• /
    • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018
     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

     • Program 29. 06. 2018

       

      07:15 hod. - Slávnostná omša vo Františkánskom kostole sv. Juraja v Pruskom

      08:00 hod. -  Slávnostné ukončenie školského roka v triedach

      • Hymna SR (rozhlas),
      • príhovor riaditeľky školy (rozhlas),
      • zhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov triednymi učiteľmi,
      • rozdávanie koncoročných vysvedčení (Žiaci ISCED1 môžu ísť domov.)

      08:45 hod. - Slávnostná rozlúčka žiakov 9. ročníka v telocvični pre pdg. zamestnancov a žiakov 2. stupňa.

    • Volejbalový turnaj učitelia versus žiaci
     • Volejbalový turnaj učitelia versus žiaci

     • Tak ako každý rok, i v tomto roku sa konal školský turnaj vo volejbale „Víťaz 9. ročníka versus učitelia“.                                                                                         

      Dňa 20. 6.2018 sa odohral vzájomný zápas vo volejbale medzi triedami 9. A a 9. B. Hralo sa na 2 víťazné sety.

      9. A vyhrala nad 9. B 2 : 0 na sety. 9. A reprezentovali žiaci: Vanková, Kučová, Bagin, Ciesar, Lukáč, Mičko, Strapko, Suder, Janíček. Za 9. B triedu hrali: Rosina, Daňo, Mikušincová, Šuleková, Rácová, Kučo, Jurštáková.

      Finálový zápas 9. A trieda versus učitelia sa hral 26. 6. 2018. Víťazstvo si vybojovalo družstvo 9. A triedy 2 : 0 na sety. Družstvo 9. A triedy podalo pekné výkony.

      Zostavu učiteľov tvorili: Hodeková, Maschtovká,  Berešová, Kureková, Trenčanová, Piatriková, Cúciková, Tarabík, Škvaro, Floriš. 

      Víťazom gratulujeme 

     • PREDMETOVÁ EXKURZIA DEVIATAKOV

     •     Po dôkladnej teoretickej príprave sa žiaci 9.ročníka dňa 21.6.2018 zúčastnili dlhoočakávanej  dejepisnej exkurzie v Osvienčime, ktorá pozostávala z dvoch častí.   

            Najskôr sme navštívili MÚZEUM – koncentračný tábor Osvienčim, kde sme videli baráky s rôznymi exponátmi, ktoré patrili uväzneným. Tiež sme si pozreli expozíciu venovanú slovenským väzňom.      Naša exkurzia pokračovala krátkym presunom v Birkenau, kde sme boli oboznámení s každodenným životom väzňov, podmienkami, v akých žili a postupom po príchode do tábora.

            Exkurzia bola veľmi zaujímavá, žiaci získali mnoho poznatkov a hlavne sa presvedčili o tom, čoho sú nedemokratické režimy schopné.

    • Preplácanie cestovného
     • Preplácanie cestovného

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že cestovné za mesiace apríl až jún 2018 preplácame v dňoch od 27.6. do 29.6.2018 v čase od 7:00 do 15:00 mimoriadne v spoločenskej miestnosti na 3. poschodí v starej budove školy.

     • Maľujme s Primalexom

     • Gratulujeme Lenke Rajníčkovej z 8.B triedy, ktorá nás svojou výtvarnou prácou reprezentovala v celoslovenskej súťaži Maľujme s Primalexom. Dielo "Ako sme doma maľovali plot" bolo jedným z výherných (bez určenia poradia) a naša škola získala poukaz na kúpu farieb od spomínanej firmy.

      Práca vznikla na hodinách VUM pod vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu!

     • Výtvarná súťaž MAS Vršatec

     • Miestna akčná skupina Vršatec aj tento rok zorganizovala medzi deťmi úspešnú výtvarnú súťaž „Očami detí“. Sme radi, že sa Vám môžeme pochváliť našimi úspechmi. V kategórii  1. stupeň ZŠ získala 2. miesto Kristína Majanová (3.B) s dielom: „Bláznivá Veľká noc“. V kategórii 2. stupeň ZŠ nás úspešne reprezentovala Aneta Gajdošová (6.B) a jej dielo „Stavanie mája“, ktoré získalo 2. miesto. A cenu za originalitu si odniesla Ema Šedíková (3.B) so zaujímavým dielom „Drápačky peria“. Diela vznikli pod vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej na hodinách VYV. Výtvarníčkam srdečne gratulujeme a tešíme sa na uverejnenie prác v kalendári MAS Vršatec.

    • Deň rodiny 15.06.2018
     • Deň rodiny 15.06.2018

     •  

        Rada rodičov spolu s pedagogickým zborom a  žiakmi 9. ročníka organizovali   ,,Deň rodiny“.

      Rodičia spolu s deťmi dostali "hracie karty" a absolvovali prekážkovú dráhu dôvery, trojnohý beh, skákanie vo vreci, kop do brány, novinový chodník... Rodičia mohli zistiť ako poznajú svoje dieťa.

      Zabavili sa pri hudbe, občerstvení, deti sa povozili na koníkoch, mali možnosť pozrieť si a vyskúšať rôzne fyzikálne pokusy. V tvorivých dielňach si deti niečo pekné aj vyrobili.

       O zábavné a športové aktivity nebola núdza.

      Všetci súťažiaci boli odmenení.

      Ďakujeme za pekný deň

       

    • Zberová činnosť
     • Zberová činnosť

     •     Oznamujeme rodičom, že dňom 20.6.2018 ukončujeme zberovú činnosť v školskom roku 2017/2018. Po tomto termíne bude zber vyhodnotení a usilovní zberači  odmenení.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe dohody s Obecným úradom v Pruskom, bude vyhovené všetkým žiadostiam o prijatie dieťaťa do materskej školy. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľka školy vydá v priebehu mesiaca jún a prevziať si ich budete môcť v termíne od 25. 06. 2018 do 29. 06. 2018 u Mgr. Janky Baginovej (zástupkyne riaditeľky školy) v budove materskej školy.

                                                                                   S úctou, riaditeľka školy, PaedDr. Adela Jureníková

    • MDD - Športová olympiáda
     • MDD - Športová olympiáda

     • Dňa 1.6. 2018 2018 sa uskutočnila pravidelná športová olympiáda pre žiakov 2. stupňa na ihrisku TJ Považan Pruské.

      Súčasťou otváracieho  ceremoniálu bola olympijská vlajka ako aj zapaľovanie olympijského ohňa tak, ako v starovekom Grécku.

      Do programu boli zaradené individuálne, kolektívne ale aj technické a zručnostné disciplíny. Počas programu vystúpili žiaci 9. ročníka s kultúrnym programom ako aj letová ukážka dronov.

      Dobrá organizácia, ústretovosť pedagogických pracovníkov, vysoké športové nasadenie a výborné počasie prispeli k úspešnému priebehu športovej olympiády.

     • Florbalový turnaj O POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY

     • Dňa 7.6.2018 sa uskutočnil florbalový turnaj O pohár riaditeľky školy pod záštitou ŠK Pruské. Bojovali medzi sebou štyri tými: "DRGOVCI" - Drga 5.A, Krnáč 5.A, Hajas 1.A, Berky 2.B, Košík 4.B, Štefanec 5.A. "ONDRÁŠIKOVCI" - Mojto 5.A, Ondrášik 5.A, Ondrášik 2.B, Mishinger 4.B, Pagáč 4.B, Domáň 5.A. "PAGÁČOVCI" - Froliš 5.B, Pagáč 5.B, Burianec 3.B, Suchánek 3.B, Šatka 4.B, Krajný 5.B. "TRENČANOVCI" - Trenčan 5.B, Gažo 5.B, Trenčan 2.A, Majerech 3.B, Tomanica 4.B, Fojtík 2.B. Pohár a 1. miesto po predĺžení a veľmi napínavom súboji získalo družstvo PAGÁČOVCI. Za najproduktívnejšieho hráča s počtom bodov 6 bol vyhlásený Maroš Mojto z 5.A triedy. Medzi brankármi sa najlepšie umiestnil Maroš Krajný z 5.B triedy. Veľa práce a sústredenia museli vynaložiť aj rozhodcovia Martin Daňo a Janko Šatka. Hráčov prišiel povzbudiť aj prezident ŠK 98 Ing. Ondrej Buday. Všetkým účastníkom turnaja patrí veľké poďakovanie za športové zápolenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie na budúci rok. 

    • Celoslovenské finále súťaže JAZYKOVÝ KVET 2018
     • Celoslovenské finále súťaže JAZYKOVÝ KVET 2018

     • Dňa 1.6. 2018 sa naša žiačka Alexandra Šuleková z 9.B triedy zúčastnila celoslovenského finále súťaže Jazykový kvet 2018 v Nitre.

      Súťažila v kategórií AJ- monodráma, kde úspešne obsadila 2. miesto, pričom 1. miesto nebolo udelené.

      Srdečne gratulujeme k tomuto úspechu a prajeme veľa úspechov i naďalej.   

     • Navždy zostaneš v našich srdciach

     •  

      S ľútosťou Vám oznamujeme veľmi smutnú správu: náš žiak z 8.B triedy Henrich Maňák dňa 5. júna 2018 navždy odišiel do neba. Má u nás všetkých obrovský obdiv a rešpekt za svoj statočný boj až do konca.

      Heňko, veľmi nám budeš chýbať! Posielame Ti na krídlach modrého motýľa pozdravy do neba.

     • Návšteva Viedne a galérie Albertina

     • Umenie je súčasťou našej spoločnosti v každej etape existencie. Je neodlučiteľne späté s ľudstvom, je odrazom doby, v ktorej sa tvorilo. Nemožno podceňovať funkciu estetického formovania, pretože má silu pretvárať a formovať myslenie a postoje človeka, preto máme v školách aj predmety ako Výtvarná výchova a Výchova umením.

      Málokedy sa však bežný človek dostane do kontaktu s originálmi velikánov svetového umenia. Nám sa to na konci mája podarilo. Spolu s 50 žiakmi sme v rámci ZŠ s MŠ H. Gavloviča v Pruskom v spolupráci so ZUŠ Ilava navštívili krásny stánok umenia – viedenskú Albertinu. Pod odborným výkladom sme mohli vnímať diela Picassa, Moneta, Degasa, Miró, Kandinského, Modiglianiho a mnohých ďalších. Samozrejme, že výtvarné štýly impresionizmu, expresionizmu, fauvizmu, pointilizmu, kubizmu, pop-artu (atď.) sú pre „kultúrnych nováčikov“ náročné, preto sme sa venovali ich stručnému vysvetleniu, aby každý, kto mal záujem, pochopil základy týchto štýlov.

      Po dávke umenia sme si prezreli centrum Viedne a na ceste domov sme sa zastavili na letisku Schwechat. Tam sme si predstavili, že sme sveta znalí cestovatelia a vysvetlili sme si ako funguje letiskový proces.

      Keďže všetci žiaci boli disciplinovaní a počasie nám dokonale prialo, exkurziu spojenú s výletom sme si výborne užili. Atmosféru môžete vidieť aj na fotografiách. Za organizáciu a dozor ďakujeme Mgr. Pecušovi, Mgr. Cíbikovej, Mgr. Šatkovej a Mgr. Martiškovej.

      Ďakujeme aj našim školníkom M. Škvarovi a J. Florišovi ako aj p. M. Holušovej za spríjemnenie exkurzie.

    • Belasý motýľ 2018
     • Belasý motýľ 2018

     • 8.júna 2018 naša škola opäť ukáže , že je plná úžasných ľudí. Aj tento rok budeme myslieť na NAŠICH chlapcov Heňa Maňáka  a Michala Šubu. 8. jún 2018 je Deň ľudí so svalovou dystrofiou. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR organizuje  zbierku Belasý motýľ v cca 60 miestach na celom Slovensku.

       Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých.

      Nebudeme  ľahostajní a piatok otvoríme srdcia. NAŠA POMOC,ICH KRÍDLA !

      Viac info TU

       

    • Ďalší výtvarný úspech
     • Ďalší výtvarný úspech

     • Dobšinského rozprávkovo je každoročná výtvarná a literárna súťaž, ktorú usporadúva Považské osvetové stredisko. Zámerom organizátorov je uchovávanie klasickej slovenskej rozprávkovej tvorby medzi deťmi, podporovanie a rozvíjanie detskej fantázie a tvorivosti. Dôkazom, že sa to v našej škole darí, je aj tohtoročná výhra Urbana Cíbika, žiaka 6.A triedy. Výtvarná práca s ohromným farebným drakom, zúfalou princeznou a malým odvážnym rytierom vyniká svojou kompozíciou a silným výrazom. Zvíťazila bez určenia poradia v rámci kategórie II. stupeň ZŠ. Urbanovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu!