• Šaliansky Maťko

     •  

           Dňa 19.12.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 4.–5.ročník a 6.–7.ročník. Úvodné slovo si pekne pripraveným prejavom zobrala Patrícia Vavrincová zo 7. triedy. Do poroty zasadli pani učiteľky Eva Benešová, Eva Pukitová a Michaela Pecušová.

      V I. kategórii sa podarilo uspieť nasledovným:

      1. miesto nebolo udelené

      2. miesto – Michaela Mišovcová z 5.A

      3. miesto – Terézia Florišová z 5.A

       

      V II. kategórii ocenenie získali:

      1. miesto Zuzana Penerová zo 6.B

      2. miesto – Sára Pánová zo 7.B

      3. miesto – Paulína Bisáková zo 7.A

            Porota sa rozhodla udeliť aj štvrté miesto, ktoré získala Veronika Veliká zo 6.B triedy. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov, z toho dvaja chlapci. Výherkyniam srdečne gratulujeme, Zuzane držíme palce pri reprezentovaní školy v okresnom kole a všetkým, ktorí si našli čas a venovali tomu svoju energiu, ďakujeme!

                                                         Budeme sa tešiť aj o rok!

    • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY A O VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH
     • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY A O VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje rodičom prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu a udelenie riaditeľského voľna žiakom v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské dňa 22. 12. 2016 z prevádzkových dôvodov (inštalácia PC sietí a IKT techniky).
      Vianočné prázdniny sa začínajú 23. 12. 2016 a končia 5. januára 2017.
      Vyučovanie sa začína 09. 01. 2017.

      Za porozumenie ďakujeme.
      S úctou, RŠ

      PaedDr. Adela Jureníková

      riaditeľka ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

       

      0915765303

    • OZNAM O SKRÁTENOM VYUČOVANÍ DŇA 21. 12. 2016
     • OZNAM O SKRÁTENOM VYUČOVANÍ DŇA 21. 12. 2016

     • Dňa 21. 12. 2016 bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie. Žiaci ISCED 1 budú končiť vyučovanie o 10:30 hod. Žiaci ISCED 2 budú končiť vyučovanie o 12:00 hod.

      ISCED1
      Od 7:30 do 09:05 triedne vianočné besiedky
      09:05 Desiata
      09:30 Začiatok „Vianočnej akadémie“ pre ISCED 1
      10:30 Koniec „Vianočnej akadémie“ pre ISCED1, koniec vyučovania (odchod žiakov domov a na obed).

      ISCED2
      Od 07:30 do 10:35 Triedne vianočné besiedky
      09:05 Desiata
      10:45 Začiatok „Vianočnej akadémie“ pre ISCED 2
      Od 11:45 do 12:00 hod, koniec „Vianočnej akadémie“ pre ISCED2, koniec vyučovania (odchod žiakov domov a na obed).

      ŠKD bude začínať skôr o 10:30 hod., končí ako obvykle.

    • Vianočný turnaj vo vybíjanej žiačok
     • Vianočný turnaj vo vybíjanej žiačok

     • V mesiaci december sa konal „Vianočný turnaj vo vybíjanej žiačok“ pre dievčatá  5., 6. a 7. ročníka našej školy. Hralo sa podľa systému každý s každým. Dievčatá v jednotlivých zápasoch preukázali svoju bojovnosť a hernú šikovnosť.

      1. miesto získala 7. B trieda, ktorá vyhrala všetky zápasy s počtom bodov 8.

       2. miesto získala 6. A trieda s 5 bodmi - dvomi vyhratými zápasmi, jednou romízou a jedným prehratým zápasom. 

       6. B trieda obsadila 3. miesto - 2 vyhraté a 2 prehraté zápasy. Počet bodov 4.

      4. miesto získala 7. A trieda - 1 vyhratý zápas, 1 remíza a 2 prehraté zápasy v počte bodov 3.

       5. miesto získal najmladší ročník 5. A, B. trieda.

      Všetkým dievčatám GRATULUJEME a ďakujeme za účasť.

    • Futbalový turnaj ZŠ
     • Futbalový turnaj ZŠ

     • Dňa 6. 12 2016 sa uskutočnil 25. ročník futbalového turnaja pre ZŠ a 12. ročník Memoriálu Ing. Petra Fica. Sily si zmeralo 5 družstiev základných škôl systémom každý s každým. Na 1. mieste skončila ZŠ Ilava, na 2. mieste ZŠ s MŠ P. Demitru v Dubnici nad Váhom, na 3. mieste ZŠ s MŠ Košeca, na 4. mieste ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské a na 5. mieste ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica.

      Našu školu reprezentovali žiaci z 9. B triedy - Peter Pagáč, David Kovačik, Nikolas Mikuš, Andrej Vršata, Timotej Gašpar, z 9. A Richard Huňa, z 8. B Rastislav Rosina.

    • Exkurzia v Hornom Lidči
     • Exkurzia v Hornom Lidči

     • Dňa 9. 12. sme s triedami 4. A a 4. B navštívili Betlehem v Hornom Lidči. Deťom bola premietnutá videoprojekcia, ktorá im priblížila zaujímavou formou remeslá, zvyky a tradície. Pozreli si vyrezávaný Betlehem, ktorý zobrazuje známe historické objekty slovenského a moravského regiónu a tradičné remeslá.

      Foto

    • Šaliansky Maťko pozýva...
     • Šaliansky Maťko pozýva...

     • ... všetkých žiakov, ktorí majú blízky vzťah k čítaniu dávnych povestí, pekných i strašidelných príbehov, udalostí, ktoré sa viažu k našej histórii, dňa 12.12. 2016 (t.j. v pondelok) o 13.15 h do triedy 6.B. Práve tu sa totiž uskutoční školské kolo súťaže v prednese povestí.

      História súťaže

           Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať suťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej, a tak MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom  mali členovia Matice slovenskej ešte čerstvo v pamäti dátum narodenia významného slovenského spisovateľa, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete.

       

           Príďte povzbudiť svojich spolužiakov/spolužiačky a spolu s nami sa preniesť do minulosti!

           Tešíme sa na Vás!  

                                                                                                                             

     • Mikulášsky turnaj vo florbale

     • Dňa 2.decermbra sa na našej škole uskutočnil Mikulášsky turnaj vo florbale mladších žiakov a žiačok. Turnaja sa zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Mikušovce. Na začiatku turnaja nás navštívil aj dedko Mikuláš s darčekmi. Deti bojovali s veľkým zápalom a oduševnením . Mali obrovskú radosť z každého trafeného góla. Víťazom turnaja sa stal každý, kto sa turnaja zúčastnil. Rozchádzali sme sa s dobrou náladou a veľkou čokoládovou medailou na krku. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

                                                                                                                                                         FOTO

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.