• Hviezdoslavov Kubín na 1.stupni ZŠ

     • V dňoch 16. a 17.02.2022 prebehlo na 1.stupni ZŠ školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 19 žiakov, ktorí do školského kola postúpili výberom z triedneho kola. Porota v zložení, Mgr. Majerová, Mgr. Pichová a Mgr. Košíková, mala veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala spomedzi všetkých recitátorov tých najlepších.

      V kategórii POÉZIA sa na 1.mieste umiestnila žiačka S.Domáňová (3.A), na 2 mieste: E.Suchánková (2.A) a H.Remšíková (2.B), na 3.mieste: J.Bereš (2.A) a M.Mičuda (4.A).

      V kategórii PRÓZA si vybojovala svojim bezchybný výkonom 1.miesto žiačka O.Haluščíková (4.A), na krásnom 2.mieste sa umiestnila V.Uherková (4.B) a na 3.mieste skončila I.Prchalová (3.B).

      Do okresného kola postupujú žiačky umiestnené na 1.mieste v každej kategórii a budeme držať palce, aby sa im darilo minimálne tak dobre, ako v školskom kole.

      Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí predviedli výborné výkony. Najmä žiaci 2.ročníkov, ktorí prekonali svoj strach a po prvýkrát si vyskúšali svoje recitátorské zručnosti, si zaslúžia veľkú pochvalu. Veľké poďakovanie patrí aj p.učiteľke Mgr. Smolekovej, ktorá školské kolo na 1.stupni ZŠ zorganizovala a vytvorila príjemnú atmosféru v školskej knižnici, kde sa súťaž konala. Taktiež ďakujeme všetkým učiteľom na 1.stupni ZŠ, ktorí pripravovali žiakov na túto súťaž.

       

     • KARNEVAL

     • V piatok, 18.februára 2022, sa v popoludňajších hodinách ozývala chodbami našej školy hudba, smiech a dobrá nálada. Vychovávateľky ŠKD, spolu s asistentkami a triednymi učiteľmi na 1.stupni ZŠ, pripravili vo svojich jednotlivých oddeleniach ŠKD veselý, zábavný a súťažiami nabitý karnevalový program. Touto cestou chceme poďakovať Rade rodičov pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča za finančné prostriedky, ktoré sme mohli použiť na nákup sladkých odmien a nápojov pre všetky zúčastnené deti.

     • Biológia netradične

     • Žiačka 7.B triedy Lenka Fúsková na hodine biológie, v rámci témy zuby, si pripravila veľmi peknú a odbornú prednášku o zuboch. Prednášku zameranú najmä na starostlivosť o zuby spojila s konkrétnymi ukážkami. Ďakujeme Mgr. Dominike Mackovej za odborné rady a zapožičanie pomôcok k prednáške.

     • Polročné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v piatok (4.2.2022) sú POLROČNÉ PRÁZDNINY. V pondelok (7.2.2022) nastupujú do školy na prezenčné vyučovanie už aj žiaci 2.stupňa ZŠ. Od pondelka sa bude vydávať aj strava (obedy) v školskej jedálni. Všetci stravníci sú automaticky prihlásení, kto nemá záujem o stravu, musí sa individuálne odhlásiť prostredníctvom Edupage alebo u vedúcej ŠJ ( 0905 992 114) do piatku (4.2.2022) do 14:00 hod.