• Nejdem a basta!

     • Tak túto vetu si určite nepovedal nikto dňa 27. 5. 2019 :-) Vtedy mali totiž žiaci I. stupňa a 5. – 7. ročníka jedinečnú príležitosť porozprávať sa s úspešnou spisovateľkou pre deti – Gabrielou Futovou.

      Privítania sa ujala Linda Mikolášová, žiačka 5.B triedy. Autorka si nás hneď na začiatku besedy získala svojou srdečnosťou a prístupom a neskôr pútavým rozprávaním o svojom živote, tvorbe, radostiach aj problémoch, s ktorými sa musela popasovať.

      Záverečné slovo si zobral Alex Hrehuš z 5.B a Mgr. Naďka Hodeková, ktorá pani Gabriele Futovej odovzdala špeciálny darček – obraz v štýle pop-art, ktorý vytvorili žiaci 7. ročníka pod umeleckým vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej.

      Samotný záver patril autogramiáde.

      Touto cestou ďakujeme Rade rodičov školy za finančný príspevok, vďaka ktorému sme mohli zorganizovať toto pekné stretnutie.

       

      Mgr. Hodeková a Mgr. Pecušová

     • DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVO 2019

     • XIV. ročník  výtvarnej a literárnej súťaže, ktorú vyhlasuje Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, priniesol úspech aj našim žiakom.

      Medzi 150-timi výtvarnými prácami vynikla okrem iných aj práca Daniely MagdíkovejZuzany Machalovej8.B triedy, ktoré si odniesli cenu za III. kategóriu.

      Z 20-tich literárnych prác porota ohodnotila šesť najlepších. Medzi nimi tiež rozprávku O peknom Jankovi, ktorú napísala Mária Kováčová zo 6.A triedy.

      Dievčatám srdečne gratulujeme a pani učiteľkám – Mgr. Zdenke Cíbikovej a Mgr. Evke Kurekovej – ďakujeme za ich prípravu!

       

     • Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ

     • Majstrovstvá okresu v atletike ZŠ pre šk. rok 2016/2017 sa uskutočnili 14. mája 2019 na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom. Usporiadateľom súťaže bol Okresný úrad Trenčín, AK Spartak Dubnica nad Váhom. Súťažilo sa v kategóriách žiaci a žiačky.

      Chlapcom a dievčatám z našej školy sa v jednotlivých disciplínach darilo.

       

      1. miesto získal Michal Pagáč zo 6. B triedy v behu na 1000 m.

      2. miesto získali:

      Tatiana Čerepanová z 9. B v kategórii žiačok a Marek Šuba z 9. B v kategórii žiakov v hode kriketovou loptičkou.

      3. miesto získala Tatiana Čerepanová z 9. B triedy v behu na 800 m.

       

      4. miesto obsadil Samuel Toman z 9. A triedy vo finálovom behu na 60 m  a taktiež v hode kriketovou loptičkou. Terézia Holbová z 9. B získala 5. miesto vo vrhu guľou.

      Jakub Šatka z 9. B obsadil 5. miesto v behu na 1000m.

      Súťaže sa zúčastnili i žiačky Lenka Rajníčková 9. B, Paulína Bisáková 9. A a Klaudia Dobrodenková 8. A v behu na 60 m, Lenka Hajdúchová z 9. B v behu na 300 m a Timea Krivoklatská z 8. A v behu  na 800 m.

      Všetkým účastníkom ďakujeme a medailistom GRATULUJEME!

       

     • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

     • Dňa 30. 4. 2018  žiaci našej školy sa zúčastnili Behu oslobodenia obce Lednické Rovne.

      Z našej školy sa behu zúčastnilo 28 žiakov.

      V kategórii najmladší žiaci skupiny „B“ 1. – 2. ročníka v behu na 300 m zlatú medailu získal Aleš Suchánek  zo 4. B triedy, 3. miesto Jakub Ondrášik z 3. B.

      V kategórii mladšie žiačky 5. – 6. ročníka v behu na 800 m sa na 2. mieste umiestnila Linda Bednárová z 5. B triedy.

      V kategórii mladší žiaci 5. – 6. ročník v behu na 1000 m 1. miesto získal Michal Pagáč zo 6. B, 2. miesto obsadil Dávid Krivoklatský zo 6. A, 3. miesto Šimon Ondrášik taktiež zo 6. A triedy.  

      V kategórii starší žiaci 7. – 9. ročník v behu na 1500 m sa na 2. mieste umiestnil Samuel Toman z 9. B.

      V kategórii staršie žiačky 7. – 9. ročník v behu na 1000 m Tatiana Čerepanová z 9. B získala 2. miesto.

      Behu sa zúčastnili i nasledovní žiaci: Sofia Franeková 1. B, Tomáš Korec 1. A, Juraj Pechanec 1. B, Tramita Nicolas 2. B, Sophia Jáňová 3. A, Jessica Remšíková, Kristína Gáborová 5. A, Diana Mikulová,  5. B, Miroslav Machala, Dávid Martin Kilian 5. A, Jakub Gažo 6. B, Terézia Florišová 7. A, Katarína Remšíková, Lenka Hajdúchová 9. B, Paulína Biskáková 9. A, Ján Šatka 7. A, Jakub Šatka, Dominik Toman 9. B, Rágula Martin 8. B.

       

      Medailistom gratulujeme a všetkým prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Úspech vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

     • Naše oči sa často upierajú k oblohe. Väčšinou vidíme len hviezdy, oblaky, slnko lietadlá a vtáky. Keď však deti pri pohľade na oblohu použijú fantáziu, môžu vidieť farebný svet mimo našej planéty, plný života. Aj tento rok sa naši žiaci so svojimi víziami vesmíru zapojili do známej súťaže pod vedením pani učiteľky Cíbikovej. Ich snaha bola opäť korunovaná úspechom. Za I. stupeň ZŠ v okresnom kole získala 5. miesto Natália Kováčiková (4.A, názov: „Sama na Mačacej planéte“). Za II. stupeň patrí 3. miesto Kristíne Volákovej (7.A, „Blázniví cestovatelia“), 4. miesto Terézii Florišovej (7.A, „Vesmír z mojej detskej izby“) a 5. miesto Tatiane Gáborovej (7.B, „Najlepšia reštaurácia na konci vesmíru“).

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

       

     • Plavecký výcvik tretiakov

     • V dňoch 29.4.-3.5.2019 absolvovali naši tretiaci plavecký výcvik v Mestskej krytej plavárni v Púchove. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín na základe ich plaveckých zručností. Žiaci, ktorí ešte nevedeli plávať, postupne prekonávali svoj strach z vody a ponorenia tela pod hladinu vody. Naučili sa splývať a oboznámili sa s rôznymi plaveckými štýlmi. Tzv.plavci zdokonaľovali svoje plavecké zručnosti pod dohľadom výborných inštruktorov. Môžeme sa pochváliť, že traja tretiaci v záverečných pretekoch zaplávali neuveriteľných 300 metrov, čím potvrdili svoje vynikajúce plavecké zručnosti. Celý plavecký výcvik sa niesol v radostnom duchu, s množstvom zážitkov a krásnych spomienok.

       

       

    • DEŇ ZEME 2019
     • DEŇ ZEME 2019

     • Aj tento rok sme si , tak ako na celom svete, aj na našej škole už tradične pripomenuli Deň zeme. Z dôvodu veľkonočných sviatkov sme ho oslávili o tri dni neskôr, a teda nie 22. ale 25. apríla 2019.  Pre deti prvého aj druhého stupňa boli pripravené aktivity týkajúce sa hlavne recyklovania aj čistenia nášho najbližšieho okolia. Po úspešnom dni plnom práce a premýšľania (napríklad nad tabuľkou chemických prvkov, vytvorenej zo starých kartónových krabíc alebo nad výrobou hmyzieho hotela z rôznych odpadových materálov) prišla, samozrejme, na rad aj zábava a opekačka.