• Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia,

      dňa 29. 04. 2021 (počas vyučovania) zrealizujeme, v spolupráci s Obecným úradom Pruské, testovanie kloktacími testami LEN pre žiakov 3., 4., 8., 9. ročníka ZŠ (v MOM KD Pruské) od 08:00 - 08:30 hod. žiaci 3. a 4.ročníka, od 8:30 - 8:50 hod. žiaci 8. a 9.ročníka. Podľa aktuálnej informácie regionálneho COVID automatu na budúci týždeň (3.-7.5.2021) žiaci 5.- 7.ročníkov ZŠ naďalej pokračujú v DIŠTANČNEJ VÝUČBE, preto sa nemusia zúčastniť kloktacích testov vo štvrtok.

      V sobotu (1.5.2021) sa budú môcť dobrovoľne otestovať deti MŠ a žiaci 1.- 2.ročníkov ZŠ SLINOVÝMI testami v MOM KD Pruské, od 13:00 - 13:30 hod.

     • Deň Zeme

     • Dňa 22. 4. 2021 sa na našej škole uskutočnili aktivity pri príležitosti Dňa Zeme. Žiaci prvého stupňa robili na hodinách rôzne aktivity oslavujúce a pripomínajúce si dôležitosť tohoto dňa a žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa niekoľkými hodinami zúčastnili na skrášlení a upravení areálu našej školy. Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

     • ÚSPECH V OKRESNOM KOLE PYTAGORIÁDY

     • V dňoch 13.4. a 14.4. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Pytagoriády v kategóriách P3– P8.  Naši žiaci sa v silnej konkurencii nestratili,  práve naopak. Ukázali, že matematike rozumejú a majú ju radi. Z 23 žiakov našej školy, ktorí sa okresného kola zúčastnili, bolo 14 úspešných riešiteľov.

      Najvýraznejšie úspechy dosiahli žiaci:

      Šimon Pecuš (3.A) – 1. miesto

      Aleš Suchánek (6.B) – 2. miesto

      Jessica Remšíková (7.A) – 2. miesto

      Ivana Kováčiková (5.B) – 5. miesto

      David Krivoklatský, Peter Štefanec (8.A) – 5.-6. miesto

      Ela Prekopová (5.B) – 9. miesto

      Lenka Fúsková (6.B) – 10. miesto

      Medzi ďalších úspešných riešiteľov patrili: Juraj Pechanec (3.B); Matej Palica (4.B); Emília Mičudová (5.B); Daniela Čerepanová (5.A); Ema Šedíková (6.B); Matej Petruš (6.A).

       

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za peknú reprezentáciu školy .

     • INFO ku testovaniu kloktaním (22.4.)

     • Vážení rodičia,

      dňa 22. 04. 2021 (počas vyučovania) zrealizujeme v spolupráci s Obecným úradom Pruské LEN pre žiakov 3., 4., 8., 9. ročníka ZŠ testovanie kloktacími testami, v MOM KD Pruské, od 08:00 - 08:30 hod. žiaci 3. a 4.ročníka, od 8:30 - 09:00 hod. žiaci 8. a 9.ročníka. Vzhľadom na aktuálne informácie COVID automatu na budúci týždeň žiaci 5.- 7.ročníkov ZŠ naďalej pokračujú v DIŠTANČNEJ VÝUČBE, preto sa nemusia zúčastniť kloktacích testov vo štvrtok (22.4.). Testovanie je určené pre žiakov, ktorí prostredníctvom svojich triednych učiteľov nahlásili účasť na testovaní kloktacími testami a odovzdali príslušným triednym učiteľom Informovaný súhlas vo veci testovania kloktacími testami. Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2.

      Testovanie bude prebiehať iba na základe informovaného súhlasu rodiča.

           Pedagogickí dozor a administráciu počas testovania zabezpečuje škola.

       Odborným garantom odoberania vzoriek žiakov kloktaním je  MUDr. Viliam Cíbik PhD.

          Spôsob testovania nájdete na inštruktážnom videu na tomto linku:https://testujemeskoly.sk

          Aspoň jednu hodinu pred vykonaním testu sa žiakom neodporúča jesť, piť, umývať si zuby, či vyplachovať si ústnu dutinu ústnou vodou.

          Žiakovi bude pri vykonaní testovania odovzdaná kartička s 8-miestnym číslom testu, pričom je dôležité, aby ste túto kartičku starostlivo uschovali, nakoľko 8-miestne číslo testu je potrebné pre zistenie výsledku testu.

          Výsledok testovania vášho dieťaťa vám bude doručený v priebehu víkendu, najneskôr do nedele večera v danom týždni na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli škole na účely oznámenia výsledkov testu alebo prostredníctvom SMS. Výsledok dostanete v zaheslovanom súbore z e-mail adresy service@lead-horizon.org.

          Podrobné informácie o testovaní sú na priloženom Informačnom liste k testovaniu žiakov na školách. (Je v prílohe.)

      Vaše otázky v súvislosti s testovaním Vašich detí kloktacími testami v ZŠ Pruské Vám radi zodpovieme na telefónnom čísle: 0915 765 303.

      Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

       

     • Kloktacie testy

     • Vážení rodičia,

       

      aj v tomto týždni prebehne v spolupráci s Obecným úradom Pruské, v MOM Kultúrnom dome Pruské, testovanie kloktacími testami pre žiakov 3.- 9.ročníka ZŠ. Tí, ktorí odovzdali Informovaný súhlas vo veci testovania kloktacími testami už nemusia opätovne tieto súhlasy odovzdávať. Naopak, ak má ešte niekto záujem o testovanie Vášho dieťaťa kloktacími testami, respektíve chcete odhlásiť dieťa z testovania, prosíme, aby ste do stredy (21.4.2021) do 10:00 hod. podali túto informáciu triednym učiteľom alebo na zastupca@zspruske.sk. Viac info (presný deň a harmonogram) k testovaniu kloktacími testami poskytneme neskôr.

      Ďakujeme za pochopenie

      ZRŠ

       

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa ZŠ


     • Vážení rodičia,

      dôrazne vás žiadame o včasné odovzdanie čestného vyhlásenia ZZ o bezinfekčnosti, ktoré je žiak povinný odovzdať v prvý deň nástupu (po víkende, resp. po chorobe). Čestné vyhlásenia sa odovzdávajú triednym učiteľom, ktorý ak zistí, že žiak ho nemá v prvý deň nástupu, bude kontaktovať rodičov, aby si prišli pre dieťa. Čestné vyhlásenia môžete jednoduchšie posielať prostredníctvom aplikácie Edupage (link na vysvetlenie https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1595 ) alebo v papierovej podobe (viď príloha).

      Ďakujeme za pochopenie

      ZRŠ

      Cestne_vyhlasenie_11a.pdf     • OZNAM pre rodičov a žiakov 8. a 9.ročníkov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme vám, že od pondelka 19. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov končiacich ročníkov (8. a 9. ročník)  našej školy na základe rozhodnutia ministra školstva Mgr. B.Gröhlinga zo dňa 12. apríla 2021.

      V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR –Návrat do škôl (pedagogická oblasť) bude v období od 19. 04. 2021 do 30. 04 2021 prebiehať adaptačné obdobie. Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.

      Prvý deň obnoveného školského vyučovania  (19. 04. 2021) bude zameraný na socializáciu, organizačné pokyny ku adaptačnému obdobiu, stanovenie pravidiel, podporu pozitívnej klímy v triede pod vedením triednych učiteľov. Počas prvého týždňa adaptačného obdobia (od 19. 04. do 23. 04. 2021) žiaci nebudú klasifikovaní, budú hodnotení iba slovne. Žiakom bude prostredníctvom triednych učiteľov vopred distribuovaný upravený rozvrh na adaptačné obdobie. Počas celého adaptačného obdobia bude vyučovanie žiakov 8.-9.ročníkov ZŠ skrátené na 4 až 5 vyučovacích hodín denne.

      Pri vstupe do budovy školy žiaci 8.- 9.ročníkov musia odovzdať čestné vyhlásenie (viď Príloha 8a), dodržiavať rozostupy, prekrytie horných dýchacích ciest a použitie dezinfekcie na ruky. Čestné vyhlásenie môžu odovzdať aj elektronicky cez Edupage (Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ, SŠ) do nedele 19:00 hod. Ak žiak nebude mať odovzdané čestné vyhlásenie, nebude vpustený do priestorov školy!

      Stravníci v školskej jedálni sú automaticky od pondelka (19.4.2021) prihlásení na stravu, pokiaľ sa nebudú/nechcú stravovať, je NUTNÉ sa ODHLÁSIŤ zo stravovania u vedúcej šk.jedálne.

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_-_2..docx

     • Inštrukcia pre žiakov a rodičov - kloktacie testy

     • Vážení rodičia,

      dňa 15. 04. 2021 (počas vyučovania) zrealizujeme v spolupráci s Obecným úradom Pruské testovanie žiakov 3., 4., 8., 9. ročníka testovanie kloktacími testami v MOM KD Pruské od 09:00 - 09:30 hod. žiaci 3. a 4.ročníka, od 9:30 - 10:00 hod. žiaci 8. a 9.ročníka. PROSÍME žiakov 8. a 9.ročníka o dodržanie časového harmonogramu, aby nedošlo ku stretu s mladšími žiakmi. Testovanie je určené pre žiakov, ktorí prostredníctvom svojich triednych učiteľov nahlásili účasť na testovaní kloktacími testami a odovzdali príslušným triednym učiteľom Informovaný súhlas vo veci testovania kloktacími testami. Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2.

      Testovanie bude prebiehať iba na základe informovaného súhlasu rodiča.

           Pedagogickí dozor a administráciu počas testovania zabezpečuje škola.

       Odborným garantom odoberania vzoriek žiakov kloktaním je  MUDr. Viliam Cíbik PhD.

          Spôsob testovania nájdete na inštruktážnom videu na tomto linku:https://testujemeskoly.sk

          Aspoň jednu hodinu pred vykonaním testu sa žiakom neodporúča jesť, piť, umývať si zuby, či vyplachovať si ústnu dutinu ústnou vodou.

          Žiakovi bude pri vykonaní testovania odovzdaná kartička s 8-miestnym číslom testu, pričom je dôležité, aby ste túto kartičku starostlivo uschovali, nakoľko 8-miestne číslo testu je potrebné pre zistenie výsledku testu.

          Výsledok testovania vášho dieťaťa vám bude doručený v priebehu víkendu, najneskôr do nedele večera v danom týždni na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli škole na účely oznámenia výsledkov testu alebo prostredníctvom SMS. Výsledok dostanete v zaheslovanom súbore z e-mail adresy service@lead-horizon.org.

          Podrobné informácie o testovaní sú na priloženom Informačnom liste k testovaniu žiakov na školách. (Je v prílohe.)

      Vaše otázky v súvislosti s testovaním Vašich detí kloktacími testami v ZŠ Pruské Vám radi zodpovieme na telefónnom čísle: 0915 765 303.

      Informacny_list_k_testovaniu_ziakov_na_skolach_-_pre_rodicov.pdf

     • OZNAM O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MŠ v šk.roku 2021/2022

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov  oznamuje, že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 bude:

      v dňoch od  10.5.2021 do 14.5.2021,  v čase od  10,30 – 16,00 hod.

       Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

      Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa RŠ pre materskú školu

      Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní.  Súčasťou     žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre  deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.  K overeniu údajov je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť na   https://materska-skola05.webnode.sk/tlaciva-na-stiahnutie/  , alebo  Vám bude poskytnutý  v dňoch zápisu dieťaťa, t .j.  od 10.05.2021 -  14.5.2021 v kancelárii ZRŠ. 

      Vstup do budovy MŠ sa bude riadiť aktuálne platnými nariadeniami a vyhláškami RÚVZ (respirátor – dezinfekcia - odstup).

      Akceptované   budú   žiadosti   podané:

      • poštou    na   adresu školy
      • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na    adresu MŠ (materskaskola@zspruske.sk)
      • osobne v MŠ  v  kancelárii  ZRŠ

      Podmienky prijímania detí do MŠ:

      (v zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v zmysle §3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2008 Z. z. o materskej škole)

      • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné),
      • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť -na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu),
      • deti ktoré k 31. augustu 2021 dovŕšia tri roky veku života.

      Ostatné kritéria prijímania detí:

      V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnancov ZŠ s MŠ, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia 3 roky     veku a s nástupom do materskej školy k 1.9.2021

      Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka školy do 15.6.2021.

      Ohľadom prevzatia rozhodnutí bude zákonných zástupcov dieťaťa materská škola kontaktovať telefonicky.

       

      PaedDr. Adela Jureníková – riaditeľka školy

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí deviataci!

      Oznamujeme Vám, že na základe:

      a) aktuálnych informácií o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu,

      b) rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 08. apríla 2021 (Číslo: 2021/11929:1-A1810 ) s účinnosťou od 12. 04. 2021,

      c) po konzultácii s RUVZ v Považskej Bystrici,

      d) so starostom obce MUDr. Viliamom Cíbikom PhD.,

      že nástup žiakov deviateho ročníka na prezenčné vyučovanie sa v rámci Slovenska odkladá minimálne o týždeň.

      Ďalej na základe vyššie uvedeného rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa:

      a) obnovuje prezenčné vzdelávanie všetkých detí materskej školy,

      b) obnovuje prezenčné vyučovanie všetkých žiakov 1. stupňa ZŠ.

      Naďalej trvá odporučenie dať pretestovať Vaše deti v sobotu v KD či v SOŠ Pruské v rámci preverenia premorenosti tejto časti populácie. Testovanie detí  1.st. ZŠ a MŠ slinovými testami na prítomnosť COVID 19 sa uskutoční taktiež v sobotu 10.apríla v čase 13:00 – 14:00 v Kultúrnom dome v Pruskom.

      Stravníci školskej jedálne (MŠ aj ZŠ) sú od pondelka (12.4.2021) automaticky prihlásení na stravu. Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni, aby do piatku (16:00 hod.) odhlásili svoje deti zo stravy u vedúcej šk. jedálne alebo prostredníctvom aplikácie Edupage.

      V DEŇ NÁSTUPU dieťaťa/žiaka do školského zariadenia je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 11a" (viď príloha) v tlačenej podobe alebo prostredníctvom Edupage.

      Cestne_vyhlasenie.pdf

     • Úspech v biblickej súťaži

     • Napriek sťaženým podmienkam prípravy aj tento rok sme sa zapojili do biblickej súťaže. V rámci dekanátneho kola reprezentovali našu školu žiaci A. Gužíková, M. Kováčová a J. Gažo, ktorí sa umiestnili na peknom 2. mieste. Ďakujeme p.učiteľke Mgr. Šatkovej za prípravu žiakov a ku krásnemu umiestneniu blahoželáme!

     • Oznam pre žiakov 9.ročníka

     • Vážení rodičia, milí deviataci!

      Trochu predčasne ste sa v tomto ročníku dostali do pozície, kedy si musíte uvedomiť, že za svoje činy, postoje a názory budete niesť zodpovednosť už Vy sami... Dnes stojím aj ja pred veľkou dilemou pri rozhodovaní. Bojujem so sebou ako starosta obce, so záujmom o čo najrýchlejšie obnovenie prezenčnej výučby (blížia sa Vaše prijímačky a každá vedomosť sa Vám zíde). Bojujem aj ako lekár, ktorý si uvedomuje možnosť nákazy a jeho prenosu hlavne na Vašich príbuzných a starých rodičov. 

      Jediná rozumná cesta je maximálna zodpovednosť nás všetkých: deviatakov, rodičov, učiteľov, aj zriaďovateľa.  Otvorme pre Vás znovu vyučovanie v škole tak, aby sme o týždeň nemuseli zatvoriť celú školu, či obávať sa o zdravie a životy Vašich najbližších...

      Dôrazne Vás teda žiadam o účasť na testovaní v sobotu tak, aby sme maximálne zaistili Vašu bezpečnosť. Budeme robiť test len z prednej časti nosa. Opakujem: vyzývam Vás k zodpovednosti. Obec opakovane nadštandardne vytvorila možnosť pre ochranu zdravia a dovolím si tvrdiť, že naše januárové testovanie pomohlo ku zvráteniu rozvoja nákazy.

      Buďte prosím zodpovední, aby sme mohli otvárať školu aj o týždeň... 

      Ďakujem! Viliam Cíbik

     • ZÁPIS do 1.ročníka

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské oznamuje, že

      ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

      pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

      27. apríla  a  28.apríla 2021

      od 14,00 do 17,00 hod.

      v budove ZÁKLADNEJ ŠKOLY bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

      Zákonní zástupcovia dieťaťa vyplnia elektronickú prihlášku (na stránke školy) a žiadosť o prijatie žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky (viď príloha). Ak zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku a žiadosť, môže si vyzdvihnúť tlačivá v tlačenej podobe na sekretariáte školy v pracovné dni od 8:00- 14:30 hod.

      Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa zápis uskutoční  bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Zákonní zástupcovia prídu v jednom z termínov do školy z dôvodu overenia údajov  uvedených v prihláške.

      Potrebné je doniesť:

      • občiansky preukaz zákonného zástupcu
      • rodný list dieťaťa
      • vyplnený PROTOKOL k zápisu (viď príloha)
      • v prípade, ak sa zápisu zúčastní s dieťaťom len jeden zákonný zástupca, je potrebný súhlas druhého zákonného zástupcu (viď príloha Súhlas druhého zákonného zástupcu so zápisom)
      • poplatok 15,-€ za predpisové písanky a PZ

      Ak majú zákonní zástupcovia zriadenú elektronickú schránku, je potrebné doniesť aj čísla schránok obidvoch rodičov V prípade, že zákonní zástupcovia majú zriadenú a aktívnu elektronickú schránku v zmysle zákona o eGovernmente (https://www.slovensko.sk/), bude rozhodnutie o prijatí zaslané prostredníctvom tejto e-schránky. Elektronická schránka nie je totožná s emailovou schránkou!

       Vstup do budovy školy sa bude riadiť aktuálne platnými nariadeniami a vyhláškami RÚVZ (respirátor – dezinfekcia - odstup).

      Odklad povinnej školskej dochádzky sa od 1.1.2021 realizuje novým spôsobom:
      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú zrelosť, odporúčame zákonným zástupcom budúcich prvákov, obrátiť sa na riaditeľku ZŠ, v ktorej kompetencii je rozhodnúť o pokračovaní plnenia  povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti. Aj v takom prípade je však nutné prísť na zápis do ZŠ a následne písomne (mailom, poštou) najneskôr do 31.mája 2021 informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

      V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky na tel. č.  042 444 17 71,  prípadne mailom: zastupca@zspruske.sk

      Ziadost_o_prijatie_do_1_rocnikaZS.pdf

      Protokol_k_zapisu_do_1.rocnika_ZS.xlsx

      Suhlas_druheho_rodica_so_zapisom.pdf

       

     • Oznam

     • Oznamuje rodičom žiakov 1.stupňa ZŠ a detí MŠ, že v sobotu (3.4.2021) od 13: 00 - 14:00 hod. bude prebiehať v MOM Kultúrnom dome Pruské pravidelné dobrovoľné testovanie zo slín.