• Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje rodičom detí ZŠ a MŠ H.Gavloviča v Pruskom, že si ešte môžu prísť prevziať a podpísať dekrét o preplatkoch, resp. nedoplatkoch za stravu v šk.roku 2019/2020 do kancelárie vedúcej jedálne v budove MŠ. Prísť môžete do piatku 28.8.2020 v čase od 8:00-14:00 hod, s výnimkou štvrtku (27.8.) - v tento deň bude vedúca ŠJ k dispozícii v čase 11:00-14:00 hod..

      Zároveň si u vedúcej ŠJ môžete hneď vypísať záväznú prihlášku na stravovanie na šk.rok 2020/2021. Prihlášku na stravovanie si môžu prísť prevziať aj rodičia novoprijatých žiakov školy (prváci a piataci zo spádových obcí, ktorí budú navštevovať v šk.roku 2020/2021 našu školu).

      Pri vstupe do budovy dodržiavajte, prosíme, hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, rozostupy, dezinfekciu rúk).

     • Informácie k slávnostnému otvoreniu šk.roka 2020/2021

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa otvorenie školského roka 2020/2021 uskutoční dňa 2.9.2020 (stredu) v priestoroch školy, s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení, nasledovne:

      • o 7:15 hod. bude v Rímskokatolíckom kostole sv.Petra a Pavla v Pruskom slávnostná svätá omša
      • po sv.omši sa žiaci jednotlivo presunú do budovy základnej školy s dodržaním odstupov (slávnosť sa nebude konať na nádvorí školy). Vstup do budovy školy bude možný najskôr o 7:45 hod..
      • pri vchodoch do školy bude žiakom meraná telesná teplota, vstup je povolený len s ochranným rúškom a povinnou dezinfekciou rúk
      • zákonní zástupcovia žiakov do budovy nevstupujú s výnimkou žiakov 1.ročníka a novoprijatých žiakov 5.ročníka, ktorého môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca (vstup do budovy bude umožnený len s ochranným rúškom na tvári)
      • rozdelenie žiakov 1. a 5.ročníka ZŠ bude zverejnené pri vstupe do budovy školy
      • žiak v triede odovzdá triednemu učiteľovi vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom školského roka 2020/2021 Tlacivo_Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zak.zastupcu_dietata.pdf  . (Tlačivo si môžete vytlačiť, vyzdvihnúť v Potravinách u Majky v Pruskom alebo na sekretariáte školy ešte pred otvorením školského roka.)
      • triedny učiteľ oznámi v triedach žiakom potrebné informácie k nasledujúcim dňom, potom žiaci odchádzajú domov. Žiadame žiakov i zákonných zástupcov detí, aby sa po skončení otvorenia šk.roka nezhromažďovali pred budovou školy a  opustili areál školy.
      • v tento deň (2.9.) nie je žiakom vydávaný obed a nefunguje ani ŠKD. Stravovanie v školskej jedálni a prevádzka ŠKD bude od 3.9.2020.

      Žiadame žiakov a ich zákonných zástupcov o dodržiavanie uvedených pokynov.

     • OZNAM ŠKD

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 26.8.2020 (streda)  v čase od 9:00 - 11:00 hod. a 13:00 - 15:00 hod.

      a 27.8.2020 (štvrtok) od 13:00-14:00 hod.

      môžete prísť do vestibulu školy (vchod od MŠ) vypísať záväznú prihlášku dieťaťa do ŠKD (Školský klub detí, tzv.družina) na školský rok 2020/2021. Prihlášky berieme len pre žiakov 1.stupňa ZŠ! Prosíme, aby prišiel len jeden zákonný zástupca s dodržaním všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rozostupy, dezinfekcia). Ďakujeme za pochopenie.

     • Oznam pre rodičov stravníkov v školskej jedálni

     • Vedúca ŠJ oznamuje rodičom detí ZŠ a MŠ H.Gavloviča v Pruskom, aby si prišli prevziať a podpísať dekrét o preplatkoch, resp. nedoplatkoch za stravu v šk.roku 2019/2020 nasledovne:

      24.8.2020 (pondelok) – rodičia detí navštevujúcich

      25.8.2020 (utorok) – rodičia žiakov ,

      v čase od 8:00 do 15:00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ v budove MŠ.

      Zároveň si u vedúcej ŠJ môžete hneď vypísať záväznú prihlášku na stravovanie na šk.rok 2020/2021. Prihlášku na stravovanie si môžu prísť prevziať aj rodičia novoprijatých žiakov školy (prváci a piataci zo spádových obcí, ktorí budú navštevovať v šk.roku 2020/2021 našu školu).

      Pri vstupe do budovy dodržiavajte, prosíme, hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, rozostupy, dezinfekciu rúk).