• ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:

     • Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
      Úväzok: 100 %
      Dátum nástupu: 1. 9. 2019

      Požiadavky:
      1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
          - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
       
      2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
          - prax v pozícii vedúcej ŠJ je vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
          - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
          - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
          - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
          - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
          - znalosť príslušnej legislatívy
          - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
         
      3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
          - profesijný životopis
          - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
          - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
       
      Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.-778 €.
       
      POŽADOVANÉ DOKLADY JE POTREBNÉ ZASLAŤ ALEBO OSOBNE DORUČIŤ NA ADRESU ŠKOLY DO 31. 05. 2019.

      Adresa školy:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

       

     • Lyžiarsky výcvikový kurz a snowboarding

     •  

      V dňoch 21. 1. - 25. 1. 2019 žiaci 7. A a 7. B triedy sa zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu a snowboardingu na Krahuliach v rekreačnom zariadení STRED EURÓPY. Výcviku sa zúčastnilo 32 detí.

       

      Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskych a snowboardingových schopností. Boli zodpovední v plnení si svojich povinností na svahu i mimo svahu. Všetci žiaci, ktorí boli zadelení do družstva pre začiatočníkov sa naučili lyžovať a snowboardovať. Pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike lyžovania. V posledný deň boli usporiadané lyžiarske a snowboardingové preteky.

       

                                       Výsledková listina

       

      Obrovský slalom dievčatá :

       

      1.  Voláková Kristína –          45,63 s

       

      2.  Florišová Terézia –           49,50

       

      3.  Pagáčová Kristína –          49,69

       

      4.  Gajdošová Aneta –           50,89

       

      5.  Mišovcová Michaela – 1:17,39

       

       Obrovský slalom chlapci :

       

      1.  Cíbik Urban –              45,98

       

      2.  Cíbik Róbert –             47,57

       

      3.  Berky Filip –                 48,54

       

      4.  Kubáň Jozef –              49,75

       

       5.  Zlatoš Ivan –                52,19

       

      6.  Antal Šimon –               55,23

       

      7.  Suchánek Dávid –        55,78

       

       8.  Magdík Peter –            57,17

       

      9.   Kučo Martin –              57,23

       

      10. Šatka Adam –              58,30

       

      11. Zemaník Matej –         59,16

       

      12. Faturík Timotej –   1 : 03,63 min

       

      13. Barták Šimon –      1 : 18,00

       

      14. Kurinec Marko –    1 : 26,61

       

      15. Čokina Vladimír -   2 : 03,10

       

       Snowboard :

       

      1. Hudec Jakub –        1:26,82

       

      2. Tomanica Marek – 1:36,72

       

      3. Novosád Matúš –   1:51,35

       

       Víťazom blahoželáme !!!

       

      Link na foto:

      https://www.zonerama.com/nalimko/Album/5064234