• Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

     •  

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje všetkým, že otvorenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 02. 09. 2019 o 08:00 hod. na hokejbalovom ihrisku školy. Počas slávnostného otvorenia budú žiaci oboznámení s organizačnými pokynmi k vyučovaniu, po jeho skončení sa žiaci prvého a piateho ročníka premiestnia do svojich tried, kde im budú triednymi učiteľmi poskytnuté ďalšie informácie. Zároveň oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že pri príležitosti otvorenia školského roka 2019/2020 sa uskutoční aj slávnostná sv. omša dňa 02. 09. 2018 so začiatkom o 07:00 hod. vo farskom kostole sv. Petra a Pavla.

      Obedy sa budú vydávať od 03. 09. 2019 v novej jedálni školy v budove materskej školy. Žiaci navštevujúci ŠKD budú chodiť na obedy počas školského roka v sprievode vychovávateliek ŠKD.ŠKD bude v prevádzke od 03. 09. 2019

      V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci slávnostného zahájenia zúčastnia vo svojich kmeňových triedach v budove školy.

      PaedDr. Adela Jureníková, riaditeľka školy

     • Už sa to blíži!

     • Onedlho priestory našej školy zase zaplnia odpočinuté a dúfame, že aj učenia chtivé deti. Aby sa všetkým do nej ľahšie kráčalo, nezaháľali sme ani počas prázdnin. Schody na prízemí sa premenili na farebné knihy rôznych žánrov, ktorými žiaci budú stúpať k novým poznatkom. Návrh a realizácia pochádza z dielne p.učiteľky Cíbikovej, za nadšenej asistencie našich bývalých deviatakov: Viktora Poláčka, Táni Čerepanovej, Žofky Koppovej, Kristíny Hlaváčovej a aktuálneho deviataka Michala Pechanca. Talentovanej a ochotnej mládeži srdečná vďaka!