• Bábky, čo potešia nielen babky

     • Viete, aký je rozdiel medzi javajkovým, maňuškovým a marionetovým bábkovým divadlom? Ak nie, neváhajte osloviť žiakov 5. ročníka. Tí v rámci projektového vyučovania jednotlivé typy bábok zhotovovali. Niekomu sa darilo viac, niekomu menej, ale podstatné je, že im nechýbala tvorivosť. Vďaka nej sme si mohli 21. júna pozrieť krátke divadielko o Veternej ježibabe. Inšpiráciu žiačky našli v slovenských ľudových rozprávkach od zberateľa Pavla Dobšinského.

       

     • OZNAM

     • o rozhodnutiach o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 01. septembra 2019 v materskej škole bude vydávať ZRŠ pre MŠ Mgr. Jana Baginová 24. a 25. 06. 2019 od 10:30 hod. do 15:30 hod. (Nový pavilón
      MŠ, kancelária ZRŠ Mgr. Jany Baginovej).

     • Oznam o skrátenom vyučovaní

     • Vážení rodičia!

      Zajtra, t.j. v piatok 14. júna 2019 bude skrátené vyučovanie z dôvodu nadmernej záťaže detí teplom.

      Rozpis zvonenia:

      1. hodina: 7:30-8:00

      2. hodina: 8:05-8:35

      3. hodina: 8:55-9:25

      4. hodina: 9:30-10:00

      5. hodina: 10:10-10:40

      6. hodina: 10:50-11:20

      Mliečna desiata sa bude vydávať po 2. vyučovacej hodine a obed od 10:30 hod.do 12:30 hod. ŠKD má normálnu prevádzku.

      Ďakujeme za porozumenie.