• Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 03.04.2019 sa koná celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2019. Vzhľadom na to, že nie je možné z priestorových a kapacitných dôvodov zabezpečiť vyučovanie všetkých žiakov našej školy, budú mať v tento deň žiaci 5. - 8. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

     • Úspech na Pytagoriáde

     • Dňa 27.3. 2019 si úspešní riešitelia školských kôl Pytagoriády zmerali sily v okresnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom.  Aj naši žiaci ukázali, že sa konkurencie nezľaknú,  a umiestnili sa na popredných miestach.

      V kategórii P6 zvíťazil žiak 6.a triedy  DÁVID KRIVOKLATSKÝ, v kategórii P7 obsadil 2. miesto BORIS BOBÁČIK zo 7.A. Úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Všetkých úspešných riešiteľov z našej školy uvádzame v tabuľke:

     • Darilo sa nám na chemickej olympiáde

     • Dňa 22. marca 2019 sa v Ladcoch uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali dve žiačky z triedy 9.B. Lucka Janeková získala fantastické 1. miesto a Sára Pánová sa umiestnila na 3. mieste. Obom dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Úspech v recitačnej súťaži

     • Dň 19. marca 2019 prebehlo v Dubnici nad Váhom okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tešíme sa, že sa našej žiačke, Linde Mikolášovej z 5. B triedy, podarilo uspieť s ukážkou od známej súčasnej slovenskej spisovateľky. Získala 3. miesto v II. kategórii v prednese prózy. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Deň sv. Patrika 17. marec
     • Deň sv. Patrika 17. marec

     • Dňa 18. marca sme si na hodinách anglického jazyka so žiakmi 2. a 9. ročníka pripomenuli celosvetovo oslavovaný deň sv. Patrika. Oboznámili sme sa s významom a históriou tohto sviatku, zvykmi a tradíciami.  Na záver si žiaci vyrobili symbol sviatku - írsky zelený trojlístok.

      Mgr. Berešová, Mgr. Trenčanová

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ

     • Do galérie Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

      Dňa 20.02.2019 sa v školskej knižnici uskutočnila umelecká súťaž v prednese poézie a prózy žiakov 1.stupňa ZŠ - Hviezdoslavov Kubín.Pred početným publikom si svoje recitátorské umenie vyskúšalo 29 recitátorov. Porota, v zložení Mgr. Kurekovej, Mgr. Valašíkovej a Mgr. Košíkovej, mala neľahkú úlohu vybrať najlepšieho z najlepších. Nakoniec sa na prvých priečkach umiestnili títo žiaci:

      kategória POÉZIA: 1. Lucia BACKOVÁ

                                     2. Veronika BALÁŽOVÁ a Michaela ZEMANÍKOVÁ

                                     3. Ela PREKOPOVÁ

      kategória PRÓZA:  1. Barbora JURČAGOVÁ

                                     2. Matúš DOMÁŇ

                                     3. Helenka PSOTOVÁ a Nina CIBIKOVÁ

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za krásny umelecký zážitok a verím, že sa o rok stretneme opäť :)

                                                                                              Mgr. Silvia Košíková

       

       

     • Testovanie T9-2019

     • Milí deviataci, vážení rodičia,

      dňa 3. apríla 2019 prebehne Celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.  Deviataci prídu do školy o 7:30 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:50 hod. Pri testovaní môžu žiaci používať iba kalkulačky, písacie  a rysovacie pomôcky.

      Žiaci, ktorí v Testovaní 9 dosiahnu z každého testovaného predmetu úspešnosť nad 90%, budú na strednú školu prijatí bez prijímacích skúšok.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude aj v tomto roku dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov ZŠ a SŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu.

      Viac informácií o Testovaní 9 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

      Všetkým deviatakom želáme, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

      Mgr. Dana Svoradová, koordinátor Testovania 9

     • Slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ

     • Vážení rodičia a milé deti,

      srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 09. a 10. apríla 2019 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod v budove ZŠ Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské (starý pavilón, 2. poschodie). Na zápis je potrebné si priniesť: žiadosť zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka (podpis oboch zákonných zástupcov), rodný list dieťaťa, 13 € (na zakúpenie pomôcok do 1. ročníka). Na zápise dieťaťa do 1. ročníka je žiadúca účasť oboch zákonných zástupcov. Na základe odporúčaní Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 sa zápisu detí do prvého ročníka ZŠ zúčastnia okrem kvalifikovaných učiteliek pre ISCED1 aj pracovníci CPPPaP (psychológ, špeciálny pedagóg), učiteľky materskej školy.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás

     • Jarné prázdniny

     • V súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín jarných prázdnin od 04. marca 2019 do 08. marca 2019. Vyučovanie sa začína 11. marca 2019 (pondelok). Počas jarných prázdnin bude prevádzka v MŠ zabezpečená v dvoch triedach (na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov detí prihlásených do MŠ o jej prevádzku počas jarných prázdnin). Bližšie informácie Vám poskytne ZRŠ pre MŠ Jana Baginová.