• Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia, milé deti,

      srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka ZŠ, ktorý sa uskutoční 07. a 08. apríla 2020 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod. v budove ZŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2. poschodie).

      Na zápis je potrebné si priniesť: žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov), rodný list dieťaťa, 13 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka).

      Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 sa zápisu detí do prvého ročníka ZŠ zúčastnia okrem kvalifikovaných učiteliek pre ISCED1 aj pracovníci CPPPaP (psychológ, špeciálny pedagóg), učiteľky materskej školy.

     • Tehlička 2020

     • V týchto dňoch prebieha celoslovenská pôstna zbierka Tehlička, do ktorej sa naša škola každoročne zapája. Tento rok je projekt zameraný na pomoc deťom a mladým v utečeneckom tábore Kakuma v africkej Keni, ktorým záplavy ničia školy a tým je ohrozená možnosť ich vzdelávania.

      Viac info na www.tehlicka.sk

    • Digitálne technológie a 3D tlač na hodinách informatiky 4. ročníka
     • Digitálne technológie a 3D tlač na hodinách informatiky 4. ročníka

     • Dňa 5.3.2020 sa v rámci NP IT Akadémia žiaci 4. ročníka oboznámili s modernými digitálnymi technológiami súčasnosti, s virtálnou a zmiešanou realitou a 3D tlačou. Spolu s lektorom si pozreli krátke video, ako funguje 3D tlačiareň, čo všetko je potrebné k tomu, aby sa 3D model dal vytlačiť. Zároveň mohli vidieť, ako si vytvoriť svoj 3D model v online prostredí programu Tinkercad, prípadne z akej stránky si ho stiahnuť a potom upraviť, či vytlačiť. Najaktívnejší žiaci boli na záver odmenení malými darčekmi vytlačenými na našej 3D tlačiarni.

      Tieto aktivity sa uskutočňujú v rámci NP IT Akadémia, kde naša škola získala IT ScienceLab - laboratórium na podporu výučby informatiky, matematiky, biológie, geografie a fyziky.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 20.2.2020 sa v priestoroch novej školskej knižnice konalo školské kolo umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Svoje recitátorské umenie prišlo predviesť celkom 25 žiakov 1.stupňa ZŠ. Porota, v zložení Mgr. Košíkovej, Mgr. Ondrejičkovej, Mgr. Smolekovej a p. Bugáňovej mala pred sebou veľmi ťažkú úlohu – vybrať spomedzi súťažiacich tých najlepších recitátorov v jednotlivých kategóriách. Na prvých priečkach sa umiestnili títo žiaci:

      v  kategórii POÉZIA: 1. miesto – Lucia BACKOVÁ  (3.B)

      2. miesto – Vanesa UHERKOVÁ (2.B)

      3. miesto – Gabriela BACKOVÁ (3.B)     Michal MIČUDA (2.A)

       

      V kategórii PRÓZA:  1. miesto – Ema PECUŠOVÁ (3.B)

      2. miesto – Ela PREKOPOVÁ (4.B)

      3. miesto – Emma PAGÁČOVÁ (3.A)

       

      Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v rovnaký deň uskutočnilo aj na 2. stupni našej školy, kde z triednych kôl postúpilo celkom 17 žiakov. Porota, v zložení Mgr. Barényiovej, Mgr. Kurekovej a Mgr. Pecušovej rozhodla, že na 1. mieste v kategórii POÉZIA sa umiestnila žiačka Klára PAGÁČOVÁ a v kategórii PRÓZA obsadila 1.miesto žiačka Barbora KOVÁČIKOVÁ.

       

      Všetkým výherkyniam srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole!

     • Preventívne opatrenia

     • Vážení rodičia,

      prosíme o dôkladné prečítanie si usmernenia MŠVVaŠ SR o preventívnych opatreniach s cieľom ochrany ľudí pred koronavírusom.  V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školy boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie, ktorého príznaky sú ako u klasickej chrípky: teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačná doba je 2- 14 dní.

      Ministerstvo školstva odporúča dodržiavať preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd

      - pri kašľaní zakryť si ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša

      - vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.

       

    • PRÁZDNINOVÝ WORKSHOP IT AKADÉMIA
     • PRÁZDNINOVÝ WORKSHOP IT AKADÉMIA

     • Dňa 24.2.2020 sa v rámci NP IT Akadémia uskutočnil workshop na tému Digitálne technológie v praxi. 10 žiakov nielen z našej školy si mohlo vyskúšať programovanie robotických autíčok, postaviť a oživiť svojho Lego robota, vyskúšať si IoT (Internet vecí) v praxi. Na záver žiaci vytvárali svoj model v online prostredí programu Tinkercad alebo si z internetu stiahli svoj 3D model, ktorý im bol vytlačený na 3D tlačiarni. Niektorí účastníci si na svoj model musia ešte počkať, keďže 3D tlač je náročná na čas.

    • Prázdninový workshop IT Akadémia
     • Prázdninový workshop IT Akadémia

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      V rámci projektu IT Akadémia poriada naša škola dňa 24.2.2020 od 8:00 do 12:00 workshop na tému:Digitálne technológie, robotika, LEGO, Internet vecí a 3D tlač.

      V rámci tohto workshopu si žiaci môžu vyskúšať prácu s robotickými autíčkami, postaviť LEGO robota, naučia sa používať nositeľnú elektroniku alebo si môžu vymodelovať a vytlačiť 3D model na tlačiarni.

      Workshop je vhodný pre žiakov 4. až 9. ročníka.

      Max. kapacita je 15 žiakov. Informovaný súhlas si môžu žiaci vyzdvihnúť u p. uč. Pecuša, príp. rezervovať miesto na pecus.rastislav[zavinac]zspruske.sk.

       

      Mgr. Rastislav PECUŠ

      koordinátor projektu IT Akadémia ZŠ Pruské

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Jarné prázdniny začínajú 24.02.2020 ( pondelok) a končia 28.02.2020 (piatok). Riadne vyučovanie začína v pondelok, 02.03.2020. Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy príjemný oddych.

    • Workshop IT Akadémia: Rozvíjanie kreativity žiakov a študentov digitálnymi technológiami výroby v súčasnej ére
     • Workshop IT Akadémia: Rozvíjanie kreativity žiakov a študentov digitálnymi technológiami výroby v súčasnej ére

     • Dňa 18.02.2020 sa na našej škole v rámci projektu IT Akadémia uskutočnil workshop pre žiakov 5. a 9. ročníka na tému Rozvíjanie kreativity žiakov a študentov digitálnymi technológiami výroby v súčasnej ére. P. Ing. Eva Kalužáková z CVTI Bratislava nám formou pútavej diskusie predstavila súčasné trendy v oblasti rozvoja digitálnych technológií. Žiaci sa dozvedeli o nasadení nových technológií do bežného života, ako napr. 3D skenovanie, 3D tlač, výroba učebných pomôcok, 3D implantátov, digitálne vyšívanie, vyrezávanie či vypaľovanie. V druhej časti workshopu Ing. Jozef Vaško predstavil prácu s microbitmi, kde sa žiaci naučili ovládať nositeľnú elektroniku v rámci IoT a na záver si žiaci skúsili 3D modelovanie v programe Tinkercad. Snaživí žiaci boli odmenení malým darčekom, vytlačeným  na 3D tlačiarni.

       

      FOTOALBUM

       

     • NEPREBUDENÝ

     • Naši žiaci 7. ročníka absolvovali 18. februára 2020 exkurziu do Divadla Jána Palárika v Trnave. Zúčastnili sa predstavenia NEPREBUDENÝ, ktorého réžiu má pod palcom Peter Palik.

      Hlavnej úlohy Ondráša Machuľu sa excelentne zhostil Michal Jánoš.  

      Na divadelných doskách tak mohli chlapci a dievčatá vidieť osud slovenského outsidera. Nejedného sa dotkol príbeh o krehkosti ľudskej duše, naivnej a bolestivej láske, ktorá je vykúpená smrťou hlavného hrdinu.

      Touto cestou ďakujeme Rade rodičov školy za finančný príspevok na dopravu a všetkým žiakom za naozaj vzorné správanie!

     • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

     • Z dôvodu narastajúcej chorobnosti detí na ZŠ a MŠ v Pruskom, z nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, vyhlasuje riaditeľka školy chrípkové prázdniny pre všetkých žiakov školy a deti materskej školy od 10.02.-14.02.2020 (do piatku). Žiaci ZŠ a deti z MŠ sú na tieto dni odhlásení zo stravy. Riadne vyučovanie v škole a prevádzka MŠ začne v pondelok,17.02.2020.

     • Školský karneval

     • V piatok (24.1.) popoludní bolo v telocvični ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom veľmi veselo. Stretlo sa tam množstvo rozprávkových bytostí, remeselníkov, filmových i športových hviezd, ale aj hovoriacich elektrospotrebičov. Prišli na školský karneval, ktorý pripravili pani vychovávateľky z ŠKD. Na všetkých prítomných čakala výborná nálada, hudba, tanec a bohatá tombola. Kto nebol, môže ľutovať, alebo sa už teraz pripravovať na budúcoročný školský karneval. Ďakujeme pani vychovávateľkám za organizáciu a deťom za účasť.

     • Úspešná recitátorka

     • Na Základnej škole s materskou školou CI 32, Dubnica nad Váhom  sa  dňa 21. 1. 2020  konalo  okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko, ktorej hlavným usporiadateľom bol Okresný úrad – odbor školstva v Trenčíne. Súťaže sa zúčastnilo celkom 27 recitátorov. Naša žiačka, Barbora Kováčiková zo 7.B triedy, súťažila v III. kategórii a získala 3. miesto.

      Blahoželáme!

     • POĎAKOVANIE

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom ďakuje Združeniu rodičov školy  za zakúpenie nárezového stroja do školskej kuchyne. Taktiež ďakuje sponzorovi za zakúpenie šálok do materskej školy.

     • Školský karneval

     • Dňa 24.01.2020 (piatok) sa uskutoční vo veľkej telocvični ZŠ od 13:30 - 16:00 hod. školský KARNEVAL. Môžete sa tešiť na súťaže, občerstvenie, diskotéku a tombolu. Cena za lístok v tombole: 0,50 eur. Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú možnosť zabezpečiť malú pozornosť (vhodnú pre deti) do tomboly, aby ju priniesli do ŠKD. Ďakujeme a tešíme sa na spoločnú zábavu.

     • Koniec zberu kartónu / lepenky

     • Vážení rodičia a priatelia školy, milí žiaci!                                                                                                   Oznamujeme Vám, že od januára 2020 škola skončila zber papiera - KARTÓN / LEPENKA. Prosíme Vás, aby ste ho nenosili do školy. Pokračujeme iba v zbere ostatného papiera-noviny, časopisy. Za pochopenie ĎAKUJEME!

     • PRACOVNÁ PONUKA

     • V zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,

      zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy

      kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk

      kategória: učiteľ pre druhý stupeň ZŠ

      aprobácia: informatika, anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

      Vítaná je kvalifikácia pre vyučovanie cudzieho jazyka aj na 1. stupni ZŠ.

      kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom programe

      Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:

      - termín nástupu 01. 09. 2020,

      - pracovná zmluva na dobu určitú,

      - 100%-ný pracovný úväzok,

      -požadovaná prax: prax je vítaná,

      - platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).

      Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 31. 03. 2020.

       

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      prichádza čas, keď máte zabudnúť na všetky starosti. Prichádza čas, keď máte rodine nahradiť to zameškané. Prichádza čas, keď vykúzlite úsmev na tvárach vašich najdrahších.Tak otvorte srdcia a oči a užite si tie najkrajšie dni v roku. Želáme krásne, pokojom a láskou naplnené Vianoce a nový rok podľa vašich snov!  Vianočné prázdniny začínajú 23.12.2019 a končia 07.01.2020. Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).