• Nekonečný príbeh skla
     • Nekonečný príbeh skla

     • Našim žiakom 7.A a 7.B  triedy sa podaril husársky kúsok. Zapojili sa do zaujímavej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala firma Vetropack Nemšová  s.r.o. pod názvom „Nekonečný príbeh skla“. Cieľom súťaže bolo, aby sa deti zamysleli nad dôležitou recykláciou skla  a vo svojich výtvarných prácach stvárnili ďalší život sklenej hmoty. Čo keby sa z fľaše raz stalo akvárium, luster, či nádoba na hydroponické pestovanie rastlín? Výtvarné spracovanie nápadov našich detí sa porote veľmi páčilo, pretože zo všetkých 145 výkresov sa až 6 našich prepracovalo do firemného kalendára na rok 2019. Výhercovia dostali krásne ceny, okrem kalendára, USB kľúča, pier, aj poukážku na nákup športových potrieb v hodnote 55€. A ktorí sú tí šikovní? Terézia Florišová 7.A, Ján Šatka 7.A, Michaela Mišovcová 7.A, Martin Kučo 7.B, Aneta Gajdošová 7.B a Timotej Faturík 7.B. Všetkým výhercom pod vedením p. uč. Cíbikovej srdečne blahoželáme a firme Vetropack ďakujeme za príležitosť aj exkurziu vo fabrike!

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 21.11.2019 sa koná celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2019. Vzhľadom na to, že nie je možné z priestorových a kapacitných dôvodov zabezpečiť vyučovanie všetkých žiakov našej školy, budú mať v tento deň žiaci 6. - 9. ročníka RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Pruské

     • V piatok skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dňa 9.11.2018 bude na našej škole skrátené vyučovanie z dôvodu konania sa školskej akcie. Žiaci, ktorí končia v tento deň vyučovanie štvrtou hodinou, budú končiť o 10.00 hod.Piata vyučovacia hodina bude končiť o 10.40 hod a šiesta o 11.20 hod.

      Vedenie ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča v Pruskom

    • TESTOVANIE 5
     • TESTOVANIE 5

     • Milí piataci, vážení rodičia,

      dňa 21. novembra  2018 sa uskutoční Testovanie žiakov 5.  ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnia sa ho aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci prídu do školy o 7:45 hod. Ukončenie testovania je približne o 11:15 hod.

      Cieľom TESTOVANIA 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň poskytnúť školám i širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      V snahe zabezpečiť maximálnu objektivitu bude dohliadať na priebeh testovania externý dozor z radov učiteľov okolitých ZŠ, prípadne Štátnej školskej inšpekcie a Krajského školského úradu. Znamená to, že v každej triede bude okrem školského administrátora aj nestranný pozorovateľ  z inej školy alebo štátnej inštitúcie.

      Viac informácií o Testovaní 5 nájdete na    http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

      Vedenie školy želá všetkým piatakom dosiahnutie dobrých výsledkov.

      Mgr. Dana Svoradová – koordinátor testovania

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Dňa 06. 11. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov 9. ročníka, ktorí si otestovali svoje vedomosti a schopnosti v troch častiach: práca s textom, transformácia textu a ústny prejav. Napriek počiatočným obavám a tréme žiaci prekonali svoj strach a ukázali, čo vedia.

      Najvyšší počet bodov sa podarilo získať Sáre Pánovej z 9. B, na druhom mieste sa umiestnili Aneta Mikulová a Petra Jakúbková z 9. A, tretie miesto obsadila Tatiana Krajčíková z 9. A triedy. Dievčatá boli odmenené knižnými cenami a srdečným potleskom.

      Všetkým súťažiacim vyslovujeme pochvalu, víťazke blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže.