• Vedenie školy

   • PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ

    • riaditeľka školy

    Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁ

    • zástupca [1. stupeň]

    Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ

    • zástupca [2. stupeň]

    Mgr. Jana BAGINOVÁ

    • zástupca [MŠ]