• Šaliansky Maťko

     •  

           Dňa 19.12.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 4.–5.ročník a 6.–7.ročník. Úvodné slovo si pekne pripraveným prejavom zobrala Patrícia Vavrincová zo 7. triedy. Do poroty zasadli pani učiteľky Eva Benešová, Eva Pukitová a Michaela Pecušová.

      V I. kategórii sa podarilo uspieť nasledovným:

      1. miesto nebolo udelené

      2. miesto – Michaela Mišovcová z 5.A

      3. miesto – Terézia Florišová z 5.A

       

      V II. kategórii ocenenie získali:

      1. miesto Zuzana Penerová zo 6.B

      2. miesto – Sára Pánová zo 7.B

      3. miesto – Paulína Bisáková zo 7.A

            Porota sa rozhodla udeliť aj štvrté miesto, ktoré získala Veronika Veliká zo 6.B triedy. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov, z toho dvaja chlapci. Výherkyniam srdečne gratulujeme, Zuzane držíme palce pri reprezentovaní školy v okresnom kole a všetkým, ktorí si našli čas a venovali tomu svoju energiu, ďakujeme!

                                                         Budeme sa tešiť aj o rok!

    • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY A O VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH
     • OZNAM O UDELENÍ VOĽNA RIADITEĽKOU ŠKOLY A O VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje rodičom prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu a udelenie riaditeľského voľna žiakom v Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, Pruské dňa 22. 12. 2016 z prevádzkových dôvodov (inštalácia PC sietí a IKT techniky).
      Vianočné prázdniny sa začínajú 23. 12. 2016 a končia 5. januára 2017.
      Vyučovanie sa začína 09. 01. 2017.

      Za porozumenie ďakujeme.
      S úctou, RŠ

      PaedDr. Adela Jureníková

      riaditeľka ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

      Školská ulica 369

      018 52 Pruské

       

      0915765303

    • OZNAM O SKRÁTENOM VYUČOVANÍ DŇA 21. 12. 2016
     • OZNAM O SKRÁTENOM VYUČOVANÍ DŇA 21. 12. 2016

     • Dňa 21. 12. 2016 bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie. Žiaci ISCED 1 budú končiť vyučovanie o 10:30 hod. Žiaci ISCED 2 budú končiť vyučovanie o 12:00 hod.

      ISCED1
      Od 7:30 do 09:05 triedne vianočné besiedky
      09:05 Desiata
      09:30 Začiatok „Vianočnej akadémie“ pre ISCED 1
      10:30 Koniec „Vianočnej akadémie“ pre ISCED1, koniec vyučovania (odchod žiakov domov a na obed).

      ISCED2
      Od 07:30 do 10:35 Triedne vianočné besiedky
      09:05 Desiata
      10:45 Začiatok „Vianočnej akadémie“ pre ISCED 2
      Od 11:45 do 12:00 hod, koniec „Vianočnej akadémie“ pre ISCED2, koniec vyučovania (odchod žiakov domov a na obed).

      ŠKD bude začínať skôr o 10:30 hod., končí ako obvykle.

    • Vianočný turnaj vo vybíjanej žiačok
     • Vianočný turnaj vo vybíjanej žiačok

     • V mesiaci december sa konal „Vianočný turnaj vo vybíjanej žiačok“ pre dievčatá  5., 6. a 7. ročníka našej školy. Hralo sa podľa systému každý s každým. Dievčatá v jednotlivých zápasoch preukázali svoju bojovnosť a hernú šikovnosť.

      1. miesto získala 7. B trieda, ktorá vyhrala všetky zápasy s počtom bodov 8.

       2. miesto získala 6. A trieda s 5 bodmi - dvomi vyhratými zápasmi, jednou romízou a jedným prehratým zápasom. 

       6. B trieda obsadila 3. miesto - 2 vyhraté a 2 prehraté zápasy. Počet bodov 4.

      4. miesto získala 7. A trieda - 1 vyhratý zápas, 1 remíza a 2 prehraté zápasy v počte bodov 3.

       5. miesto získal najmladší ročník 5. A, B. trieda.

      Všetkým dievčatám GRATULUJEME a ďakujeme za účasť.

    • Futbalový turnaj ZŠ
     • Futbalový turnaj ZŠ

     • Dňa 6. 12 2016 sa uskutočnil 25. ročník futbalového turnaja pre ZŠ a 12. ročník Memoriálu Ing. Petra Fica. Sily si zmeralo 5 družstiev základných škôl systémom každý s každým. Na 1. mieste skončila ZŠ Ilava, na 2. mieste ZŠ s MŠ P. Demitru v Dubnici nad Váhom, na 3. mieste ZŠ s MŠ Košeca, na 4. mieste ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské a na 5. mieste ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica.

      Našu školu reprezentovali žiaci z 9. B triedy - Peter Pagáč, David Kovačik, Nikolas Mikuš, Andrej Vršata, Timotej Gašpar, z 9. A Richard Huňa, z 8. B Rastislav Rosina.

    • Exkurzia v Hornom Lidči
     • Exkurzia v Hornom Lidči

     • Dňa 9. 12. sme s triedami 4. A a 4. B navštívili Betlehem v Hornom Lidči. Deťom bola premietnutá videoprojekcia, ktorá im priblížila zaujímavou formou remeslá, zvyky a tradície. Pozreli si vyrezávaný Betlehem, ktorý zobrazuje známe historické objekty slovenského a moravského regiónu a tradičné remeslá.

      Foto

    • Šaliansky Maťko pozýva...
     • Šaliansky Maťko pozýva...

     • ... všetkých žiakov, ktorí majú blízky vzťah k čítaniu dávnych povestí, pekných i strašidelných príbehov, udalostí, ktoré sa viažu k našej histórii, dňa 12.12. 2016 (t.j. v pondelok) o 13.15 h do triedy 6.B. Práve tu sa totiž uskutoční školské kolo súťaže v prednese povestí.

      História súťaže

           Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať suťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej, a tak MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom  mali členovia Matice slovenskej ešte čerstvo v pamäti dátum narodenia významného slovenského spisovateľa, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete.

       

           Príďte povzbudiť svojich spolužiakov/spolužiačky a spolu s nami sa preniesť do minulosti!

           Tešíme sa na Vás!  

                                                                                                                             

     • Mikulášsky turnaj vo florbale

     • Dňa 2.decermbra sa na našej škole uskutočnil Mikulášsky turnaj vo florbale mladších žiakov a žiačok. Turnaja sa zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Mikušovce. Na začiatku turnaja nás navštívil aj dedko Mikuláš s darčekmi. Deti bojovali s veľkým zápalom a oduševnením . Mali obrovskú radosť z každého trafeného góla. Víťazom turnaja sa stal každý, kto sa turnaja zúčastnil. Rozchádzali sme sa s dobrou náladou a veľkou čokoládovou medailou na krku. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

                                                                                                                                                         FOTO