• Záujem o ŠKD 25.-29.1.2021

     • Vážení rodičia detí 1.stupňa ZŠ,

      naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

      1. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.              

      Rodičia detí, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, môžu v priebehu štvrtka (21.1.2021) do 18:00 hod. nahlásiť záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD na týždeň od 25. - 29.1.2021 formou správy na Edupage alebo e-mailom na zastupca@zspruske.sk. 

      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy

     • ŠKD od 18.1.2021

     • Vážení rodičia,

      z vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice. Prosím rodičov, ktorí spĺňajú túto podmienku, aby prihlásili do piatku (15.1.) do 12:00 hod. dieťa do ŠKD cez Edupage alebo e-mailom na zastupca@zspruske.sk, aby sme vedeli organizačne zabezpečiť prevádzku ŠKD.

      Ďakujem za spoluprácu.

      Mgr. Košíková, zástupca RŠ pre 1.stupeň ZŠ

     • Pre rodičov stravníkov detí MŠ a ZŠ

     • Upozorňujeme na zmenu telefónneho čísla do školskej kuchyne/ jedálne. Stravu možno odhlasovať a prihlasovať už len na mobilné telefónne  číslo  0905 992 114 !

      Ďakujeme za pochopenie.                

      Hrajková Jarmila, VŠJ

    • IT Čajovňa IT Akadémie
     • IT Čajovňa IT Akadémie

     • "Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade (ZŠ)"

      •                    Určené pre žiakov ZŠ

      •                    Dátum: 15.01.2021 od 13:00

      •                    Popis: V rámci IT čajovne predstavíme online prostredie MakeCode Arcade, ktoré umožňuje vytvárať jednoduché 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch (zbieranie ovocia, space invadors). Vytvorené hry bude možné vyskúšať na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

      •                    Lektor: Patrik Voštinár (PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. vyučuje na katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Dlhodobo sa venuje práci so žiakmi a populárizácii.)

      •                    Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/175551?lang=sk&encode=

     • Školské vyučovanie od 11.1.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa  05. 01. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021 prerušujeme školské vyučovanie v ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské.

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské zabezpečuje prevádzku MŠ a ŠKD pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti. Dotknutí rodičia mali možnosť nahlásiť záujem o MŠ a ŠKD prostredníctvom Edupage stránky školy.

      Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ budú v termíne od 11. 01. 2021 vzdelávaní dištančne.

      Rozhodnutie MŠVVa Š SR reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

      Vedenie školy