• Rodičovská zábava

     • Vážení rodičia a priatelia školy!                                                                                                                         ZRŠ pri ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča organizuje rodičovskú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2019. Prosíme rodičov a priateľov školy, ktorí majú chuť a možnosť prispieť do tomboly, aby ceny doručili do budovy školy (kancelária vedenia školy, sekretariát).

      Ďakujeme!

     • Deviataci prvákom

     •      Vieme čítať! Povedia si naši malí prváčikovia na konci školského roka. No dovtedy ešte veľa vody pretečie.

           Aby sme ich v čítaní čo najviac povzbudili, pripravili sme pre nich dramatizáciu slovenskej ľudovej rozprávky.

           Milí prváci, cítili sme sa u vás veľmi príjemne a veríme, že spolu so zvieracími hrdinami zavítala ku vám aj chuť naučiť sa čítať čo najkrajšie. A ďakujeme za darček, ktorý ste nám dali... Venovali ste nám svoju stopercentnú pozornosť :-)

      S pozdravom vaši deviataci

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu i základnú školu, že dňa 18.09.2019 (streda) bude z dôvodu prerušenia elektrickej energie udelené žiakom riaditeľské voľno.

     • ORGANIZAČNÉ POKYNY

     • V novom šk. roku 2019/2020 sa upravuje časový harmonogram zvonenia i školských prestávok:

      1.hodina:       7:30 – 8:15 hod.       

      2.hodina:       8:20 – 9:05 hod.

      3.hodina:       9:20 – 10:05 hod.

      4.hodina:       10:10 – 10:55 hod.

      5.hodina.       11:00 – 11:45 hod.

      6.hodina:       11:55 – 12:40 hod.

      7.hodina:       13:10 – 13:50 hod.

       

      Organizačné informácie na 1.školský týždeň:

      UTOROK (3.9.) – triednické práce

                            1.stupeň ZŠ do 10:55 hod.

                            2.stupeň ZŠ do 11:45 hod.

      STREDA (4.9.)  

      – 1.st.ZŠ cvičenia v prírode (do 10:55 hod)

      – 2.st.ZŠ účelové cvičenia– teoretická časť (do 11:45 hod.)

      ŠTVRTOK  (5.9.) – 1.st.ZŠ vyučovanie podľa rozvrhu (1.ročník – 3 vyučovacie hodiny, 2.- 4.ročník sa učí 4 vyučovacie hodiny)

          - 2.st.ZŠ – účelové cvičenia – praktická časť (do 11:45 hod.). V prípade nepriaznivého  počasia sa žiaci 2.stupňa ZŠ budú učiť podľa rozvrhu 5 vyučovacích hodín.

      PIATOK (6.9.) – riadne vyučovanie podľa rozvrhu (žiaci 1.ročníka sa učia len 3 vyučovacie hodiny)