• O PREDMETE

    • Drahí žiaci     stránky tejto predmetovej komisie sú momentálne v príprave.

     Nájdete tu informácie o predmetoch spadajúcich pod našu predmetovú komisiu ako aj aktuálne informácie.

     Naši učitelia majú možnosť tieto stránky online meniť takže môžete tu očakávať aktuálne a hlavne presné informácie.     Pozn. ak nechcete mať pre túto predmetovú komisiu stránky, môžete ju zmazať a tento úvodný text sa nebude na Vašich stránkach zobrazovať.

     Na druhej strane ale môžete text ľubovoľne pomeniť (ak máte meno a heslo na prihlásenie) a sprístupniť Vašim žiakom informácie o tomto predmete alebo predmetovej komisii.

     Stránka môže mať viac podstránok s ľubovoľne dlhým textom, formátovaním a obrázkami.