• Polročné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v piatok 1.2.2019 bude prerušené vyučovanie, nakoľko budú polročné prázdniny. Školské vyučovanie sa opäť začne v pondelok 4.2.2019.

      Materská škola bude počas polročných prázdnin v prevádzke, deti budú sústredené v dvoch triedach.

      Žiakom želáme príjemný predĺžený víkend.

     • 2 % dane z príjmu

     • Milí rodičia a priatelia školy.

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% dane z príjmu za rok 2018. Poteší nás, ak sa v tomto roku rozhodnete podporiť vzdelávanie a rozvojové aktivity v našej škole.

      Za podporu srdečne ďakujeme.

      Tlačivo nájdede tu:

     • Začiatok vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      v súlade s POP na školský rok 2018/2019 je termín vianočných prázdnin od 23. 12. 2018 do 07. 01. 2019. Vyučovanie sa začína 08. 01. 2019 (utorok). Prevádzka materskej školy začína tiež v utorok 08. 01. 2019.

      Vedenie ZŠ s MŠ H. Gavloviča v Pruskom