A a na 3. mieste skončila Kristínka Baňárová z 2.B

      Kategória mladší žiaci 2. ročník, 1. sa umiestnil Marek Štefanec z 2.B, 2. Tomáš Korec z 2.A a 3. skončil Matej Majerech  z 2.A triedy.

      V poslednej kategórii 1. stupňa dievčat 3.-4. ročník 1. miesto obsadila Helena Psotová  zo 4.A, 2. miesto obsadila Lucia Backová  z 3.B a stupienok víťazov ukončuje Emma Franeková z 3.A.

      Kategória chlapci 3.-4. ročník 1. stupeň. 1. miesto obsadil Jakub Ondrášik z o 4.B, 2. miesto získal Lukáš Pagáč z 3.A a na 3. mieste sa umiestnil Pavol Kurínek z 4.B.

      Triedou s najlepšími bežcami sa stala 1.A trieda, gratulujeme.

      2. stupeň ZŠ:

      Na 2. stupni sme mali 6 kategórii:

      Prvá kategória= mladšie žiačky 5.-6. ročník

      1. miesto obsadila Linda Bednárová zo 6.B
      2. miesto Lenka Hudecová zo 6.B
      3. miesto Diana Mikulová zo 6.B

      Kategória mladší žiaci 5.-6. ročník

      1. miesto Miroslav Machala zo 6.A
      2. miesto Aleš Suchánek z 5.A
      3. miesto obsadil Matej Strapko z 5.A

      Kategória staršie žiačky 7. ročník

      1. miesto Zuzana Hudecová zo 7.A
      2. miesto Viktória Vetrová zo 7.B
      3. miesto Mária Kováčová zo 7.A

      Kategória starší žiaci 7. ročník

      1. miesto Michal Pagáč zo 7.B
      2. miesto Dávid Krivoklátsky zo 7.A
      3. miesto Ľubomír Drga zo 7.A

      Kategória staršie žiačky 8.-9. ročník 

      1. miesto Klára Figúrová z 9.B
      2. miesto Natália Pagáčová z 9.A
      3. miesto Ema Pokorná 9.A

       

      Kategória starší žiaci 8.-9. ročník

      1. miesto Martin Rágula z 9.B
      2. miesto získal Šimon Antal z 8.B 
      3. miesto Marek Tomanica z 8.A

      Triedou s najlepšími bežcami 2. stupňa sa stala trieda 7.A.

      Všetkým medailistom gratulujeme.

       

       

       

       

     • Cezpoľný beh "Údolím Váhu" v Bolešove

     • Dňa 20.septembra sa naši žiaci zučastnili  48.ročníka cezpoľného behu „Údolím Váhu“ v Bolešove.

      Súťažilo sa v nasledovných kategóriach:

      Kategória :                                       Roč.narodenia                              Dĺžka trate

      Mladšie žiačky                                  2008-2009                                    600m

      Mladší žiaci                                       2008-2009                                    800m

      Mladšie žiačky                                  2007                                              800m

      Mladší žiaci                                      2007                                              1100 m         

      Staršie žiačky                                   2006                                              800 m           

      Starší žiaci                                       2006                                             1400 m         

      Staršie žiačky                                  2004-2005                                    800 m          

      Starší žiaci                                       2004-2005                                   1600 m        

      V kategórii Mladší žiaci (2008-2009) získal 3. miesto Miroslav Machala.

      V kategórii Mladšie žiačky (2007) získala 1. miesto Linda Bednárová.

      V kategórii Mladší žiaci (2007) získal 3. miesto Ľubomír Drga .

      V kategórii Mladší žiaci (2007) získal 1. miesto David Krivoklatský.

      V kategórii Staršie žiačky (2006) získala 3. miesto Lenka Hudecová.

      V kategórii Starší žiaci  (2006) získal 3. miesto Šimon Antal.

      V kategórii Staršie žiačky (2004-2005) získala 3. miesto Natália Pagáčová.

      V kategórii Staršie žiačky (2004-2005) získala 1. miesto Ema Pokorná.

      V kategórii Starší žiaci  (2004-2005) získal 1. miesto Michal Pagáč.

      Gratulujeme!

     • Vysvetlenie k odoberaniu stravy v školskej jedálni

     • Na dotovaný obed má žiak nárok, ak sa zúčastní aspoň 1 vyučovacej hodiny počas dňa.

      Ak sa žiak nezúčastnil celého vyučovacieho dňa a súčasne nebol včas odhlásený z obeda, zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú sumu stravného.

      Ak ste nestihli obed včas odhlásiť, môžete obed odobrať len v prvý deň choroby žiaka do prinesených nádob (obedár) v čase 11.00 – 11.40 hod. V ďalších dňoch choroby už nie je možné odoberať obedy do obedára, musíte žiaka odhlásiť.

      Poplatok 30 eur, ktorý bol označený ako paušál, sa platí len raz ročne!  

      Vzhľadom na to, že žiaci často strácajú čipový prívesok na stravu, poplatok za stratu čipu sa zvyšuje na sumu 7 eur a náhradný čip bude vydaný len zákonnému zástupcovi.                                                   

     • Rodičovská zábava

     • Vážení rodičia a priatelia školy!                                                                                                                         ZRŠ pri ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča organizuje rodičovskú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2019. Prosíme rodičov a priateľov školy, ktorí majú chuť a možnosť prispieť do tomboly, aby ceny doručili do budovy školy (kancelária vedenia školy, sekretariát).

      Ďakujeme!

     • Deviataci prvákom

     •      Vieme čítať! Povedia si naši malí prváčikovia na konci školského roka. No dovtedy ešte veľa vody pretečie.

           Aby sme ich v čítaní čo najviac povzbudili, pripravili sme pre nich dramatizáciu slovenskej ľudovej rozprávky.

           Milí prváci, cítili sme sa u vás veľmi príjemne a veríme, že spolu so zvieracími hrdinami zavítala ku vám aj chuť naučiť sa čítať čo najkrajšie. A ďakujeme za darček, ktorý ste nám dali... Venovali ste nám svoju stopercentnú pozornosť :-)

      S pozdravom vaši deviataci

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu i základnú školu, že dňa 18.09.2019 (streda) bude z dôvodu prerušenia elektrickej energie udelené žiakom riaditeľské voľno.

     • ORGANIZAČNÉ POKYNY

     • V novom šk. roku 2019/2020 sa upravuje časový harmonogram zvonenia i školských prestávok:

      1.hodina:       7:30 – 8:15 hod.       

      2.hodina:       8:20 – 9:05 hod.

      3.hodina:       9:20 – 10:05 hod.

      4.hodina:       10:10 – 10:55 hod.

      5.hodina.       11:00 – 11:45 hod.

      6.hodina:       11:55 – 12:40 hod.

      7.hodina:       13:10 – 13:50 hod.

       

      Organizačné informácie na 1.školský týždeň:

      UTOROK (3.9.) – triednické práce

                            1.stupeň ZŠ do 10:55 hod.

                            2.stupeň ZŠ do 11:45 hod.

      STREDA (4.9.)  

      – 1.st.ZŠ cvičenia v prírode (do 10:55 hod)

      – 2.st.ZŠ účelové cvičenia– teoretická časť (do 11:45 hod.)

      ŠTVRTOK  (5.9.) – 1.st.ZŠ vyučovanie podľa rozvrhu (1.ročník – 3 vyučovacie hodiny, 2.- 4.ročník sa učí 4 vyučovacie hodiny)

          - 2.st.ZŠ – účelové cvičenia – praktická časť (do 11:45 hod.). V prípade nepriaznivého  počasia sa žiaci 2.stupňa ZŠ budú učiť podľa rozvrhu 5 vyučovacích hodín.

      PIATOK (6.9.) – riadne vyučovanie podľa rozvrhu (žiaci 1.ročníka sa učia len 3 vyučovacie hodiny)

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     •  

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje všetkým, že otvorenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 02. 09. 2019 o 08:00 hod. na hokejbalovom ihrisku školy. Počas slávnostného otvorenia budú žiaci oboznámení s organizačnými pokynmi k vyučovaniu, po jeho skončení sa žiaci prvého a piateho ročníka premiestnia do svojich tried, kde im budú triednymi učiteľmi poskytnuté ďalšie informácie. Zároveň oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že pri príležitosti otvorenia školského roka 2019/2020 sa uskutoční aj slávnostná sv. omša dňa 02. 09. 2018 so začiatkom o 07:00 hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla.

      Obedy sa budú vydávať od 03. 09. 2019 v novej jedálni školy v budove materskej školy. Žiaci navštevujúci ŠKD budú chodiť na obedy počas školského roka v sprievode vychovávateliek ŠKD.ŠKD bude v prevádzke od 03. 09. 2019

      V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci slávnostného zahájenia zúčastnia vo svojich kmeňových triedach v budove školy.

      PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy

     • Už sa to blíži!

     • Onedlho priestory našej školy zase zaplnia odpočinuté a dúfame, že aj učenia chtivé deti. Aby sa všetkým do nej ľahšie kráčalo, nezaháľali sme ani počas prázdnin. Schody na prízemí sa premenili na farebné knihy rôznych žánrov, ktorými žiaci budú stúpať k novým poznatkom. Návrh a realizácia pochádza z dielne p.učiteľky Cíbikovej, za nadšenej asistencie našich bývalých deviatakov: Viktora Poláčka, Táni Čerepanovej, Žofky Koppovej, Kristíny Hlaváčovej a aktuálneho deviataka Michala Pechanca. Talentovanej a ochotnej mládeži srdečná vďaka!

     • Poďakovanie

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom ďakuje rodičom, ktorí sa dňa 2.7.2019 zúčastnili brigády v materskej škole:

      p. ŠEBO

      p. MIKOLÁŠ V.

      p. MIKOLÁŠ P.

      p. ČERNÁK

      p. JANÍČEK

      p. FÚSIK

     • Bábky, čo potešia nielen babky

     • Viete, aký je rozdiel medzi javajkovým, maňuškovým a marionetovým bábkovým divadlom? Ak nie, neváhajte osloviť žiakov 5. ročníka. Tí v rámci projektového vyučovania jednotlivé typy bábok zhotovovali. Niekomu sa darilo viac, niekomu menej, ale podstatné je, že im nechýbala tvorivosť. Vďaka nej sme si mohli 21. júna pozrieť krátke divadielko o Veternej ježibabe. Inšpiráciu žiačky našli v slovenských ľudových rozprávkach od zberateľa Pavla Dobšinského.

       

     • OZNAM

     • o rozhodnutiach o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 01. septembra 2019 v materskej škole bude vydávať ZRŠ pre MŠ Mgr. Jana Baginová 24. a 25. 06. 2019 od 10:30 hod. do 15:30 hod. (Nový pavilón
      MŠ, kancelária ZRŠ Mgr. Jany Baginovej).

     • Oznam o skrátenom vyučovaní

     • Vážení rodičia!

      Zajtra, t.j. v piatok 14. júna 2019 bude skrátené vyučovanie z dôvodu nadmernej záťaže detí teplom.

      Rozpis zvonenia:

      1. hodina: 7:30-8:00

      2. hodina: 8:05-8:35

      3. hodina: 8:55-9:25

      4. hodina: 9:30-10:00

      5. hodina: 10:10-10:40

      6. hodina: 10:50-11:20

      Mliečna desiata sa bude vydávať po 2. vyučovacej hodine a obed od 10:30 hod.do 12:30 hod. ŠKD má normálnu prevádzku.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Nejdem a basta!

     • Tak túto vetu si určite nepovedal nikto dňa 27. 5. 2019 :-) Vtedy mali totiž žiaci I. stupňa a 5. – 7. ročníka jedinečnú príležitosť porozprávať sa s úspešnou spisovateľkou pre deti – Gabrielou Futovou.

      Privítania sa ujala Linda Mikolášová, žiačka 5.B triedy. Autorka si nás hneď na začiatku besedy získala svojou srdečnosťou a prístupom a neskôr pútavým rozprávaním o svojom živote, tvorbe, radostiach aj problémoch, s ktorými sa musela popasovať.

      Záverečné slovo si zobral Alex Hrehuš z 5.B a Mgr. Naďka Hodeková, ktorá pani Gabriele Futovej odovzdala špeciálny darček – obraz v štýle pop-art, ktorý vytvorili žiaci 7. ročníka pod umeleckým vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej.

      Samotný záver patril autogramiáde.

      Touto cestou ďakujeme Rade rodičov školy za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli zorganizovať toto pekné stretnutie.

       

      Mgr. Hodeková a Mgr. Pecušová

     • DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO 2019

     • XIV. ročník  výtvarnej a literárnej súťaže, ktorú vyhlasuje Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, priniesol úspech aj našim žiakom.

      Medzi 150-timi výtvarnými prácami vynikla okrem iných aj práca Daniely MagdíkovejZuzany Machalovej8.B triedy, ktoré si odniesli cenu za III. kategóriu.

      Z 20-tich literárnych prác porota ohodnotila šesť najlepších. Medzi nimi tiež rozprávku O peknom Jankovi, ktorú napísala Mária Kováčová zo 6.A triedy.

      Dievčatám srdečne gratulujeme a pani učiteľkám – Mgr. Zdenke Cíbikovej a Mgr. Evke Kurekovej – ďakujeme za ich prípravu!

       

     • Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ

     • Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ pre šk. rok 2016/2017 sa uskutočnili 14. mája 2019 na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom. Usporiadateľom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, AK Spartak Dubnica nad Váhom. Súťažilo sa v kategóriách žiaci a žiačky.

      Chlapcom a dievčatám z našej školy sa v jednotlivých disciplínach darilo.

       

      1. miesto získal Michal Pagáč zo 6. B triedy v behu na 1000 m.

      2. miesto získali:

      Tatiana Čerepanová z 9. B v kategórii žiačok a Marek Šuba z 9. B v kategórii žiakov v hode kriketovou loptičkou.

      3. miesto získala Tatiana Čerepanová z 9. B triedy v behu na 800 m.

       

      4. miesto obsadil Samuel Toman z 9. A triedy vo finálovom behu na 60 m  a taktiež v hode kriketovou loptičkou. Terézia Holbová z 9. B získala 5. miesto vo vrhu guľou.

      Jakub Šatka z 9. B obsadil 5. miesto v behu na 1000m.

      Súťaže sa zúčastnili i žiačky Lenka Rajníčková 9. B, Paulína Bisáková 9. A a Klaudia Dobrodenková 8. A v behu na 60 m, Lenka Hajdúchová z 9. B v behu na 300 m a Timea Krivoklatská z 8. A v behu  na 800 m.

      Všetkým účastníkom ďakujeme a medailistom GRATULUJEME!

       

     • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

     • Dňa 30. 4. 2018  žiaci našej školy sa zúčastnili Behu oslobodenia obce Lednické Rovne.

      Z našej školy sa behu zúčastnilo 28 žiakov.

      V kategórii najmladší žiaci skupiny „B“ 1. – 2. ročníka v behu na 300 m zlatú medailu získal Aleš Suchánek  zo 4. B triedy, 3. miesto Jakub Ondrášik z 3. B.

      V kategórii mladšie žiačky 5. – 6. ročníka v behu na 800 m sa na 2. mieste umiestnila Linda Bednárová z 5. B triedy.

      V kategórii mladší žiaci 5. – 6. ročník v behu na 1000 m 1. miesto získal Michal Pagáč zo 6. B, 2. miesto obsadil Dávid Krivoklatský zo 6. A, 3. miesto Šimon Ondrášik taktiež zo 6. A triedy.  

      V kategórii starší žiaci 7. – 9. ročník v behu na 1500 m sa na 2. mieste umiestnil Samuel Toman z 9. B.

      V kategórii staršie žiačky 7. – 9. ročník v behu na 1000 m Tatiana Čerepanová z 9. B získala 2. miesto.

      Behu sa zúčastnili i nasledovní žiaci: Sofia Franeková 1. B, Tomáš Korec 1. A, Juraj Pechanec 1. B, Tramita Nicolas 2. B, Sophia Jáňová 3. A, Jessica Remšíková, Kristína Gáborová 5. A, Diana Mikulová,  5. B, Miroslav Machala, Dávid Martin Kilian 5. A, Jakub Gažo 6. B, Terézia Florišová 7. A, Katarína Remšíková, Lenka Hajdúchová 9. B, Paulína Biskáková 9. A, Ján Šatka 7. A, Jakub Šatka, Dominik Toman 9. B, Rágula Martin 8. B.

       

      Medailistom gratulujeme a všetkým prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.