• Tablety na hodinách informatiky
     • Tablety na hodinách informatiky

     • V posledný deň pred vianočnými prázdninami si žiaci 3.A triedy mohli vyskúšať na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia vzdelávanie pomocou tabletov. V úvode hodiny si pozreli ukážky, ako zistiť pomocou aplikácie Plantnet názov rastliny, stromu alebo kríku, ktorý nepoznáme. V druhej časti sa venovali aplikácii Seterra a v nej hľadali hlavné mestá Európy. V závere hodiny spoločne súťažili v aplikácii Kahoot, kde si overovali svoje všeobecné vedomosti. Najlepší traja boli odmenení. Žiakom sa táto netradičná hodina veľmi páčila.

    • Programovanie u tretiakov
     • Programovanie u tretiakov

     • V mesiaci december sa žiaci 3.B triedy na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia zúčastnili krátkeho workshopu základov programovania pomocou robotických autíčok Pro-Bot. V úvode sa dozvedeli, prečo je programovanie dôležité, a kde sa sním všade stretávame. Počas samotného workshopu si po krátkej ukážke programovania spolu so svojím tímom skúšali naprogramovať svoje autíčko tak, aby sa dostalo do cieľa. Na záver si ešte pozreli softvér, v ktorom si autíčko môžu sami programovať.

     • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21.decembra 2020 do 8.januára 2021.

     • Návrat žiakov 2.stupňa do škôl - prihlasovanie

     • Vážení rodičia, 

      v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v 5.- 9. ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu, kde zahlasujete po prihlásení sa cez rodičovské konto Edupage. V dotazníku si vyberiete jednu z možností, či máte od januára 2021 záujem o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou alebo  o prezenčnú formu vzdelávania, kde podmienkou je pretestovanie na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka.

      Hlasovať môžete do 19.12.2020 do 12:00 hod.

     • VYPLÁCANIE CESTOVNÉHO

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a rodičom ZŠ, že vyplácanie cestovných nákladov na dopravu bude dňa 18.12.2020 od 8.00 do 15.0021.12.2020 od 8.00. do 15.00 vo vestibule hlavného vchodu ZÁKLADNEJ ŠKOLY.

     • Oznam pre rodičov stravníkov

     • Školská jedáleň oznamuje, že od 1. januára 2021 sa výška platby za obedy NEMENÍ. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje do konca školského roka 2020/2021.

     • Oznam pre rodičov žiakov 2.stupňa ZŠ

     • Vážení rodičia žiakov 2.stupňa ZŠ,

      oznamujeme Vám, že od 10. 12. 2020 NEBUDE spustené prezenčné vzdelávanie v našej základnej škole (pravdepodobne do Vianoc) a to na základe:

      1. pokynov regionálnej hygieničky so sídlom v Považskej Bystrici, ktorá z dôvodu veľmi zlej epidemiologickej situácie v našom okrese vôbec neodporúča zahájiť prezenčné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ

      a

      2. výsledkov prieskumu, ktorý škola zrealizovala, nakoľko väčšia časť rodičov nesúhlasí so spustením prezenčného vzdelávania na 2. stupni našej základnej školy od 10. 12. 2020 za podmienok, ktoré nariadilo  MŠVVaŠ SR.

      Ďakujeme za pochopenie, vedenie školy.

     • ANKETA o spustení prezenčného vzdelávania na 2.st.ZŠ

     • Vážení rodičia,

      zisťujeme, či máte záujem o spustenie prezenčného vzdelávania na 2. stupni našej základnej školy od 10. 12. 2020 za podmienok, ktoré nariadilo  MŠVVaŠ SR.

      Podmienky zahájenia prezenčnej výučby  od 10. 12. 2020 stanovené MŠVVaŠ SR:

      1. Negatívny Covid test dieťaťa.

      2. Negatívny Covid test 1 rodiča.

      ( V prípade, že Ministerstvo zdravotníctva SR nepovolí vytvoriť odberné miesto v obci Pruské, dieťa a 1 rodič by sa museli nechať pretestovať na inom odbernom mieste, napr. mesto Ilava).

      V ankete, ktoeú sme spustili prostredníctvom aplikácie Edupage, môžete vyjadriť do 6.12.2020 ( do 22:00 hod.) svoj názor odpoveďou na otázku:

      1. Mám záujem, aby sa moje dieťa zúčastňoalo prezenčného vyučovania (normálneho vyučovania v škole)  za vyššie uvedených podmienok od 10. 12. 2020?

                                                      ÁNO                                     NIE

      Naším zámerom nie je vyvíjať na Vás nátlak, aby ste sa Vy a Vaše deti zúčastnili alebo nezúčastnili testovania na ochorenie COVI-19, ale rešpektovať Vaše slobodné rozhodnutie, nakoľko ctíme Ústavu Slovenskej republiky, Dohovor o ľudských právach a platnú školskú legislatívu.

    • IT ČAJOVŇA - PRÍRODNÉ VEDY
     • IT ČAJOVŇA - PRÍRODNÉ VEDY

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v rámci projektu IT Akadémia by som chcel vám dať do pozornosti popularizačné prednášky - IT čajovňe pre vašich žiakov. Tentokrát s prírodovednou tematikou.

       

      "Predbehli nás technológie v poznávaní prírody?"

      Kedy: 7.12.2020 od 13:30 do 15:00

      Digitálna doba približuje možnosti, o akých prednedávnom nesnívali ani odborníci, bežným užívateľom smartfónov v podobe aplikácií. Niektoré z nich sú učiace sa systémy, ktoré poskytujú stále presnejšiu  identifikáciu rastlín a živočíchov. Ale vieme, ako to dokážu?  V čom máme my ľudia ešte pred nimi náskok? Skúsime ich nachytať jednoduchým testom. Virtuálne laboratóriá umožňujú simulovať prírodné prostredie a spôsob, akým živé organizmy reagujú na meniace sa životné podmienky. Ukážeme si ako si v takýchto laboratóriách môžeme navrhnúť experiment a pozorovanie podľa rôznych dostupných modelov.

      Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/343662?lang=sk&encode=

       

       

      "Človek, tvor EkoLogický: Vianočná verzia"

      Kedy: 17.12.2020 od 15:00 do 16:30

      Niekedy má človek pocit, že je len malou kvapkou v mori a že na jeho činoch nezáleží. Každý si chráni svoj mikropriestor a pritom si neuvedomuje, že každý jeden z nás je neuveriteľne dôležitý! Pre našu planétu určite. V tejto vianočnej verzii prednášky si vypočuješ napríklad aj to, aký stromček si zvoliť na Vianoce, aby si svoje prostredie zaťažil, čo najmenej. Ak sa chceš dozvedieť ako môžeš malými, ale efektívnymi krokmi prispieť k zlepšeniu sveta vôkol teba, tak si určite vypočuj túto interaktívnu prednášku spojenú so zábavným kvízom.

      Prihlasovanie: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/853484?lang=sk&encode=

    • Základy programovania na 1. stupni
     • Základy programovania na 1. stupni

     • V dnešný deň sa žiaci 3.A triedy na hodine informatiky v rámci projektu IT Akadémia zúčastnili krátkeho workshopu základov programovania pomocou robotických autíčok Pro-Bot. V úvode sa dozvedeli, prečo je programovanie dôležité, a kde sa sním všade stretávame. Počas samotného workshopu si po krátkej ukážke programovania spolu so svojím tímom skúšali naprogramovať svoje autíčko tak, aby sa dostalo do cieľa. Na záver si ešte pozreli softvér, v ktorom si autíčko môžu sami programovať.

     • OZNAM o prerušení prevádzky MŠ a ZŠ

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie sa dňa 9.12.2020 (t.j. stredu) prerušuje prevádzka MATERSKEJ ŠKOLY a ZÁKLADNEJ ŠKOLY. Žiaci 1.stupňa ZŠ sa v tento deň budú vzdelávať dištančne,t.j. doma. Všetky deti sú v tento deň odhlásené zo stravy.

      Ďakujeme za pochopenie.