• DAROVANIE 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Tlačivo na stiahnutie nájdete na našej stránke v položke O ŠKOLE, časť 2% z DANE. ĎAKUJEME!

     • Školský karneval

     • V piatok (24.1.) popoludní bolo v telocvični ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom veľmi veselo. Stretlo sa tam množstvo rozprávkových bytostí, remeselníkov, filmových i športových hviezd, ale aj hovoriacich elektrospotrebičov. Prišli na školský karneval, ktorý pripravili pani vychovávateľky z ŠKD. Na všetkých prítomných čakala výborná nálada, hudba, tanec a bohatá tombola. Kto nebol, môže ľutovať, alebo sa už teraz pripravovať na budúcoročný školský karneval. Ďakujeme pani vychovávateľkám za organizáciu a deťom za účasť.

     • Úspešná recitátorka

     • Na Základnej škole s materskou školou CI 32, Dubnica nad Váhom  sa  dňa 21. 1. 2020  konalo  okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko, ktorej hlavným usporiadateľom bol Okresný úrad – odbor školstva v Trenčíne. Súťaže sa zúčastnilo celkom 27 recitátorov. Naša žiačka, Barbora Kováčiková zo 7.B triedy, súťažila v III. kategórii a získala 3. miesto.

      Blahoželáme!

     • POĎAKOVANIE

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom ďakuje Združeniu rodičov školy  za zakúpenie nárezového stroja do školskej kuchyne. Taktiež ďakuje sponzorovi za zakúpenie šálok do materskej školy.

     • Školský karneval

     • Dňa 24.01.2020 (piatok) sa uskutoční vo veľkej telocvični ZŠ od 13:30 - 16:00 hod. školský KARNEVAL. Môžete sa tešiť na súťaže, občerstvenie, diskotéku a tombolu. Cena za lístok v tombole: 0,50 eur. Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú možnosť zabezpečiť malú pozornosť (vhodnú pre deti) do tomboly, aby ju priniesli do ŠKD. Ďakujeme a tešíme sa na spoločnú zábavu.

     • Koniec zberu kartónu / lepenky

     • Vážení rodičia a priatelia školy, milí žiaci!                                                                                                   Oznamujeme Vám, že od januára 2020 škola skončila zber papiera - KARTÓN / LEPENKA. Prosíme Vás, aby ste ho nenosili do školy. Pokračujeme iba v zbere ostatného papiera-noviny, časopisy. Za pochopenie ĎAKUJEME!