• Vedenie školy

   • PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ

    • riaditeľka školy

    Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁ

    • zástupca [1. stupeň]

    Mgr. Oľga HORNÁ CHUDÁ

    • zástupca [2. stupeň]

    Mgr. Jana BAGINOVÁ

    • zástupca [MŠ]

     

     

  • Mgr. Katarína TRENČANOVÁ
   Mgr. Katarína TRENČANOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: VII.A
   trencanova.katarina
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Jana BAGINOVÁ
   Mgr. Jana BAGINOVÁZástupkyňa
  • Mgr. Zdenka CÍBIKOVÁ
   Mgr. Zdenka CÍBIKOVÁUčiteľkacibikova.zdenka
   [at]zspruske.sk
  • Ing. Zuzana DAŇOVÁ
   Ing. Zuzana DAŇOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: IX.A
   danova.zuzana
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Nadežda HODEKOVÁ
   Mgr. Nadežda HODEKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: III.A
   hodekova.nadezda
   [at]zspruske.sk
  • PaedDr. Adela JURENÍKOVÁ
   PaedDr. Adela JURENÍKOVÁRiaditeľkariaditel
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁ
   Mgr. Marianna KOŠÚTOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: V.C
   kosutova.marianna
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁ
   Mgr. Silvia KOŠÍKOVÁZástupkyňa
   Triedna učiteľka: III.B
   kosikova.silvia
   [at]zspruske.sk
  • PaedDr. Danka MASCHTOVSKÁ
   PaedDr. Danka MASCHTOVSKÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: V.A
   maschtovska.daniela
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Rastislav PECUŠ
   Mgr. Rastislav PECUŠUčiteľ
   Triedny učiteľ: IX.B
   pecus.rastislav
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Danka PICHOVÁ
   Mgr. Danka PICHOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: II.B
   pichova.dana
   [at]zspruske.sk
  • Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁ
   Ing. Ľudmila POLÁČKOVÁZástupkyňapolackova.ludmila
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Velička SMOLEKOVÁ
   Mgr. Velička SMOLEKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: I.B
   smolekova.velicka
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Dana SVORADOVÁ
   Mgr. Dana SVORADOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: VIII.B
   svoradova.dana
   [at]zspruske.sk
  • RSDr. Miroslav TARABÍK
   RSDr. Miroslav TARABÍKUčiteľtarabik.miroslav
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Zuzana VALAŠÍKOVÁ
   Mgr. Zuzana VALAŠÍKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: IV.A
   valasikova.zuzana
   [at]zspruske.sk
  • Eva VAVRÍKOVÁ
   Eva VAVRÍKOVÁVychovávateľka
  • Mgr. Miroslava BEREŠOVÁ
   Mgr. Miroslava BEREŠOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: VII.B
   beresova.miroslava
   [at]zspruske.sk
  • Kristína BARTÁKOVÁ
   Kristína BARTÁKOVÁUčiteľka materskej školy
  • Ivana HOLBOVÁ
   Ivana HOLBOVÁUčiteľka materskej školy
   Triedna učiteľka: MŠ Včielky
  • Mgr. Ľuboš KARLÍK
   Mgr. Ľuboš KARLÍKUčiteľ
   Triedny učiteľ: IV.C
   karlik.lubos
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Júlia ONDREJIČKOVÁ
   Mgr. Júlia ONDREJIČKOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: I.A
   ondrejickova.julia
   [at]zspruske.sk
  • Mgr. Ján RUSNÁK
   Mgr. Ján RUSNÁKUčiteľ
  • Mgr. Zuzana FYODOROVOVÁ
   Mgr. Zuzana FYODOROVOVÁUčiteľka
  • Dominika POLIAKOVÁ
   Dominika POLIAKOVÁUčiteľka materskej školy
  • Bc. Katarína ŠTEFANCOVÁ
   Bc. Katarína ŠTEFANCOVÁUčiteľka materskej školy
  • Mgr. Martina MARTIŠKOVÁ
   Mgr. Martina MARTIŠKOVÁUčiteľka
  • Mgr. Eva KOLLÁROVÁ
   Mgr. Eva KOLLÁROVÁUčiteľka
  • Mgr. Jarmila ABRAHÁMOVÁ
   Mgr. Jarmila ABRAHÁMOVÁUčiteľka
   Triedna učiteľka: VII.C
  • Mgr. Roman ANDO
   Mgr. Roman ANDOUčiteľ