• ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:

     • Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
      Úväzok: 100 %
      Dátum nástupu: 1. 9. 2019

      Požiadavky:
      1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
          - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
       
      2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
          - prax v pozícii vedúcej ŠJ je vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
          - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
          - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
          - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
          - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
          - znalosť príslušnej legislatívy
          - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
         
      3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
          - profesijný životopis
          - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
          - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
       
      Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.-778 €.
       
      POŽADOVANÉ DOKLADY JE POTREBNÉ ZASLAŤ ALEBO OSOBNE DORUČIŤ NA ADRESU ŠKOLY DO 31. 05. 2019.

      Adresa školy:

      ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

       

     • Lyžiarsky výcvikový kurz a snowboarding

     •  

      V dňoch 21. 1. - 25. 1. 2019 žiaci 7. A a 7. B triedy sa zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu a snowboardingu na Krahuliach v rekreačnom zariadení STRED EURÓPY. Výcviku sa zúčastnilo 32 detí.

       

      Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskych a snowboardingových schopností. Boli zodpovední v plnení si svojich povinností na svahu i mimo svahu. Všetci žiaci, ktorí boli zadelení do družstva pre začiatočníkov sa naučili lyžovať a snowboardovať. Pokročilí lyžiari sa zdokonalili v technike lyžovania. V posledný deň boli usporiadané lyžiarske a snowboardingové preteky.

       

                                       Výsledková listina

       

      Obrovský slalom dievčatá :

       

      1.  Voláková Kristína –          45,63 s

       

      2.  Florišová Terézia –           49,50

       

      3.  Pagáčová Kristína –          49,69

       

      4.  Gajdošová Aneta –           50,89

       

      5.  Mišovcová Michaela – 1:17,39

       

       Obrovský slalom chlapci :

       

      1.  Cíbik Urban –              45,98

       

      2.  Cíbik Róbert –             47,57

       

      3.  Berky Filip –                 48,54

       

      4.  Kubáň Jozef –              49,75

       

       5.  Zlatoš Ivan –                52,19

       

      6.  Antal Šimon –               55,23

       

      7.  Suchánek Dávid –        55,78

       

       8.  Magdík Peter –            57,17

       

      9.   Kučo Martin –              57,23

       

      10. Šatka Adam –              58,30

       

      11. Zemaník Matej –         59,16

       

      12. Faturík Timotej –   1 : 03,63 min

       

      13. Barták Šimon –      1 : 18,00

       

      14. Kurinec Marko –    1 : 26,61

       

      15. Čokina Vladimír -   2 : 03,10

       

       Snowboard :

       

      1. Hudec Jakub –        1:26,82

       

      2. Tomanica Marek – 1:36,72

       

      3. Novosád Matúš –   1:51,35

       

       Víťazom blahoželáme !!!

       

      Link na foto:

      https://www.zonerama.com/nalimko/Album/5064234

       

       

       

       

       

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.